logo gopas.cz

Tvorba webových stránek - počítačové kurzy GOPAS

24.06. 2024 (dnů = 2) - Katalogová cena: 6600 Kč (Praha), 6600 Kč (Brno), 280 EUR (Bratislava)
Kurz je určen všem tvůrcům stránek, kteří se chtějí naučit formátovat WWW stránky prostřednictvím CSS. Kaskádové styly rozšiřují možnosti formátování HTML tagů a na tomto kurzu se jeho účastníci naučí využívat rozšířené možnosti formátování pomocí CSS.
09.09. 2024 (dnů = 5) - Katalogová cena: 16500 Kč (Praha), 16500 Kč (Brno), 700 EUR (Bratislava)
Kurz je určen všem, kteří mají základní znalosti s prací v operačním systému Microsoft Windows a s Internetem a chtějí se naučit vytvářet WWW stránky a mít je plně pod svojí kontrolou. Na kurzu se účastníci seznámí se základními pojmy z oblasti tvorby a práce s WWW stránkami. Naučí se HTML tagy tak, aby mohli vytvářet plně funkční WWW stránky. Dále se na kurzu seznámí s možností formátování dokumentů pomocí CSS a s možností kombinování s HTML příkazy. Na kurzu se účastníci naučí vytvářet stránky a umísťovat je na Internet.
14.10. 2024 (dnů = 2) - Katalogová cena: 6600 Kč (Praha), 6600 Kč (Brno), 280 EUR (Bratislava)
Kurz je určen všem, kteří znají základy jazyka HTML a CSS a chtějí se naučit využívat nové možnosti, které přináší HTML5 a CSS3. Na kurzu se naučíte používat nové HTML5 tagy a nové CSS3 vlastnosti. Účastníci se na kurzu naučí nové možnosti práce s grafikou a animacemi, novými sémantickými značkami a formulářovými prvky. Dále se seznámí s novými možnostmi CSS3 a s nastavením vzhledu webu pro mobilní zařízení.
31.10. 2024 (dnů = 2) - Katalogová cena: 6600 Kč (Praha), 6600 Kč (Brno), 290 EUR (Bratislava)
V tomto kurzu se dozvíte, jak využívat Adobe Photoshop pro tvorbu grafiky webových stránek a uživatelského rozhraní (UI – User Interface) mobilních i desktopových aplikací. Nejdříve se teoreticky seznámíte se základními pojmy z webové a UI grafiky – typy layoutů a zařízení, barevná schémata, formáty souborů, optimalizace, používání mřížek (gridů). Poté prozkoumáte funkce Adobe Photoshopu, které vám mohou pomoci při efektivní tvorbě grafiky – inteligentní objekty, řezy, styly, masky, vektorové kreslení apod. V průběhu kurzu vytvoříte kompletní layout webu a návrh uživatelského rozhraní aplikace od skici, přes prototyp až po hotovou grafiku. Nakonec se seznámíte s možnostmi použití hotových, na webu volně dostupných komponent pro vaše návrhy.
18.11. 2024 (dnů = 3) - Katalogová cena: 9900 Kč (Praha), 9900 Kč (Brno), 420 EUR (Bratislava)
Kurz je určen tvůrcům stránek, kteří znají HTML a mají základní znalosti CSS. Těžiště kurzu je v práci s rozměry a polohou elementu – šířka, výška, poloha. Jsou probrány možné problémy v prohlížečích, vizuální ztvárnění menu s přípravou rozbalovacích menu. Vyústěním kurzu je tvorba layoutu webové stránky pomocí CSS.