logo

Kurz Centra výuky SPSS ČR: Základy modulu IBM SPSS Statistics Base

Společnost SPSS ČR pořádá ve dnech 12. - 14.9. a 12. - 14.12. 2011 odborný kurz, který je určen pro všechny nové uživatele, kteří začínají pracovat se systémem IBM SPSS Statistics. Účastníci získají základní uživatelské dovednosti s modulem IBM SPSS Statistics Base a seznámí se s užíváním nabídek systému a jeho řízením.

Cílem kurzu je získat dovednosti pro základní zpracování dat - manipulace se soubory dat, jejich úprava a jednoduchá tabelační a grafická analýza dat.

Program kurzu:

 1. Datový soubor - definice, proměnné, případy, otevírání a ukládání souboru (soubory sav, vnější formáty xls, dbs a ASCII)

 2. Četnosti a statistiky v podskupinách (druhý a vyšší stupně třídění)
  - tabulky průměrů v podskupinách
  - komparační a asociační tabulky
  - datové krychle - OLAP

 3. Úpravy souborů
  - výběry podsouborů a štěpení souboru pro paralelní výpočty
  - spojování souborů a agregace
  - třídění případů

 4. Editor výstupů
  - pivotování, šablony, editace polí tabulky, jednoduché grafy

 5. Jednoduché tabelace a přehledy
  - popisné statistiky, boxplot a histogram
  - tabulka četností a sloupcový graf

 6. Nápověda a pomoc v různých etapách práce

 7. Ukázka automatizace výpočtu

 8. Práce s vynechávanými daty

 9. Sumarizace a výpisy dat

 10. Transformace dat

Termín konání kurzu je ve dnech 12. - 14.9. a 12. - 14.12. 2011, 9:00 - 16:30 hod (3 dny = 24 výukových hodin), cena kurzu je 12400 Kč + 20 % DPH. Lektory kurzu jsou Mgr. Lubomíra Červová (odborný garant kurzu) a Mgr. Eliška Kalinová. Kurz se koná v Centru výuky SPSS CR, Krakovská 7, Praha 1.

Článek ze dne 8. června 2011 - středa

Další články od SPSS CR, spol. s r.o.