logo gopas.cz

Project management - počítačové kurzy GOPAS

26.08. 2024 (dnů = 2) - Katalogová cena: 13600 Kč (Praha), 13600 Kč (Brno), 600 EUR (Bratislava)
Použití jakékoliv metodiky bez odborného zhodnocení charakteru dané metodiky a následné úpravy metodiky pro reálné prostředí může vést ke zklamání a finančním ztrátám. Naučíme vás upravovat a kombinovat stávající metodiky tak, že konečný výsledek bude mít pro vás maximální přínos. Metodik používaných při vývoji SW existuje v současné době velmi mnoho, tento kurz ale nepropaguje žádnou konkrétní metodiku. Na kurzu vás naučíme, jaké existují kategorie metodik, v čem se jednotlivé metodiky liší a k čemu vlastně jsou metodiky určeny. Seznámíte se s technikami vývoje softwaru, které nejsou závislé na žádné konkrétní metodice a objevují se v mnoha metodikách. Uvedeme vás do problematiky řízení softwarových projektů dle klasického i agilního přístupu. Představíme vám stručně metodiky: PMBOK ®, PRINCE2®, IPMA®, OpenUP, MMSP AV, Scrum, Lean Software Development, Agile Modeling, Simple Agile Modeling (SAM), Feature Driven Development. Uvedeme vás na praktických příkladech do technik: Atomic Requirement, User Story, Use Case Scenario, Gantt Diagram, Task Board, Kanban, Planning Poker, COCOMO II, Conceptual Component Diagram a mnoha dalších.
02.12. 2024 (dnů = 3) - Katalogová cena: 21900 Kč (Praha), 21900 Kč (Brno), 950 EUR (Bratislava)
Pro úspěšné dokončení nejen softwarových projektů je klíčové správné pochopení očekávání zákazníka. Tento kurz vám pomůže do vašich projektů nově zavést nebo vylepšit metody a procesy v oblasti sběru a řízení požadavků zákazníka. Dále si osvojíte používání správné terminologie a připravíte se na mezinárodně uznávanou certifikační zkoušku CPRE-FL (Certified Professional for Requirements Engineering – Foundation Level) zaštiťovanou neziskovou organizací <a href="http://www.certified-re.de/en/">IREB</a>. Voucher na certifikační zkoušku je v ceně kurzu.