logo gopas.cz

ITIL - počítačové kurzy GOPAS

12.08. 2024 (dnů = 3) - Katalogová cena: 35700 Kč (Praha), 35700 Kč (Brno), 1700 EUR (Bratislava)
Tento kurz pokrývá „hlavní“ činnosti správy služeb a rozšiřuje současný rozsah ITILu tak, aby zahrnoval „vytváření“ služeb. Tento kurz se zaměřuje na integraci různých toků vytvářejících přidané hodnoty a jejich aktivit za účelem vytvoření, dodávky a podpory produktů a IT služeb a zároveň zahrnuje podpůrné postupy, metody a nástroje. Tento kurz také zahrnuje sledování výkonnosti IT služeb a umožňuje odborníkům pochopit kvality IT služeb a metody jejich zlepšování. Kurz dále odborníkům v oblasti IT umožňuje pokračovat v poskytování inovativních, a zároveň spolehlivých IT služeb založených na moderních technologiích svým zákazníkům v konkurenčním prostředí. Voucher na online zkoušku je zahrnutý do ceny kurzu. Akreditované školení ITIL® 4 Foundation + certifikační zkouška zajišťuje ict-123.com nebo ociris, akreditované PeopleCert Examination Institute.
19.08. 2024 (dnů = 3) - Katalogová cena: 35700 Kč (Praha), 35700 Kč (Brno), 1700 EUR (Bratislava)
Tento kurz zahrnuje všechny typy zapojení a interakce mezi poskytovateli služeb a jejich zákazníky, uživateli, dodavateli a partnery. Zaměřuje se na transformaci poptávky na hodnotu prostřednictvím IT služeb. Modul zahrnuje klíčová témata, jako je návrh SLA, správa více dodavatelů, komunikace, řízení vztahů, návrh CX a UX, mapování cest zákazníků a další. Poskytne uchazečům nástroje ke zvýšení spokojenosti zúčastněných stran, které jsou nedílnou součástí obchodního úspěchu v současném konkurenčním prostředí. ITIL4 Specialist Drive Stakeholder Value je zaměřen na odborníky odpovědné za řízení a integraci zúčastněných stran. Dále na ty, kteří se zaměřují na mapování cesty a zkušenosti zákazníků, a ty, kteří jsou odpovědní za podporu vztahů s partnery a dodavateli. Voucher na online zkoušku je zahrnutý do ceny kurzu. Akreditované školení ITIL® 4 Foundation + certifikační zkouška zajišťuje ict-123.com nebo ociris, akreditované PeopleCert Examination Institute.
14.10. 2024 (dnů = 3) - Katalogová cena: 35700 Kč (Praha), 35700 Kč (Brno), 1700 EUR (Bratislava)
Tento kurz ukazuje, jak fungují digitální organizace a digitální provozní modely ve vysokorychlostních prostředích. To pomáhá organizacím připravujícím se na digitální transformaci, aby fungovaly podobně, jako úspěšné technologické organizace. Tento modul zahrnuje použití pracovních postupů, jako je Agile a Lean, a technických postupů a technologií, jako je cloud, automatizace a automatické testování, se zaměřením na rychlé dodání produktů a služeb s cílem získat maximální hodnotu. ITIL4 Specialist High-Velocity IT je zaměřen na IT manažery a odborníky zapojené do digitálních služeb nebo projektů digitální transformace, kteří pracují v prostředí, kde rychlost dodání je klíčová. Voucher na online zkoušku je zahrnutý do ceny kurzu. Akreditované školení ITIL® 4 Foundation + certifikační zkouška zajišťuje ict-123.com nebo ociris, akreditované PeopleCert Examination Institute.
16.10. 2024 (dnů = 3) - Katalogová cena: 35700 Kč (Praha), 35700 Kč (Brno), 1700 EUR (Bratislava)
Tento kurz poskytuje účastníkům praktické dovednosti potřebné k vytvoření „učící se a zlepšující se“ IT organizace se silným a efektivním strategickým směrem. Kurz se zabývá vlivem a dopadem agilních a štíhlých způsobů práce a tím, jak je lze využít ve prospěch IT organizace. Poskytne odborníkům praktické nástroje plánování a poskytování neustálého zlepšování. Tento kurz pokrývá jak praktické, tak i strategické prvky. Voucher na online zkoušku je zahrnutý do ceny kurzu. Akreditované školení ITIL® 4 Foundation + certifikační zkouška zajišťuje ict-123.com nebo ociris, akreditované PeopleCert Examination Institute.
16.12. 2024 (dnů = 3) - Katalogová cena: 29900 Kč (Praha), 29900 Kč (Brno), 1480 EUR (Bratislava)
Kurz poskytuje úvod do problematiky poskytování IT služeb v době digitální transformace prostřednictvím “Service Value System". Nová verze ITIL4 vychází z verze ITIL 2011 a zároveň reaguje na vývoj nejenom v oblasti technologií (cloud technologies, …), ale i v oblasti řízení IT (DevOps, Agile, …). V průběhu kurzu posluchači proniknou do principů zavádění efektivního poskytování IT služeb, do jednotlivých částí “Service Value System” a hlavně do způsobu vytváření “Service Value Stream” při tvorbě přidané hodnoty v rámci IT. Poslední den kurzu si posluchači pomocí praktických cvičení připraví několik příkladů "service value stream” pro řešení typických situací, které mohou aplikovat v prostředí svých firem. Součástí kurzu je voucher na online certifikační zkoušku. Akreditované školení ITIL® 4 Foundation prakticky + certifikační zkouška zajišťuje ict-123.com nebo ociris, akreditované PeopleCert Examination Institute.