logo gopas.cz

F5 Networks - počítačové kurzy GOPAS

22.04. 2024 (dnů = 2) - Katalogová cena: 39900 Kč (Praha), 0 Kč (Brno), 1590 EUR (Bratislava)
Seznámit studenty s fungováním systému BIG-IP včetně jeho konfigurace, síťového provozu a činnostmi typickými pro jeho provoz a správu.
22.05. 2024 (dnů = 2) - Katalogová cena: 44000 Kč (Praha), 0 Kč (Brno), 1590 EUR (Bratislava)
Tento kurz zprostředkuje síťovým specialistům funkční pochopení BIG-IP® GTM systému a jeho běžné fungování. Školení zahrnuje instalaci, konfiguraci a management BIG-IP GTM systému.
27.05. 2024 (dnů = 4) - Katalogová cena: 75300 Kč (Praha), 0 Kč (Brno), 2990 EUR (Bratislava)
Cílem tohoto 4 denního školení je seznámit síťové a bezpečnostní specialisty či vlastníky webových aplikací s produktem F5 BIG-IP Advanced Web Application Firewall (dříve ASM) od základní konfigurace přes pokročilé techniky zabezpečení webových aplikací. V průběhu školení jsou diskutovány základní koncepce webových aplikací, jejich zranitelnosti a způsoby jak webovou aplikaci chránit před kybernetickými útoky prostřednictvím F5 Advanced WAF, a to včetně několika desítek labů k získání praktické zkušenosti. Kurz je zároveň schváleným a doporučeným zdrojem informací a znalostí pro složení certifikace F5 ASM 303.
04.06. 2024 (dnů = 3) - Katalogová cena: 57700 Kč (Praha), 0 Kč (Brno), 2290 EUR (Bratislava)
Tento 3denní kurz poskytne správcům sítě funkční porozumění BIG-IP APM systému. Po ukončení kurzu budou schopni nejen provést základní konfiguraci, ale také monitorovat, spravovat a provádět základní úkoly pro řešení problémů spojených s provozem BIG-IP ® AMM systému.
23.09. 2024 (dnů = 3) - Katalogová cena: 57700 Kč (Praha), 0 Kč (Brno), 2220 EUR (Bratislava)
Na tomto F5 certifikovaném kurzu síťoví profesionálové pochopí, jak fungují iRules a naučí se, jak správně tyto skripty vyvíjet. Kurz staví na základech kurzu Administering BIG-IP a ukazuje, jak logicky plánovat a psát iRules, tak aby pomohly řídit úkoly spojené se zpracováním provozu na BIG-IP, nebo provoz monitorovat. Kurz se skládá z psaní, aplikování a vyhodnocování vlivu iRules na provoz LTM. Tento praktický kurz zahrnuje přednášky, laby a diskuse.
15.10. 2024 (dnů = 2) - Katalogová cena: 39900 Kč (Praha), 0 Kč (Brno), 1590 EUR (Bratislava)
Školení začíná s přeopakováním základních Linux příkazů a vytvoření aplikace na BIG-IP a pokračuje představením možností automatizace a DevOps terminologie a konceptů. Následně představíme datové typy JavaScriptu a JSON, které poskytují enkapsulaci pro imperativní programování BIG-IP s využitím iControl REST API. V poslední kapitole představíme možnosti deklarativního API s využitím pro onboarding BIG-IP systému.