logo gopas.cz

DOTNET - počítačové kurzy GOPAS

19.08. 2024 (dnů = 5) - Katalogová cena: 21000 Kč (Praha), 21000 Kč (Brno), 1000 EUR (Bratislava)
Kurz je určen pro všechny programátory, kteří chtějí získat znalosti a dovednosti s vytvářením aplikací v jazyce C# na platformě Microsoft .NET. Na kurzu získáte přehled o platformě Microsoft .NET a jejím vývojovém prostředí Microsoft Visual Studiu .NET. Seznámíte se s jazykem C# s důrazem na základy samotného jazyka a úvod do objektově orientovaného programování. Kurz předpokládá základní znalosti programování v libovolném jazyce. Kurz není vhodný pro úplné začátečníky. začátečníkům doporučujeme navštívit nejprve kurz Úvod do algoritmizace a programování [PRG].
18.09. 2024 (dnů = 3) - Katalogová cena: 13800 Kč (Praha), 13800 Kč (Brno), 600 EUR (Bratislava)
Kurz je učen pro .NET vývojáře kteří ctěhí využít výhod MVVM architektury v tvorbě WPF aplikací. Naučíte se rozumět výhodám a nevýhodám tohoto přístupu nejen po teoretické stránce, ale také jak jej aplikovat v reálných situacích, včetně návrhových variant a souvysejících rozhodnutí, a to na reálných příkladech.
30.09. 2024 (dnů = 3) - Katalogová cena: 13800 Kč (Praha), 13800 Kč (Brno), 600 EUR (Bratislava)
Kurz je určen pro vývojáře a architekty na platformě .NET a poskytne studentům znalosti a dovednosti potřebné pro vývoj datově orientovaných aplikací s použitím nejnovější technologie Entity Framework.
08.10. 2024 (dnů = 4) - Katalogová cena: 18400 Kč (Praha), 18400 Kč (Brno), 800 EUR (Bratislava)
Kurz je určen pro vývojáře na platformě .NET, kteří se chtějí seznámit s vývojem multiplatformních aplikací pro Windows, Android a iOS s využitím moderního frameworku .NET Multi-platform App UI (.NET MAUI). Na kurzu se seznámíte s architekturou tohoto frameworku, základními prvky uživatelského rozhraní, navigací v aplikaci, prací s daty a webovými službami, úvodem do multitaskingu, notifikacemi a dalšími technikami obvyklými pro vývoj mobilních aplikací. Důraz je kladen na implementaci uživatelského rozhraní, které bude sdílené mezi jednotlivými platformami, na kterých ale bude nerozeznatelné od nativního uživatelského rozhraní a bude se dobře ovládat. Dále je kladen důraz na správný návrh architektury aplikace, která umožní vysokou míru sdílení kódu, snadné rozšiřování i testování aplikace.
18.11. 2024 (dnů = 5) - Katalogová cena: 27000 Kč (Praha), 27000 Kč (Brno), 1150 EUR (Bratislava)
Kurz nabízí úvod do konceptů a strategií testování a naučí Vás používat MS TEST framework, ale vyzkoušíte si i jiné framorky, jako je NUnit a XUnit. Kurz zahrnuje koncepty Unit testování, požadavky a charakteristiky dobrých testovacích strategií a způsobů, jak tyto koncepty mohou být realizovány. Důraz je kladen na praktickou aplikaci získaných znalostí.
09.12. 2024 (dnů = 3) - Katalogová cena: 16200 Kč (Praha), 16200 Kč (Brno), 690 EUR (Bratislava)
Kurz je určen pro pokročilé vývojáře, kteří hledají možnost, jak posunout své znalosti do oblasti paralelních a asynchronních aplikací. Vysvětleny budou základy vláken a představeny objekty a produkty usnadňující toto programování. Mnoho novinek přichází s .NET Frameworkem 4 (např. Task Parallel Library) a 4.5 (např. async/await). Také probereme rozdíly a správná řešení IO bound a CPU bound problémů. A podíváme se také na Power Threading Library. Řešení pro synchronizace jako locky, mutexy, lock-free operace jsou probrány v zavěrečné části kurzu, včetně specifik a vhodnosti jednotlivých řešení.
16.12. 2024 (dnů = 5) - Katalogová cena: 27000 Kč (Praha), 27000 Kč (Brno), 1250 EUR (Bratislava)
V tomto kurzu navážeme na ASPNET_INTRO a budeme pokračovat budeme jemným úvodem to Entity Frameworku Core a pak se vrhneme na Razor Pages, MVVM framework, který Microsoft nabízí jako alternativu k přece jenom poněkud fundamentalisticky pojatému MVC. Aplikace vyžadují konfiguraci a .NET Core opouští předchozí řešení založené na XML web.config souborech. Nabízí nový model mnoha konfiguračních zdrojů, objektovou nadstavbu i User Secrets pro bezpečnou úschovu citlivých konfiguračních údajů při vývoji. Téměř každá webová aplikace potřebuje odesílat e-maily. Ukážeme si, jaké možnosti v <code>ASP.NET</code> Core aplikacích máte a představíme si knihovnu Altairis.Services.Mailing. Tu můžete použít pro řešení svých e-mailovacích potřeb, ale také jako ukázku toho, jak se obecně píší univerzální knihovny pro .NET Core. Další velký blok je věnován internacionalizaci – přípravě aplikace na globální nasazení, překladu do různých jazyků, validaci uživatelských vstupů včetně klientské validace (a překladu jejích hlášek). Uživatelské rozhraní je možné – a vhodné – generovat na základě anotačních atributů dynamicky a ukážeme si, jak na to. Poslední část se týká zabezpečení a použití <code>ASP.NET</code> Identity. Naučím vás, jak ji správně nasadit, zabezpečit aplikaci pomocí rolí, dvoufaktorové autentizace, vlastních claimů, přihlašování pomocí externích identity providerů a další užitečné věci. Ukážu vám také, jak můžete do své nové krásné bezpečné aplikace dostat uživatele ze starších aplikací, které nejsou tak krásné (a hlavně tak bezpečné). Poznámka: Bude-li používat vlastní PC, pak následující software, včetně všech aktualizací Windows 10 nebo novější Visual Studio (ne Visual Studio Code) - nejnovější verzi, jakoukoliv edici, včetně bezplatné Community, s workloadem pro web a <code>ASP.NET</code> Core Microsoft SQL Server - jakoukoliv podporovanou verzi, jakoukoliv edici, včetně bezplatné Express SQL Management Studio - nejnovější verzi; není nezbytně nutné, ale důrazně doporučeno Funkční předplatné Microsoft Azure jakéhokoliv typu. Tj. včetně (funkčního) trial, pay-as-you-go, Visual Studio Subscription apod. Předplatné DigitalOcean nebo možnost jej v průběhu kurzu zřídit. Při zřízení přes odkaz <a href="https://altair.is/digitalocean">https://altair.is/digitalocean</a> dostane účastník dostatečný kredit na 30 dní zdarma, ale je nutné vždy zadat číslo platební karty pro ověření totožnosti. Doporučujeme software instalovat a aktualizovat s předstihem, ne v průběhu kurzu (trvá to zbytečně dlouho) Stejně tak doporučujeme zřídit účty, zejména trial u Azure, s předstihem. Ne však zase moc velkým, protože kredit je omezený na 30 dnů. Zřízení trialu u Azure může chvíli trvat a není dobré, když ho z jedné adresu (firmy, učebny) dělá víc lidí najednou. V případě zřízení trial účtů je kredit více než dostatečný na vše, co je třeba na školení udělat. I v případě placené varianty jsou náklady na zdroje spotřebované v průběhu kurzu zanedbatelné, v řádu desetikorun.