logo Český telekomunikační úřad

Výsledky kontroly poskytovatelů služby přístupu k internetu

Od ledna 2021 do prosince 2022 bylo ve třech kolech zkontrolováno celkem 1978 subjektů, které mají osvědčení na poskytování veřejně dostupné služby přístupu k internetu v pevném místě a poskytovatelů mobilní služby přístupu k internetu. Uloženo bylo celkem 419 pokut ve výši 5279000 Kč.

Od 1. 1. 2021 je v platnosti Všeobecné oprávnění č. VO-S/1/08.2020-9 (dále jen VO-S/1), které mj. určuje spotřebitelům právo na informace ohledně svých služeb v rámci připojení k internetu. Český telekomunikační úřad záhy po účinnosti nové legislativy zahájil kontroly všech poskytovatelů služeb elektronických komunikací, kteří mají osvědčení na poskytování veřejně dostupné služby přístupu k internetu v pevném místě a poskytovatelů mobilní služby přístupu k internetu.

1500 subjektů bylo zkontrolováno v prvním kole. V druhém pak 393 subjektů a ve třetím kole kontrol 85 subjektů. Kontroly subjektů, které stále neplní své zákonné povinnosti, budou i nadále individuálně pokračovat a v případě zjištění porušení zákonných povinností, mohou být např. opětovně pokutovány.

Český telekomunikační úřad dlouhodobě považuje za důležité, aby poskytovatelé služeb elektronických komunikací plnili (nejen) povinnosti ohledně transparentnosti informačních náležitostí u smluvní dokumentace, která též může významnou měrou ovlivnit chování široké veřejnosti, tudíž i této sféře věnuje náležitou část svých kontrolních kapacit.

Proto se v třetím kole u 85 subjektů zaměřil nejen na kontrolu plnění povinností vyplývajících z VO-S/1, ale předmět kontrol rozšířil i na kontroly povinností vyplývajících z novely zákona o elektronických komunikacích účinné od 1. 1. 2022, kdy však povinnosti dle některých ustanovení museli poskytovatelé služeb elektronických komunikací plnit nejpozději od 1. 7. 2022.

Úřad opětovně kontroloval mj. zda jsou správně uváděny příslušné rychlosti ke každému nabízenému tarifu, správně vysvětleny odchylky a uvedena informace o možnosti reklamovat službu v případě odchylek.

Současně kontroloval plnění některých povinností souvisejících s poskytnutím informací před uzavřením smlouvy (zejména shrnutí smlouvy), respektive plnění vybraných informačních povinností u smluvní dokumentace, jakož i ve vztahu k transparentnosti a zveřejňování informací dle zmíněné novely zákona o elektronických komunikacích.

Sumář všech tří kontrol

99% zákazníků má ke konci roku 2022 informace o parametrech služby přístupu k internetu přístupné od poskytovatelů těchto služeb a v souladu s VO-S/1, což je zásadní posun od února 2021.

Úřad po celou dobu vyvíjel aktivitu v rámci informovanosti jak široké veřejnosti, tak byl nápomocen v rámci uvedených kontrol samotným poskytovatelům služeb elektronických komunikací.

Úřad vydal brožuru s informacemi pro spotřebitele Rychlost internetu - její měření a reklamace. Současně natočil video, které se věnuje samotnému měření rychlosti internetu s názvem NetTest / Jak změřit rychlost internetu?

Lze tedy uzavřít, že i uvedené dlouhodobé kontrolní a edukativní aktivity Úřadu v zásadě splnily účel, který byl Úřadu pro dozorovanou oblast zákonodárcem kompetenčně svěřen. Úřad samozřejmě bude sledovat další vývoj této sféry služeb elektronických komunikací a kontinuálně jej vyhodnocovat.

V rámci všech kontrol zhodnotilo svou podnikatelskou činnost v elektronických komunikacích 263 subjektů a rozhodlo se svou činnost přerušit či ukončit.

Další články k tématům - internet - kontrola - NetTest - reklamace - služby - smlouva - spotřebitel - tarif

Článek Český telekomunikační úřad ze dne čtvrtek 9. února 2023

Další články od Český telekomunikační úřad

Roaming v nečlenských zemích EU

ČTÚ vyhodnotil stížností na nekvalitní TV signál

Jak odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nebo mimo obchodní prostory firmy

Úspěšný rok činnosti Telekomunikační akademie

Uzavírání smluv na dálku a mimo obchodní prostory

Online platformy a vyhledavače pod dohledem ČTÚ

Výsledky kontroly poskytovatelů služby přístupu k internetu

Marek Ebert - nový předseda Rady ČTÚ

O2 bude poskytovat speciální koncová zařízení pro zdravotně postižené

Cenově zvýhodněné telco služby pro zdravotně postižené a osoby s nízkými příjmy

Mobilní aplikace NetTest

Posílení role ČTÚ v řešení sporů

Jak řešit nekvalitní příjem televize nebo rozhlasu

Automatická migrace na nový tarif operátorem

Jak na odvolání obecného souhlasu ke kontaktování za účelem marketingových nabídek

Jak správně reklamovat telekomunikační a poštovní služby

Manuál ČTÚ radí, jak na nevyžádané marketingové hovory

Automatické prodloužení účastnické smlouvy operátorem

Na co si dát pozor při používání zesilovačů mobilního signálu

Cenové zvýhodnění pro osoby se zvláštními sociálními potřebami

Komerční digitální rozhlasové vysílání

Vyjádření pedsedkyně Rady ČTÚ k jednání s ministrem průmyslu a obchodu

K přenositelnosti čísel nebo přístupu k internetu se váže i právo na paušální náhradu

Jak postupovat při změně poskytovatele služby přístupu k internetu

Jednostranná změna smlouvy musí být oznámena jasně a srozumitelně

ČTÚ navrhuje dočasnou regulaci velkoobchodního trhu přístupu k mobilním službám

Telekomunikační akademie stále rozšiřuje své aktivity

Podvodné telefonáty s podvržením čísla volajícího

Úmrtím účastníka jeho smlouva s operátorem automaticky nezaniká

Jak správně měřit rychlost internetu s nástrojem NetTest

Klidné volání a datování v EU pokračuje

Změny v oblasti správy čísel posílí ochranu spotřebitele

NetTest pomáhá zlepšovat kvalitu služby přístupu k internetu v ČR

Výsledky měření pokrytí železničních koridorů a dálnic signálem mobilních sítí

Co přináší novela zákona o elektronických komunikacích pro podnikatele

Telemarketing podle nových pravidel

Co je a není neomezený tarif

Co se mění v oblasti elektronických komunikací od 1. ledna 2022

Kontrola plnění závazků z aukce 4G

Vysoké pokuty za zneužívání tísňových linek

Měřicí nástroj NetTest má za sebou první měsíc provozu

Nenechte se zpomalit a plaťte jen za skutečnou rychlost internetu

NetTest - certifikované měření kvality přístupu k internetu

Nová edukativní videa Telekomunikační akademie ČTÚ

Schválení novely zákona o elektronických komunikacích posiluje ochranu spotřebitele

ČTÚ podporuje schválení novely Zákona o elektronických komunikacích v původní verzi

Nekvalitní antény způsobují problémy s příjmem DVB-T2

Přísnější pravidla pro telemarketing nelikvidují byznys

Senát neschválil transpoziční novelu zákona o elektronických komunikacích

Nevyžádané marketingové hovory

Nabídka zaměstnání