logo itpoint.cz

Bezpečnost systémů a aplikací - počítačové kurzy GOPAS

15.01. 2024 (dnů = 4) - Katalogová cena: 3725 Kč (Praha), 3725 Kč (Brno), 3725 EUR (Bratislava)
CRISC is the only certification that prepares and enables IT professionals for the unique challenges of IT and enterprise risk management, and positions them to become strategic partners to the enterprise QA is proud to be an official ISACA partner. The official Certified Risk Information Systems Control (CRISC) certification is a powerful manifestation of proficiency and expertise regarding various areas of risk. As well as this, CRISC demonstrates a commitment to IT security operations and enterprises, and a willingness to deliver quality within their profession. CRISC has been established as one of the most desirable and preferable IT security certifications worldwide. The CRISC designation is designed for IT risk, control and compliance practitioners, business analysts, project managers and other resected professionals. The highly respected certification demonstrates to employers that the holder is able to identify and evaluate IT risk, and help their enterprise accomplish its business objectives. CRISC has received over 15 global recognitions. Delegates will receive an official ISACA CRISC exam voucher to take the exam post course.
15.01. 2024 (dnů = 5) - Katalogová cena: 3995 Kč (Praha), 3995 Kč (Brno), 3995 EUR (Bratislava)
(ISC)2 developed the Certified Cloud Security Professional (CCSP) credential to ensure that cloud security professionals have the required knowledge, skills, and abilities in cloud security design, implementation, architecture, operations, controls, and compliance with regulatory frameworks. A CCSP applies information security expertise to a cloud computing environment and demonstrates competence in cloud security architecture, design, operations, and service orchestration. This professional competence is measured against a globally recognized body of knowledge. The topics included in the CCSP Common Body of Knowledge (CBK) ensure its relevancy across all disciplines in the field of cloud security. Successful candidates are competent in the following 6 domains: Cloud Concepts, Architecture and Design Cloud Data Security Cloud Platform & Infrastructure Security Cloud Application Security Cloud Security Operations Legal, Risk and Compliance The (ISC)2 CCSP exam is included in this course.
22.01. 2024 (dnů = 1) - Katalogová cena: 4500 Kč (Praha), 4500 Kč (Brno), 225 EUR (Bratislava)
Jednodenní opakovací kurz a přezkoušení zaměstnanců a běžných uživatelů ze základů a vlastních povinností při práci s informacemi a osobními údaji v zabezpečeném prostředí (InfoSec, ISMS, GDPR). Kurz pouze opakuje problematiku a na jeho konci probíhá přezkoušení, při jehož úspěšném složení obdrží účastník osvědčení o způsobilosti. Kurz není možné navštívit bez předchozí účasti na kurzu BPZ-A, který problematiku plnohodnotně vysvětluje, zatímco zde se jedná jen o bleskové zopakování před následnou zkouškou.
29.01. 2024 (dnů = 5) - Katalogová cena: 28000 Kč (Praha), 28000 Kč (Brno), 1200 EUR (Bratislava)
Tento unikátní 5denní kurz je základní přípravou pro celosvětově uznávanou certifikační zkoušku CompTIA Security+ SY0-601, která je dnes standardem pro IT certifikaci v oblasti bezpečnosti. Jedná se o úvodní školení v oblasti správy bezpečnosti počítačových sítí a operačních systémů na platformě OS Windows. Uchazeči získají souhrnný přehled IT bezpečnostních řešení a získají možnost si prakticky vyzkoušet implementaci různých bezpečnostních opatření. Díky vedoucí úloze bezpečnosti v IT prostředí všech firem a dlouholeté tradici této certifikační zkoušky je CompTIA Security + školení bezesporu zásadní výhodou pro IT pracovníky na všech pozicích.
29.01. 2024 (dnů = 5) - Katalogová cena: 24500 Kč (Praha), 24500 Kč (Brno), 1050 EUR (Bratislava)
Hlavním cílem kurzu je příprava na certifikační zkoušku CompTIA Server+. Jde o mezinárodně uznávanou kvalifikaci uznávanou mnohými korporacemi a společnostmi. Certifikace CompTIA Server+ je také kvalifikačním předpokladem pro mnoho zaměstnanců společností v IT sektoru. Na kurzu získáte široké technické znalosti pro správu serverů, včetně instalací, konfigurací, upgradu, údržby, řešení problémů a obnovy systémů. Účast na kurzu vám pomůže získat kvalifikaci na technickou podporu. Kurz slouží také jako vstupní pro různé další certifikační a vzdělávací programy, např. CompTIA Network+, Cisco Certified Network Associate (CCNA), Microsoft Certified Systems Administrator / Engineer / IT Professional (MCSA / MSCE / MCITP).
05.02. 2024 (dnů = 5) - Katalogová cena: 55000 Kč (Praha), 55000 Kč (Brno), 2200 EUR (Bratislava)
CND je pokročilý bezpečnostní kurz s velkým množstvím praktických ukázek a cvičení, kde si účastníci formou praktického nasazení seznámí se všemi základními komponentami obrany IT prostředí nezbytných pro efektivní obranu IT prostředí proti hackingu. Jedná se o unikátní školení, kde se každý z účastníků dozví nejčastější chyby v bezpečnosti enterprise prostředí a seznámí se s technikami zabezpečení pro eleminici bezpečnostních rizik a tyto techniky si vyzkouší také prakticky. Je to tedy ideální školení pro budoucí IT specialisty v oboru bezpečnosti, kteří chtějí získat ucelený přehled i praktickou zkušenost IT bezpečnostních opatření. Dozví se nejen nezbytnou teorii bezpečnosti, ale absolventi pochopí důvody pro zavádění bezpečnostních opatření pomocí praktických ukázek hackingu běžného IT prostředí a mohou vidět eliminaci útoků po aplikování bezpečnostních opatření vytvářených v průběhu kurzu. Tento kurz učí lektoři etického hackingu provádějící penetrační testy a proto se účastníci dozvědí nejčastější chyby v zabezpečení IT z reálného provozu a mohou se lépe zabezpečit proti budoucím penetračním testům a reálným útokům. Absolventi pochopí principy IDS/IPS systémů a sami si vytvoří funkční IPS systém a detekční pravidla, pomocí nichž mají za úkol ubránit napadaný systém v reálném prostředí. Dále detekují napadené systémy na úrovni sítě prostřednictvím praktického zavedení Honeypot sítě, kde se seznámí nejen s nasazením a managementem honeypot systémů, ale také se naučíme praktické postupy pro efektivní odklonění útoku prostřednictvím honeypot systémů a naučíme se prakticky pravidla pro správné odstínění napadaných systémů od zbytku produkčního prostředí. V další části se seznámí s obranou koncových systémů na Windows, Linux i mobilní platformě. Naučíte se efektivně eliminovat hrozby malware a kryptování dat ransomwarem prostřednictvím efektivní analýzy aplikací a maker v produkčním prostředí a aplikováním správných pravidel application whitelistingu, makro whitelistingu i sandboxingu. Dále se naučíme minimalizovat rizika a dopad útoku exploitace pomocí skenování zranitelností a patch managementu a aplikováním správných baseline politik. Minimalizujeme riziko krádeže identity prostřednictvím praktického nasazení vícefaktorového ověřování MFA, kdy si účastníci prakticky vyzkouší zavedení ověřování pomocí asymetrické kryptografie - prakticky si provedeme implementaci ověřování pomocí SSH klíčů, klientských certifikátů, Smart Card ověřování pomocí virtuálních i fyzických karet a s tím související PKI Enterprise Deployment. Naučíme se také nejen praktickou segmentaci sítě pomocí 802.1x a WPA-Eterprise bezdrátových sítí a obranu proti nejčastějším síťovým útokům jako je DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection, IP Source Guard, ale také doporučení pro správné provedení analýzy prostředí před jejich zavedením pro minimalizaci dopadů změn v konfiguraci sítě a nejčastější chyby, na kterým správci v praxi čelí a jak jim předcházet. Naučíme se sledovat bezpečnostní události pomocí sledování událostí v systémech a sběru logů v SIEMu.
19.02. 2024 (dnů = 4) - Katalogová cena: 2530 Kč (Praha), 2530 Kč (Brno), 2530 EUR (Bratislava)
This Official ISACA Certified Information Security Manager (CISM) training course focuses on the construction, development, and governance of information security operations. Possession of this certification displays precise knowledge, practice, and copious amounts of experience in the realm of information security management. This CISM training course takes into account practical issues, like the creation of information security programs, and incident management, whilst promoting security practices used globally. CISM teaches delegates how to tailor ever-changing technology to their enterprises. This enables the enterprises to emerge as a valuable organisation and may expand their clientele due to their implementation of CISM certified individuals. The demand for skilled information security management professionals is increasing, hence this ISACA CISM certification fulfils business needs. CISM has been accepted as the universal standard to strive towards within the sphere of information security, thus depicting the qualification as a prominent representation of expertise and commitment. This causes CISM holders to be identified as the most certified professionals in the information security realm and means delegates can recognise the link between information security programs and the larger goals of the organisation. The four domains are as follows: 1. Information Security Governance 2. Information Risk Management and Compliance 3. Information Security Program Development and Management 4. Information Security Incident Management This course includes the official ISACA CISM Exam and the official ISACA Exam Prep Tool.
04.03. 2024 (dnů = 5) - Katalogová cena: 35000 Kč (Praha), 35000 Kč (Brno), 1760 EUR (Bratislava)
Pětidenní kurz prochází s uchazeči teorii všech sedmi zkouškových domén a množství vzorových testovacích otázek tak, aby jim poskytl vstup do vlastní přípravy na tuto certifikační zkoušku. Obrovský obsah vědomostí potřebných na zkoušku pokrývá v pěti dnech tak, aby jim témata, která jednotliví účastníci ještě příliš neznají, přiblížil a umožnil jim vstup do problematiky. Zatímco témata, se kterými jiní účastníci již nějaké zkušenosti mají, prohloubil a zopakoval. Pokud jste již navštívili kurz CISSP, buďte si prosím vědomi, že toto školení je jeho podmnožinou, byť detailnější, a tak se celkově kryje s jeho obsahem. Zvažte prosím, že velká část by tak pro vás byla jen opakováním.
18.03. 2024 (dnů = 5) - Katalogová cena: 59400 Kč (Praha), 59400 Kč (Brno), 2200 EUR (Bratislava)
Pětidenní kurz pomáhá s připravou ke zkoušce Certified Information Systems Security Professional (CISSP, ISC2) a seznamuje posluchače se všemi osmi požadovanými okruhy otázek a IT security terminologií nutnou k porozumnění otázkám ve zkoušce. Vzhledem k množství a náročnosti témat je u tohoto kurzu výuka prodloužena do 17:00-17:30. Pokud jste již navštívili kurz SSCP, buďte si prosím vědomi, že toto školení se cca z 80% kryje právě s obsahem kurzu SSCP. Zvažte tedy prosím, že jeho velká část by tak pro vás byla jen opakováním.
18.03. 2024 (dnů = 4) - Katalogová cena: 2600 Kč (Praha), 2600 Kč (Brno), 2600 EUR (Bratislava)
Certified Information Systems Auditor (CISA) is a globally acknowledged certification, which builds upon the previous experience of IS professionals, to produce valuable employees who possess exceptional knowledge of Information Systems Auditing, Control, and Security. This course includes the official ISACA CISA Exam Voucher and the official ISACA Exam Prep Tool.
04.04. 2024 (dnů = 2) - Katalogová cena: 7600 Kč (Praha), 7600 Kč (Brno), 360 EUR (Bratislava)
CSCU - Certified Secure Computer User je kurz zaměřený na běžné uživatele informačních technologií. Účastníci se naučí jak bezpečně spravovat svá data, domácí počítač, notebook nebo bezdrátovou síť. Obsahem kurzu je především bezpečnost na Internetu, při běžném využívání e-mailových služeb, sociálních sítí či online nakupování. Zabrousíme však i mimo informační technologie a ukážeme si i netechnické způsoby hackingu, krádeže identity a triky kapsářů. Celý kurz bude prokládán reálnými ukázkami a případovými studiemi, ve kterých se lidé stali obětí zločinu v reálném či virtuálním světě. Samozřejmě nebude chybět ani prezentace, jak se bránit a hlavně předcházet těmto útokům tak, abyste se nemohli stát obětí právě vy. Školení je je zakončeno certifikační zkouškou CSCU 112-12, která je v ceně kurzu.
09.05. 2024 (dnů = 2) - Katalogová cena: 7800 Kč (Praha), 7800 Kč (Brno), 340 EUR (Bratislava)
Dvoudenní kurz školí běžné zaměstnance a uživatele na podnikovou bezpečnost informací a ochranu osobních údajů (INFOSEC, ISMS, GDPR), její požadavky a zodpovědnost pracovníků samotných. Kurz je zakončen testem, po jehož úspěšném složení získá účastník osvědčení o způsobilosti. Jedná se o prvotní dvoudenní proškolení. Později je již možné opakovaně navštěvovat jen jednodenní osvěžující kurz BPZ-B.
06.06. 2024 (dnů = 2) - Katalogová cena: 9000 Kč (Praha), 9000 Kč (Brno), 450 EUR (Bratislava)
Chcete zajistit, aby vaše soukromá data zůstala soukromými a důvěrná komunikace důvěrnou? Chcete zabránit úniku dat při ztrátě nebo krádeži počítače nebo paměťového média? Chcete být zabezpečeni proti odposlechu telekomunikačního provozu a přesto se nevzdávat dobrodiní moderní komunikace? Můžete být bezpeční proti NSA, průmyslové špionáži i komandu v kuklách, které vám vtrhne do firmy a zabaví počítače. V tomto praktickém dvoudenním kurzu se přesvědčíte, že to není ani nijak zvlášť obtížné. Vše si vyzkoušíte na praktických příkladech.