logo gopas.cz

SCRUM - Agile - počítačové kurzy GOPAS

13.06. 2024 (dnů = 2) - Katalogová cena: 31000 Kč (Praha), 31000 Kč (Brno), 1200 EUR (Bratislava)
CSPO - Certified Scrum Product Owner kurz – je unikátní příležitostí jak se na Scrum podívat z pohledu Product Ownera. Kurz školí Scrum Alliance Certified Scrum Trainer (CST) - Zuzana Šochová. Dozvíte se, co jsou Agilní metody a hlavně, co je to Scrum proces a jak a proč funguje. A protože CSPO kurz se na Scrum dívá z pozice Product Ownera, zaměříme se na Agilní produkt ownership. CSPO kurzy jsou vedeny interaktivní formou workshopu, se spoustou her, skupinových aktivit a diskusí ve skupinách. Kurz je ukončen certifikací od Scrum Alliance - Certified Scrum Product Owner. Součástí je i členství ve Scrum Alliance na 2 roky. Early Bird Price je platná maximálně 30 dní před zahájením kurzu.
03.09. 2024 (dnů = 2) - Katalogová cena: 21000 Kč (Praha), 21000 Kč (Brno), 710 EUR (Bratislava)
Cílem certifikačního kurzu ICAgile Certified Professional (ICP) je porozumět Agilním metodám a získat dostatek informací k jejich aplikaci v rámci Scrum nebo Kanban procesu. Kurz obsahuje soubor cvičení, příkladů a aktivit kde mají účastníci možnost získané informace hned aplikovat. Certifikační kurz ICAgile Certified Professional (ICP) je zakončen mezinárodně uznávanou certifikací od Americké společnosti ICAgile (International Consorcium for AGILE). Certifikace ICAgile je podmíněna úspěšným aktivním absolvováním plné délky kurzu a je v ceně tohoto kurzu. Certifikační kurz ICAgile Certified Professional (ICP) je v porovnání s certifikačním kurzem Certified Scrum Master (CSM) orientován nejen na samotný Scrum, ale i na extrémní programování a Kanban. Cílem kurzu je porozumět tomu jak Agilní přístupy aplikovat a adaptovat je do prostředí Vaší organizace. Certifikace Agile Certified Professional se aktuálně začíná prosazovat z amerického kontinentu i na ten evropský a je velice zajímavou alternativou k certifikaci Certified Scrum Master. Školení vedou zkušení trenéři, kteří jsou certifikovaní světově nejuznávanějšími certifikačními autoritami se zaměřením na Agilní přístup a Scrum, proces. Jsou školiteli americké organizace ICAgile a mají certifikace od Scrum Alliance: CSM - Certified Scrum Master, CSPO - Certified Scrum Product Owner, a CSP - Certified Scrum Professional.
19.09. 2024 (dnů = 2) - Katalogová cena: 38000 Kč (Praha), 38000 Kč (Brno), 1550 EUR (Bratislava)
Certified Agile Leader je praktický workshop, který vám pomůže stát se úspěšným leaderem v Agilní organizaci. Je určen všem, kteří chtějí Agilní metody plně využít získat z nich maximum. Účastnící se seznámí s konceptem Agilního Leadershipu, vlastnostmi a kompetencemi Agilního Leadera, což vám pomůže se rychle orientovat ve složitém a rychle se měnícím Agilním prostředí. Nečekejte žádnou suchou teorii ani opakování Agilu a Scrumu. V kurzu je sice také zastoupena teorie, ale důraz je kladen na praxi a spolupráci během školení. Kurz je praktickým průvodcem na cestě Agilního leadera, kde je pro každého prostor najít si svou vlastní cestu k leadershipu. V rychle se měnícím prostředí Agilních organizací je tento kurz dobrým začátkem pro získávání zkušeností Agilního leadera a udržení si náskoku před konkurencí. Školení vedou zkušení trenéři, certifikovaní od Scrum Alliance s minimální certifikací Certified Scrum Trainer a/nebo Certified Enterprise Coach. Po školení každý účastník získává certifikaci CAL-E + CAL-O od americké Scrum Alliance. Early Bird Price je platná maximálně 30 dní před zahájením kurzu.
30.09. 2024 (dnů = 2) - Katalogová cena: 15600 Kč (Praha), 15600 Kč (Brno), 695 EUR (Bratislava)
Chcete se dozvědět více o agilních metodách a Scrum procesu, Kanbanu nebo XP? V kurzu se zaměříme na vysvětlení základních principů agilních metod řízení projektu, Scrum procesu, Kanbanu a metod Extreme Programmingu (XP). Znalosti získané na kurzu budou dobrým základem pro zavádění agilních metod do vašeho týmu či firmy jako celku. Není důležité, jaký projekt vyvíjíte a jaké technologie používáte, ale vaše připravenost vnímat nové myšlenky, podněty a postupy. Pokud je pro Vás zajímavá možnost získat certifikát ICAgile Certified Professional (ICP), zvolte si kurz SCRUM1C Školení vedou zkušení trenéři, kteří jsou certifikovaní světově nejuznávanějšími certifikačními autoritami se zaměřením na Agilní přístup a Scrum, proces. Jsou školiteli americké organizace ICAgile a mají certifikace od Scrum Alliance: CSM - Certified Scrum Master, CSPO - Certified Scrum Product Owner, a CSP - Certified Scrum Professional.
30.09. 2024 (dnů = 2) - Katalogová cena: 31000 Kč (Praha), 0 Kč (Brno), 1470 EUR (Bratislava)
CSP-PO - Certified Scrum Professional Product Owner školení se zaměřuje na zlepšení kompetencí Product Ownera, aby dokázal efektivně řešit strategii produktu, business model, plánovat releasy a komunikovat se stakeholdery.
27.11. 2024 (dnů = 2) - Katalogová cena: 31000 Kč (Praha), 31000 Kč (Brno), 1200 EUR (Bratislava)
A-CSPO - Advanced Certified Product Owner course - is part of the extended advanced Product Owner education. See the Great ScrumMaster Academy Program for the similar path for the ScrumMasters. The class is trained by Scrum Alliance certified trainer CST and you will definitely enjoy it. It's not any boring powerpoint class, it's an interactive workshop based on the facilitation and coaching at the system level. Full of simulations, conversations, and experience sharing. Unlike online programs, you will meet real people who are on the Great ScrumMaster journey together with you. You find friends who will support you even after the class, as the class is just a beginning and the participants will organize coaching circles to support each other and enhance their learning. The Early Bird Price is valid no more than 30 days before the start of the course.
18.12. 2024 (dnů = 1) - Katalogová cena: 5500 Kč (Praha), 5500 Kč (Brno), 230 EUR (Bratislava)
V kurzu se dozvíte základní informace o agilních metodách řízení projektu. Zaměříme se na získání všeobecných znalostí o Scrum procesu, jeho principech, aspektech, jednotlivých rolích ve Scrumu a používaných artefaktech. Porovnáme tyto informace s tradičními postupy řízení projektu. Znalosti získané na kurzu budou dobrým základem pro navazující školení " Agilní metody a Scrum Proces – Praktická implementace", nebo případnou certifikaci "CSM - Certified Scrum Master".