logo SPSS CR, spol. s r.o.

Letní škola marketingového výzkumu

Společnost SPSS CR pořádá v Praze ve spolupráci s výzkumnou agenturou SC&C čtvrtý ročník Letní školy marketingového výzkumu s podtitulem Výzkumý projekt od A do Z, který se uskuteční ve dnech 28.6. - 2.7.2010.

Marketingoví analytici, brand manažeři a research manažeři budou v rámci týdenního kurzu seznámeni s metodami realizace výzkumných projektů i s procesem rozhodování na základě získaných výzkumných dat. Část výuky bude také věnována vlastním výzkumným projektům účasníků kurzu a jejich analýze. Lektorkou Letní školy je zkušená výzkumná pracovnice a ředitelka výzkumu agentury SC&C Mgr. Jana Hamanová, která mimo jiné vedla předvolební výzkum 2010 pro Českou televizi.

Jana Hamanová říká : "Mým cílem není vychovat během pěti dnů výzkumníky, protože to je dlouhodobá záležitost a patří na vysokou školu. Cílem Letní školy je dát marketingovým a ostatním pracovníkům systematický vhled do výzkumné profese. Věřím, že se tím zlepší komunikace mezi zadavateli a výzkumnými agenturami a výzkum bude stále častěji považován za velmi přínosný zdroj informací a nebude budit obavy."

Ucelený program Letní školy je rozdělen do pěti tématických bloků. Po uvedení do aktuální situace ve výzkumu a problematiky klíčových pojmů, budou postupně probrány metody kvalitativní a kvantitativní fáze výzkumu. Praktické bloky pak budou věnovány zásadám a příkladům konkrétní práce se získanými daty i rozhodování na základě výzkumných dat. Poslední fáze bude věnována výzkumným projektům účastníků a jejich analýze.

Další články k tématům - analýza - školení - výzkum - Jana Hamanová

Článek SPSS CR, spol. s r.o. ze dne úterý 22. června 2010

Další články od SPSS CR, spol. s r.o.

ACREA CR představuje dataminingový nástroj IBM SPSS Modeler 16

ACREA CR je Advanced Business Partnerem IBM

SPSS CR se mění na ACREA CR

Kurz Centra výuky SPSS ČR: Praktická cvičení v modulu Statistics Base

Kurz Centra výuky SPSS ČR: Základy modulu IBM SPSS Statistics Base

Analýza dat tvoří budoucnost obchodních rozhodnutí

Kurz Centra výuky SPSS ČR: Výběrová šetření, jejich plánování a praxe

Software v boji proti kriminalitě a zločinu

Letní škola marketingového výzkumu

Evropští odborníci na Predictive Analytics míří do Říma

Rexer Analytics již potřetí zhodnotil roli data miningu v organizacích

RFM analýza, první krok na cestě k segmentaci zákazníků

Zdravotnické organizace si předepisují software IBM SPSS predictive analytics

IBM SPSS predictive analytics pomáhá bankám zlepšit vztahy se zákazníky

Společenská odpovědnost firem se nevytrácí ani za současné ekonomické situace

IBM SPSS Statistics 18 Direkt Marketing, nová verze statistického softwaru

Novým vlastníkem SPSS je IBM

Investice do vzdělání se vyplatí i v těžkých dobách

Software Smartreader od SPSS jako bonus

Letní škola data miningu SPSS s lektory ČVUT

SPSS CR a SCC organizují v Praze letní školu marketingového výzkumu

Software od SPSS podporuje platformu HP Neoview

Nová verze PASW Collaboration Deployment Services 4

Dataminingovými nástroji proti terorismu

SPSS Inc. získala ocenění 2009 SAP Pinnacle Award

Proti nezaměstnanosti lze úspěšně bojovat navzdory ekonomické recesi

SPSS se zaměřuje na komerční sféru

SPSS představuje novou verzi špičkového dataminingového nástroje

Obchodníci ignorují nebezpečí zadluženosti svých zákazníků

SPSS rebranduje kompletní produktové portfolio

Ocenění pro software SPSS

Softwarem proti finanční kriminalitě

Jak si udržet zákazníky i v době krize

Druhý ročník nezávislého datamingového výzkumu společnosti Rexer Analytics

K cestě do Bílého domu pomáhal Baraku Obamovi i analytický software