logo

Letní škola marketingového výzkumu

Společnost SPSS CR pořádá v Praze ve spolupráci s výzkumnou agenturou SC&C čtvrtý ročník Letní školy marketingového výzkumu s podtitulem Výzkumý projekt od A do Z, který se uskuteční ve dnech 28.6. - 2.7.2010.

Marketingoví analytici, brand manažeři a research manažeři budou v rámci týdenního kurzu seznámeni s metodami realizace výzkumných projektů i s procesem rozhodování na základě získaných výzkumných dat. Část výuky bude také věnována vlastním výzkumným projektům účasníků kurzu a jejich analýze. Lektorkou Letní školy je zkušená výzkumná pracovnice a ředitelka výzkumu agentury SC&C Mgr. Jana Hamanová, která mimo jiné vedla předvolební výzkum 2010 pro Českou televizi.

Jana Hamanová říká : "Mým cílem není vychovat během pěti dnů výzkumníky, protože to je dlouhodobá záležitost a patří na vysokou školu. Cílem Letní školy je dát marketingovým a ostatním pracovníkům systematický vhled do výzkumné profese. Věřím, že se tím zlepší komunikace mezi zadavateli a výzkumnými agenturami a výzkum bude stále častěji považován za velmi přínosný zdroj informací a nebude budit obavy."

Ucelený program Letní školy je rozdělen do pěti tématických bloků. Po uvedení do aktuální situace ve výzkumu a problematiky klíčových pojmů, budou postupně probrány metody kvalitativní a kvantitativní fáze výzkumu. Praktické bloky pak budou věnovány zásadám a příkladům konkrétní práce se získanými daty i rozhodování na základě výzkumných dat. Poslední fáze bude věnována výzkumným projektům účastníků a jejich analýze.

Další články k tématům - analýza - školení - výzkum - Jana Hamanová

Článek ze dne 22. června 2010 - úterý

Další články od SPSS CR, spol. s r.o.