logo gopas.cz

DOTNET - počítačové kurzy GOPAS

21.05. 2024 (dnů = 4) - Katalogová cena: 18400 Kč (Praha), 18400 Kč (Brno), 800 EUR (Bratislava)
Kurz je určen pro vývojáře na platformě .NET, kteří se chtějí seznámit s vývojem multiplatformních aplikací pro Windows, Android a iOS s využitím moderního frameworku .NET Multi-platform App UI (.NET MAUI). Na kurzu se seznámíte s architekturou tohoto frameworku, základními prvky uživatelského rozhraní, navigací v aplikaci, prací s daty a webovými službami, úvodem do multitaskingu, notifikacemi a dalšími technikami obvyklými pro vývoj mobilních aplikací. Důraz je kladen na implementaci uživatelského rozhraní, které bude sdílené mezi jednotlivými platformami, na kterých ale bude nerozeznatelné od nativního uživatelského rozhraní a bude se dobře ovládat. Dále je kladen důraz na správný návrh architektury aplikace, která umožní vysokou míru sdílení kódu, snadné rozšiřování i testování aplikace.
09.07. 2024 (dnů = 4) - Katalogová cena: 21600 Kč (Praha), 21600 Kč (Brno), 920 EUR (Bratislava)
Kurz je určen vývojářům na platformě .NET (Core), kteří chtějí proniknout do detailů .NET a C# aplikací a naučit se psát maximálně rychlé aplikace, používat správné konstrukty nebo optimalizovat spotřebu paměti. Zároveň také na odhalování a diagnostiku těchto problémů (post-mortem i aktuálních) s použitím dostupných nástrojů. Důraz je kladen na praktickou aplikaci získaných znalostí. Studenti budou schopni použít nabytých znalostí okamžitě po návratu do reálného světa. Kurz je vhodný pro vývojáře nad .NET Frameworkem, .NET Core, .NET 5+, Xamarin atd.
19.08. 2024 (dnů = 5) - Katalogová cena: 21000 Kč (Praha), 21000 Kč (Brno), 1000 EUR (Bratislava)
Kurz je určen pro všechny programátory, kteří chtějí získat znalosti a dovednosti s vytvářením aplikací v jazyce C# na platformě Microsoft .NET. Na kurzu získáte přehled o platformě Microsoft .NET a jejím vývojovém prostředí Microsoft Visual Studiu .NET. Seznámíte se s jazykem C# s důrazem na základy samotného jazyka a úvod do objektově orientovaného programování. Kurz předpokládá základní znalosti programování v libovolném jazyce. Kurz není vhodný pro úplné začátečníky. začátečníkům doporučujeme navštívit nejprve kurz Úvod do algoritmizace a programování [PRG].
18.09. 2024 (dnů = 3) - Katalogová cena: 13800 Kč (Praha), 13800 Kč (Brno), 600 EUR (Bratislava)
Kurz je učen pro .NET vývojáře kteří ctěhí využít výhod MVVM architektury v tvorbě WPF aplikací. Naučíte se rozumět výhodám a nevýhodám tohoto přístupu nejen po teoretické stránce, ale také jak jej aplikovat v reálných situacích, včetně návrhových variant a souvysejících rozhodnutí, a to na reálných příkladech.
07.10. 2024 (dnů = 3) - Katalogová cena: 13800 Kč (Praha), 13800 Kč (Brno), 600 EUR (Bratislava)
Kurz je určen pro vývojáře a architekty na platformě .NET a poskytne studentům znalosti a dovednosti potřebné pro vývoj datově orientovaných aplikací s použitím nejnovější technologie Entity Framework.
10.10. 2024 (dnů = 2) - Katalogová cena: 9200 Kč (Praha), 9200 Kč (Brno), 400 EUR (Bratislava)
Kurz je určen pro vývojáře C#, kteří plánují přechod z platformy .NET Framework na .NET aktuální verze nebo se chtějí dozvědět novinky z aktuální verze. NET. Kurz je zaměřen na důležité změny mezi verzí .Net Framework a aktuální verzí .NET, které by vývojářům neměly ujít, jako jsou změny struktury projektu, konfigurace, kompilace a změny runtimu a správy paměti. Kurz se naopak nezabývá změnami v knihovnách pro ASP.NET nebo Entity Framework, které jsou diskutovány v návazných kurzech.
05.12. 2024 (dnů = 2) - Katalogová cena: 9200 Kč (Praha), 9200 Kč (Brno), 400 EUR (Bratislava)
Kurz je určen pro všechny programátory a testery, kteří potřebují vytvářet automatizované testy REST API a webových služeb (SOAP) komunikujících HTTP protokolem, v systémech, postavených na libovolné platformě resp. programovacím jazyku. Cílem kurzu je vytvořit netriviální testy rozhraní a logiky připravené aplikace. Kurz je multiplatforní a je vhodný pro všechny vývojáře v jazycích jako jsou Java, C#, Python a další.