logo gopas.cz

Systémová správa a administrace - počítačové kurzy GOPAS

19.06. 2024 (dnů = 3) - Katalogová cena: 17100 Kč (Praha), 17100 Kč (Brno), 750 EUR (Bratislava)
Třídenní kurz pro správce obsahu a vývojáře, na kterém se naučíte vytvářet podnikové aplikace deklarativně pomocí webového prohlížeče a nástroje Power Apps Studio. Na kurzu se neprogramuje, ale předpokládá se dobrá znalost správy obsahu, úpravy vzhledu pomocí SharePoint Designeru a vývoje vlastních workflow.
24.06. 2024 (dnů = 5) - Katalogová cena: 28500 Kč (Praha), 28500 Kč (Brno), 1250 EUR (Bratislava)
Na tomto pokročilém síťovém kurzu se studenti naučí implementovat všechny součásti potřebné pro zajištění stabilní, efektivní a bezpečné počítačové sítě. Naučí se nasazovat stabilní a skutečně neprůstřelné bezdrátové sítě autentizované pomocí certifikátů, RADIUS server pro zabezpečení bezdrátových sítí i switchů, správně implementovat VLANy na switchích a zajistit jejich dynamické přidělování pomocí RADIUS serveru. Ukážeme si možnosti řízení přístupu klientů do síťové infrastruktury prostřednictvím Group Policy. Dále si vysvětlíme správné nastavení Spannin-Tree-Protokolu a jeho variant, poznáte optimalizaci propustnosti pomocí agregace portů a seznámíte se s řešením pro optimalizaci síťové komunikace pomocí QoS. Nakonec si také ukážeme protokol SNMP a další prostředky, které zde implementujeme v monitorovacích programech běžně používaných v dohledovém centru tak, abyste věděli, která část vaší sítě potřebuje další optimalizaci či údržbu.
01.07. 2024 (dnů = 4) - Katalogová cena: 29600 Kč (Praha), 29600 Kč (Brno), 1320 EUR (Bratislava)
Štyřdenní kurz seznamuje účastníky s možnostmi zabezpečení toku i uložení informací v prostředí Microsoft 365. Zabývá se i řízením souladu informací se standardy a podnikovými požadavky, ochranou proti úniku informací a řízením úrovní jejich důvěrnosti, zásadám jejich uchovávání i šifrováním zpráv v Office 365.
01.07. 2024 (dnů = 4) - Katalogová cena: 29600 Kč (Praha), 29600 Kč (Brno), 1240 EUR (Bratislava)
Čtyřdenní kurz seznamuje s nasazením a správou Windows virtuálních stanic a virtualizovaných a vzdálených aplikací na Azure cloudovém prostředí.
08.07. 2024 (dnů = 5) - Katalogová cena: 34500 Kč (Praha), 34500 Kč (Brno), 1400 EUR (Bratislava)
Pětidenní kurz připravuje k certifikaci MD-102 a seznamuje studenty s nasazením, instalací, konfigurací, správou a sledováním bezpečnosti a výkonu nejnovějších verzí Windows 11 a zpětně i Windows 10 za pomoci čistě cloudových technologií Intune, System Center, Defender, AAD (Entra Id), Microsoft Deployment Toolkit a Azure Virtual Desktop.
15.07. 2024 (dnů = 2) - Katalogová cena: 11400 Kč (Praha), 11400 Kč (Brno), 500 EUR (Bratislava)
Kurz je určen pro správce serverů operačních systémů Linux, kteří se naučí monitorovat operačný systém a jednotlivé služby. Administrátoři budou vědět sledovat výkon operačního systému, hardwaru pomocí grafických a terminálových nástrojů. Součastí kurzu budou taky webové nástroje jako Monit a Icinga. Naučí se obě nástroje nainstalovat, konfigurovat a sledovat výkony operačních systémů.
15.07. 2024 (dnů = 4) - Katalogová cena: 29600 Kč (Praha), 29600 Kč (Brno), 1320 EUR (Bratislava)
Pokročilý čtyřdenní kurz rozšiřuje a propojuje znalosti budoucích Azure architektů cloudových služeb, tak aby byli schopni vidět možnosti celých řešení a účinně a úsporně kombinovat různé služby a technologie.
18.07. 2024 (dnů = 2) - Katalogová cena: 9000 Kč (Praha), 9000 Kč (Brno), 400 EUR (Bratislava)
Kurz je určen pro správce WWW serverů Apache na platformě UNIX, kteří se naučí používat pokročilé funkce jako je generování dynamických stránek na straně serveru, SSL, load-balancing, clustering a další funkce serveru Apache.
22.07. 2024 (dnů = 5) - Katalogová cena: 34500 Kč (Praha), 34500 Kč (Brno), 1500 EUR (Bratislava)
Pětidenní kurz seznámí posluchače se všemi principy a technikami plánování, nasazení, správy a řešení potíží s PKI na platformě Windows. V úvodu kurzu se zopakují principy kryptografie veřejných klíčů a dalších algoritmů a technologií, aby účastníci byli schopni plánovat nasazení algortmů jako je RSA, SHA-1, SHA2 (SHA-256, SHA-384 a SHA-512), AES, 3-DES, DH, EC-DSA, EC-DH, DSA, MD5 a dalších - nejen z pohledu bezpečnosti, ale také s důrazem na kompatibilitu v širokém rozsahu systémů od Windows 2000, přes XP, 2003, 7 a 2008 R2 až po Windows 10 a Windows 2019. Jedním z cílů je seznámit účastníky s požadavky na Suite-B kryptografii. Po zbytek kurzu se účastníci naučí naplánovat a nasadit hierarchii certifikačních autorit pomocí služby AD CS a definovat certifikační politiky (certificate templates) pro různé aplikace od SSL/TLS, přes digital a code signing, secure email a S/MIME až po přihlašování klientskými certifikáty a čipovými kartami pro Kerberos PKINIT. V průběhu celého kurzu se probírá životní cyklus certifikátů a jejich klíčů, zálohování klíčů i certifikačních autorit a řešení potíží při vydávání ručním i automatickém (autoenrollment). Všichni lektoři kurzu jsou certifikování na nejvyšší možnou technologickou úroveň v této oblasti MCM:Directory a/nebo MCSM:Directory.
22.07. 2024 (dnů = 5) - Katalogová cena: 28500 Kč (Praha), 28500 Kč (Brno), 1250 EUR (Bratislava)
Tento pokročilý pětidenní kurz se zaměřuje na vybudování znalostí implementace bezpečnosti sítí postavených na Windows a Active Directory. Kurz obsahuje vybraná bezpečnostní témata z ostatních kurzů rodiny Windows Server 2019 a přináší tak jejich průřez přes všechny verze operačních systémů Windows XP, 2003, Vista, 7, 2008, 2008 R2, 8, 2012 i 2012 R2 i 2016 a 2019 a současně všechny obory jako jsou síťové technologie, Active Directory, nebo aplikační služby. Studenti získají znalosti bezpečnostních parametrů technologií jako je Active Directory (AD DS), NTFS, file sharing (SMB) a SMB signing, BitLocker, EFS, Dynamic Access Control (DAC), code signing, základy TLS a HTTPS, LDAPS a RDPS, SQL server, nebo IIS.
22.07. 2024 (dnů = 2) - Katalogová cena: 9000 Kč (Praha), 9000 Kč (Brno), 400 EUR (Bratislava)
Dvoudenní navazující kurz rozšiřuje znalosti techologie System Center Endpoint Manager o správu mobilních zařízení a zařízení připojených přes internet jak k onprem i cloudovému prostředí. Tento kurz nahrazuje již ukončený kurz MOC 20703-2.
22.07. 2024 (dnů = 5) - Katalogová cena: 28500 Kč (Praha), 28500 Kč (Brno), 1250 EUR (Bratislava)
Pětidenní školení kde se dozvíte, jak v PowerShellu programovat na profesionální úrovni, využívat C# i Win32 API, WMI a další DCOM objekty, programovat složité moduly a používat PowerShell jak k testování vlastních aplikací a NET komponent, tak i k automatizaci jejich instalace a nasazení kódu do provozu.
29.07. 2024 (dnů = 5) - Katalogová cena: 28500 Kč (Praha), 28500 Kč (Brno), 1250 EUR (Bratislava)
Pětidenní kurz jako zcela esenciální základ pro správce Windows server technologií. Naučíte se vytvářet a spravovat uživatelské účty a skupiny v Active Directory, spravovat prostředky souborového systému NTFS a jeho zabezpečení, sdílení adresářů a správu prostředí pomocí Group Policy. Tento kurz od 1. 1. 2022 nahradí zrušený kurz <a href="https://www.gopas.cz/windows-server-2016-uloziste-virtualizace-a-cluster_moc-20740">Windows Server 2016 - úložiště, virtualizace a cluster</a>.
29.07. 2024 (dnů = 5) - Katalogová cena: 28500 Kč (Praha), 28500 Kč (Brno), 1250 EUR (Bratislava)
Pětidenní kurz určený správcům SharePoint on premise. Na kurzu se naučíte využívat všechny možnosti správy a nastavení SharePoint, tak abyste mohli přizpůsobit prostředí potřebám vaší organizace a efektivně využívat všech možností práce a úprav prostředí přes webový prohlížeč, nebo pomocí scriptů.
29.07. 2024 (dnů = 3) - Katalogová cena: 12300 Kč (Praha), 12300 Kč (Brno), 540 EUR (Bratislava)
Kurz je určen pro správce serverů s operačním systémem Linux, kteří se naučí běžným a pokročilým úkonům spojeným se správou a administrací sítí v tomto systému. Účastníci kurzu se naučí administrovat sítě TCP/IP v prostředí Linuxu a používat nástroje jako je ifconfig, route, netstat, ip, atd. Dále se seznámí se systémem DNS, nastavením Linuxu jako klienta této služby a nástroji host a dig, dále pak se superdaemony jako je inetd, xinetd a detailně bude popsán systém Netfilter, linuxový firewall. V poslední části budou popsány terminálové služby jako jsou Telnet, SSH, NX a VNC.
30.07. 2024 (dnů = 4) - Katalogová cena: 29600 Kč (Praha), 29600 Kč (Brno), 1320 EUR (Bratislava)
Čtyřdenní kurz připravuje k certifikaci AZ-500 a seznamuje studenty s bezpečnostními technologiemi určenými pro ochranu Azure cloudových i onprem systémů. Kurz je složen z obsahu kurzu AZ-500T00. Kurz je vhodný jako příprava k získání titulu Microsoft Azure - Associate: Azure Security Technologies.
09.08. 2024 (dnů = 1) - Katalogová cena: 7400 Kč (Praha), 7400 Kč (Brno), 320 EUR (Bratislava)
Jednodenní úvodní kurz seznamuje účastníky se základními principy, terminologií a technologickými možnostmi bezpečnostních mechanismů v prostředí Microsoft 365.
12.08. 2024 (dnů = 5) - Katalogová cena: 28500 Kč (Praha), 28500 Kč (Brno), 1250 EUR (Bratislava)
Pětidenní navazující kurz rozširuje znalosti správy Exchange o pokročilejší témata a přináší také problematiku plánování komplexních a hybridních nasazení.
12.08. 2024 (dnů = 5) - Katalogová cena: 22500 Kč (Praha), 22500 Kč (Brno), 1000 EUR (Bratislava)
Pětidenní kurz kompletní správy System Center Virtual Machine Manager (SCVMM) a jeho možností pro správu software-defined datových center a virtuálních sítí.
19.08. 2024 (dnů = 5) - Katalogová cena: 28500 Kč (Praha), 28500 Kč (Brno), 1250 EUR (Bratislava)
Pětidenní kurz určený správcům SharePoint online nebo a vlastníkům SharePoint Sites. Na kurzu se naučíte využívat všechny možnosti správy a nastavení SharePoint, tak abyste mohli přizpůsobit prostředí potřebám vaší organizace a efektivně využívat všech možností práce a úprav prostředí přes webový prohlížeč, nebo pomocí scriptů.
26.08. 2024 (dnů = 3) - Katalogová cena: 13500 Kč (Praha), 13500 Kč (Brno), 600 EUR (Bratislava)
Kurz je určen pro správce, kteří potřebují porozumět systémovým skriptům, modifikovat jejich obsah a vytvářet nové pro automatizaci úloh, monitorování a dialog s uživatelem. V kurzu se účastník dozví o možnostech, které nabízí shell, zvládne základní programovací techniky a na praktických příkladech se naučí vytvářet užitečné skripty, které usnadní práci jemu nebo jiným uživatelům.
03.09. 2024 (dnů = 4) - Katalogová cena: 18400 Kč (Praha), 18400 Kč (Brno), 800 EUR (Bratislava)
Čtyřdenní kurz se detailně věnuje možnostem správy Windows stanic i Windows mobilních počítačů pomocí cloudové technologie Intune včetně řešení potíží s připojováním počítačů do Azure AD (AAD) neboli Entra ID, učí jak nasazovat a spouštět skripty, instalovat aplikace, řídit lokální účty Administrator pomocí technologie LAPS (Local Admin Password Solution) a sledovat a řídit zdravotní stav počítačů (compliance, remediation)
05.09. 2024 (dnů = 2) - Katalogová cena: 11400 Kč (Praha), 11400 Kč (Brno), 500 EUR (Bratislava)
Kurz rozebírá všechny důležité činnosti IT správce terminálových služeb(Rds). Konkétně plánování, nasazení jednotlivých komponent a roli, vysoké dostupnosti, monitorovaní, skriptování v powershell, konfiguraci, gpo a troubleshooting infrastruktury. V kurzu se budeme zabývat i zpřístupněním infrastruktury pro externi uživatele, jak implementovat zabezpeční a jak nakonfigurovat roli uživatele v rámci RDS(tisk, profily, schránka, cache, profilove disky, aplikace..)
12.09. 2024 (dnů = 2) - Katalogová cena: 17900 Kč (Praha), 17900 Kč (Brno), 700 EUR (Bratislava)
Kurz je určen pro správce počítačových systémů, kteří začínají pracovat s Docker kontejnery.
23.09. 2024 (dnů = 5) - Katalogová cena: 34500 Kč (Praha), 34500 Kč (Brno), 1500 EUR (Bratislava)
Posluchači se v tomto kurzu seznámí s principy, funkcí, bezpečností a řešením potíží ověřovacích metod používaných v systémech Windows. Kurz se detailně zabývá autentizačními protokoly jako jsou Kerberos, PKINIT, LM, NTLM, Schannel, Basic i SimpleBind. Veškerá témata jsou probírána na komplexním multi-forest a multi-domain Active Directory prostředí se vztahy důvěry. Na kurzu se pracuje v prostředí od Windows 2000, přes XP, 2003, Vista, 2008, přes 7 a 2008 R2 až po Windows 2019 a Windows 10. Účastníci si procvičí nastavení Kerberos a Basic delegaci, constrained delegaci i protocol transition na technologiích jako je IIS, SharePoint, Reporting Services, SQL Server, TMG, nebo UAG, ale i Terminal Services a Remote Desktop Services, nebo Failover Cluster a NLB. Podstatným prvkem školení jsou praktická cvičení na řešení potíží souvisejících s ověřováním. Všichni lektoři kurzu jsou certifikování na nejvyšší možnou technologickou úroveň v této oblasti MCM:Directory a/nebo MCSM:Directory.
23.09. 2024 (dnů = 5) - Katalogová cena: 22500 Kč (Praha), 22500 Kč (Brno), 1000 EUR (Bratislava)
Pětidenní kurz kompletní správy koncových zařízení jako součásti System Center Configuration Manager (SCCM). Tento kurz nahrazuje ukončený kurz MOC 20703.
30.09. 2024 (dnů = 5) - Katalogová cena: 34500 Kč (Praha), 34500 Kč (Brno), 1500 EUR (Bratislava)
Pětidenní kurz představuje svět Microsoft cloudu jak z pohledu etického hackera, penetračního testera i špinavého útočníka. Na praktických cvičeních si vyzkouší, jak do prostředí Azure / Azure AD reální útočníci pronikají (initial access), jak posléze napadají další zdroje organizace (privilege escalation, lateral movement) a také jak se nepozorovaně skrývají před obránci (Defense evasion, persistence). Ve druhé fázi posléze rozebereme, jak se proti útočným taktikám v jednotlivých fázích účinně bránit, aneb „Znáš-li nepřítele i sám sebe, můžeš bez obav svést sto bitev. Pokud znáš sebe, ale nikoliv nepřítele, jednou vyhraješ a podruhé prohraješ. Jestliže neznáš ani sebe ani nepřítele, prohraješ v každé bitvě.” Sun Tzu – Umění války
07.10. 2024 (dnů = 5) - Katalogová cena: 22500 Kč (Praha), 22500 Kč (Brno), 1000 EUR (Bratislava)
Pětidenní kurz se věnuje detailně a od základu správě Active Directory účtů, počítačů, skupin, organizačních jednotek (OU) a s tím související správy doménových počítačů pomocí Group Policy (GPO). Naučíte se do detailu znát všechny možnosti těchto technologií a řešit potíže s jejich funkcí a aplikací GPO na stanicích lokálně, nebo i vzdáleně. Naučíte se roumnět obsahu LDAP, jako je doména a jejich stromy, konfigurace, schema forestu apod. Pochopíte jak se AD řadiče domény (DC) třídí do různých sítí a jak se DNS integruje s Active Directory a jaké mají tyto služby vzájemné požadavky. Nedílnou součástí jsou také metodologie zálohování a obnovy tak, abyste se byli schopni bránit i proti nákazám typu ransomware.
07.10. 2024 (dnů = 5) - Katalogová cena: 28500 Kč (Praha), 28500 Kč (Brno), 1250 EUR (Bratislava)
Pětidenní kurz probírá od základu a do detailu možnosti nasazení a správy technologií pro ukládání dat na platformě Windows Server jako jsou JBOD, formáty disku GPT a MBR, storage spaces, RAID typu mirror a stripe, RAID-5, RAID-6, připojování a provoz diskových prostorů na VHDX, iSCSI, SMB direct, SMBv3 protokol a jeho vysoká dostupnost pro virtualizaci a sdílené soubory scale-out-file server na failover clustering za pomoci cluster shared volumes, i technologie jako storage replikace synchronní i asynchronní a deduplikace, a technologie pro zálohování volume shadow copy.
07.10. 2024 (dnů = 4) - Katalogová cena: 26900 Kč (Praha), 26900 Kč (Brno), 1000 EUR (Bratislava)
Čtyřdenní kurz je určen pro všechny správce Active Directory Domain Services (AD DS) a Federation Services (AD FS) na Windows Serveru, které zajímá, jak funguje cloudové Active Directory. Kurz do hloubky pokrývá problematiku nasazení Azure Active Directory (AAD), jeho provázání s existujícím Active Directory a integraci s aplikacemi třetích stran, včetně AAD Application Proxy. Nemalý prostor je věnován také správnému zabezpečení Azure Active Directory a potažmo Active Directory, včetně řízení přístupů, auditování a vícefázové autentizace (MFA). Důraz je kladen také na možnosti automatizace a auditování pomocí PowerShellu. Na rozdíl od oficiálních kurzů s širokým záběrem se opravdu jedná o deep-dive kurz.
09.10. 2024 (dnů = 2) - Katalogová cena: 9000 Kč (Praha), 9000 Kč (Brno), 400 EUR (Bratislava)
Dvoudenní kurz seznamuje účastníky detailně s fungováním HTTP a HTTPS a proxy serverů a jejich farem, zběžně fungování TLS (SSL) protokolů zvláště nutným vlastnostem certifikátů, probírá zběžně i základy HTML a JavaScript, detailně se věnuje principům cookies, a dalším metodám uchovávání stavu, metodám webového ověřování jako jsou Basic, Windows, nebo forms-based (FBA), OAuth, SAML-P a WS-Federation, captcha, vícefaktorové ověřování (MFA). Velký důraz je kladen na schopnost řešení potíží a základům použití vývojářských nástrojů jako je Developer Toolbar (F12) nebo Fiddler.
10.10. 2024 (dnů = 2) - Katalogová cena: 8200 Kč (Praha), 8200 Kč (Brno), 360 EUR (Bratislava)
Kurz je určen pro správce WWW serverů na platformě UNIX, kteří se naučí instalovat, administrovat, optimalizovat a zabezpečit nejrozšířenější webový server Apache.
14.10. 2024 (dnů = 5) - Katalogová cena: 28500 Kč (Praha), 28500 Kč (Brno), 1250 EUR (Bratislava)
Pětidenní kurz se věnuje od základu a do detailu nasazení a správě emailového systému Microsoft Exchange primárně v on-prem prostředí nicméně zabíhá i k tématům jako je hibridní propojení on-prem s cloudovými Microsoft 365 a Office 365 technologiemi. Kurz vyučuje instalaci serverů, správu příjemců pošty, poštovních schránek a schránek místností a prostředků, směrování pošty a možnosti SMTP a jeho zabezpečení, antispamové technologie, správu a možnosti klientských aplikací jako Outlook, tak připojení přes ActiveSync nebo přes Outlook Web App (OWA), zdravotní a bezpečností pravidla pro schránky, archivaci a souhlas, zálohování a obnovu i vysokou dostupnost.
14.10. 2024 (dnů = 2) - Katalogová cena: 7800 Kč (Praha), 7800 Kč (Brno), 340 EUR (Bratislava)
Kurz je určen pro začínající správce operačního systému Linux, kteří potřebují instalovat a spravovat základní funkce systému Linux. Účastníci kurzu se naučí instalovat systém CentOS, RedHat RHEL a běžné úkony spojené se správou a administrací tohoto systému (instalace a správa disků, správa uživatelských účtů, práce se soubory, správa instalovaných balíků, základní konfigurace systému CentOS, RedHat RHEL).
15.10. 2024 (dnů = 4) - Katalogová cena: 29600 Kč (Praha), 29600 Kč (Brno), 1240 EUR (Bratislava)
Čtyřdenní kurz připravuje k certifikaci AZ-104 a seznamuje studenty s základy nasazení a správy klíčových Azure cloudových technologií. Kurz je složen z obsahu kurzu AZ-104T00. Kurz je vhodný jako příprava k získání titulu Microsoft Azure - Associate: Azure Administrator.
16.10. 2024 (dnů = 1) - Katalogová cena: 4500 Kč (Praha), 4500 Kč (Brno), 200 EUR (Bratislava)
Kurz je určen pro správce síťových serverů, kteří potřebují zabezpečit jak data na serveru server, tak komunikaci se serverem. Účastnící se seznámí se základy šifrování v oblasti počítačové bezpečnosti. Dále se naučí prakticky používat systémy PGP (GnuPG), SSL/TLS, DM-Crypt, atd.
16.10. 2024 (dnů = 3) - Katalogová cena: 11700 Kč (Praha), 11700 Kč (Brno), 510 EUR (Bratislava)
Kurz je určen pro správce serverů s operačním systémem Linux (Centos, RedHat RHEL), kteří se naučí běžným a pokročilým úkonům spojeným se správou a administrací systému. Účastníci kurzu se naučí administrovat operační systém Linux, pracovat s příkazovým interpretrem, spravovat procesy, plánovat úlohy, zálohovat důležitá data, sledovat výkon a monitorovat zátěž systému. Dále se účastníci naučí nastavovat a sledovat logování systému, konfigurovat startovací skripty operačního systému, atd.
21.10. 2024 (dnů = 5) - Katalogová cena: 28500 Kč (Praha), 28500 Kč (Brno), 1250 EUR (Bratislava)
Na tomto uníkátním kurzu se naučíte, jak pokročilým způsobem nasazovat nejen operační systém Windows 11/10, a to pomocí jednotlivých samostatných nástrojů a technologií (Windows ADK, PowerShell), tak především pomocí nástroju pro automatizované nasazení (MDT, SCCM)
21.10. 2024 (dnů = 5) - Katalogová cena: 23000 Kč (Praha), 23000 Kč (Brno), 1000 EUR (Bratislava)
Pětidenní kurz seznamuje účastníky detailně s možnostmi správy Windows stanic, mobilních zařízení a serverů jak pomocí on-prem Active Directory Group Policy (GPO), pomocí cloudového Intune i pomocí PowerShell.
21.10. 2024 (dnů = 4) - Katalogová cena: 29600 Kč (Praha), 29600 Kč (Brno), 1320 EUR (Bratislava)
Čtyřdenní pokročilý kurz seznamuje zkušené správce Windows Server on-prem technologií s možnostmi propojení infrastruktury s cloudovým prostředím a službami Microsoft Azure, včetně efektivního využití hybridních scénářů.
22.10. 2024 (dnů = 4) - Katalogová cena: 29600 Kč (Praha), 29600 Kč (Brno), 1320 EUR (Bratislava)
Čtyřdenní pokročilý kurz se věnuje správě Azure, Microsoft 365 a Microsoft Defender technologií určených ke sledování bezpečnosti, vyhledávání bezpečnostních událostí jak v síťové infrastruktuře tak na koncových bodech a učí studenty, jak události vyhodnocovat a jak se chovat k incidentům, které z událostí vyhodnotí.
23.10. 2024 (dnů = 2) - Katalogová cena: 14000 Kč (Praha), 14000 Kč (Brno), 600 EUR (Bratislava)
Dvoudenní navazující praktické cvičení o tom, jak se pomocí účtu obyčejného uživatele postupně vypracovat na vládce celé podnikové počítačové sítě postavené na Microsoft technologiích. Krok za krokem boj o jednotlivé vlajky ve formě účtů, hesel, nebo utajovaných informací skrytých na chráněných serverech, nebo v emailových schránkách. Zažijte pocit, že to dokážete. A pochopte jak se máte chovat, aby se to nestalo ve vaší vlastní síti.
24.10. 2024 (dnů = 2) - Katalogová cena: 11400 Kč (Praha), 11400 Kč (Brno), 500 EUR (Bratislava)
Kurz se zabývá hromadnou centrální správou serverů, včetně automatického konfigurování, nasazování software a orchestraci kontinuálních úloh.
29.10. 2024 (dnů = 3) - Katalogová cena: 13500 Kč (Praha), 13500 Kč (Brno), 600 EUR (Bratislava)
Třídenní kurz se detailně věnuje využítí technologie Group Policy (GPO) ke správě onprem prostředí postaveného nad Active Directory (AD DS). Účastníci se naučí všechny možnosti aplikace zásad skupiny na Windows 10/11 stanice i servery včetně spouštění skriptů, napříkladi vytváření inventáře počítačů, hardware a software a v neposlední řadě správě lokálních Administrator účtů pomocí technologie LAPS (Local Admin Password Solution).
29.10. 2024 (dnů = 4) - Katalogová cena: 29600 Kč (Praha), 29600 Kč (Brno), 1320 EUR (Bratislava)
Čtyřdenní pokročilý plánovací kurz shrunuje znalosti účastníků z několika předchozích kurzů a učí je porozumnět celkově a z nadhledu možnostem bezpečnostních technologií, které jsou součástí Azure a Microsoft 365. Kurz předpokládá velmi dobré praktické znalosti jednotlivých technologií a zabývá se vysokoúrovňově plánováním architektury cloudové bezpečnosti.
29.10. 2024 (dnů = 4) - Katalogová cena: 29600 Kč (Praha), 29600 Kč (Brno), 1320 EUR (Bratislava)
Čtyřdenní kurz seznamuje posluchače se správou uživatelských účtů v prostředí Azure a Microsoft 365 a možnostmi jejich ověřování do cloudu i v případě hybridních scénářů, využití více-faktorového ověřování, implementace SSO (single-sign-on) a řízení přístupu. Probírají se také základy ochranných a detekčních technologií.
04.11. 2024 (dnů = 5) - Katalogová cena: 22500 Kč (Praha), 22500 Kč (Brno), 1000 EUR (Bratislava)
Pětidenní kurz kompletní správy System Center Operations Manager (SCOM) nástroje pro sledování serverů v onprem i cloudovém prostředí a seznamuje účastníky s metodami přizpůsobení jednotlivých sond, celých balíků sledování i s jejich vlastním vývojem.
11.11. 2024 (dnů = 5) - Katalogová cena: 28500 Kč (Praha), 28500 Kč (Brno), 1250 EUR (Bratislava)
Nově aktualizovaný kurz pomůže zájemcům pochopit fungování operačního systému Windows. Správci Windows Serveru stejně jako správci klientských verzí Windows se mohou dozvědět, jak vypadá architektura operačního systému, jak fungují služby, k čemu je databáze registry a jak s ní pracovat. Vysvětlíme si, co jsou procesy a různé mechanismy kolem nich, jako scheduling vláken, handles, access token a jiné. Pochopení přístupu OS Windows k paměti může pomoct nejen optimalizovat konfiguraci paměti virtuálkám, ale třeba i odhalit leakující aplikace nebo dokonce drivery. A kromě driverů se dotkneme i dalších zajímavých témat, jako třeba WMI, řízení přístupů v doméně i bez ní, fungování diskového subsystému nebo třeba souborových systémů.
11.11. 2024 (dnů = 5) - Katalogová cena: 25000 Kč (Praha), 25000 Kč (Brno), 900 EUR (Bratislava)
V tomto výjimečném pětidenním kurzu získají účastníci znalosti sítí (převážně pak TCP/IP), které jsou nezbytně nutné pro každého administrátora a správce sítě zodpovědného za údržbu a správu sítí v podnikovém prostředí. Jedná se o autorizované školení CompTIA Network+, které slouží také jako příprava k certifikaci CompTIA Network+
11.11. 2024 (dnů = 5) - Katalogová cena: 34500 Kč (Praha), 34500 Kč (Brno), 1500 EUR (Bratislava)
Pětidenní kurz nabízí účastníkům detailní pohled do hloubky fungování Active Directory a naučí je řešit běžné, neobvyklé i kritické situace, které nastávají při provozu velkých, ale i menších prostředí postavených na této adresářové službě. Kurz byl aktualizován na prostředí Windows Server 2019 a Windows 10, ale stále se zabývá všemi operačními systémy již od Windows 2000. Na kurzu se probírá jak logická struktura Active Directory domén a forestů, FSMO rolí, LDAP přístup, objekty a jejich atributy, schéma a jeho rozšiřování, tak i vyhledávání, některé věci související s ověřováním, klientské interakce obecně, optimalizace DNS, replikace a řešení problémů s ní. Účastníci si na vlastní kůži vyzkouší vznik a řešení kritických situací jako jsou lingering objekty, USN rollback, nebo rozpad ověřování a mnoho dalších výjimečných situací. Prakticky si vyzkouší několik možných disaster recovery scénářů a podívají se i přímo na vnitřní strukturu NTDS.DIT databáze. Všichni lektoři kurzu jsou certifikování na nejvyšší možnou technologickou úroveň v této oblasti MCM:Directory a/nebo MCSM:Directory.
11.11. 2024 (dnů = 5) - Katalogová cena: 22500 Kč (Praha), 22500 Kč (Brno), 1000 EUR (Bratislava)
Pětidenní kurz se detailně věnuje nasazení a správě síťových služeb na platformě Windows Server jako je DNS server a jejich farmy a spolupráce, DHCP servery a jejich vysoká dostupnost, nebo směrování a vzdálený přístup, VPN jako jsou PPTP, SSTP nebo IKEv2 a IPSec, stejně jako ověřování přístupu do VPN a WiFi pomocí RADIUS technologie postavené na NPS.
11.11. 2024 (dnů = 4) - Katalogová cena: 29600 Kč (Praha), 29600 Kč (Brno), 1320 EUR (Bratislava)
Čtyřdenní kurz připravuje správce Office 365 ke kompletnímu zvládnutí správy Teams po stránce funkční, bezpečnostní i z pohledu řízení a správy obsahu a rozvíjení prostředí pro spolupráci.
11.11. 2024 (dnů = 4) - Katalogová cena: 18000 Kč (Praha), 18000 Kč (Brno), 800 EUR (Bratislava)
Kurz je určen pro uživatele a správce Office 365, kteří chtějí co nejvíce zefektivnit každodenní práci a spolupráci s kolegy i externími spolupracovníky.
11.11. 2024 (dnů = 5) - Katalogová cena: 28500 Kč (Praha), 28500 Kč (Brno), 1250 EUR (Bratislava)
Pětidenní kurz se zaměřuje na porozumění bezpečnostní strategie a praktickou demonstraci jednotlivých bezpečnostních technologií určených pro Microsoft hybridních prostředí (prostředí s vlastní infrastrukturou a Microsoft365 cloudovými službami). Ve vysokém tempu a detailně probereme principy chování identit v hybridním prostředí, jednotlivé bezpečnostní technologie Microsoft365 a jejich aplikaci v oblasti ochrany uživatelů a citlivých dat, rozšíření bezpečnosti lokálního AD, pokročilé detekce hrozeb a externích přístupů. Na závěr se podíváme na možnosti integrace Azure MFA pro naše NPS servery, jak zamezit přístup k aplikacím a citlivým datům pro neschválená zařízení a jak můžeme publikovat intranetové aplikace bezpečně pro uživatele na home office.
12.11. 2024 (dnů = 3) - Katalogová cena: 13500 Kč (Praha), 13500 Kč (Brno), 600 EUR (Bratislava)
Kurz je určen pokročilým správcům serveru s operačním systémem Linux, kteří potřebují nasadit virtualizační technologie jako XEN, Qemu, LXC, LXD, KVM, atd. V kurzu se naučíte principům jednotlivých virtualizačních technologií a také praktickému nasazení a konfiguraci pro různá aplikační řešení.
18.11. 2024 (dnů = 5) - Katalogová cena: 28500 Kč (Praha), 28500 Kč (Brno), 1250 EUR (Bratislava)
Pětidenní kurz, který seznamuje účastníky se správou a nastavením stanic s Windows 11/10 ve vysokém tempu a velmi detailním a praktickém přístupu. Kurz je pravidelně aktualizován na nejnovější verze Windows 10 tak, jak je Microsoft pravidelně uvolňuje.
18.11. 2024 (dnů = 5) - Katalogová cena: 28500 Kč (Praha), 28500 Kč (Brno), 1250 EUR (Bratislava)
Tento pokročilý pětidenní kurz se věnuje rozšíření znalostí skriptování získaných na základním kurzu GOC216. Účast na tomto špičkovém GOC kurzu předpokládá dobrou znalost skriptování a programování v příkazové řádce PowerShell. Na kurzu se tyto znalosti pouze prohlubují a rozšířují o pokročilejší konstrukce a témata. Účastníci se naučí vyvíjet složitější automatizační skripty a programy pro Windows a WMI, Active Directory a ADSI, Exchange a další aplikační platformy. Účastníci se naučí efektivně používat GUI vývojová prostředí a odnesou si precizní znalost syntaxe a vnitřních parsovacích mechanismů PowerShell.
18.11. 2024 (dnů = 3) - Katalogová cena: 17100 Kč (Praha), 17100 Kč (Brno), 750 EUR (Bratislava)
Třídenní kurz je určen správcům a architektům IT infrastruktury postavené na Active Directory a Azure Active Directory, kteří se chtějí dozvědět jak funguje bezpečnost uživatelských účtů, jak správně nakládat s privilegovanými účty správců, jak bezpečně spravovat celé on-prem i hybridní prostředí tak, aby nedocházelo ke kompromitacím přihlašovacích údajů správců a tím se buď úplně zamezilo, případně se alespoň izolovaly incidenty jako je ransomware a další dnešní nákazy i například se zabránilo vstupu a přežití APT.
18.11. 2024 (dnů = 4) - Katalogová cena: 29600 Kč (Praha), 29600 Kč (Brno), 1320 EUR (Bratislava)
Kurz je určen pro datové analytiky (data scientist), kteří se chtějí seznámit s procesem analýzy dat (data science) a pochopit, jak jim vybrané služby v Microsoft Azure mohou pomoci tento proces implementovat, zefektivnit a obohatit. Seznámíte se s použitím služeb Azure Notebooks a Azure Machine Learning a naučíte v Azure Machine Learning vytvářet vlastní modely strojového učení.
22.11. 2024 (dnů = 1) - Katalogová cena: 7900 Kč (Praha), 0 Kč (Brno), 340 EUR (Bratislava)
V jednodenním pokročilém kurzu se do detailu seznámíte se specifikami licenčních podmínek společnosti Microsoft, určenými především pro partnery společnosti Microsoft a pro ty, co software společnosti Microsoft aktivně obchodují. Do detailu se budeme zabývat specifikami a pravidly programů SPLA, CSP, ISV, ale i licenčními pravidly v rámci partnerského programu společnosti Microsoft (MPN IUR). V pozadí nezůstanou ani specifika běžného prodeje licencí společnosti Microsoft z pohledu obchodního partnera, dozvíte se kdo, kdy a za jakých podmínek je za co zodpovědný.
25.11. 2024 (dnů = 4) - Katalogová cena: 22800 Kč (Praha), 22800 Kč (Brno), 1000 EUR (Bratislava)
Na tomto kurzu se naučíte, jak správně navrhnout a nasadit virtualizační platformu Microsoft Hyper-V a to včetně vysoké dostupnosti a zajištění Disaster Recovery.
25.11. 2024 (dnů = 5) - Katalogová cena: 34500 Kč (Praha), 34500 Kč (Brno), 1500 EUR (Bratislava)
Pokročilý třídenní kurz se věnuje do detailu nasazení technologie ADFS ověřování pro webové aplikace jako je SharePoint, Exchange, nebo Office365 a Azure AD (AAD) i pro publikování vnitřních webových služeb pomocí web application proxy (WAP), která funguje současně jako ADFS proxy, tak také jako reverzní HTTPS proxy pro publikované on-premisses webové služby. Diskutují se i pokročilá témtat, jako integrace ověřování Active Directory například účtů ze separátní AD LDS LDAP databáze nebo pomocí účtů z Azure AD. Předpokladem účasti je dobré porozumnění technologii Kerberos a digitálním certifikátům pro TLS/SSL.
25.11. 2024 (dnů = 5) - Katalogová cena: 34500 Kč (Praha), 34500 Kč (Brno), 1560 EUR (Bratislava)
Pětidenní kurz připravuje k certifikaci MS-102 a seznamuje studenty se základy správy Microsoft 365, specificky Office365, jeho služeb, pronájmů a licencování a uživatelských účtů včetně jejich synchronizace s on-prem AD DS službami.
25.11. 2024 (dnů = 1) - Katalogová cena: 4100 Kč (Praha), 4100 Kč (Brno), 180 EUR (Bratislava)
Kurz je určen pro správce jmenných serverů BIND named. Účastníci kurzu se naučí instalovat a spravovat nejpoužívanější jmenný server BIND named v prostředí OS UNIX.
26.11. 2024 (dnů = 4) - Katalogová cena: 28900 Kč (Praha), 28900 Kč (Brno), 1100 EUR (Bratislava)
Microsoft Azure umožňuje hostovat vaše relační databáze buď jako PaaS službu Azure SQL Database, kdy je za správu serveru, jeho zabezpečení, zálohování, aktualizace i vysokou dostupnost zodpovědný Microsoft, nebo využít možnosti pronájmu licence na klasický Microsoft SQL Server, který si nainstalujete do virtuálního serveru hostovaného v rámci služby Azure Virtual Machines a budete zodpovědní za jeho kompletní správu. Na tomto kurzu se seznámíte s oběma variantami z pohledu správce – budou porovnány rozdíly mezi oběma přístupy, migrace databáze do cloudu a z cloudu, pravidelná údržba, zabezpečení databáze a best-practices, které není dobré opomenout.
29.11. 2024 (dnů = 1) - Katalogová cena: 7400 Kč (Praha), 7400 Kč (Brno), 320 EUR (Bratislava)
Jednodenní kurz nabízí bleskový přehled možností, podpory a licenčních podmínek, které nabízí cloudové i on-prem produkty z rodiny Microsoft 365 od zabezpečení, přes Exchange Server, SharePoint. Účastníci se také dozvědí, jaké jsou rozdíly mezi Office365 a Microsoft365 službami.
02.12. 2024 (dnů = 5) - Katalogová cena: 22500 Kč (Praha), 22500 Kč (Brno), 1000 EUR (Bratislava)
Pětidenní kurz naučí účastníky detailní základy ovládání příkazové řádky, skriptování a programování funkcí v prostředí PowerShell a PowerShell Core, používat základní elementy jako jsou pipe, proměnné, podmínky, metody a NET typy, funkce, zpracování výjimek a chyb, vytváření modulů a přípojení ke vzdáleným počítačům přes PowerShell Remoting (PSRemoting) jak přes HTTPS tak i přes SSH. Kurz je vhodný jak pro správce tak pro programátory a DevOps a znalosti na jeho úrovni jsou vyžadovány pokročilejšími a specializovanějšími kurzy.
02.12. 2024 (dnů = 5) - Katalogová cena: 23000 Kč (Praha), 23000 Kč (Brno), 1000 EUR (Bratislava)
Pětidenní základní kurz je určen především pro IT administrátory, kteří potřebují získat ucelený přehled o základních součástech služby Microsoft 365. Na kurzu se naučí spravovat prostředí Microsoft 365 a to od založení tenanta, až po jeho detailní konfuguraci. Seznámí se s možnosti integrace online služeb se stávajícím on-prem prostředím a dozví se, na co si při správě Microsoft 365 služeb dát pozor. Získané znalosti si účastník bude moci vyzkoušet v reálném prostředí Microsoft 365. Tento kurz nahrazuje zrušený kurz <A href="https://www.gopas.cz/microsoft-365-detailni-sprava-sluzeb-a-uctu-office365_moc-ms-030">MOC MS-030</A>.
04.12. 2024 (dnů = 2) - Katalogová cena: 9000 Kč (Praha), 9000 Kč (Brno), 400 EUR (Bratislava)
Kurz je určen správcům serverů, kteří se naučí principům, způsobům a technologiím jak zabezpečit LINUXový server. Naučí se prakticky implementovat aktivní prvky pro zabezpečení systému jako jsou kontrolory integrity, systémy HIDS a NIDS a také používat technologie jako jsou GRSecurity, AppArmor a SELinux.
09.12. 2024 (dnů = 3) - Katalogová cena: 17100 Kč (Praha), 17100 Kč (Brno), 750 EUR (Bratislava)
Třídenní kurz seznamuje posluchače praktickou cestou s principy a vlastnostmi aktuálně používaných šifrovacích a hash algoritmů, jako je AES, RSA, SHA256, SHA1, ECDSA, ECDH, RC4 a dalších, stejně jako certifikátů, PKI a protokolů vyšší úrovně jako je TLS/SSL, Kerberos, nebo DPAPI, šifrováním disků (například BitLocker) a databází, ukládáním šifrovacích klíčů a hesel na webových serverech, v databázcích a prohlížečích a trezorech hesel, probírají se i časová razítka a kvalifikované zaručené certifikáty. Školení a příklady je prováděno na platformě Windows, ale všechny technologie jsou obecně platné a otevřeně standardní.
09.12. 2024 (dnů = 1) - Katalogová cena: 7400 Kč (Praha), 7400 Kč (Brno), 320 EUR (Bratislava)
Jednodenní základní přehledový kurz, který seznámí účastníky s možnostmi Microsoft Azure, s jeho nabízenými službami, orientačně vysvětlí principy licencování a možnostmi podpory. Cílem kurzu je poskytnout přehled a rychlý vstup do problematiky k přípravě na certifikační zkoušku AZ-900 Microsoft Azure Fundamentals.
12.12. 2024 (dnů = 2) - Katalogová cena: 9000 Kč (Praha), 9000 Kč (Brno), 400 EUR (Bratislava)
Během kurzu je účastníkům přiblížená filosofie OS UNIX a vysvětlena syntaxe příkazů, možnosti získávání online nápovědy a přibližně 50 nejpoužívanějších uživatelských příkazů, včetně editace textu, příkazů pro tisk souborů a základních operací s procesy.
12.12. 2024 (dnů = 2) - Katalogová cena: 9000 Kč (Praha), 9000 Kč (Brno), 400 EUR (Bratislava)
Kurz je určen zkušeným správcům Unixových systémů. V kurzu se naučíte pokročilé techniky zpracování souborů, spouštění externích programů, síťové komunikace, dále pak pracovat s restriktivnímy shelly, vzdálené skriptování pomocí rsh, rlogin a ssh. Dále bude v kurzu probrána problematika spouštění procesů na poazadí a jejich synchronizace, psaní skriptů pro konzolu. V neposlední řadě se seznámíte s konfigurací BASH, POSIX kompatibilitou, atd.
16.12. 2024 (dnů = 3) - Katalogová cena: 17100 Kč (Praha), 17100 Kč (Brno), 750 EUR (Bratislava)
Třídenní specializovaný kurz seznamuje účastníky z řad administrátorů s technologií IIS web serveru na platformě Windows. Správci se dozvědí, jak zakládat webové servery, virtuální adresáře a spravovat aplikace a fondy aplikací. Porozumí funkci IIS web serveru nad jadernou komponentou HTTP.SYS a budou schopni integrovat provoz IIS s dalšími HTTP aplikacemi, jako je například SQL Reporting Services, RDP Gateway apod. Kurz detailně probírá možnosti zabezpečení přístupu k webovému obsahu pomocí uživatelských a servisních aplikačních účtů, HTTPS TLS/SSL a ověřování uživatelů za pomoci Kerberos a TLC certifikátů.
16.12. 2024 (dnů = 3) - Katalogová cena: 22200 Kč (Praha), 22200 Kč (Brno), 960 EUR (Bratislava)
Třídenní kurz seznamuje posluchače s možnostmi virtuální síťové infrastruktury v cloudovém prostředí Microsoft Azure a propojení s on-prem infrastrukturou, ale vyučuje i pokročilejší záležitosti jako je rozkládání zátěže, hybridní scénáře a směrování, stejně jako sledování výkonu a stability.