logo

Jak postupovat při změně poskytovatele služby přístupu k internetu

Podle novely zákona o elektronických komunikacích musí poskytovatel služby přístupu k internetu zajistit každému účastníkovi, který o to požádá, možnost změny poskytovatele tak, aby byla zajištěna kontinuita služeb, pokud je to technicky možné.

Poskytovatele služby přístupu k internetu nyní změníte snáze než dříve, a neměla by hrozit situace, že budete delší dobu bez funkční služby.

Jednoduchý postup pro zákazníka:

Vyhláškou o podmínkách přenositelnosti čísel a změny poskytovatele služby přístupu k internetu (Vyhláška č. 58/2022 Sb.), která vešla v účinnost dnem 1. 4. 2022, nyní Úřad stanovuje technické a organizační podmínky pro realizaci takové změny.

Smyslem nové legislativní úpravy je zjednodušit proces změny tak, aby většinu kroků vyřídil přejímající poskytovatel, se kterým chce zákazník uzavřít smlouvu.

Přejímající poskytovatel změnu vede a opouštěný je povinen s ním spolupracovat. Přejímající poskytovatel předává opouštěnému informace, specifikované ve vyhlášce.

Lhůta pro realizaci všech úkonů nezbytných pro změnu poskytovatele je 4 pracovní dny, nedohodnou-li se přejímající poskytovatel a účastník na jiné lhůtě.

Přerušení poskytování služby během změny poskytovatele služby přístupu k internetu nesmí přesáhnout 1 pracovní den. Déle by tedy zákazník bez funkčního internetu být neměl.

Pokud snad poskytovatel nedodrží vyhláškou stanovené lhůty, náleží spotřebiteli nově právo na paušální náhradu.

Přenositelnost čísel

Vyhláška upravuje i přenositelnost čísel, která však již delší dobu v praxi funguje dle předchozí legislativy.

Novinkami v této oblasti jsou zejména nově zákonem stanovená práva účastníka na paušální náhradu, pokud dojde k přenesení čísla se zpožděním nebo ke zneužití přenosu a na možnost přenést si číslo k jinému poskytovateli po dobu nejméně 1 měsíce ode dne zániku závazku ze smlouvy.

Další články k tématům - internet - legislativa - přenesení čísla - smlouva - vyhláška - zákon

Článek ze dne 22. dubna 2022 - pátek

Další články od Český telekomunikační úřad

Jak odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nebo mimo obchodní prostory firmy

Úspěšný rok činnosti Telekomunikační akademie

Uzavírání smluv na dálku a mimo obchodní prostory

Online platformy a vyhledavače pod dohledem ČTÚ

Výsledky kontroly poskytovatelů služby přístupu k internetu

Marek Ebert - nový předseda Rady ČTÚ

O2 bude poskytovat speciální koncová zařízení pro zdravotně postižené

Cenově zvýhodněné telco služby pro zdravotně postižené a osoby s nízkými příjmy

Mobilní aplikace NetTest

Posílení role ČTÚ v řešení sporů

Jak řešit nekvalitní příjem televize nebo rozhlasu

Automatická migrace na nový tarif operátorem

Jak na odvolání obecného souhlasu ke kontaktování za účelem marketingových nabídek

Jak správně reklamovat telekomunikační a poštovní služby

Manuál ČTÚ radí, jak na nevyžádané marketingové hovory

Automatické prodloužení účastnické smlouvy operátorem

Na co si dát pozor při používání zesilovačů mobilního signálu

Cenové zvýhodnění pro osoby se zvláštními sociálními potřebami

Komerční digitální rozhlasové vysílání

Vyjádření pedsedkyně Rady ČTÚ k jednání s ministrem průmyslu a obchodu

K přenositelnosti čísel nebo přístupu k internetu se váže i právo na paušální náhradu

Jak postupovat při změně poskytovatele služby přístupu k internetu

Jednostranná změna smlouvy musí být oznámena jasně a srozumitelně

ČTÚ navrhuje dočasnou regulaci velkoobchodního trhu přístupu k mobilním službám

Telekomunikační akademie stále rozšiřuje své aktivity

Podvodné telefonáty s podvržením čísla volajícího

Úmrtím účastníka jeho smlouva s operátorem automaticky nezaniká

Jak správně měřit rychlost internetu s nástrojem NetTest

Klidné volání a datování v EU pokračuje

Změny v oblasti správy čísel posílí ochranu spotřebitele

NetTest pomáhá zlepšovat kvalitu služby přístupu k internetu v ČR

Výsledky měření pokrytí železničních koridorů a dálnic signálem mobilních sítí

Co přináší novela zákona o elektronických komunikacích pro podnikatele

Telemarketing podle nových pravidel

Co je a není neomezený tarif

Co se mění v oblasti elektronických komunikací od 1. ledna 2022

Kontrola plnění závazků z aukce 4G

Vysoké pokuty za zneužívání tísňových linek

Měřicí nástroj NetTest má za sebou první měsíc provozu

Nenechte se zpomalit a plaťte jen za skutečnou rychlost internetu

NetTest - certifikované měření kvality přístupu k internetu

Nová edukativní videa Telekomunikační akademie ČTÚ

Schválení novely zákona o elektronických komunikacích posiluje ochranu spotřebitele

ČTÚ podporuje schválení novely Zákona o elektronických komunikacích v původní verzi

Nekvalitní antény způsobují problémy s příjmem DVB-T2

Přísnější pravidla pro telemarketing nelikvidují byznys

Senát neschválil transpoziční novelu zákona o elektronických komunikacích

Nevyžádané marketingové hovory

Jak je to se zpolatněním při volání na covid informační linku 1221

Obnova telekomunikační infrastruktury v oblastech postižených tornádem

Nabídka zaměstnání