logo

Kurz Centra výuky SPSS ČR: Základy modulu IBM SPSS Statistics Base

Společnost SPSS ČR pořádá ve dnech 12. - 14.9. a 12. - 14.12. 2011 odborný kurz, který je určen pro všechny nové uživatele, kteří začínají pracovat se systémem IBM SPSS Statistics. Účastníci získají základní uživatelské dovednosti s modulem IBM SPSS Statistics Base a seznámí se s užíváním nabídek systému a jeho řízením.

Cílem kurzu je získat dovednosti pro základní zpracování dat - manipulace se soubory dat, jejich úprava a jednoduchá tabelační a grafická analýza dat.

Program kurzu:

 1. Datový soubor - definice, proměnné, případy, otevírání a ukládání souboru (soubory sav, vnější formáty xls, dbs a ASCII)

 2. Četnosti a statistiky v podskupinách (druhý a vyšší stupně třídění)
  - tabulky průměrů v podskupinách
  - komparační a asociační tabulky
  - datové krychle - OLAP

 3. Úpravy souborů
  - výběry podsouborů a štěpení souboru pro paralelní výpočty
  - spojování souborů a agregace
  - třídění případů

 4. Editor výstupů
  - pivotování, šablony, editace polí tabulky, jednoduché grafy

 5. Jednoduché tabelace a přehledy
  - popisné statistiky, boxplot a histogram
  - tabulka četností a sloupcový graf

 6. Nápověda a pomoc v různých etapách práce

 7. Ukázka automatizace výpočtu

 8. Práce s vynechávanými daty

 9. Sumarizace a výpisy dat

 10. Transformace dat

Termín konání kurzu je ve dnech 12. - 14.9. a 12. - 14.12. 2011, 9:00 - 16:30 hod (3 dny = 24 výukových hodin), cena kurzu je 12400 Kč + 20 % DPH. Lektory kurzu jsou Mgr. Lubomíra Červová (odborný garant kurzu) a Mgr. Eliška Kalinová. Kurz se koná v Centru výuky SPSS CR, Krakovská 7, Praha 1.

Článek ze dne 8. června 2011 - středa

Další články od SPSS CR, spol. s r.o.

ACREA CR představuje dataminingový nástroj IBM SPSS Modeler 16

ACREA CR je Advanced Business Partnerem IBM

SPSS CR se mění na ACREA CR

Kurz Centra výuky SPSS ČR: Praktická cvičení v modulu Statistics Base

Kurz Centra výuky SPSS ČR: Základy modulu IBM SPSS Statistics Base

Analýza dat tvoří budoucnost obchodních rozhodnutí

Kurz Centra výuky SPSS ČR: Výběrová šetření, jejich plánování a praxe

Software v boji proti kriminalitě a zločinu

Letní škola marketingového výzkumu

Evropští odborníci na Predictive Analytics míří do Říma

Rexer Analytics již potřetí zhodnotil roli data miningu v organizacích

RFM analýza, první krok na cestě k segmentaci zákazníků

Zdravotnické organizace si předepisují software IBM SPSS predictive analytics

IBM SPSS predictive analytics pomáhá bankám zlepšit vztahy se zákazníky

Společenská odpovědnost firem se nevytrácí ani za současné ekonomické situace

IBM SPSS Statistics 18 Direkt Marketing, nová verze statistického softwaru

Novým vlastníkem SPSS je IBM

Investice do vzdělání se vyplatí i v těžkých dobách

Software Smartreader od SPSS jako bonus

Letní škola data miningu SPSS s lektory ČVUT

SPSS CR a SCC organizují v Praze letní školu marketingového výzkumu

Software od SPSS podporuje platformu HP Neoview

Nová verze PASW Collaboration Deployment Services 4

Dataminingovými nástroji proti terorismu

SPSS Inc. získala ocenění 2009 SAP Pinnacle Award

Proti nezaměstnanosti lze úspěšně bojovat navzdory ekonomické recesi

SPSS se zaměřuje na komerční sféru

SPSS představuje novou verzi špičkového dataminingového nástroje

Obchodníci ignorují nebezpečí zadluženosti svých zákazníků

SPSS rebranduje kompletní produktové portfolio

Ocenění pro software SPSS

Softwarem proti finanční kriminalitě

Jak si udržet zákazníky i v době krize

Druhý ročník nezávislého datamingového výzkumu společnosti Rexer Analytics

K cestě do Bílého domu pomáhal Baraku Obamovi i analytický software