logo Český telekomunikační úřad

Český telekomunikační úřad

Na ČTÚ se spotřebitel může obrátit různými cestami. Pokud není spokojen s vyřízením reklamace služeb elektronických komunikací, měl by ideálně podat u ČTÚ oficiální námitku proti vyřízení reklamace, na jejímž podkladě je zahájeno správní řízení. Mohou ale nastat nejrůznější situace, proč je příhodnější jiná forma podání na ČTÚ, třeba ve formě stížnosti nebo dotazu.

Např. v situaci, kdy už lhůta pro podání námitky bohužel marně uplynula, kdy potřebujete jen informaci či radu nebo jste z nějakého důvodu reklamaci nepodali. ČTÚ se každopádně zabývá jakýmkoliv relevantním podnětem, se kterým je kontaktován, a forma podání nerozhoduje.

Výsledkem podání dotazu či stížnosti může být informace, rada, někdy např. i zprostředkování vyjádření poskytovatele služeb. Není výjimkou, že i na základě stížnosti ČTÚ zahájí např. kontrolu nebo zahájí s provozovatelem řízení o přestupku.

Nebojte se nám napsat

Agenda vyřizování dotazů a stížností je jednou z významných agend sekce pro ochranu spotřebitele Českého telekomunikačního úřadu. Jedná se o rozmanitou agendu a úředníci, kteří veřejnosti s řešením pomáhají, musí dobře znát řadu zákonů a předpisů, která mnohdy s agendou ČTÚ souvisí jen okrajově.

I když je totiž k vyřízení stížnosti kompetentní jiný úřad, i tak vám v obecné rovině poradíme správný postup a upřesníme, kam se můžete obrátit, případně i podání příslušnému orgánu sami postoupíme.

Nebojte se proto stížnost či dotaz podat. Máme díky vám aktuální informace o dění na trhu dozorovaných služeb a můžeme tak reagovat ať již v komunikaci s provozovateli a poskytovateli, tak i v komunikaci s veřejností a médii.

Výhody dotazu či stížnosti

Jaké mají dotazy a stížnosti procesní specifika a přeneseně i výhody pro spotřebitele? Obrátíte-li se na nás se stížností či dotazem, jejich řešení neprobíhá formou správního řízení. Podání tedy nejsou omezena jakoukoliv zákonnou lhůtou. Nepodléhají správnímu poplatku ani jiným zákonným formálním požadavkům.

Není také vždy nutné disponovat důkazy, i když jsou vhodné a přínosné a na jejich potřebu v případě správního řízení je podavatel v odpovědi upozorňován. Díky absenci lhůt se podavatel může na ČTÚ obrátit i s promlčenou věcí a získat alespoň informaci/radu, jak v takové situaci příště postupovat.

V rámci vyřizování a vyřízení věci nejsou po podavateli požadovány žádné náklady (tj. ani správní poplatek, ani např. náklady za advokáta), celkově je komunikace pružnější a vyhovuje tak lépe i lidem kupř. dříve narozeným či méně se orientujícím v technologiích a službách.

Rozhodnutí ve prospěch stěžovatele

Poskytovatelé služeb mají navíc možnost situaci individuálně vyhodnotit a učinit tzv. obchodní rozhodnutí ve prospěch podavatele stížnosti (což může být win–win situace pro obě strany).

Není to situace v této agendě ojedinělá, přičemž se tak děje i v případech, kdy je zjevné, že ve správním řízení by podavatel se svými požadavky neuspěl (ať už z hlediska lhůt, důkazních prostředků či odlišného názoru).

Aktuální články od Český telekomunikační úřad

Co je a není neomezený tarif

Co se mění v oblasti elektronických komunikací od 1. ledna 2022

Kontrola plnění závazků z aukce 4G

Vysoké pokuty za zneužívání tísňových linek

Měřicí nástroj NetTest má za sebou první měsíc provozu

Nenechte se zpomalit a plaťte jen za skutečnou rychlost internetu

NetTest - certifikované měření kvality přístupu k internetu

Nová edukativní videa Telekomunikační akademie ČTÚ

Schválení novely zákona o elektronických komunikacích posiluje ochranu spotřebitele

ČTÚ podporuje schválení novely Zákona o elektronických komunikacích v původní verzi

Nekvalitní antény způsobují problémy s příjmem DVB-T2

Přísnější pravidla pro telemarketing nelikvidují byznys

Senát neschválil transpoziční novelu zákona o elektronických komunikacích

Nevyžádané marketingové hovory

Jak je to se zpolatněním při volání na covid informační linku 1221

Obnova telekomunikační infrastruktury v oblastech postižených tornádem

Telefony a speciální zařízení za dostupnou cenu pro osoby se zdravotním postižením

Pozor na podvodné telefonáty s podvržením čísla volajícího

Nástroje detekce ve veřejných komunikačních sítích pro potřeby Vojenského zpravodajství

Pokuty za neplnění podmínek všeobecného oprávnění

Blokace nepovolených internetových her

Srovnávací nástroj cen a kvality služeb

Sankce za nedodržení úpravy smluv přístupu k internetu

ČTÚ spustil srovnávací nástroj cen a kvality služeb

Jak mít dokonalý přehled o vyúčtování operátora

Pozor na zavádějící obchodní označení 5G

Výsledky kontroly smluv operátorů ke službě přístupu k internetu

Hlavní úkoly a priority ČTÚ v roce 2021

Kmitočty z aukce 5G byly přiděleny vítězným operátorům

Rychlost připojení k internetu musí být nově součástí smluvních podmínek

ČTÚ zahajuje sběr dat pro srovnávací nástroj

Při přenesení čísla nelze účtovat cenu za celé období

Sběr dat pro účely provozu srovnávače cen a kvality služeb

Srovnávač cen a kvality služeb elektronických komunikací

Nedostatky v aktualizaci smluvních podmínek operátorů

Kmitočty v pásmech 700 MHz a 3400 - 3600 MHz - vydraženo!

Novela zákona posiluje právní postavení podnikajících fyzických osob

Volání na barevné linky s vyjádřenou cenou vás může stát majlant

Způsob tarifikace i cena telefonních hovorů nepodléhají regulaci

Rychlostní parametry služeb musí být povinně odvozovány od inzerované rychlosti

Problematické jednání se zaměstnanci na prodejnách operátorů

Reálná rychlost a kvalita připojení se od inzerovaných parametrů velmi liší

Spotřebitel nepřijde o kredit při přenosu čísla

Rušení sankcí za předčasné ukončení smluv se týká i OSVČ

15 let ČTÚ

České sítě zvládají nárůst datového provozu

Kontroly dodržování podmínek přístupu k otevřenému internetu

Zrychlený proces přenosu telefonních čísel mezi operátory

Změny frekvenčních přídělů v pásmu 900 MHz

Rychlejší a levnější změna operátora

Nabídka zaměstnání