logo gopas.cz

PRINCE 2 - počítačové kurzy GOPAS

10.06. 2024 (dnů = 3) - Katalogová cena: 24600 Kč (Praha), 24600 Kč (Brno), 1110 EUR (Bratislava)
Tento kurz poskytuje detailní manažerský vhled do metody PRINCE2® Pochopíte, jak touto metodou nastavit řízení reálných projektů v organizaci a jak nesklouznout k tomu, že si budete pouze "malovat vzdušné zámky". Navíc Vás tento kurz připraví k úspěšnému absolvování zkoušky PRINCE2® Foundation. Voucher na online zkoušku je zahrnutý do ceny kurzu, termín zkoušky si zvolíte a rezervujete sami. Jedná se o akreditovanou zkoušku, která Vám umožní pokračovat na vyšší stupeň certifikace. Platnost zkoušky PRINCE2® Foundation je 3 roky. Akreditované školení PRINCE2® Foundation + certifikační zkoušku zajišťuje ict-123.com nebo ociris, akreditované PeopleCert Examination Institute.
20.06. 2024 (dnů = 2) - Katalogová cena: 29900 Kč (Praha), 29900 Kč (Brno), 1280 EUR (Bratislava)
Tento kurz poskytuje praktické využití PRINCE2® kde pochopíte, jak v praxi tuto metodu implementovat v projektech, které řídíte nebo kterých jste součástí. Závěrečná zkouška PRINCE2® Practitioner, je zaměřená na konkrétní případovou studii ze života. Voucher na online zkoušku je zahrnutý do ceny kurzu, termín zkoušky si zvolíte a rezervujete sami. Akreditované školení PRINCE2® Practitioner + certifikační zkouška zajišťuje ict-123.com nebo ociris, akreditované PeopleCert Examination Institute.
31.07. 2024 (dnů = 3) - Katalogová cena: 24600 Kč (Praha), 24600 Kč (Brno), 980 EUR (Bratislava)
Tento 3 denní kurz poskytuje teoretický úvod do metodiky řízení projektů PRINCE2® podle nejnovější verze manuálu pro řízení projektů PRINCE2® z roku 2023. Kurz obsahuje vysvětlení základní terminologie a definic projektového řízení. Dále se v kurzu, stejně jako v předchozí verzi, naučíte 7 základních principů řízení projektů, 7 témat a 7 procesů. Součástí kurzu je voucher na online zkoušku PRINCE2® Foundation. Akreditované školení PRINCE2® 7 Foundation zajišťuje ict-123.com nebo ociris, akreditované PeopleCert Examination Institute.
30.10. 2024 (dnů = 3) - Katalogová cena: 24600 Kč (Praha), 24600 Kč (Brno), 980 EUR (Bratislava)
PRINCE2 Agile® Foundation je třídenní akreditované školení, které ukazuje jakým způsobem je možné standardní metodiku řízení projektů PRINCE2® rozšířit do oblasti agilního řízení. Ukazuje, jak využít pět základních návyků agilního řízení (transparentnost, spolupráce, častá komunikace, sebeorganizace a zkoumání) a zároveň využít již definovaných postupů a produktů PRINCE2®. Tím umožňuje skloubit to nejlepší z obou světů a zvýšit pravděpodobnost úspěšného dokončení projektu. Součástí tohoto kurzu je voucher na online certifikační zkoušku. Akreditované školení Akreditované školení PRINCE2 Agile® Foundation + certifikační zkouška zajišťuje ict-123.com nebo ociris, akreditované PeopleCert Examination Institute.
14.11. 2024 (dnů = 2) - Katalogová cena: 23500 Kč (Praha), 23500 Kč (Brno), 940 EUR (Bratislava)
Tento 2 denní kurz prohlubuje, propojuje a prakticky procvičuje znalosti metodiky řízení projektů PRINCE2® podle nejnovější verze manuálu pro řízení projektů PRINCE2® z roku 2023. Zároveň tento kurz na názorných příkladech ukazuje, jak je možné metodiku PRINCE2® přizpůsobit potřebám daného projektu. Voucher na online zkoušku je zahrnutý do ceny kurzu, termín zkoušky si zvolíte a rezervujete sami. Akreditované školení PRINCE2® 7 Practitioner + certifikační zkouška zajišťuje ict-123.com nebo ociris, akreditované PeopleCert Examination Institute.
18.11. 2024 (dnů = 2) - Katalogová cena: 23500 Kč (Praha), 23500 Kč (Brno), 940 EUR (Bratislava)
PRINCE2 Agile® Practitioner je dvoudenní akreditované školení, které prohlubuje a na praktických příkladech procvičuje způsob jakým je možné standardní metodiku řízení projektů PRINCE2® rozšířit do oblasti agilního řízení. Vyzkoušíte si, jak využít pět základních návyků agilního řízení (transparentnost, spolupráce, častá komunikace, sebeorganizace a zkoumání) a zároveň využít již definovaných postupů a produktů PRINCE2® . Tím se umožňuje skloubení to nejlepší z obou světů a zvýšit pravděpodobnost úspěšného dokončení projektu. Akreditované školení PRINCE2 Agile® Practitioner + certifikační zkouška zajišťuje ict-123.com nebo ociris, akreditované PeopleCert Examination Institute.