logo Český telekomunikační úřad

Přenositelnost telefonních čísel a internetu funguje, změna právní úpravy není nutná

Praktické provedení přenosu telefonních čísel a změny poskytovatele služby přístupu k internetu se řídí prováděcí vyhláškou č. 58/2022 Sb. ČTÚ vyhodnotil, jak vše v praxi probíhá, a i přes zjištění drobných nedostatků mohl konstatovat, že nejsou důvody ke změně prováděcí vyhlášky.

Český telekomunikační úřad pravidelně vyhodnocuje účinnost svých regulačních opatření. Nejinak je tomu i v případě vyhlášky č. 58/2022 Sb., o podmínkách přenositelnosti čísel a změny poskytovatele služby přístupu k internetu (dále jen změna poskytovatele internetu a jen Vyhláška).

Po roce od účinnosti této vyhlášky ČTÚ vyhodnotil její praktické naplňování a dopady jak na uživatele služeb elektronických komunikací, tak i na poskytovatele těchto služeb. Využil přitom i podnětů od uživatelů, které během platnosti Vyhlášky obdržel, a vyžádal si také stanoviska předních asociací zastupující poskytovatele služeb.

Výsledkem bylo zjištění, že obě možnosti - tedy jak přenos telefonního čísla, tak i změna poskytovatele internetu - fungují a jsou v praxi využívány.

Zatímco v případě přenosu telefonních čísel jde o možnost dostupnou a fungující již od roku 2003 (resp. 2006 pro čísla v mobilních sítích), v případě změny poskytovatele internetu jde o možnost dostupnou teprve od roku 2022.

Možnost změny poskytovatele internetu funguje i přesto, že dosud neexistuje tzv. společné řešení pro komunikaci mezi operátory předjímané zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, a určené pro provádění nezbytných úkonů. ČTÚ vznik takovéhoto společného řešení na principu samoregulace nadále podporuje, ale i s ohledem na rozmanitost dotčených subjektů povinnost jeho zřízení nadále shledává jako nepřiměřenou.

Tento názor ČTÚ podporuje i zjištění, že ze všech nově zřizovaných služeb přístupu k internetu je jen cca 10 % realizováno v režimu Vyhlášky, resp. jako změna poskytovatele internetu. V ostatních případech jde o přístupy nově zřizované nezávisle na existenci jiného přístupu, který je následně ukončen samotným účastníkem.

V této souvislosti ČTÚ upozorňuje, že právo na přenesení telefonního čísla či na změnu poskytovatele internetu má výhradně účastník. Pouze ten je oprávněn požádat přejímajícího poskytovatele služby o zajištění celého procesu.

Komunikace mezi účastníkem a poskytovateli služby (opouštěným nebo přejímajícím) přitom není upravena Vyhláškou, ale přímo ustanoveními zákona o elektronických komunikacích v § 34 a § 34a.

V rámci vyhodnocení ČTÚ zaznamenal dílčí problémy na straně účastníků spojené zejména se získáváním tzv. OKU kódu a identifikoval i některé nedostatky na straně poskytovatelů (jako např. nezveřejňování kontaktů pro potřeby uplatnění či projednání požadavku na změny, nedostatečné vzájemné komunikace či spolupráce opouštěného a přejímajícího poskytovatele atd.).

Jedná se ale o záležitosti, které ČTÚ standardně řeší v rámci svých pravomocí a které nevyžadují změny podmínek stanovených Vyhláškou.

Další články k tématům - internet - operátor - přenositelnost čísla - zákon

Článek Český telekomunikační úřad ze dne úterý 31. října 2023

Další články od Český telekomunikační úřad

Podrobné parametry služby musí být součástí každé smlouvy

ČTÚ nemá zákonnou pravomoc odebrat operátorům oprávnění k podnikání

Lepší kvalita signálu mobilních operátorů na železničních koridorech

Konzultace dotační výzvy na opakovače 5G ve vlacích

Opatření ČTÚ pomohou omezit spoofing

DSA přináší mnoho výhod uživatelům digitálních služeb

Při změně operátora nezapomeňte požádat o vrácení nespotřebovaného kreditu

Vyjádření ČTÚ k problematice DSA - Aktu o digitáních službách

Úspěšné ukončení aukce kmitočtů 174 - 230 MHz pro rozhlasové DAB+ vysílání

Podvodné SMS napodobují přepravce zásilek i operátory

VPortal nově informuje o dostupnosti pevného internetového připojení

Ochrana podnikatelů v prostředí online platforem

Pozor na zpoplatnění telefonní linky 1188

Mobilní trh očima spotřebitelů

Přenositelnost telefonních čísel a internetu funguje, změna právní úpravy není nutná

Na přenos čísla mají nárok i podnikatelské subjekty

Rušení TV signálu mobilními rádiovými sítěmi 4G/5G

Spolupráce ČTÚ a Správy železnic

Vývoj cen a trhu služeb elektronických komunikací

Sankce za neuvedení ověřovacího OKU kódu ve smlouvě

Aktualizace všeobecného oprávnění pro hotspoty v CB pásmu 27 MHz

Aukce kmitočtů digitálního rozhlasu DAB+

ČTÚ v roli národního koordinátora digitálních služeb

NetTest pro iOS

NetTest statistiky pomáhají posoudit výkon služby přístupu k internetu

Nadměrné využívání regulovaného roamingu může být zpoplatněno

Změny v nároku na zvýhodněné ceny za volání a službu přístupu k internetu

Rizika prémiových služeb

Průvodce nařízením P2B pro poskytovatele online platforem a internetových vyhledávačů

Roaming v nečlenských zemích EU

ČTÚ vyhodnotil stížností na nekvalitní TV signál

Jak odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nebo mimo obchodní prostory firmy

Úspěšný rok činnosti Telekomunikační akademie

Uzavírání smluv na dálku a mimo obchodní prostory

Online platformy a vyhledavače pod dohledem ČTÚ

Výsledky kontroly poskytovatelů služby přístupu k internetu

Marek Ebert - nový předseda Rady ČTÚ

O2 bude poskytovat speciální koncová zařízení pro zdravotně postižené

Cenově zvýhodněné telco služby pro zdravotně postižené a osoby s nízkými příjmy

Mobilní aplikace NetTest

Posílení role ČTÚ v řešení sporů

Jak řešit nekvalitní příjem televize nebo rozhlasu

Automatická migrace na nový tarif operátorem

Jak na odvolání obecného souhlasu ke kontaktování za účelem marketingových nabídek

Jak správně reklamovat telekomunikační a poštovní služby

Manuál ČTÚ radí, jak na nevyžádané marketingové hovory

Automatické prodloužení účastnické smlouvy operátorem

Na co si dát pozor při používání zesilovačů mobilního signálu

Cenové zvýhodnění pro osoby se zvláštními sociálními potřebami

Komerční digitální rozhlasové vysílání