logo itpoint.cz

F5 Networks - počítačové kurzy

13.12. 2021 (dnů = 4) - Katalogová cena: 51500 Kč (Praha), 0 Kč (Brno), 2550 EUR (Bratislava)
Cílem tohoto 4 denního školení je seznámit síťové a bezpečnostní specialisty či vlastníky webových aplikací s produktem F5 BIG-IP Advanced Web Application Firewall (dříve ASM) od základní konfigurace přes pokročilé techniky zabezpečení webových aplikací. V průběhu školení jsou diskutovány základní koncepce webových aplikací, jejich zranitelnosti a způsoby jak webovou aplikaci chránit před kybernetickými útoky prostřednictvím F5 Advanced WAF, a to včetně několika desítek labů k získání praktické zkušenosti. Kurz je zároveň schváleným a doporučeným zdrojem informací a znalostí pro složení certifikace F5 ASM 303.
31.01. 2022 (dnů = 3) - Katalogová cena: 59000 Kč (Praha), 0 Kč (Brno), 2220 EUR (Bratislava)
Kurz navazuje na kurz Configuring BIG-IP Local Traffic Manager (LTM). Ukáže vám, jak logicky plánovat a psát iRules, které pomáhají monitorovat a spravovat běžné úkoly spojené s provozem BIG- IP. Praktická část se skládá z psaní, použití a vyhodnocení vlivu iRules na LTM provoz.
18.04. 2022 (dnů = 3) - Katalogová cena: 46000 Kč (Praha), 0 Kč (Brno), 2220 EUR (Bratislava)
Tento 3denní kurz poskytne správcům sítě funkční porozumění BIG-IP APM systému. Po ukončení kurzu budou schopni nejen provést základní konfiguraci, ale také monitorovat, spravovat a provádět základní úkoly pro řešení problémů spojených s provozem BIG-IP ® AMM systému.
23.05. 2022 (dnů = 1) - Katalogová cena: 22120 Kč (Praha), 0 Kč (Brno), 790 EUR (Bratislava)
Účastníci se seznámí s hardwarovou platformou VIPRION a možnostmi multiprocesingu (CMP, vCMP) na těchto systémech.
18.07. 2022 (dnů = 2) - Katalogová cena: 46000 Kč (Praha), 0 Kč (Brno), 1960 EUR (Bratislava)
Tento kurz zprostředkuje síťovým specialistům funkční pochopení BIG-IP® GTM systému a jeho běžné fungování. Školení zahrnuje instalaci, konfiguraci a management BIG-IP GTM systému.
15.08. 2022 (dnů = 2) - Katalogová cena: 25200 Kč (Praha), 0 Kč (Brno), 960 EUR (Bratislava)
Seznámit studenty s fungováním systému BIG-IP včetně jeho konfigurace, síťového provozu a činnostmi typickými pro jeho provoz a správu.
17.08. 2022 (dnů = 3) - Katalogová cena: 37800 Kč (Praha), 0 Kč (Brno), 1420 EUR (Bratislava)
Tento kurz seznámí síťové specialisty s fungováním systému BIG-IP ® Local Traffic Manager v13. Naučíte se od běžných po pokročilé funkce BIG-IP LTM. Získáte dovednosti potřebné pro správu systémů BIG-IP LTM, flexibilní a vysoce výkonné sítě pro poskytování aplikací. Součástí školení s lektorem jsou rozsáhlé praktické laby a diskuse k tématům.
05.09. 2022 (dnů = 2) - Katalogová cena: 46000 Kč (Praha), 0 Kč (Brno), 1790 EUR (Bratislava)
Kurz účastníky seznámí s nastavením a konfigurací produktu F5 BIG-IP Advanced Firewall Manager. Studentům je představen způsob ovládání uživatelského rozhraní, nastavení bezpečnostních pravidel firewallu, detekce a ochrana proti DoS (Denial of Service) útokům, způsob reportování a logování incidentů či způsob ochrany DNS infrastruktury nebo aplikací využívajících SIP protokol.
14.11. 2022 (dnů = 2) - Katalogová cena: 39000 Kč (Praha), 0 Kč (Brno), 1550 EUR (Bratislava)
Tento kurz přinese systémovým a síťovým specialistům znalost a praktické zkušenosti s metodikou a nástroji pro řešení problémů spojených s konfigurací a administrací systému BIG-IP LTM.