logo itpoint.cz

Virtualizace a Cloud - počítačové kurzy GOPAS

06.06. 2023 (dnů = 2) - Katalogová cena: 1300 Kč (Praha), 0 Kč (Brno), 1300 EUR (Bratislava)
Learn best practices for designing and using cloud-based video workflows in the AWS Cloud from an expert AWS instructor. The course covers important concepts related to video processing and delivery, the variables that can impact migration decisions, and real-world examples of hybrid and cloud use cases for AWS Media Services. It also introduces security, machine learning, and analytics concepts to help you consider how AWS Media Services fit into your overall cloud strategy.
18.07. 2023 (dnů = 3) - Katalogová cena: 1950 Kč (Praha), 0 Kč (Brno), 1950 EUR (Bratislava)
Amazon EKS makes it easy for you to run Kubernetes on AWS without needing to install, operate, and maintain your own Kubernetes control plane. In this course, you will learn container management and orchestration for Kubernetes using Amazon EKS. You will build an Amazon EKS cluster, configure the environment, deploy the cluster, and then add applications to your cluster. You will manage container images using Amazon Elastic Container Registry (ECR) and learn how to automate application deployment. You will deploy applications using CI/CD tools. You will learn how to monitor and scale your environment by using metrics, logging, tracing, and horizontal/vertical scaling. You will learn how to design and manage a large container environment by designing for efficiency, cost, and resiliency. You will configure AWS networking services to support the cluster and learn how to secure your Amazon EKS environment.
01.08. 2023 (dnů = 4) - Katalogová cena: 28900 Kč (Praha), 28900 Kč (Brno), 1100 EUR (Bratislava)
Microsoft Azure umožňuje hostovat vaše relační databáze buď jako PaaS službu Azure SQL Database, kdy je za správu serveru, jeho zabezpečení, zálohování, aktualizace i vysokou dostupnost zodpovědný Microsoft, nebo využít možnosti pronájmu licence na klasický Microsoft SQL Server, který si nainstalujete do virtuálního serveru hostovaného v rámci služby Azure Virtual Machines a budete zodpovědní za jeho kompletní správu. Na tomto kurzu se seznámíte s oběma variantami z pohledu správce – budou porovnány rozdíly mezi oběma přístupy, migrace databáze do cloudu a z cloudu, pravidelná údržba, zabezpečení databáze a best-practices, které není dobré opomenout.
04.09. 2023 (dnů = 1) - Katalogová cena: 590 Kč (Praha), 0 Kč (Brno), 590 EUR (Bratislava)
This course covers fundamental AWS cloud security concepts, including AWS access control, data encryption methods, and how network access to your AWS infrastructure can be secured. Based on the AWS Shared Security Model, you learn where you are responsible for implementing security in the AWS Cloud and what security-oriented services are available to you and why and how the security services can help meet the security needs of your organization.
05.09. 2023 (dnů = 3) - Katalogová cena: 1950 Kč (Praha), 0 Kč (Brno), 1950 EUR (Bratislava)
This course gives developers exposure to and practice with best practices for building serverless applications using AWS Lambda and other services in the AWS serverless platform. You’ll use AWS frameworks to deploy a serverless application in hands-on labs that progress from simpler to more complex topics. You will use AWS documentation throughout the course to develop authentic methods for learning and problem-solving beyond the classroom.
12.09. 2023 (dnů = 4) - Katalogová cena: 34000 Kč (Praha), 34000 Kč (Brno), 1320 EUR (Bratislava)
Čtyřdenní kurz seznamuje zkušení správce Windows Server on-prem technologií jak jejich infrastrukturu propojit s cloudovým prostředím a službami Microsoft Azure a využívat ho efektivně v hybridních scénářích.
02.10. 2023 (dnů = 3) - Katalogová cena: 1130 Kč (Praha), 0 Kč (Brno), 1130 EUR (Bratislava)
Tento třídenní kurz rozšíří vaše dovednosti se správou aplikací pomocí VMware App Volumes® a VMware Dynamic Environment Manager®. Naučíte se používat App Volumes k doručování aplikací a dat do počítače a k uživatelům během několika sekund ve velkém. Získáte dovednosti v řízení životních cyklů aplikací od instalace po aktualizaci a výměnu. Také se naučíte, jak používat nástroj VMware Dynamic Environment Manager k dosažení personalizace a konfigurace dynamických zásad napříč virtuálním, fyzickým a cloudovým prostředím pro zjednodušení správy profilů koncových uživatelů.
31.10. 2023 (dnů = 4) - Katalogová cena: 31400 Kč (Praha), 31400 Kč (Brno), 1320 EUR (Bratislava)
Čtyřdenní kurz připravuje k certifikaci AZ-500 a seznamuje studenty s bezpečnostními technologiemi určenými pro ochranu Azure cloudových i onprem systémů. Kurz je složen z obsahu kurzu AZ-500T00. Kurz je vhodný jako příprava k získání titulu Microsoft Azure - Associate: Azure Security Technologies.
06.11. 2023 (dnů = 5) - Katalogová cena: 42500 Kč (Praha), 42500 Kč (Brno), 1520 EUR (Bratislava)
Pětidenní kurz připravuje k certifikaci AZ-400 a přináší studentům DevOps základní technické vědomosti o podpoře vývoje v prostředí Azure. Kurz je složen z obsahů kurzů AZ-400T00. Kurz je vhodný jako příprava k získání titulu Microsoft Azure - Expert: Azure DevOps Engineer.