logo Český telekomunikační úřad

Výsledky kontroly poskytovatelů služby přístupu k internetu

Od ledna 2021 do prosince 2022 bylo ve třech kolech zkontrolováno celkem 1978 subjektů, které mají osvědčení na poskytování veřejně dostupné služby přístupu k internetu v pevném místě a poskytovatelů mobilní služby přístupu k internetu. Uloženo bylo celkem 419 pokut ve výši 5279000 Kč.

Od 1. 1. 2021 je v platnosti Všeobecné oprávnění č. VO-S/1/08.2020-9 (dále jen VO-S/1), které mj. určuje spotřebitelům právo na informace ohledně svých služeb v rámci připojení k internetu. Český telekomunikační úřad záhy po účinnosti nové legislativy zahájil kontroly všech poskytovatelů služeb elektronických komunikací, kteří mají osvědčení na poskytování veřejně dostupné služby přístupu k internetu v pevném místě a poskytovatelů mobilní služby přístupu k internetu.

1500 subjektů bylo zkontrolováno v prvním kole. V druhém pak 393 subjektů a ve třetím kole kontrol 85 subjektů. Kontroly subjektů, které stále neplní své zákonné povinnosti, budou i nadále individuálně pokračovat a v případě zjištění porušení zákonných povinností, mohou být např. opětovně pokutovány.

Český telekomunikační úřad dlouhodobě považuje za důležité, aby poskytovatelé služeb elektronických komunikací plnili (nejen) povinnosti ohledně transparentnosti informačních náležitostí u smluvní dokumentace, která též může významnou měrou ovlivnit chování široké veřejnosti, tudíž i této sféře věnuje náležitou část svých kontrolních kapacit.

Proto se v třetím kole u 85 subjektů zaměřil nejen na kontrolu plnění povinností vyplývajících z VO-S/1, ale předmět kontrol rozšířil i na kontroly povinností vyplývajících z novely zákona o elektronických komunikacích účinné od 1. 1. 2022, kdy však povinnosti dle některých ustanovení museli poskytovatelé služeb elektronických komunikací plnit nejpozději od 1. 7. 2022.

Úřad opětovně kontroloval mj. zda jsou správně uváděny příslušné rychlosti ke každému nabízenému tarifu, správně vysvětleny odchylky a uvedena informace o možnosti reklamovat službu v případě odchylek.

Současně kontroloval plnění některých povinností souvisejících s poskytnutím informací před uzavřením smlouvy (zejména shrnutí smlouvy), respektive plnění vybraných informačních povinností u smluvní dokumentace, jakož i ve vztahu k transparentnosti a zveřejňování informací dle zmíněné novely zákona o elektronických komunikacích.

Sumář všech tří kontrol

99% zákazníků má ke konci roku 2022 informace o parametrech služby přístupu k internetu přístupné od poskytovatelů těchto služeb a v souladu s VO-S/1, což je zásadní posun od února 2021.

Úřad po celou dobu vyvíjel aktivitu v rámci informovanosti jak široké veřejnosti, tak byl nápomocen v rámci uvedených kontrol samotným poskytovatelům služeb elektronických komunikací.

Úřad vydal brožuru s informacemi pro spotřebitele Rychlost internetu - její měření a reklamace. Současně natočil video, které se věnuje samotnému měření rychlosti internetu s názvem NetTest / Jak změřit rychlost internetu?

Lze tedy uzavřít, že i uvedené dlouhodobé kontrolní a edukativní aktivity Úřadu v zásadě splnily účel, který byl Úřadu pro dozorovanou oblast zákonodárcem kompetenčně svěřen. Úřad samozřejmě bude sledovat další vývoj této sféry služeb elektronických komunikací a kontinuálně jej vyhodnocovat.

V rámci všech kontrol zhodnotilo svou podnikatelskou činnost v elektronických komunikacích 263 subjektů a rozhodlo se svou činnost přerušit či ukončit.

Další články k tématům - internet - kontrola - NetTest - reklamace - služby - smlouva - spotřebitel - tarif

Článek Český telekomunikační úřad ze dne čtvrtek 9. února 2023

Další články od Český telekomunikační úřad

Jednostranná změna tarifu ze strany operátora musí být oznámena jasně a srozumitelně

Nová opatření ČTÚ omezí dopady podvodného spoofingu

Podrobné parametry služby musí být součástí každé smlouvy

ČTÚ nemá zákonnou pravomoc odebrat operátorům oprávnění k podnikání

Lepší kvalita signálu mobilních operátorů na železničních koridorech

Konzultace dotační výzvy na opakovače 5G ve vlacích

Opatření ČTÚ pomohou omezit spoofing

DSA přináší mnoho výhod uživatelům digitálních služeb

Při změně operátora nezapomeňte požádat o vrácení nespotřebovaného kreditu

Vyjádření ČTÚ k problematice DSA - Aktu o digitáních službách

Úspěšné ukončení aukce kmitočtů 174 - 230 MHz pro rozhlasové DAB+ vysílání

Podvodné SMS napodobují přepravce zásilek i operátory

VPortal nově informuje o dostupnosti pevného internetového připojení

Ochrana podnikatelů v prostředí online platforem

Pozor na zpoplatnění telefonní linky 1188

Mobilní trh očima spotřebitelů

Přenositelnost telefonních čísel a internetu funguje, změna právní úpravy není nutná

Na přenos čísla mají nárok i podnikatelské subjekty

Rušení TV signálu mobilními rádiovými sítěmi 4G/5G

Spolupráce ČTÚ a Správy železnic

Vývoj cen a trhu služeb elektronických komunikací

Sankce za neuvedení ověřovacího OKU kódu ve smlouvě

Aktualizace všeobecného oprávnění pro hotspoty v CB pásmu 27 MHz

Aukce kmitočtů digitálního rozhlasu DAB+

ČTÚ v roli národního koordinátora digitálních služeb

NetTest pro iOS

NetTest statistiky pomáhají posoudit výkon služby přístupu k internetu

Nadměrné využívání regulovaného roamingu může být zpoplatněno

Změny v nároku na zvýhodněné ceny za volání a službu přístupu k internetu

Rizika prémiových služeb

Průvodce nařízením P2B pro poskytovatele online platforem a internetových vyhledávačů

Roaming v nečlenských zemích EU

ČTÚ vyhodnotil stížností na nekvalitní TV signál

Jak odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nebo mimo obchodní prostory firmy

Úspěšný rok činnosti Telekomunikační akademie

Uzavírání smluv na dálku a mimo obchodní prostory

Online platformy a vyhledavače pod dohledem ČTÚ

Výsledky kontroly poskytovatelů služby přístupu k internetu

Marek Ebert - nový předseda Rady ČTÚ

O2 bude poskytovat speciální koncová zařízení pro zdravotně postižené

Cenově zvýhodněné telco služby pro zdravotně postižené a osoby s nízkými příjmy

Mobilní aplikace NetTest

Posílení role ČTÚ v řešení sporů

Jak řešit nekvalitní příjem televize nebo rozhlasu

Automatická migrace na nový tarif operátorem

Jak na odvolání obecného souhlasu ke kontaktování za účelem marketingových nabídek

Jak správně reklamovat telekomunikační a poštovní služby

Manuál ČTÚ radí, jak na nevyžádané marketingové hovory

Automatické prodloužení účastnické smlouvy operátorem

Na co si dát pozor při používání zesilovačů mobilního signálu