logo Český telekomunikační úřad

Jak postupovat při změně poskytovatele služby přístupu k internetu

Podle novely zákona o elektronických komunikacích musí poskytovatel služby přístupu k internetu zajistit každému účastníkovi, který o to požádá, možnost změny poskytovatele tak, aby byla zajištěna kontinuita služeb, pokud je to technicky možné.

Poskytovatele služby přístupu k internetu nyní změníte snáze než dříve, a neměla by hrozit situace, že budete delší dobu bez funkční služby.

Jednoduchý postup pro zákazníka:

Vyhláškou o podmínkách přenositelnosti čísel a změny poskytovatele služby přístupu k internetu (Vyhláška č. 58/2022 Sb.), která vešla v účinnost dnem 1. 4. 2022, nyní Úřad stanovuje technické a organizační podmínky pro realizaci takové změny.

Smyslem nové legislativní úpravy je zjednodušit proces změny tak, aby většinu kroků vyřídil přejímající poskytovatel, se kterým chce zákazník uzavřít smlouvu.

Přejímající poskytovatel změnu vede a opouštěný je povinen s ním spolupracovat. Přejímající poskytovatel předává opouštěnému informace, specifikované ve vyhlášce.

Lhůta pro realizaci všech úkonů nezbytných pro změnu poskytovatele je 4 pracovní dny, nedohodnou-li se přejímající poskytovatel a účastník na jiné lhůtě.

Přerušení poskytování služby během změny poskytovatele služby přístupu k internetu nesmí přesáhnout 1 pracovní den. Déle by tedy zákazník bez funkčního internetu být neměl.

Pokud snad poskytovatel nedodrží vyhláškou stanovené lhůty, náleží spotřebiteli nově právo na paušální náhradu.

Přenositelnost čísel

Vyhláška upravuje i přenositelnost čísel, která však již delší dobu v praxi funguje dle předchozí legislativy.

Novinkami v této oblasti jsou zejména nově zákonem stanovená práva účastníka na paušální náhradu, pokud dojde k přenesení čísla se zpožděním nebo ke zneužití přenosu a na možnost přenést si číslo k jinému poskytovateli po dobu nejméně 1 měsíce ode dne zániku závazku ze smlouvy.

Další články k tématům - internet - legislativa - přenesení čísla - smlouva - vyhláška - zákon

Článek Český telekomunikační úřad ze dne pátek 22. dubna 2022

Další články od Český telekomunikační úřad

Jednostranná změna tarifu ze strany operátora musí být oznámena jasně a srozumitelně

Nová opatření ČTÚ omezí dopady podvodného spoofingu

Podrobné parametry služby musí být součástí každé smlouvy

ČTÚ nemá zákonnou pravomoc odebrat operátorům oprávnění k podnikání

Lepší kvalita signálu mobilních operátorů na železničních koridorech

Konzultace dotační výzvy na opakovače 5G ve vlacích

Opatření ČTÚ pomohou omezit spoofing

DSA přináší mnoho výhod uživatelům digitálních služeb

Při změně operátora nezapomeňte požádat o vrácení nespotřebovaného kreditu

Vyjádření ČTÚ k problematice DSA - Aktu o digitáních službách

Úspěšné ukončení aukce kmitočtů 174 - 230 MHz pro rozhlasové DAB+ vysílání

Podvodné SMS napodobují přepravce zásilek i operátory

VPortal nově informuje o dostupnosti pevného internetového připojení

Ochrana podnikatelů v prostředí online platforem

Pozor na zpoplatnění telefonní linky 1188

Mobilní trh očima spotřebitelů

Přenositelnost telefonních čísel a internetu funguje, změna právní úpravy není nutná

Na přenos čísla mají nárok i podnikatelské subjekty

Rušení TV signálu mobilními rádiovými sítěmi 4G/5G

Spolupráce ČTÚ a Správy železnic

Vývoj cen a trhu služeb elektronických komunikací

Sankce za neuvedení ověřovacího OKU kódu ve smlouvě

Aktualizace všeobecného oprávnění pro hotspoty v CB pásmu 27 MHz

Aukce kmitočtů digitálního rozhlasu DAB+

ČTÚ v roli národního koordinátora digitálních služeb

NetTest pro iOS

NetTest statistiky pomáhají posoudit výkon služby přístupu k internetu

Nadměrné využívání regulovaného roamingu může být zpoplatněno

Změny v nároku na zvýhodněné ceny za volání a službu přístupu k internetu

Rizika prémiových služeb

Průvodce nařízením P2B pro poskytovatele online platforem a internetových vyhledávačů

Roaming v nečlenských zemích EU

ČTÚ vyhodnotil stížností na nekvalitní TV signál

Jak odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nebo mimo obchodní prostory firmy

Úspěšný rok činnosti Telekomunikační akademie

Uzavírání smluv na dálku a mimo obchodní prostory

Online platformy a vyhledavače pod dohledem ČTÚ

Výsledky kontroly poskytovatelů služby přístupu k internetu

Marek Ebert - nový předseda Rady ČTÚ

O2 bude poskytovat speciální koncová zařízení pro zdravotně postižené

Cenově zvýhodněné telco služby pro zdravotně postižené a osoby s nízkými příjmy

Mobilní aplikace NetTest

Posílení role ČTÚ v řešení sporů

Jak řešit nekvalitní příjem televize nebo rozhlasu

Automatická migrace na nový tarif operátorem

Jak na odvolání obecného souhlasu ke kontaktování za účelem marketingových nabídek

Jak správně reklamovat telekomunikační a poštovní služby

Manuál ČTÚ radí, jak na nevyžádané marketingové hovory

Automatické prodloužení účastnické smlouvy operátorem

Na co si dát pozor při používání zesilovačů mobilního signálu

Nabídka zaměstnání