logo

K přenositelnosti čísel nebo přístupu k internetu se váže i právo na paušální náhradu

Na paušální náhradu mají dotčení účastníci nárok v případě, kdy dojde k přenesení čísla či změně poskytovatele služby přístupu k internetu se zpožděním, poruší-li přejímající či opouštěný poskytovatel své zákonné povinnosti či nebudou-li dodrženy dohodnuté termíny opravy a instalace.

Transpozicí tzv. Evropského kodexu pro elektronické komunikace byla do zákona o elektronických komunikacích začleněna právní úprava změny poskytovatele služby přístupu k internetu.

K posílení postavení spotřebitele ale došlo i vyhláškou č. 529/2021 Sb. - Vyhláška o určení výše paušální náhrady v souvislosti s přenesením čísla nebo změnou poskytovatele služby přístupu k internetu a o způsobu uveřejnění informací o právu na paušální náhradu, která zavádí práva na paušální náhradu.

Vyhlášku připravilo Ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Výše paušální náhrady, která bude účastníkům ve zmíněných případech náležet, nezávisí na posouzení jednotlivých poskytovatelů, ale je pevně dána výše zmíněnou vyhláškou, která stanovuje výše této náhrady pro jednotlivé situace.

Obecně platí, že paušální náhrada nesmí být nižší než 100 Kč za den a vyšší než 1000 Kč za den.

Např. dojde-li k přenosu čísla či ke změně poskytovatele služby přístupu k internetu se zpožděním, má dotčený účastník nárok na náhradu ve výši 200 Kč za každý započatý den prodlení.

Vyhláška předjímá i situace, kdy je poskytovatel v prodlení s plněním svých povinností po delší dobu. Počínaje šestým dnem trvání prodlení je tak paušální náhrada navýšena na 400 Kč za každý započatý den takového prodlení.

Dle předmětné vyhlášky musí poskytovatelé zveřejnit tyto informace na svých webových stránkách jasným, srozumitelným a snadno přístupným způsobem a uveřejnit je, či odkaz na ně, vždy společně s informacemi o postupu při přenesení čísla nebo změně poskytovatele služby přístupu k internetu.

K výše uvedenému dále ČTÚ doplňuje, že touto novou úpravou paušálního odškodnění není dotčeno právo účastníků domáhat se náhrady škody dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

ČTÚ je oprávněn rozhodovat případné spory mezi účastníky a poskytovateli týkající se poskytnutí této paušální náhrady.

Další články k tématům - internet - odškodnění - přenesení čísla - vyhláška - zákon

Článek ze dne 26. dubna 2022 - úterý

Další články od Český telekomunikační úřad

Jak odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nebo mimo obchodní prostory firmy

Úspěšný rok činnosti Telekomunikační akademie

Uzavírání smluv na dálku a mimo obchodní prostory

Online platformy a vyhledavače pod dohledem ČTÚ

Výsledky kontroly poskytovatelů služby přístupu k internetu

Marek Ebert - nový předseda Rady ČTÚ

O2 bude poskytovat speciální koncová zařízení pro zdravotně postižené

Cenově zvýhodněné telco služby pro zdravotně postižené a osoby s nízkými příjmy

Mobilní aplikace NetTest

Posílení role ČTÚ v řešení sporů

Jak řešit nekvalitní příjem televize nebo rozhlasu

Automatická migrace na nový tarif operátorem

Jak na odvolání obecného souhlasu ke kontaktování za účelem marketingových nabídek

Jak správně reklamovat telekomunikační a poštovní služby

Manuál ČTÚ radí, jak na nevyžádané marketingové hovory

Automatické prodloužení účastnické smlouvy operátorem

Na co si dát pozor při používání zesilovačů mobilního signálu

Cenové zvýhodnění pro osoby se zvláštními sociálními potřebami

Komerční digitální rozhlasové vysílání

Vyjádření pedsedkyně Rady ČTÚ k jednání s ministrem průmyslu a obchodu

K přenositelnosti čísel nebo přístupu k internetu se váže i právo na paušální náhradu

Jak postupovat při změně poskytovatele služby přístupu k internetu

Jednostranná změna smlouvy musí být oznámena jasně a srozumitelně

ČTÚ navrhuje dočasnou regulaci velkoobchodního trhu přístupu k mobilním službám

Telekomunikační akademie stále rozšiřuje své aktivity

Podvodné telefonáty s podvržením čísla volajícího

Úmrtím účastníka jeho smlouva s operátorem automaticky nezaniká

Jak správně měřit rychlost internetu s nástrojem NetTest

Klidné volání a datování v EU pokračuje

Změny v oblasti správy čísel posílí ochranu spotřebitele

NetTest pomáhá zlepšovat kvalitu služby přístupu k internetu v ČR

Výsledky měření pokrytí železničních koridorů a dálnic signálem mobilních sítí

Co přináší novela zákona o elektronických komunikacích pro podnikatele

Telemarketing podle nových pravidel

Co je a není neomezený tarif

Co se mění v oblasti elektronických komunikací od 1. ledna 2022

Kontrola plnění závazků z aukce 4G

Vysoké pokuty za zneužívání tísňových linek

Měřicí nástroj NetTest má za sebou první měsíc provozu

Nenechte se zpomalit a plaťte jen za skutečnou rychlost internetu

NetTest - certifikované měření kvality přístupu k internetu

Nová edukativní videa Telekomunikační akademie ČTÚ

Schválení novely zákona o elektronických komunikacích posiluje ochranu spotřebitele

ČTÚ podporuje schválení novely Zákona o elektronických komunikacích v původní verzi

Nekvalitní antény způsobují problémy s příjmem DVB-T2

Přísnější pravidla pro telemarketing nelikvidují byznys

Senát neschválil transpoziční novelu zákona o elektronických komunikacích

Nevyžádané marketingové hovory

Jak je to se zpolatněním při volání na covid informační linku 1221

Obnova telekomunikační infrastruktury v oblastech postižených tornádem

Nabídka zaměstnání