logo itpoint.cz

Projektové řízení - počítačové kurzy

10.01. 2022 (dnů = 2) - Katalogová cena: 16600 Kč (Praha), 16600 Kč (Brno), 640 EUR (Bratislava)
Kurz poskytuje praktický úvod do řízení projektů, seznámení s jednotlivými fázemi životního cyklu projektu, jeho jednotlivými procesy a vybranými dovednostmi vedoucích projektů. Po absolvování kurzu bude účastník schopen samostatně naplánovat, řídit a ukončit malý nebo středně velký projekt.
19.04. 2022 (dnů = 2) - Katalogová cena: 18600 Kč (Praha), 18600 Kč (Brno), 720 EUR (Bratislava)
Kurz navazuje na kurz "Praktické řízení projektu" a rozširuje teoretické znalosti vedoucího projektu tak, aby byl schopen úspešne absolvovat zkoušku vedoucího projektu dle IPMA Level D.
21.04. 2022 (dnů = 2) - Katalogová cena: 16600 Kč (Praha), 16600 Kč (Brno), 640 EUR (Bratislava)
Kreativní řešení problémů je kurz, který prakticky představuje kreativní metody (brainstorming, brainwritting, myšlenkové mapy apod.) a způsoby řešení problémů postavené na systematickém přístupu různých metod (Kepner-Tregoe, TRIZ, RCA, analogie apod.). Kurz je vhodným doplňkem ke kurzům projektového řízení (IPMA, PRINCE2 apod.) i řízení IT (ITIL, Cobit apod.).
25.04. 2022 (dnů = 5) - Katalogová cena: 34800 Kč (Praha), 0 Kč (Brno), 1343 EUR (Bratislava)
Kromě přípravy ke zkoušce porozumíte smyslu a principům standardu PM BoK od PMI, který je globálně rozšířeným procesním standardem a stává se často podkladem pro firemní a organizační metodiky. Porozumění standardu PMI znamená porozumět podstatě projektového řízení.
11.05. 2022 (dnů = 1) - Katalogová cena: 9300 Kč (Praha), 9300 Kč (Brno), 360 EUR (Bratislava)
Kurz poskytuje ucelený pohled na proces přípravy změny, analýzu jednotlivých hráčů změny, způsob implementace změny a tím i zvýšení pravděpodobnosti úspěchu implementace změny. Vzhledem k praktickým příkladům a cvičením, při kterých je nutná práce v týmu, bude toto školení otevřeno v případě přihlášení min. 4 účastníků.