logo gopas.cz

Relační databáze - počítačové kurzy GOPAS

27.05. 2024 (dnů = 5) - Katalogová cena: 26000 Kč (Praha), 26000 Kč (Brno), 1125 EUR (Bratislava)
Kurz je určen pro databázové vývojáře, kteří se chtějí naučit efektivně monitorovat a optimalizovat náročné a problematické databázové dotazy na Microsoft SQL Serveru nebo v Azure SQL Database. Seznámíte se všemi zabudovanými způsoby monitorování SQL Serveru a náročných databázových dotazů, naučíte se identifikovat databázové dotazy vhodné pro optimalizaci a na velmi detailní úrovni pochopíte, jak SQL Server ukládá vaše data a proč vhodně zvolené indexy řádově zvýší efektivitu vašich dotazů. Seznámíte se s dalšími zdroji výkonnostních problémů vašich dotazů a naučíte se je řešit.
22.07. 2024 (dnů = 5) - Katalogová cena: 26000 Kč (Praha), 26000 Kč (Brno), 1125 EUR (Bratislava)
Kurz poskytuje účastníkům jedinečný kompletní přehled administrace celého Microsoft SQL Serveru. V úvodu se seznámíte s architekturou a komponentami Microsoft SQL Serveru a procesem instalace a upgradu Microsoft SQL Serveru na nejnovější verzi. Dále je zahrnuta kompletní správa databází, zálohování a obnova databází, zabezpečení přístupu k datům, automatizace s pomocí SQL Server Agenta a pravidelná údržba databáze (kontrola integrity a údržba indexů). Závěr kurzu se věnuje monitorování provozu Microsoft SQL Serveru a odstranění častých problémů. Získané znalosti si vyzkoušíte na řadě praktických úkolů a jsou uplatnitelné na všechny podporované verze SQL Serveru (2012-2019).
30.07. 2024 (dnů = 4) - Katalogová cena: 25600 Kč (Praha), 25600 Kč (Brno), 1100 EUR (Bratislava)
Kurz je určen pro databázové vývojáře, pokročilé uživatele, tvůrce reportů a administrátory, kteří mají základní znalosti jazyka T-SQL a chtějí se naučit pokročilé jazykové konstrukce pro efektivní dotazování a zpracování dat s pomocí jazyka T-SQL v prostředí Microsoft SQL Serveru. V rámci kurzu se seznámíte s pokročilými jazykovými konstrukcemi v jazyce T-SQL a na praktických příkladech se je naučíte využívat. Dozvíte se, jak své dotazy uložit v podobě pohledů a uložených procedur. Na kurzu získáte i základní povědomí o optimalizaci výkonu databázových dotazů. Tento kurz je nezávislý na verzi Microsoft SQL Serveru, kterou používáte.
31.07. 2024 (dnů = 3) - Katalogová cena: 19800 Kč (Praha), 19800 Kč (Brno), 1040 EUR (Bratislava)
V tomto kurzu se účastníci naučí základy databázového systému PostgreSQL. Kurz obsahuje důležitá témata z oblasti architektury, konfigurace, údržby, monitorování, zálohování databází, obnovy a přesunu dat. Součástí kurzu jsou praktická cvičení a ukázky jednotlivých technik, úvod do použití nástrojů pro správu databázového systému.Kurz pokrývá všechna nezbytná témata, která potřebuje znát administrátor databázového systému PostgreSQL. Tento oficiální kurz od společnosti EnterpriseDB (EDB) zahrnuje jeden bezplatný pokus složit certifikační zkoušku PostgreSQL Associate Certification.
12.08. 2024 (dnů = 5) - Katalogová cena: 31300 Kč (Praha), 31300 Kč (Brno), 1780 EUR (Bratislava)
Kurz je určen databázovým specialistům, jejichž úkolem je správa a údržba databázového systému PostgreSQL. Dále je určen všem, kteří si chtějí prohloubit své znalosti a naučit se doporučené postupy správy verze PostgreSQL. Tento speciální týdenní kurz obsahuje jak základní témata pro začínající správce tak pokročilé techniky vedoucí k efektivní správě enterprise řešení. Kurz kombinuje témata kurzů PostgreSQL3 a PostgreSQL4 a je tedy výhodnou cenovou alternativou k oběma kurzům. Tento oficiální kurz od společnosti EnterpriseDB (EDB) zahrnuje jeden bezplatný pokus složit certifikační zkoušku PostgreSQL Associate Certification.
19.08. 2024 (dnů = 3) - Katalogová cena: 23625 Kč (Praha), 23625 Kč (Brno), 990 EUR (Bratislava)
Účastníci kurzu se naučí základům práce s databázovým systémem Oracle. Stručně se probírají základy jazyka SQL (neprocedurální jazyk, standard pro komunikaci s relační databází) a jazyka PL/SQL (procedurální nadstavba SQL pro systém Oracle). Účastníci se seznámí s architekturou systému Oracle a s příkazy pro vytváření, změny a správu databázových objektů. Kurz může posloužit jako úvodní i v případě, že nevíte, zda je pro vás Oracle správné řešení.
22.08. 2024 (dnů = 2) - Katalogová cena: 6600 Kč (Praha), 6600 Kč (Brno), 300 EUR (Bratislava)
Kurz je určen pro všechny, kteří se chtějí seznámit s principy databází, porozumět již stávajícím databázím nebo se naučit navrhovat databáze nové. Účastníci kurzu se naučí správně navrhnout strukturu relačního databázového systému, určit optimální počet entit (tabulek a relací mezi nimi) a definovat atributy a integritní omezení, které zajistí datovou integritu (primární klíč, cizí klíč, unique, check, not null), a naučí se pracovat v některém z nástrojů pro návrh databáze (Case nástroj).
26.08. 2024 (dnů = 5) - Katalogová cena: 26000 Kč (Praha), 26000 Kč (Brno), 1125 EUR (Bratislava)
Kurz poskytuje účastníkům ucelený úvod do relačních databází na platformě Microsoft SQL Server. V úvodu se seznámíte se základními koncepty relačních databází. Následuje představení Microsoft SQL Serveru, na který se naučíte připojit s pomocí různých dostupných nástrojů. Seznámíte se základy jeho správy tak, abyste byli schopní SQL Server jednoduše nainstalovat a následně založit, připojit, zálohovat a obnovit databázi včetně základního zpřístupnění novému uživateli. Dále se seznámíte s principy modelování a návrhu tabulek v relačních databázích a vyzkoušíte si navržené tabulky vytvořit a naplnit daty. Seznámíte se s jazykem T-SQL a naučíte se vytvářet základní databázové dotazy včetně propojení více tabulek a seskupení dat pro tvorbu základních reportů. Získané znalosti si vyzkoušíte na řadě praktických úkolů a jsou uplatnitelné na všechny podporované verze Microsoft SQL Serveru (2012-2019). Pokud nevyužijete znalosti v oblasti správy a návrhu databází a chcete se naučit pouze psát databázové dotazy v jazyce T-SQL, doporučujeme vám kurz GOC277 Základy tvorby dotazů v jazyce T-SQL v prostředí Microsoft SQL Serveru.
26.08. 2024 (dnů = 3) - Katalogová cena: 22200 Kč (Praha), 22200 Kč (Brno), 960 EUR (Bratislava)
Přesto, že Microsoft SQL Server je relační databázový server, umožňuje nám ukládat a zpracovávat i data v oblíbených nerelačních formátech, kterými jsou: XML a JSON dokumenty, geografická a geometrická data, hierarchie, celé soubory uložené v databázi nebo nově i data v podobě složitých grafů. Na tomto kurzu určeném pro databázové vývojáře se dozvíte, ve kterých případech je výhodnější využít nerelační datové typy a u každého datového typu se seznámíte s jeho vhodným využitím, naučíte se tato data ukládat a efektivně dotazovat a to vše si navíc vyzkoušíte na praktických úkolech.
26.08. 2024 (dnů = 3) - Katalogová cena: 12600 Kč (Praha), 12600 Kč (Brno), 540 EUR (Bratislava)
Kurz Úvod do jazyka SQL v prostředí MySQL je určen pro každého, kdo si chce osvojit techniky pro práci s daty v prostředí databázového systému MySQL. Účastníci získají ucelený přehled o syntaxi jazyka SQL a osvojí si praktické dovednosti s jeho použitím na reálných příkladech z praxe.
09.09. 2024 (dnů = 3) - Katalogová cena: 19200 Kč (Praha), 19200 Kč (Brno), 825 EUR (Bratislava)
Na tomto kurzu se účastníci dozvědí, jak nasadit a používat Reporting Services v nativním módu, naučí se vytvářet reporty, používat nástroje pro jejich tvorbu a provádět správu celého řešení. Studenti si osvojí praktické postupy tvorby reportů v MS SQL Reporting Services 2012/2014.
09.09. 2024 (dnů = 5) - Katalogová cena: 22500 Kč (Praha), 22500 Kč (Brno), 1000 EUR (Bratislava)
Účastníci kurzu Administrace MySQL získají důležité informace o vlastnostech databázového systému MySQL a osvojí si dovednosti efektivní správy a údržby. Mezi důležitá témata kurzu patří proces instalace a konfigurace v prostředích Windows a Linux, strategie zálohování a obnovení databází, konfigurace zabezpečení, monitorování systému a řešení problémů.
16.09. 2024 (dnů = 4) - Katalogová cena: 20800 Kč (Praha), 20800 Kč (Brno), 900 EUR (Bratislava)
Kurz seznámí účastníky s problematikou monitorování, optimalizace a ladění výkonu databázového systému. Studenti získají dovednosti jak úspěšně monitorovat SQL Server, identifikovat problém a přijmout či doporučit jeho řešení.
26.09. 2024 (dnů = 2) - Katalogová cena: 10200 Kč (Praha), 10200 Kč (Brno), 440 EUR (Bratislava)
Důležité projekty a aplikace běžně vyžaduji použití technik pro zajištění vysoké dostupnosti, odolnosti proti chybám, distribuci dat nebo zajištěný požadovaného výkonu. Toto jsou pokročilé techniky, se kterými vás na tomto kurzu seznámíme.
14.10. 2024 (dnů = 4) - Katalogová cena: 29600 Kč (Praha), 29600 Kč (Brno), 1340 EUR (Bratislava)
Na tomto kurzu se seznámíte s administrací Microsoft SQL Server databází v cloudu Microsoft Azure na vaší vlastní infrastruktuře nebo v hybridním prostředí. Vysvětleny budou možnosti provozu SQL Serveru jak v rámci Azure Virtual Machines (IaaS), tak s využitím Microsoftem spravované služby Azure SQL Database (PaaS). Kurz je vhodný nejen pro administrátory, ale i pro vývojáře, kteří se potřebují naučit spravovat své databáze v cloudu během vývoje nebo po nasazení do produkce.
21.10. 2024 (dnů = 2) - Katalogová cena: 12800 Kč (Praha), 12800 Kč (Brno), 550 EUR (Bratislava)
V rámci tohoto školení se seznámíte s jazykem DAX v prostředí Power BI Desktop a SQL Server Analysis Services Tabular. Díky hlubší znalosti jazyka DAX se naučíte naplno využívat možností zpracování a dotazování dat v Power BI Desktop či SQL Server Analysis Services. Seznámíte se s tím, jaké business problémy jsou řešeny tvorbou modelu v jazyce DAX, jak správně navrhnout a implementovat datový model, který bude zdrojem dat pro vaše reporty a BI řešení. Seznámíte se se základními DAX funkcemi, které použijeme na tvorbu vypočítaných sloupců, jednoduchých ale i složitějších měřítek pro analýzu dat. Dále pochopíte, co je to kontext výpočtu a jak pracovat při výpočtech s časem. Stranou nezůstane ani problematika optimalizace datového modelu a jeho zabezpečení.
23.10. 2024 (dnů = 3) - Katalogová cena: 15300 Kč (Praha), 15300 Kč (Brno), 660 EUR (Bratislava)
Pokud umíte používat jazyk SQL a chcete své znalosti a dovednosti rozšířit a prohloubit, je tento kurz určený právě pro vás. Účastníci budou seznámeni s pokročilými technikami použití jazyka SQL, jakými jsou poddotazy, regulární výrazy, pokročilé funkce a složitější skladba dotazů pro zajištění požadované datové množiny.
23.10. 2024 (dnů = 3) - Katalogová cena: 21500 Kč (Praha), 21500 Kč (Brno), 1040 EUR (Bratislava)
Pokročilý kurz administrace databázového systému PostgreSQL připravuje svými tématy správce na nasazení a správu velkých enterprise řešení s vysokou dostupností a pokročilými požadavky na bezpečnost. Tento oficiální kurz od společnosti EnterpriseDB (EDB) zahrnuje jeden bezplatný pokus složit certifikační zkoušku PostgreSQL Professional Certification.
30.10. 2024 (dnů = 3) - Katalogová cena: 20900 Kč (Praha), 20900 Kč (Brno), 675 EUR (Bratislava)
Kurz poskytuje účastníkům ucelený úvod do tvorby T-SQL dotazů na platformě Microsoft SQL Server. V úvodu se seznámíte se základními koncepty relačních databází. Následuje představení Microsoft SQL Serveru, na který se naučíte připojit s pomocí různých dostupných nástrojů. Seznámíte se s jazykem T-SQL a naučíte se vytvářet základní databázové dotazy včetně propojení více tabulek a seskupení dat pro tvorbu základních reportů. Získané znalosti si vyzkoušíte na řadě praktických úkolů a jsou uplatnitelné na všechny podporované verze Microsoft SQL Serveru (2012-2019) i v rámci služby Azure SQL Database. Pokud chcete získat úvodní znalosti i v oblasti správy a návrhu databází a nechcete se naučit pouze psát databázové dotazy v jazyce T-SQL, doporučujeme vám kurz GOC276 Úvod do databází a tvorby T-SQL dotazů v prostředí Microsoft SQL Serveru.
05.11. 2024 (dnů = 4) - Katalogová cena: 28900 Kč (Praha), 28900 Kč (Brno), 1100 EUR (Bratislava)
Kurz je určen pro vývojáře, kteří se chtějí detailně seznámit s možnostmi programování databází v Microsoft SQL Serveru a to od vytvoření databáze, správného návrhu tabulek až po tvorbu velmi pokročilých objektů a indexů. U úvodu kurzu se naučíte navrhovat schéma databáze a následně vytvářet databázové tabulky, včetně vhodného vynucení integrity ukládaných dat. Dále se dozvíte, jak vytvářet databázové pohledy, uložené procedury, funkce a triggery. Stranou nezůstane ani úvod do monitoringu a optimalizace výkonu vaší databáze (pokud je ladění výkonu váš hlavní cíl, doporučujeme kurz GOC631). Získané znalosti si vyzkoušíte na řadě praktických úkolů a jsou uplatnitelné na všechny podporované verze SQL Serveru (2012-2019) včetně cloudové varianty Azure SQL Database.
05.12. 2024 (dnů = 2) - Katalogová cena: 9000 Kč (Praha), 9000 Kč (Brno), 400 EUR (Bratislava)
Pokud používáte databázový systém MySQL, programujete nebo nasazujete databáze či aplikace a leží vám na srdci výkon celého řešení či jednotlivých dotazů, neměli byste tento kurz přehlédnout. Obsahuje totiž důležité informace a techniky pro zajištění optimálního výkonu vašich dotazů nebo použité funkcionality databázového systému MySQL.
18.12. 2024 (dnů = 3) - Katalogová cena: 19200 Kč (Praha), 19200 Kč (Brno), 825 EUR (Bratislava)
Kurz je určen pro databázové administrátory, kteří se chtějí naučit navrhnout a nasadit vysoce dostupné řešení postavené na Microsoft SQL Serveru. V úvodu kurzu se seznámíte s různými způsoby, jak lze zařídit, aby váš SQL Sever byl vysoce dostupný (High Availability) nebo připravený na rychlé obnovení činnosti databází při jeho havárii (Disaster Recovery). Dozvíte se, jaké jsou kladeny požadavky na Windows Server Failover Cluster, aby na něj mohl být nainstalován SQL Server a vyzkoušíte si jeho nasazení, jak v režimu AlwaysOn Failover Cluster Instances (FCI), tak v režimu AlwaysOn Availability Groups (AG). Na kurzu se také seznámíte s problematikou replikací databází mezi Microsoft SQL Servery a naučíte se replikace nasadit, monitorovat i řešit případné problémy.