logo GOPAS, a.s.

Grafika a sazba - počítačové kurzy GOPAS

Slavíme 30. narozeniny! Pokud u nás od září absolvujete vybraný kurz, získáte přístup k e-learningovým kurzům zdarma!

Přečtěte si také rozhovor v časopise CIO Business World s Janem Dvořákem - naším výkonným ředitelem, který se rozpovídal o výhodách i nevýhodách on-line vzdělávání, jak jsme se změnili v průběhu 30 let, jak nás ovlivnila pandemie a co děláme pro to, aby se u nás naši studenti cítili dobře a co nejvíce se naučili.

09.01. 2023 (dnů = 2) - Katalogová cena: 7800 Kč (Praha), 7800 Kč (Brno), 340 EUR (Bratislava)
V kurzu se běžní uživatelé naučí pracovat s programem Adobe FrameMaker. Účastníci porozumí základním pravidlům sazby, vytváření tabulek a kotvení grafik, seznámí se s postupy používanými při sazbě technických dokumentů, publikací a tiskovin. Adobe FrameMaker je řešení pro přípravu dokumentů z nestrukturovaného, strukturovaného a XML obsahu a jejich publikaci. Obsah snadno zpracujete v pokročilém uživatelském rozhraní s použitím nástrojů založených na oborových standardech. Dále můžete spolupracovat a provádět korektury či revize a publikovat využitím softwaru Adobe FrameMaker Server do různých kanálů včetně PDF, HTML, XML.
18.01. 2023 (dnů = 2) - Katalogová cena: 5800 Kč (Praha), 5800 Kč (Brno), 250 EUR (Bratislava)
Chcete dosahovat v práci s vektorovou grafikou profesionální výsledky, a přitom využívat zdarma dostupný a volně šiřitelný software? Potom je vaší jedinou možnou volbou Inkscape. V našem kurzu se naučíte jak základní kreslení tvarů a jejich transformace a formátování, tak i pokročilejší postupy jejich úprav, jako editace segmentů a uzlů, Booleovské operace nebo vektorizování bitmapových předloh. Do vašich kreseb přidáte text, naimportujete fotografie a celou kompozici připravíte pro export či tisk. Budete používat i pokročilejší funkce, jako jsou Efekty cesty, Filtry a Rozšíření Inkscape. Po absolvování budete schopni vytvářet nejrůznější loga, ikony, symboly, diagramy, letáky, vizitky a webovou grafiku.
20.01. 2023 (dnů = 1) - Katalogová cena: 3900 Kč (Praha), 3900 Kč (Brno), 170 EUR (Bratislava)
Tento kurz poskytne účastníkům nezbytné teoretické základy pro vytváření korektních PDF dokumentů vhodných pro kvalitní tiskovou reprodukci a naučí je praktické postupy při vytváření, editaci a kontrole tiskového PDF v Adobe Acrobatu a Adobe Distilleru včetně nastavení základních DTP aplikací pro bezchybný výstup.
09.02. 2023 (dnů = 2) - Katalogová cena: 7800 Kč (Praha), 7800 Kč (Brno), 340 EUR (Bratislava)
Na tomto kurzu se účastníci seznámí s celým procesem výroby tiskoviny, naučí se přemýšlet v potřebných souvislostech a uplatnit tyto znalosti při práci v grafických programech. Poznají specifika tiskových technologií, porozumí technologickým omezením a požadavkům. Díky tomu se pak budou umět vyhnout problémům, které mohou kvůli špatně připraveným tiskovým datům vzniknout.
07.03. 2023 (dnů = 1) - Katalogová cena: 3300 Kč (Praha), 3300 Kč (Brno), 140 EUR (Bratislava)
Na tomto kurzu účastníci porozumí základům typografie, hladké, technické a akcidenční sazby, poznají pravidla pro práci s odstavci a písmem a budou schopni aplikovat tyto znalosti v prostředí běžných textových editorů, v DTP a na webových stránkách.
13.03. 2023 (dnů = 3) - Katalogová cena: 10200 Kč (Praha), 10200 Kč (Brno), 435 EUR (Bratislava)
Hledáte kvalitní profesionální program pro sazbu, ale nechcete platit horentní sumy za QuarkXPress či předplatné Adobe InDesignu? Konečně existuje alternativa – Affinity Publisher! Na našem kurzu pochopíte základní principy typografie a sazby. Dokonale zvládnete prostředí Affinity Publisher a naučíte se vše od vytváření jednoduchých jednostránkových letáků až po komplexní rozsáhlé publikace.
20.03. 2023 (dnů = 3) - Katalogová cena: 8700 Kč (Praha), 8700 Kč (Brno), 375 EUR (Bratislava)
Na tomto kurzu se účastníci seznámí s principy práce v editoru vektorové grafiky CorelDRAW a budou schopni vytvářet jednoduché dokumenty a grafické návrhy – logo, vizitka, inzerát, leták, plakát, WWW layout apod.
11.04. 2023 (dnů = 2) - Katalogová cena: 5800 Kč (Praha), 5800 Kč (Brno), 250 EUR (Bratislava)
Hlavním zaměřením kurzu jsou pokročilé funkce, techniky a postupy při tvorbě náročnějších dokumentů v programu CorelDRAW. Velký důraz je kladen na praktická cvičení. Na kurzu se předpokládají znalosti na úrovni základního kurzu CorelDRAW.
11.04. 2023 (dnů = 2) - Katalogová cena: 6600 Kč (Praha), 6600 Kč (Brno), 290 EUR (Bratislava)
Na tomto kurzu se účastníci seznámí s pokročilými postupy a technikami při sazbě dokumentů v programu Adobe InDesign a budou schopni vytvářet komplexní rozsáhlé publikace. Velký důraz je kladen na praktická cvičení.
10.05. 2023 (dnů = 3) - Katalogová cena: 8700 Kč (Praha), 8700 Kč (Brno), 375 EUR (Bratislava)
Hledáte kvalitní profesionální vektorový grafický editor, ale nechcete platit horentní sumy za předplatné Adobe Illustratoru či CorelDRAW? Konečně existuje alternativa – Affinity Designer! Na našem kurzu se dozvíte, jaké jsou obecně možnosti vektorové grafiky. Dokonale zvládnete prostředí aplikace Affinity Designer a naučíte se vše od vytváření jednoduchých objektů a manipulaci s nimi až po složitější útvary tvořené z více objektů. Zvládnete aplikaci barev, přechodových výplní a naučíte se pracovat s textem. Budete umět exportovat hotovou grafiku jak pro webové stránky, tak pro profesionální tisk.
15.05. 2023 (dnů = 3) - Katalogová cena: 9900 Kč (Praha), 9900 Kč (Brno), 435 EUR (Bratislava)
Kurz je určen pro běžné uživatele, kteří se chtějí naučit pracovat s programem Adobe InDesign. Účastníci porozumí základním typografickým pravidlům a seznámí se s postupy používanými při sazbě jednoduchých dokumentů, publikací a tiskovin.
18.05. 2023 (dnů = 2) - Katalogová cena: 6600 Kč (Praha), 6600 Kč (Brno), 290 EUR (Bratislava)
Kurz je určen pro běžné uživatele, kteří potřebují sami realizovat jednoduché grafické práce, ale nechtějí či nemohou instalovat na svůj počítač žádný grafický software. Účastníci porozumí nejzákladnějším pojmům a postupům z oblastí počítačová grafika, typografie a kompozice, a dozví se, kde lze na internetu nalézt kvalitní a bezplatný grafický software a také spousty již hotových grafických „polotovarů“. V aplikaci PIXLR.com se naučí upravit své fotografie, v editoru VECTR.com vytvoří jednoduchou grafiku, a v programu CANVA.com pak vše zkombinují do finálních komplexních návrhů letáků, plakátů, pozvánek, grafik pro sociální sítě a dalších typů grafických dokumentů.
31.05. 2023 (dnů = 2) - Katalogová cena: 6600 Kč (Praha), 6600 Kč (Brno), 280 EUR (Bratislava)
Naučili jste se základy Inkscape a přestává vám to stačit? Chcete ovládnout Inkscape jako profesionálové? V našem kurzu se dozvíte, jak využít Inkscape do poslední „kapky“. Naučíte se málo známé techniky kreslení pomocí Spiro cest a B-spline křivek, poznáte principy maskování grafiky, budete vytvářet vlastní vzorky a styly tahů, prozkoumáte kompletní nabídku filtrů, rozšíření a efektů tahu, vytvoříte si vlastní font, pochopíte strukturu SVG souborů, což vám umožní je optimalizovat, a budete schopni připravit správnou podobu grafiky pro tisk i web a digitální publikování.
29.06. 2023 (dnů = 2) - Katalogová cena: 6600 Kč (Praha), 6600 Kč (Brno), 290 EUR (Bratislava)
Hlavním zaměřením tohoto kurzu jsou pokročilé funkce, techniky a postupy při tvorbě náročnějších dokumentů v programu Adobe Illustrator. Velký důraz je kladen na praktická cvičení.