logo itpoint.cz

Projektové řízení - počítačové kurzy GOPAS

15.03. 2021 (dnů = 2) - Katalogová cena: 18600 Kč (Praha), 18600 Kč (Brno), 720 EUR (Bratislava)
Kurz navazuje na kurz "Praktické řízení projektu" a rozširuje teoretické znalosti vedoucího projektu tak, aby byl schopen úspešne absolvovat zkoušku vedoucího projektu dle IPMA Level D.
15.03. 2021 (dnů = 5) - Katalogová cena: 29800 Kč (Praha), 1150 EUR (Bratislava)
Kromě přípravy ke zkoušce porozumíte smyslu a principům standardu PM BoK od PMI, který je globálně rozšířeným procesním standardem a stává se často podkladem pro firemní a organizační metodiky. Porozumění standardu PMI znamená porozumět podstatě projektového řízení.
17.03. 2021 (dnů = 2) - Katalogová cena: 16600 Kč (Praha), 16600 Kč (Brno), 640 EUR (Bratislava)
Hlavním smyslem Kaizen je provádění velkého počtu malých změn v krátkém čase. Ty dohromady přispívají k významnému zlepšení procesů v delším časovém horizontu a také ke spokojenosti všech zúčastněných. Kaizen je nástroj, který můžete použít k systematickému zlepšování v jakékoli části vaší organizace. Projdeme způsob, jak ho zavést a použít k systematické realizaci postupných (evolučních) změn zlepšování ve vaší praxi. Čekají vás informace k zavedení systému Kaizen, sběru návrhů a výběru těch nejvhodnějších. Znalosti rozšíříme o užitečné a prakticky často využívané nástroje Lean při Kaizen událostech. Sami si vyzkoušíte realizovat takovou událost na cvičném příkladu procesu.
18.03. 2021 (dnů = 2) - Katalogová cena: 22700 Kč (Praha), 22700 Kč (Brno), 890 EUR (Bratislava)
Tento 2 denní kurz prohlubuje, propojuje a prakticky procvičuje znalosti metodiky řízení projektů PRINCE2 podle nejnovější verze manuálu pro řízení projektů PRINCE2 z roku 2017. Zároveň tento kurz na názorných příkladech ukazuje, jak je možné metodiku PRINCE2 přizpůsobit potřebám daného projektu. Na konci kurzu je možné složit mezinárodní certifikační zkoušku PRINCE2 Practitioner v anglickém jazyku. Výuka probíhá v českém, nebo anglickém jazyku s použitím anglických materiálů a terminologie vzhledem k jazyku certifikační zkoušky. Akreditované školení PRINCE2® 6th edition Practitioner + certifikační zkouška zajišťuje ict-123.com nebo ociris, akreditované PeopleCert Examination Institute.
22.03. 2021 (dnů = 3) - Katalogová cena: 20300 Kč (Praha), 20300 Kč (Brno), 850 EUR (Bratislava)
Tento kurz poskytuje detailní manažerský vhled do metody PRINCE2® Pochopíte, jak touto metodou nastavit řízení reálných projektů v organizaci a jak nesklouznout k tomu, že si budete pouze "malovat vzdušné zámky". Navíc Vás tento kurz připraví k úspěšnému absolvování zkoušky PRINCE2® Foundation, která je zahrnuta do ceny kurzu. Jedná se o akreditovanou zkoušku, která Vám umožní pokračovat na vyšší stupeň certifikace. Zkouška PRINCE2® Foundation má doživotní platnost. Na kurzech, kde výuka probíhá v českém jazyce, jsou v češtině také studijní materiály a test. Akreditované školení PRINCE2® Foundation + certifikační zkouška zajišťuje ict-123.com nebo ociris, akreditované PeopleCert Examination Institute.
08.04. 2021 (dnů = 2) - Katalogová cena: 16600 Kč (Praha), 16600 Kč (Brno), 640 EUR (Bratislava)
Kurz poskytuje praktický úvod do řízení projektů, seznámení s jednotlivými fázemi životního cyklu projektu, jeho jednotlivými procesy a vybranými dovednostmi vedoucích projektů. Po absolvování kurzu bude účastník schopen samostatně naplánovat, řídit a ukončit malý nebo středně velký projekt.
08.04. 2021 (dnů = 2) - Katalogová cena: 16600 Kč (Praha), 16600 Kč (Brno), 640 EUR (Bratislava)
Kurz poskytuje praktický úvod do řízení projektů, seznámení s jednotlivými fázemi životního cyklu projektu, jeho jednotlivými procesy a vybranými dovednostmi vedoucích projektů. Po absolvování kurzu bude účastník schopen samostatně naplánovat, řídit a ukončit malý nebo středně velký projekt.
08.04. 2021 (dnů = 2) - Katalogová cena: 16600 Kč (Praha), 16600 Kč (Brno), 640 EUR (Bratislava)
Kurz poskytuje praktický úvod do řízení projektů, seznámení s jednotlivými fázemi životního cyklu projektu, jeho jednotlivými procesy a vybranými dovednostmi vedoucích projektů. Po absolvování kurzu bude účastník schopen samostatně naplánovat, řídit a ukončit malý nebo středně velký projekt.
21.04. 2021 (dnů = 1) - Katalogová cena: 9300 Kč (Praha), 9300 Kč (Brno), 360 EUR (Bratislava)
Kurz poskytuje ucelený pohled na proces přípravy změny, analýzu jednotlivých hráčů změny, způsob implementace změny a tím i zvýšení pravděpodobnosti úspěchu implementace změny. Vzhledem k praktickým příkladům a cvičením, při kterých je nutná práce v týmu, bude toto školení otevřeno v případě přihlášení min. 4 účastníků.
21.04. 2021 (dnů = 1) - Katalogová cena: 9300 Kč (Praha), 9300 Kč (Brno), 360 EUR (Bratislava)
Kurz poskytuje ucelený pohled na proces přípravy změny, analýzu jednotlivých hráčů změny, způsob implementace změny a tím i zvýšení pravděpodobnosti úspěchu implementace změny. Vzhledem k praktickým příkladům a cvičením, při kterých je nutná práce v týmu, bude toto školení otevřeno v případě přihlášení min. 4 účastníků.
26.04. 2021 (dnů = 3) - Katalogová cena: 22400 Kč (Praha), 22400 Kč (Brno), 995 EUR (Bratislava)
PRINCE2 Agile® Foundation je třídenní akreditované školení, které ukazuje jakým způsobem je možné standardní metodiku řízení projektů PRINCE2® rozšířit do oblasti agilního řízení. Ukazuje, jak využít pět základních návyků agilního řízení (transparentnost, spolupráce, častá komunikace, sebeorganizace a zkoumání) a zároveň využít již definovaných postupů a produktů PRINCE2. Tím umožňuje skloubit to nejlepší z obou světů a zvýšit pravděpodobnost úspěšného dokončení projektu. Součástí tohoto kurzu je certifikační zkouška. Akreditované školení Akreditované školení PRINCE2 Agile® Foundation + certifikační zkouška zajišťuje ict-123.com nebo ociris, akreditované PeopleCert Examination Institute.
03.05. 2021 (dnů = 2) - Katalogová cena: 16600 Kč (Praha), 16600 Kč (Brno), 640 EUR (Bratislava)
Procesní řízení není o tom namalovat hezký obrázek procesu a pověsit ho na zeď. Takový proces bude mít smysl a bude přinášet firmě nějaké benefity teprve tehdy, když bude nedílnou součástí každodenní práce všech pracovníků podílejících se na procesu. Aby se to stalo skutečností, je potřeba zvládnout všech sedm oblastí, ze kterých se procesní řízení skládá. Tento kurz Vám poskytne ucelený úvod do všech těchto sedmi oblastí a umožní Vám udělat klíčová rozhodnutí, bez kterých není možné procesy uvést do života, vybrat správné metody modelování, optimalizovat procesy a v dnešní době hlavně automatizovat procesy.
17.05. 2021 (dnů = 2) - Katalogová cena: 24800 Kč (Praha), 24800 Kč (Brno), 960 EUR (Bratislava)
PRINCE2 Agile® Practitioner je dvoudenní akreditované školení, které prohlubuje a na praktických příkladech procvičuje způsob jakým je možné standardní metodiku řízení projektů PRINCE2® rozšířit do oblasti agilního řízení. Vyzkoušíte si, jak využít pět základních návyků agilního řízení (transparentnost, spolupráce, častá komunikace, sebeorganizace a zkoumání) a zároveň využít již definovaných postupů a produktů PRINCE2. Tím se umožňuje skloubení to nejlepší z obou světů a zvýšit pravděpodobnost úspěšného dokončení projektu. K absolvování kurzu není třeba certifikace PRINCE2. Akreditované školení PRINCE2 Agile® Practitioner + certifikační zkouška zajišťuje ict-123.com nebo ociris, akreditované PeopleCert Examination Institute.
03.06. 2021 (dnů = 2) - Katalogová cena: 22700 Kč (Praha), 22700 Kč (Brno), 890 EUR (Bratislava)
Tento kurz poskytuje praktické využití PRINCE2® kde pochopíte, jak v praxi tuto metodu implementovat v projektech, které řídíte nebo kterých jste součástí. Závěrečná zkouška PRINCE2® Practitioner, která je zahrnuta do ceny kurzu, je zaměřená na konkrétní případovou studii ze života. Na kurzech, kde výuka probíhá v českém jazyce, jsou v češtině také studijní materiály a test. Akreditované školení PRINCE2® Practitioner + certifikační zkouška zajišťuje ict-123.com nebo ociris, akreditované PeopleCert Examination Institute.
30.08. 2021 (dnů = 2) - Katalogová cena: 16600 Kč (Praha), 16600 Kč (Brno), 640 EUR (Bratislava)
Kurz vás provede použitím nástroje mapování jako základního nástroje pro analýzu aktuálního stavu a definici strategické cesty ke štíhlým a efektivním procesům. Nástroj je vhodný použít tam, kde lze najít opakované postupy. Díky schopnosti sestavit VSM rozeznáte přidanou hodnotu v procesu. Určíte činnosti, kde plýtváte zdroji (časem, penězi...), najdete místa, která vás omezují ve větším výkonu, ale také příležitosti pro další systematický růst přidané hodnoty v procesu. Další související nástroje a tipy, jak je v praxi použít, vám pomohou s růstem výkonu a kvality vašich procesů v dlouhodobém horizontu podle potřeb strategie společnosti. Získáte znalosti a dovednosti popisu, výběru a tvorby plánu akcí a projektů pro velké kroky ke zlepšování procesů.
13.09. 2021 (dnů = 2) - Katalogová cena: 16600 Kč (Praha), 16600 Kč (Brno), 640 EUR (Bratislava)
Kreativní řešení problémů je kurz, který prakticky představuje kreativní metody (brainstorming, brainwritting, myšlenkové mapy apod.) a způsoby řešení problémů postavené na systematickém přístupu různých metod (Kepner-Tregoe, TRIZ, RCA, analogie apod.). Kurz je vhodným doplňkem ke kurzům projektového řízení (IPMA, PRINCE2 apod.) i řízení IT (ITIL, Cobit apod.).
13.09. 2021 (dnů = 2) - Katalogová cena: 16600 Kč (Praha), 16600 Kč (Brno), 640 EUR (Bratislava)
Kreativní řešení problémů je kurz, který prakticky představuje kreativní metody (brainstorming, brainwritting, myšlenkové mapy apod.) a způsoby řešení problémů postavené na systematickém přístupu různých metod (Kepner-Tregoe, TRIZ, RCA, analogie apod.). Kurz je vhodným doplňkem ke kurzům projektového řízení (IPMA, PRINCE2 apod.) i řízení IT (ITIL, Cobit apod.).
25.10. 2021 (dnů = 2) - Katalogová cena: 14600 Kč (Praha), 14600 Kč (Brno), 560 EUR (Bratislava)
Kurz probírá pokročilé metody řízení komplexních projektů, jejich rozdělení do jednotlivých fází či podprojektů, identifikaci a hodnocení rizik vyplývajících z komplexnosti, práci nejen s vlastním projektovým týmem, ale i s dalšími projektovými manažery odpovědnými za dílčí podprojekty apod.
08.11. 2021 (dnů = 3) - Katalogová cena: 20300 Kč (Praha), 20300 Kč (Brno), 850 EUR (Bratislava)
Tento 3 denní kurz poskytuje teoretický úvod do metodiky řízení projektů PRINCE2 podle nejnovější verze manuálu pro řízení projektů PRINCE2 z roku 2017. Kurz obsahuje vysvětlení základní terminologie a definic projektového řízení. Dále se v kurzu, stejně jako v předchozí verzi, naučíte 7 základních principů řízení projektů, 7 témat a 7 procesů. Účastníci, kteří plánují prohlubování znalostí v této oblasti, mohou na konci kurzu složit mezinárodní certifikační zkoužku PRINCE2 Foundation v anglickém jazyku. Výuka probíhá v českém, nebo anglickém jazyku s použitím anglických materiálů a terminologie vzhledem k jazyku certifikační zkoušky. Akreditované školení PRINCE2® 6th edition Foundation + certifikační zkouška zajišťuje ict-123.com nebo ociris, akreditované PeopleCert Examination Institute.
22.12. 2021 (dnů = 1) - Katalogová cena: 8300 Kč (Praha), 8300 Kč (Brno), 320 EUR (Bratislava)
Naučíme vás, jak smysluplně uplatnit metodu pro vyšší organizaci pracoviště, aby bylo příjemné, funkční a mohli jste se soustředit na práci místo zbytečností nebo hledání toho, co k práci potřebujete. Projdeme prakticky nejen postupné zavedení, ale také vše potřebné pro udržení nové organizace. Školení je vhodné pro výrobu i administrativu.