logo gopas.cz

Virtualizace a Cloud - počítačové kurzy GOPAS

19.03. 2024 (dnů = 3) - Katalogová cena: 1950 Kč (Praha), 0 Kč (Brno), 1950 EUR (Bratislava)
Amazon EKS makes it easy for you to run Kubernetes on AWS without needing to install, operate, and maintain your own Kubernetes control plane. In this course, you will learn container management and orchestration for Kubernetes using Amazon EKS. You will build an Amazon EKS cluster, configure the environment, deploy the cluster, and then add applications to your cluster. You will manage container images using Amazon Elastic Container Registry (ECR) and learn how to automate application deployment. You will deploy applications using CI/CD tools. You will learn how to monitor and scale your environment by using metrics, logging, tracing, and horizontal/vertical scaling. You will learn how to design and manage a large container environment by designing for efficiency, cost, and resiliency. You will configure AWS networking services to support the cluster and learn how to secure your Amazon EKS environment.
23.04. 2024 (dnů = 4) - Katalogová cena: 28900 Kč (Praha), 28900 Kč (Brno), 1100 EUR (Bratislava)
Microsoft Azure umožňuje hostovat vaše relační databáze buď jako PaaS službu Azure SQL Database, kdy je za správu serveru, jeho zabezpečení, zálohování, aktualizace i vysokou dostupnost zodpovědný Microsoft, nebo využít možnosti pronájmu licence na klasický Microsoft SQL Server, který si nainstalujete do virtuálního serveru hostovaného v rámci služby Azure Virtual Machines a budete zodpovědní za jeho kompletní správu. Na tomto kurzu se seznámíte s oběma variantami z pohledu správce – budou porovnány rozdíly mezi oběma přístupy, migrace databáze do cloudu a z cloudu, pravidelná údržba, zabezpečení databáze a best-practices, které není dobré opomenout.
13.05. 2024 (dnů = 5) - Katalogová cena: 36500 Kč (Praha), 36500 Kč (Brno), 1520 EUR (Bratislava)
Pětidenní kurz připravuje k certifikaci AZ-400 a přináší studentům DevOps základní technické vědomosti o podpoře vývoje v prostředí Azure. Kurz je složen z obsahů kurzů AZ-400T00. Kurz je vhodný jako příprava k získání titulu Microsoft Azure - Expert: Azure DevOps Engineer.
13.05. 2024 (dnů = 1) - Katalogová cena: 590 Kč (Praha), 0 Kč (Brno), 590 EUR (Bratislava)
This course covers fundamental AWS cloud security concepts, including AWS access control, data encryption methods, and how network access to your AWS infrastructure can be secured. Based on the AWS Shared Security Model, you learn where you are responsible for implementing security in the AWS Cloud and what security-oriented services are available to you and why and how the security services can help meet the security needs of your organization.
21.05. 2024 (dnů = 4) - Katalogová cena: 2237 Kč (Praha), 0 Kč (Brno), 2237 EUR (Bratislava)
Create and manage virtual machines on OpenShift using the Red Hat OpenShift Virtualization operator. Managing Virtual Machines with OpenShift Virtualization teaches the essential skills required to create and manage virtual machines (VM) on OpenShift using the Red Hat OpenShift Virtualization operator. This course does not require previous knowledge of containers and Kubernetes. This course provides: Skills required to create, access, and manage VMs on OpenShift clusters. Skills required to control usage and access of cpu, memory, storage, and networking resources from VMs using the same Kubernetes features that would also control usage and access to these resources for containers. Sample architectures to manage High Availability (HA) of VMs using standard Kubernetes features and extensions from OpenShift Virtualization. Strategies to connect VMs on OpenShift to data center services outside of their OpenShift cluster, such as storage and databases. The Red Hat Certified Specialist in OpenShift Virtualization exam (EX316) is included in this offering.
18.11. 2024 (dnů = 4) - Katalogová cena: 29600 Kč (Praha), 29600 Kč (Brno), 1320 EUR (Bratislava)
Čtyřdenní kurz seznamuje zkušení správce Windows Server on-prem technologií jak jejich infrastrukturu propojit s cloudovým prostředím a službami Microsoft Azure a využívat ho efektivně v hybridních scénářích.