logo

Srovnávací nástroj cen a kvality služeb

Pomocí srovnávacího nástroje si může spotřebitel porovnat ceny a parametry pro volání, SMS a data. Do konce března přibydou i služby mobilního internetu a od 1. 5. 2021 také placená televize, pevné volání a internet.

Algoritmus srovnávače sleduje více parametrů, které je pro optimální výsledky třeba při kladení dotazů vyplnit - spotřebu dat, provolaných minut, poslaných SMS, požadovaný typ smlouvy, v případě pevných služeb adresu a další.

Spotřebitelé si mohou nastavit parametry na základě vlastní spotřeby nebo pro zjednodušení mohou použít předdefinované úrovně spotřeby - nízká, střední a vysoká.

Ve výsledcích nejsou zahrnuty kombinace služeb, tzv. balíčky služeb s vlastní cenou - obvykle nižší oproti součtu cen samostatně odebíraných služeb. Důvodem je velká variabilita a počet těchto kombinací, které by kladly nadměrné nároky na množství informací předávaných poskytovateli ČTÚ.

Pokud však podnikatel poskytuje služby zahrnuté do srovnávacího nástroje i v rámci balíčků služeb, jsou u těchto služeb uvedeny odkazy přímo na příslušné stránky podnikatele, kde se s nimi uživatelé mohou seznámit.

Spotřebitelé si mohou dle výše zmíněných parametrů vybírat individuálně nejvhodnější dostupnou službu, poskytovatelé služeb si zase mohou ověřit, nakolik jsou jejich nabídky konkurenceschopné ve srovnání s ostatními podnikateli.

Cílem srovnávacího nástroje je tedy i dynamičtější rozvoj trhu elektronických komunikací prostřednictvím tlaku informovaných spotřebitelů na poskytovatele služeb, rychlejší úpravu nabídek a tím i rozvoj konkurenčního prostředí.

Uživatelé srovnávacího nástroje, kteří narazí na nepřesnou nebo zastaralou informaci uvedenou u některé ze zobrazených služeb, mají možnost ji nahlásit pomocí elektronického formuláře, který srovnávací nástroj nabízí. ČTÚ se nahlášenými problémy bude zabývat a v oprávněných případech zjedná nápravu.

Přehledné informace o parametrech a cenách služeb do srovnávače ČTÚ povinně vkládají poskytovatelé služeb - operátoři a podnikatelé, kteří ručí za jejich správnost.

Služba je bezplatná a nekomerční. ČTÚ nástroj vytvořil a provozuje na základě povinnosti, kterou mu ukládá § 66a zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.

Další články k tématům - internet - operátor - smlouva - SMS - srovnávač - tarif - telefonie - televize - zákon

Článek ze dne 25. března 2021 - čtvrtek

Další články od Český telekomunikační úřad

NetTest pomáhá zlepšovat kvalitu služby přístupu k internetu v ČR

Výsledky měření pokrytí železničních koridorů a dálnic signálem mobilních sítí

Co přináší novela zákona o elektronických komunikacích pro podnikatele

Telemarketing podle nových pravidel

Co je a není neomezený tarif

Co se mění v oblasti elektronických komunikací od 1. ledna 2022

Kontrola plnění závazků z aukce 4G

Vysoké pokuty za zneužívání tísňových linek

Měřicí nástroj NetTest má za sebou první měsíc provozu

Nenechte se zpomalit a plaťte jen za skutečnou rychlost internetu

NetTest - certifikované měření kvality přístupu k internetu

Nová edukativní videa Telekomunikační akademie ČTÚ

Schválení novely zákona o elektronických komunikacích posiluje ochranu spotřebitele

ČTÚ podporuje schválení novely Zákona o elektronických komunikacích v původní verzi

Nekvalitní antény způsobují problémy s příjmem DVB-T2

Přísnější pravidla pro telemarketing nelikvidují byznys

Senát neschválil transpoziční novelu zákona o elektronických komunikacích

Nevyžádané marketingové hovory

Jak je to se zpolatněním při volání na covid informační linku 1221

Obnova telekomunikační infrastruktury v oblastech postižených tornádem

Telefony a speciální zařízení za dostupnou cenu pro osoby se zdravotním postižením

Pozor na podvodné telefonáty s podvržením čísla volajícího

Nástroje detekce ve veřejných komunikačních sítích pro potřeby Vojenského zpravodajství

Pokuty za neplnění podmínek všeobecného oprávnění

Blokace nepovolených internetových her

Srovnávací nástroj cen a kvality služeb

Sankce za nedodržení úpravy smluv přístupu k internetu

ČTÚ spustil srovnávací nástroj cen a kvality služeb

Jak mít dokonalý přehled o vyúčtování operátora

Pozor na zavádějící obchodní označení 5G

Výsledky kontroly smluv operátorů ke službě přístupu k internetu

Hlavní úkoly a priority ČTÚ v roce 2021

Kmitočty z aukce 5G byly přiděleny vítězným operátorům

Rychlost připojení k internetu musí být nově součástí smluvních podmínek

ČTÚ zahajuje sběr dat pro srovnávací nástroj

Při přenesení čísla nelze účtovat cenu za celé období

Sběr dat pro účely provozu srovnávače cen a kvality služeb

Srovnávač cen a kvality služeb elektronických komunikací

Nedostatky v aktualizaci smluvních podmínek operátorů

Kmitočty v pásmech 700 MHz a 3400 - 3600 MHz - vydraženo!

Novela zákona posiluje právní postavení podnikajících fyzických osob

Volání na barevné linky s vyjádřenou cenou vás může stát majlant

Způsob tarifikace i cena telefonních hovorů nepodléhají regulaci

Rychlostní parametry služeb musí být povinně odvozovány od inzerované rychlosti

Problematické jednání se zaměstnanci na prodejnách operátorů

Reálná rychlost a kvalita připojení se od inzerovaných parametrů velmi liší

Spotřebitel nepřijde o kredit při přenosu čísla

Rušení sankcí za předčasné ukončení smluv se týká i OSVČ

15 let ČTÚ

České sítě zvládají nárůst datového provozu

Nabídka zaměstnání