logo gopas.cz

Big Data - NoSQL AI + ML - počítačové kurzy GOPAS

26.08. 2024 (dnů = 4) - Katalogová cena: 29600 Kč (Praha), 29600 Kč (Brno), 1510 EUR (Bratislava)
Kurz je určen pro vývojáře, kteří se chtějí naučit navrhnout a implementovat řešení využívající řadu různých služeb v Microsoft Azure, které využívají umělou inteligenci. Na kurzu s seznámíte se službami Azure Cognitive Services, Azure Cognitive Search a Microsoft Bot Framework. Kurz bude probíhat v jazyce C# nebo Python.
19.09. 2024 (dnů = 2) - Katalogová cena: 13200 Kč (Praha), 13200 Kč (Brno), 570 EUR (Bratislava)
Kurz je určen pro základní správu administrace databáze nebo vývojaře, kteří nemají žádnou předchozí zkušenost s MongoDB nebo mají pouze základní zkušenosti. V úvodu se seznámíte s architekturou NoSQL databáze včetně použití nástrojů pro správu MongoDB a grafického rozhraní GUI pro vývoj v MongoDB. Kurz pokrývá základní instalaci, import/export dat, dotazování na data, manipulaci s daty včetně Mongo Query Language(MQL) a pokročilejších metod agregace dat pomocí pipelines.
30.09. 2024 (dnů = 5) - Katalogová cena: 23000 Kč (Praha), 23000 Kč (Brno), 1000 EUR (Bratislava)
Kurz je určen pro všechny zájemce, kteří hledají flexibilní nástroj pro analýzu dat, zájemce o zpracování dat v programovacím jazyce Python, kteří ho plánují použít pro manipulaci, analýzu a vizualizaci dat, resp. pro nasazení v oblasti Data Science.
30.09. 2024 (dnů = 4) - Katalogová cena: 29600 Kč (Praha), 29600 Kč (Brno), 1500 EUR (Bratislava)
Cílem kurzu je seznámit účastníky s klíčovými přístupy a technologiemi používanými při tvorbě moderních datových skladů a řešení pro analýzu velkých dat v cloudu Microsoft Azure. V rámci kurzu se seznámíte se službou Azure Synapse Analytics, která v sobě kombinuje relační datový sklad postavený na Microsoft SQL Serveru spolu s moderními přístupy založenými na analýze velkých dat s využitím Apache Spark. Na kurzu se naučíte vybrat a navrhnout vhodné úložiště pro vaše data, dozvíte se, jak implementovat ETL procesy v cloudu a jak následně uložená data dotazovat a analyzovat včetně aplikace strojového učení a prezentace výsledků v Power BI.
20.01. 2025 (dnů = 5) - Katalogová cena: 26500 Kč (Praha), 26500 Kč (Brno), 1150 EUR (Bratislava)
Školení pro analýzu velkých dat pomocí Apache Spark zahrnuje přehled základních a pokročilých témat, praktická cvičení a diskuse k posílení znalostí o analýze velkých dat. Spark je výkonný nástroj pro zpracování velkých dat, který umožňuje rychlé provádění analýz a podporuje různé úkoly, včetně dávkového zpracování, streamování, interaktivních dotazů a strojového učení.