logo

Srovnávací nástroj cen a kvality služeb

Pomocí srovnávacího nástroje si může spotřebitel porovnat ceny a parametry pro volání, SMS a data. Do konce března přibydou i služby mobilního internetu a od 1. 5. 2021 také placená televize, pevné volání a internet.

Algoritmus srovnávače sleduje více parametrů, které je pro optimální výsledky třeba při kladení dotazů vyplnit - spotřebu dat, provolaných minut, poslaných SMS, požadovaný typ smlouvy, v případě pevných služeb adresu a další.

Spotřebitelé si mohou nastavit parametry na základě vlastní spotřeby nebo pro zjednodušení mohou použít předdefinované úrovně spotřeby - nízká, střední a vysoká.

Ve výsledcích nejsou zahrnuty kombinace služeb, tzv. balíčky služeb s vlastní cenou - obvykle nižší oproti součtu cen samostatně odebíraných služeb. Důvodem je velká variabilita a počet těchto kombinací, které by kladly nadměrné nároky na množství informací předávaných poskytovateli ČTÚ.

Pokud však podnikatel poskytuje služby zahrnuté do srovnávacího nástroje i v rámci balíčků služeb, jsou u těchto služeb uvedeny odkazy přímo na příslušné stránky podnikatele, kde se s nimi uživatelé mohou seznámit.

Spotřebitelé si mohou dle výše zmíněných parametrů vybírat individuálně nejvhodnější dostupnou službu, poskytovatelé služeb si zase mohou ověřit, nakolik jsou jejich nabídky konkurenceschopné ve srovnání s ostatními podnikateli.

Cílem srovnávacího nástroje je tedy i dynamičtější rozvoj trhu elektronických komunikací prostřednictvím tlaku informovaných spotřebitelů na poskytovatele služeb, rychlejší úpravu nabídek a tím i rozvoj konkurenčního prostředí.

Uživatelé srovnávacího nástroje, kteří narazí na nepřesnou nebo zastaralou informaci uvedenou u některé ze zobrazených služeb, mají možnost ji nahlásit pomocí elektronického formuláře, který srovnávací nástroj nabízí. ČTÚ se nahlášenými problémy bude zabývat a v oprávněných případech zjedná nápravu.

Přehledné informace o parametrech a cenách služeb do srovnávače ČTÚ povinně vkládají poskytovatelé služeb - operátoři a podnikatelé, kteří ručí za jejich správnost.

Služba je bezplatná a nekomerční. ČTÚ nástroj vytvořil a provozuje na základě povinnosti, kterou mu ukládá § 66a zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.

Další články k tématům - internet - operátor - smlouva - SMS - srovnávač - tarif - telefonie - televize - zákon

Článek ze dne 25. března 2021 - čtvrtek

Další články od Český telekomunikační úřad

Jak odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nebo mimo obchodní prostory firmy

Úspěšný rok činnosti Telekomunikační akademie

Uzavírání smluv na dálku a mimo obchodní prostory

Online platformy a vyhledavače pod dohledem ČTÚ

Výsledky kontroly poskytovatelů služby přístupu k internetu

Marek Ebert - nový předseda Rady ČTÚ

O2 bude poskytovat speciální koncová zařízení pro zdravotně postižené

Cenově zvýhodněné telco služby pro zdravotně postižené a osoby s nízkými příjmy

Mobilní aplikace NetTest

Posílení role ČTÚ v řešení sporů

Jak řešit nekvalitní příjem televize nebo rozhlasu

Automatická migrace na nový tarif operátorem

Jak na odvolání obecného souhlasu ke kontaktování za účelem marketingových nabídek

Jak správně reklamovat telekomunikační a poštovní služby

Manuál ČTÚ radí, jak na nevyžádané marketingové hovory

Automatické prodloužení účastnické smlouvy operátorem

Na co si dát pozor při používání zesilovačů mobilního signálu

Cenové zvýhodnění pro osoby se zvláštními sociálními potřebami

Komerční digitální rozhlasové vysílání

Vyjádření pedsedkyně Rady ČTÚ k jednání s ministrem průmyslu a obchodu

K přenositelnosti čísel nebo přístupu k internetu se váže i právo na paušální náhradu

Jak postupovat při změně poskytovatele služby přístupu k internetu

Jednostranná změna smlouvy musí být oznámena jasně a srozumitelně

ČTÚ navrhuje dočasnou regulaci velkoobchodního trhu přístupu k mobilním službám

Telekomunikační akademie stále rozšiřuje své aktivity

Podvodné telefonáty s podvržením čísla volajícího

Úmrtím účastníka jeho smlouva s operátorem automaticky nezaniká

Jak správně měřit rychlost internetu s nástrojem NetTest

Klidné volání a datování v EU pokračuje

Změny v oblasti správy čísel posílí ochranu spotřebitele

NetTest pomáhá zlepšovat kvalitu služby přístupu k internetu v ČR

Výsledky měření pokrytí železničních koridorů a dálnic signálem mobilních sítí

Co přináší novela zákona o elektronických komunikacích pro podnikatele

Telemarketing podle nových pravidel

Co je a není neomezený tarif

Co se mění v oblasti elektronických komunikací od 1. ledna 2022

Kontrola plnění závazků z aukce 4G

Vysoké pokuty za zneužívání tísňových linek

Měřicí nástroj NetTest má za sebou první měsíc provozu

Nenechte se zpomalit a plaťte jen za skutečnou rychlost internetu

NetTest - certifikované měření kvality přístupu k internetu

Nová edukativní videa Telekomunikační akademie ČTÚ

Schválení novely zákona o elektronických komunikacích posiluje ochranu spotřebitele

ČTÚ podporuje schválení novely Zákona o elektronických komunikacích v původní verzi

Nekvalitní antény způsobují problémy s příjmem DVB-T2

Přísnější pravidla pro telemarketing nelikvidují byznys

Senát neschválil transpoziční novelu zákona o elektronických komunikacích

Nevyžádané marketingové hovory

Jak je to se zpolatněním při volání na covid informační linku 1221

Obnova telekomunikační infrastruktury v oblastech postižených tornádem

Nabídka zaměstnání