logo itpoint.cz

PRINCE 2 - počítačové kurzy

07.02. 2022 (dnů = 3) - Katalogová cena: 22400 Kč (Praha), 22400 Kč (Brno), 995 EUR (Bratislava)
PRINCE2 Agile® Foundation je třídenní akreditované školení, které ukazuje jakým způsobem je možné standardní metodiku řízení projektů PRINCE2® rozšířit do oblasti agilního řízení. Ukazuje, jak využít pět základních návyků agilního řízení (transparentnost, spolupráce, častá komunikace, sebeorganizace a zkoumání) a zároveň využít již definovaných postupů a produktů PRINCE2. Tím umožňuje skloubit to nejlepší z obou světů a zvýšit pravděpodobnost úspěšného dokončení projektu. Součástí tohoto kurzu je certifikační zkouška. Akreditované školení Akreditované školení PRINCE2 Agile® Foundation + certifikační zkouška zajišťuje ict-123.com nebo ociris, akreditované PeopleCert Examination Institute.
07.02. 2022 (dnů = 3) - Katalogová cena: 20300 Kč (Praha), 20300 Kč (Brno), 850 EUR (Bratislava)
Tento kurz poskytuje detailní manažerský vhled do metody PRINCE2® Pochopíte, jak touto metodou nastavit řízení reálných projektů v organizaci a jak nesklouznout k tomu, že si budete pouze "malovat vzdušné zámky". Navíc Vás tento kurz připraví k úspěšnému absolvování zkoušky PRINCE2® Foundation, která je zahrnuta do ceny kurzu. Jedná se o akreditovanou zkoušku, která Vám umožní pokračovat na vyšší stupeň certifikace. Zkouška PRINCE2® Foundation má doživotní platnost. Na kurzech, kde výuka probíhá v českém jazyce, jsou v češtině také studijní materiály a test. Akreditované školení PRINCE2® Foundation + certifikační zkouška zajišťuje ict-123.com nebo ociris, akreditované PeopleCert Examination Institute.
10.02. 2022 (dnů = 2) - Katalogová cena: 22700 Kč (Praha), 22700 Kč (Brno), 890 EUR (Bratislava)
Tento kurz poskytuje praktické využití PRINCE2® kde pochopíte, jak v praxi tuto metodu implementovat v projektech, které řídíte nebo kterých jste součástí. Závěrečná zkouška PRINCE2® Practitioner, která je zahrnuta do ceny kurzu, je zaměřená na konkrétní případovou studii ze života. Na kurzech, kde výuka probíhá v českém jazyce, jsou v češtině také studijní materiály a test. Akreditované školení PRINCE2® Practitioner + certifikační zkouška zajišťuje ict-123.com nebo ociris, akreditované PeopleCert Examination Institute.
09.03. 2022 (dnů = 2) - Katalogová cena: 24800 Kč (Praha), 24800 Kč (Brno), 960 EUR (Bratislava)
PRINCE2 Agile® Practitioner je dvoudenní akreditované školení, které prohlubuje a na praktických příkladech procvičuje způsob jakým je možné standardní metodiku řízení projektů PRINCE2® rozšířit do oblasti agilního řízení. Vyzkoušíte si, jak využít pět základních návyků agilního řízení (transparentnost, spolupráce, častá komunikace, sebeorganizace a zkoumání) a zároveň využít již definovaných postupů a produktů PRINCE2. Tím se umožňuje skloubení to nejlepší z obou světů a zvýšit pravděpodobnost úspěšného dokončení projektu. Akreditované školení PRINCE2 Agile® Practitioner + certifikační zkouška zajišťuje ict-123.com nebo ociris, akreditované PeopleCert Examination Institute.
17.03. 2022 (dnů = 2) - Katalogová cena: 22700 Kč (Praha), 22700 Kč (Brno), 890 EUR (Bratislava)
Tento 2 denní kurz prohlubuje, propojuje a prakticky procvičuje znalosti metodiky řízení projektů PRINCE2 podle nejnovější verze manuálu pro řízení projektů PRINCE2 z roku 2017. Zároveň tento kurz na názorných příkladech ukazuje, jak je možné metodiku PRINCE2 přizpůsobit potřebám daného projektu. Na konci kurzu je možné složit mezinárodní certifikační zkoušku PRINCE2 Practitioner v anglickém jazyku. Výuka probíhá v českém, nebo anglickém jazyku s použitím anglických materiálů a terminologie vzhledem k jazyku certifikační zkoušky. Akreditované školení PRINCE2® 6th edition Practitioner + certifikační zkouška zajišťuje ict-123.com nebo ociris, akreditované PeopleCert Examination Institute.
23.05. 2022 (dnů = 3) - Katalogová cena: 20300 Kč (Praha), 20300 Kč (Brno), 850 EUR (Bratislava)
Tento 3 denní kurz poskytuje teoretický úvod do metodiky řízení projektů PRINCE2 podle nejnovější verze manuálu pro řízení projektů PRINCE2 z roku 2017. Kurz obsahuje vysvětlení základní terminologie a definic projektového řízení. Dále se v kurzu, stejně jako v předchozí verzi, naučíte 7 základních principů řízení projektů, 7 témat a 7 procesů. Účastníci, kteří plánují prohlubování znalostí v této oblasti, mohou na konci kurzu složit mezinárodní certifikační zkoužku PRINCE2 Foundation v anglickém jazyku. Výuka probíhá v českém, nebo anglickém jazyku s použitím anglických materiálů a terminologie vzhledem k jazyku certifikační zkoušky. Akreditované školení PRINCE2® 6th edition Foundation + certifikační zkouška zajišťuje ict-123.com nebo ociris, akreditované PeopleCert Examination Institute.