logo itpoint.cz

Bezpečnost systémů a aplikací - počítačové kurzy

31.01. 2022 (dnů = 5) - Katalogová cena: 28000 Kč (Praha), 28000 Kč (Brno), 1025 EUR (Bratislava)
Tento unikátní 5tidenní kurz je dokonalou přípravou pro celosvětově uznávanou certifikační zkoušku CompTIA Security+ SY0-501, která je dnes standardem pro IT certifikaci v oblasti bezpečnosti. Jedná se o úvodní školení v oblasti správy bezpečnosti počítačových sítí a operačních systémů na platformě OS Windows. Uchazeči získají souhrnný přehled IT bezpečnostních řešení a získají možnost si prakticky vyzkoušet implementaci různých bezpečnostních opatření. Díky vedoucí úloze bezpečnosti v IT prostředí všech firem a dlouholeté tradici této certifikační zkoušky je CompTIA Security + školení bezesporu zásadní výhodou pro IT pracovníky na všech pozicích.
07.02. 2022 (dnů = 5) - Katalogová cena: 59400 Kč (Praha), 59400 Kč (Brno), 2200 EUR (Bratislava)
Pětidenní kurz pomáhá s připravou ke zkoušce Certified Information Systems Security Professional (CISSP, ISC2) a seznamuje posluchače se všemi osmi požadovanými okruhy otázek a IT security terminologií nutnou k porozumnění otázkám ve zkoušce. Vzhledem k množství a náročnosti témat je u tohoto kurzu výuka prodloužena do 17:00-17:30.
16.03. 2022 (dnů = 1) - Katalogová cena: 4500 Kč (Praha), 4500 Kč (Brno), 205 EUR (Bratislava)
Jednodenní opakovací kurz a přezkoušení zaměstnanců a běžných uživatelů ze základů a vlastních povinností při práci s informacemi a osobními údaji v zabezpečeném prostředí (InfoSec, ISMS, GDPR). Kurz pouze opakuje problematiku a na jeho konci probíhá přezkoušení, při jehož úspěšném složení obdrží účastník osvědčení o způsobilosti. Kurz není možné navštívit bez předchozí účasti na kurzu BPZ-A, který problematiku plnohodnotně vysvětluje, zatímco zde se jedná jen o bleskové zopakování před následnou zkouškou.
21.03. 2022 (dnů = 5) - Katalogová cena: 24500 Kč (Praha), 24500 Kč (Brno), 900 EUR (Bratislava)
Hlavním cílem kurzu je příprava na certifikační zkoušku CompTIA Server+. Jde o mezinárodně uznávanou kvalifikaci uznávanou mnohými korporacemi a společnostmi. Certifikace CompTIA Server+ je také kvalifikačním předpokladem pro mnoho zaměstnanců společností v IT sektoru. Na kurzu získáte široké technické znalosti pro správu serverů, včetně instalací, konfigurací, upgradu, údržby, řešení problémů a obnovy systémů. Účast na kurzu vám pomůže získat kvalifikaci na technickou podporu. Kurz slouží také jako vstupní pro různé další certifikační a vzdělávací programy, např. CompTIA Network+, Cisco Certified Network Associate (CCNA), Microsoft Certified Systems Administrator / Engineer / IT Professional (MCSA / MSCE / MCITP).
21.03. 2022 (dnů = 5) - Katalogová cena: 55000 Kč (Praha), 55000 Kč (Brno), 2200 EUR (Bratislava)
CND je pokročilý bezpečnostní kurz s velkým množstvím praktických ukázek a cvičení, kde si účastníci formou praktického nasazení seznámí se všemi základními komponentami obrany IT prostředí nezbytných pro efektivní obranu IT prostředí proti hackingu. Jedná se o unikátní školení, kde se každý z účastníků dozví nejčastější chyby v bezpečnosti enterprise prostředí a seznámí se s technikami zabezpečení pro eleminici bezpečnostních rizik a tyto techniky si vyzkouší také prakticky. Je to tedy ideální školení pro budoucí IT specialisty v oboru bezpečnosti, kteří chtějí získat ucelený přehled i praktickou zkušenost IT bezpečnostních opatření. Dozví se nejen nezbytnou teorii bezpečnosti, ale absolventi pochopí důvody pro zavádění bezpečnostních opatření pomocí praktických ukázek hackingu běžného IT prostředí a mohou vidět eliminaci útoků po aplikování bezpečnostních opatření vytvářených v průběhu kurzu. Tento kurz učí lektoři etického hackingu provádějící penetrační testy a proto se účastníci dozvědí nejčastější chyby v zabezpečení IT z reálného provozu a mohou se lépe zabezpečit proti budoucím penetračním testům a reálným útokům. Absolventi pochopí principy IDS/IPS systémů a sami si vytvoří funkční IPS systém a detekční pravidla, pomocí nichž mají za úkol ubránit napadaný systém v reálném prostředí. Dále detekují napadené systémy na úrovni sítě prostřednictvím praktického zavedení Honeypot sítě, kde se seznámí nejen s nasazením a managementem honeypot systémů, ale také se naučíme praktické postupy pro efektivní odklonění útoku prostřednictvím honeypot systémů a naučíme se prakticky pravidla pro správné odstínění napadaných systémů od zbytku produkčního prostředí. V další části se seznámí s obranou koncových systémů na Windows, Linux i mobilní platformě. Naučíte se efektivně eliminovat hrozby malware a kryptování dat ransomwarem prostřednictvím efektivní analýzy aplikací a maker v produkčním prostředí a aplikováním správných pravidel application whitelistingu, makro whitelistingu i sandboxingu. Dále se naučíme minimalizovat rizika a dopad útoku exploitace pomocí skenování zranitelností a patch managementu a aplikováním správných baseline politik. Minimalizujeme riziko krádeže identity prostřednictvím praktického nasazení vícefaktorového ověřování MFA, kdy si účastníci prakticky vyzkouší zavedení ověřování pomocí asymetrické kryptografie - prakticky si provedeme implementaci ověřování pomocí SSH klíčů, klientských certifikátů, Smart Card ověřování pomocí virtuálních i fyzických karet a s tím související PKI Enterprise Deployment. Naučíme se také nejen praktickou segmentaci sítě pomocí 802.1x a WPA-Eterprise bezdrátových sítí a obranu proti nejčastějším síťovým útokům jako je DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection, IP Source Guard, ale také doporučení pro správné provedení analýzy prostředí před jejich zavedením pro minimalizaci dopadů změn v konfiguraci sítě a nejčastější chyby, na kterým správci v praxi čelí a jak jim předcházet. Naučíme se sledovat bezpečnostní události pomocí sledování událostí v systémech a sběru logů v SIEMu.
21.03. 2022 (dnů = 1) - Katalogová cena: 8000 Kč (Praha), 8000 Kč (Brno), 290 EUR (Bratislava)
The course is intended for system administrators and information security specialists having experience with Kaspersky Security Center who want extend the protection and management to smartphones and tablets. Training agenda is modified based on current Kaspersky products versions and also current Android and iOS versions.
22.03. 2022 (dnů = 1) - Katalogová cena: 8000 Kč (Praha), 8000 Kč (Brno), 290 EUR (Bratislava)
If your company uses Kaspersky Endpoint Security for Business and you are familiar with Kaspersky Security Center, maybe it is time to look into advanced options and more complex scenarios.
07.04. 2022 (dnů = 1) - Katalogová cena: 8000 Kč (Praha), 8000 Kč (Brno), 290 EUR (Bratislava)
This course describes how to protect data using encryption tools implemented in Kaspersky Security Center 13 and Kaspersky Endpoint Security 11. The course consists of presentation and labs. Upon successful completion of this course, students will be able to plan deployment of encryption, monitor the results and maintain correct work with encrypted data.
08.04. 2022 (dnů = 1) - Katalogová cena: 8000 Kč (Praha), 8000 Kč (Brno), 290 EUR (Bratislava)
The course is intended for system administrators and information security specialists having experience with Kaspersky Security Center who want to use systems management features of the Kaspersky management platform that go beyond the management of endpoint protection.
11.04. 2022 (dnů = 2) - Katalogová cena: 7800 Kč (Praha), 7800 Kč (Brno), 270 EUR (Bratislava)
Dvoudenní kurz školí běžné zaměstnance a uživatele na podnikovou bezpečnost informací a ochranu osobních údajů (INFOSEC, ISMS, GDPR), její požadavky a zodpovědnost pracovníků samotných. Kurz je zakončen testem, po jehož úspěšném složení získá účastník osvědčení o způsobilosti. Jedná se o prvotní dvoudenní proškolení. Později je již možné opakovaně navštěvovat jen jednodenní osvěžující kurz BPZ-B.
21.04. 2022 (dnů = 2) - Katalogová cena: 7600 Kč (Praha), 7600 Kč (Brno), 360 EUR (Bratislava)
CSCU - Certified Secure Computer User je kurz zaměřený na běžné uživatele informačních technologií. Účastníci se naučí jak bezpečně spravovat svá data, domácí počítač, notebook nebo bezdrátovou síť. Obsahem kurzu je především bezpečnost na Internetu, při běžném využívání e-mailových služeb, sociálních sítí či online nakupování. Zabrousíme však i mimo informační technologie a ukážeme si i netechnické způsoby hackingu, krádeže identity a triky kapsářů. Celý kurz bude prokládán reálnými ukázkami a případovými studiemi, ve kterých se lidé stali obětí zločinu v reálném či virtuálním světě. Samozřejmě nebude chybět ani prezentace, jak se bránit a hlavně předcházet těmto útokům tak, abyste se nemohli stát obětí právě vy. Školení je je zakončeno certifikační zkouškou CSCU 112-12, která je v ceně kurzu.
25.04. 2022 (dnů = 5) - Katalogová cena: 35000 Kč (Praha), 35000 Kč (Brno), 1600 EUR (Bratislava)
Pětidenní kurz prochází s uchazeči teorii všech sedmi zkouškových domén a množství vzorových testovacích otázek tak, aby jim poskytl vstup do vlastní přípravy na tuto certifikační zkoušku. Obrovský obsah vědomostí potřebných na zkoušku pokrývá v pěti dnech tak, aby jim témata, která jednotliví účastníci ještě příliš neznají, přiblížil a umožnil jim vstup do problematiky. Zatímco témata, se kterými jiní účastníci již nějaké zkušenosti mají, prohloubil a zopakoval.
16.05. 2022 (dnů = 2) - Katalogová cena: 9000 Kč (Praha), 9000 Kč (Brno), 410 EUR (Bratislava)
Chcete zajistit, aby vaše soukromá data zůstala soukromými a důvěrná komunikace důvěrnou? Chcete zabránit úniku dat při ztrátě nebo krádeži počítače nebo paměťového média? Chcete být zabezpečeni proti odposlechu telekomunikačního provozu a přesto se nevzdávat dobrodiní moderní komunikace? Můžete být bezpeční proti NSA, průmyslové špionáži i komandu v kuklách, které vám vtrhne do firmy a zabaví počítače. V tomto praktickém dvoudenním kurzu se přesvědčíte, že to není ani nijak zvlášť obtížné. Vše si vyzkoušíte na praktických příkladech.
06.06. 2022 (dnů = 2) - Katalogová cena: 14000 Kč (Praha), 14000 Kč (Brno), 520 EUR (Bratislava)
With new versions of Kaspersky security products it is time to introduce improved Fundamentals training. Using brand new Kaspersky Security Center 13 we will deploy Kaspersky Endpoint Security for Business 11.1. Training is intended for all IT professionals who want to see how Kaspersky can protect their valuable resources.