logo itpoint.cz

Business analýza - počítačové kurzy GOPAS

20.12. 2023 (dnů = 2) - Katalogová cena: 11200 Kč (Praha), 11200 Kč (Brno), 480 EUR (Bratislava)
Kurz je určený především pro architekty a programátory, kteří potřebují rozumět či vytvářet logické a fyzické modely svých řešení, a to jak za účelem návrhu a plánování, tak za účelem dokumentace. Studenti získají pokročilé znalosti o Class, State Machine, Activity, Sequence, Component, Deployment a Composite Structure diagramech v kontextu technické specifikace a dokumentace SW řešení.
17.01. 2024 (dnů = 3) - Katalogová cena: 23990 Kč (Praha), 0 Kč (Brno), 1043 EUR (Bratislava)
BABOK (Business Analysis Body of Knowledge) je uznávaným standardem pro profesionály v oblasti business analýzy. Jedná se o sbírku znalostí a praktik v oblasti business analýzy, která je vydávána International Institut of Business Analysis (IIBA). Školení je zaměřeno na praktické procvičení dovedností v business analýze a návrhu řešení a zároveň aplikací konceptů a metod BABOKu. Každý školící den: se procvičuje jedno konkrétní zadání a zpracovává se analýza a návrh řešení v kontextu BABOKu. je poskládán z interaktivních cvičení a praktických projektových úkolů, které účastníci řeší v průběhu v týmech 2-4 účastníků. je doplněn o vybrané teoretické prezentace pro doplnění informací a definic nutných pro školení.
22.01. 2024 (dnů = 3) - Katalogová cena: 23990 Kč (Praha), 0 Kč (Brno), 1043 EUR (Bratislava)
Akce! Objednejte si u nás toto školení a budete mít roční členství v IIBA v ceně školení (běžná cena pro občany ČR a SR je 89 USD). Platí do odvolání. BABOK značí Business Analysis Book of Knowledge a jedná se o soubor doporučených a praxí ověřených praktik pro business analytika. Na starosti jej má nezisková organizace IIBA (International Institute of Business Analysis), která mj. zaštiťuje certifikace znalostí BABOKu. Certifikační program IIBA poskytuje tři základní certifikační zkoušky: ECBA, CCBA a CBAP. Každá úroveň kromě úspěšného absolvování testu vyžaduje praxi v daném oboru. Pro úroveň ECBA naštěstí nejde o nic velkého: za poslední 4 roky je třeba strávit minimálně 21 hodin studiem problematiky (školení, webináře, samostudiem BABOKu apod.). Naše školení vás během tří dnů provede všemi potřebnými částmi BABOKu, které musíte znát. Hodně času bude věnováno typovým otázkám, které v testu můžete dostat. Otázky budou jednak společně probírané, odpovídané a vysvětlované a jednak si účastníci sami vyzkouší minimálně jeden samostatný 60minutový test. Veškeré otázky budou v anglickém jazyce, tedy stejně jako v reálném testu. Upozornění: od března 2021 jsou nové předpoklady pro úroveň ECBA. Toto školení změny v plném rozsahu reflektuje.
24.01. 2024 (dnů = 3) - Katalogová cena: 17900 Kč (Praha), 17900 Kč (Brno), 720 EUR (Bratislava)
Kurz je určen pro všechny, kteří se chtějí seznámit s modelováním podnikových procesů v UML. Na kurzu se naučíte modelovat procesy tak, abyste dokázali systematicky vymezit požadavky na jejich re-design stejně jako na vývoj či úpravu informačního systému. Cílem kurzu je ukázat a v praktickém cvičení kompletně vyzkoušet osvědčené postupy používané při modelování podnikových procesů, zachytit a optimalizovat průběh podnikových procesů z organizačního pohledu. Finanční, personální, motivační a další hlediska jsou diskutována jen okrajově.
12.02. 2024 (dnů = 2) - Katalogová cena: 19990 Kč (Praha), 0 Kč (Brno), 870 EUR (Bratislava)
Praxe ukazuje, že správné modelování případů užití (use casů) je stále velkou neznámou. Přitom se při vhodném použití jedná o velmi efektivní nástroj pro předání funkčních požadavků realizačnímu týmu. Mohou se používat nejen při tradičním, tedy vodopádovém vývoji, ale své místo mají i v agilním přístupu. K ocenění dochází i během modelování procesů. Během tohoto školení se zaměříme na základy modelování procesů v BPMN, přechodu od BPMN k případům užití a na případy užití jako takové. Vše si budou moci účastníci vyzkoušet na řadě příkladů.
19.02. 2024 (dnů = 2) - Katalogová cena: 19900 Kč (Praha), 0 Kč (Brno), 830 EUR (Bratislava)
Pojďme společně vytvořit kompletní analýzu v EAčku! Náš kurz business analýzy PRAKTICKY Vám nabízí opravdu praktický návod, jak propojit analytické schopnosti s dostupnými technologiemi pro kvalitní analýzu informačního systému. Vše začne společným rozborem zadání projektu od zákazníka a ujasnění si požadavků a potřeb. A pak se již vrhneme na návrh řešení. Zaneseme základní sadu požadavků do modelu, zpracujeme obchodní doménu, obchodní procesy, případy užití systému a stavový diagram hlavní obchodní struktury. Vytvoříme komponentní model a navrhneme interakci těchto komponent uvnitř systému. Kde bude vhodné, doplníme o validační pravidla a případné komunikační elementy (emaily, dopisy, atd.). Vše správně provážeme relacemi pro zachování potřebné trasovatelnosti. Každý účastník si tak vytvoří svůj vlastní analytický model konkrétního obchodního případu.
21.02. 2024 (dnů = 3) - Katalogová cena: 23990 Kč (Praha), 0 Kč (Brno), 1044 EUR (Bratislava)
Chcete se už konečně dozvědět, co business analýza opravdu je a co skutečně není? Jste na projektech utopeni v množství požadavků od zadavatelů a nevíte, které na projektu dřív dodat nebo vyhodit? Jedete v Agile a nejste plně srozuměni, jak všechny Userstorky poskládat do smysluplného návrhu řešení? Zajímá vás, jak správně vydefinovat zadání pro vývojáře a přitom být zajedno s businessem a zákazníkem? Třídenní školení, které provází praktikami business analýzy od naprostých základů a principů až po konkrétní nástroje, techniky a přístupy s jediným cílem - aby si účastníci odnesli nový, přesto již lety používaný, neotřelý pohled na business analýzu, její přínosy a její stinné stránky.
26.02. 2024 (dnů = 2) - Katalogová cena: 19990 Kč (Praha), 0 Kč (Brno), 870 EUR (Bratislava)
Certifikační zkouška OCUP 2 Foundation je výchozí úroveň pro testování znalostí UML. Jedná se o aktualizovanou zkoušku OCUP Fundamental. Školení, které má účastníky připravit k jejímu absolvování, probírá všechny požadované oblasti (požadavky jsou podrobněji rozepsány na stránkách OMG): Proč modelujeme Diagram tříd Objektový diagram Diagram balíků Případy užití Diagram aktivit Sekvenční diagramy Stavové automaty
14.03. 2024 (dnů = 2) - Katalogová cena: 19990 Kč (Praha), 0 Kč (Brno), 870 EUR (Bratislava)
Kurz Mastering User Stories je ideální pro ty, kteří hledají způsoby, jak efektivně spolupracovat v agilním prostředí. Po absolvování tohoto kurzu budete schopni lépe podpořit vaše týmy v dodávání produktu, který splňuje potřeby vašich zákazníků. Školení je určené nejen pro business analytiky, ale také pro všechny role, které se podílejí na přetváření potřeb zákazníků v hodnotný produkt.
15.04. 2024 (dnů = 2) - Katalogová cena: 19990 Kč (Praha), 0 Kč (Brno), 870 EUR (Bratislava)
Dodávat změnu agilně ještě neznamená, že neděláme požadavky. A stejně tak to neznamená, že při sběru a správě požadavků nemůžeme používat agilní techniky. Dohromady to jde, navíc se obě části dobře doplňují. Pokud si nejste jistí, jak to vypadá, nebo naopak obojí pravidelně vykonáváte a chcete si své znalosti potvrdit certifikátem, toto školení je pro vás jako dělané. V rámci školení budou ukázány agilní techniky a jejich použití při práci s požadavky. Obsahově kopíruje oblasti nutné ke složení mezinárodní certifikační zkoušky RE@Agile Primer (zkoušku definuje IREB – mezinárodní výbor pro řízení požadavků). V rámci objednání školení máte možnost varianty se zajištěním zkoušky (doporučujeme udělat ve dni po zkoušce).
17.06. 2024 (dnů = 2) - Katalogová cena: 9200 Kč (Praha), 9200 Kč (Brno), 400 EUR (Bratislava)
Kurz je zaměřen na zvládnutí řešení základních problémů při návrhu struktury objektově orientovaného datového modelu SW aplikací. Provedeme vás cestou od analytického vzoru až po návrh konkrétní struktury tříd a databázových tabulek relační databáze.