logo itpoint.cz

Systémová správa a administrace - počítačové kurzy

06.12. 2021 (dnů = 5) - Katalogová cena: 37070 Kč (Praha), 37070 Kč (Brno), 1145 EUR (Bratislava)
Pětidenní kurz určeným správcům, kteří začínají se správou účtů a prostředí pomocí Active Directory, Group Policy, ověřování pomocí AD FS a řízení přístupu a ochranou proti úniku informací pomocí AD RMS a chtějí se dozvědět několik základních informací o AD CS. Tento kurz bude k 31. 12. 2021 společností Microsoft zrušen. Absolvujte náhradní kurz <a href="https://www.gopas.cz/windows-server-2019-sprava-uctu-a-sluzeb-active-directory_goc220">Windows Server 2019 - správa účtů a služeb Active Directory [GOC220]</a>.
06.12. 2021 (dnů = 5) - Katalogová cena: 31070 Kč (Praha), 31070 Kč (Brno), 970 EUR (Bratislava)
Pětidenní kurz určený začínajícím správcům, kteří se chtějí seznámit instalací, úvodní konfigurací a správou úložišť operačního systému a základy automatizace jeho správy. Tento kurz bude k 31. 12. 2021 společností Microsoft zrušen. Absolvujte náhradní kurz <a href="https://www.gopas.cz/windows-server-2019-2016-sprava-uctu-a-prostredku_goc205">Windows Server 2019/2016 - správa účtů a prostředků [GOC205]</a>.
08.12. 2021 (dnů = 1) - Katalogová cena: 4500 Kč (Praha), 4500 Kč (Brno), 150 EUR (Bratislava)
Kurz je určen pro správce síťových serverů, kteří potřebují zabezpečit jak data na serveru server, tak komunikaci se serverem. Účastnící se seznámí se základy šifrování v oblasti počítačové bezpečnosti. Dále se naučí prakticky používat systémy PGP (GnuPG), SSL/TLS, DM-Crypt, atd.
13.12. 2021 (dnů = 5) - Katalogová cena: 31070 Kč (Praha), 31070 Kč (Brno), 970 EUR (Bratislava)
Pětidenní kurz určený správcům Windows 10 přináší pokročilejší techniky pro řešení potíží a podporu uživatelů a aplikací. Tento kurz bude k 31. 12. 2021 společností Microsoft zrušen. Absolvujte náhradní kurz <a href="https://www.gopas.cz/windows-10-efektivni-sprava-do-hloubky_goc214">Windows 10 - efektivní správa do hloubky [GOC214]</a>.
13.12. 2021 (dnů = 5) - Katalogová cena: 31070 Kč (Praha), 31070 Kč (Brno), 970 EUR (Bratislava)
Tento pětidenní kurz je určen správcům Windows Server 2012 a 2016 i starších systémů, kteří chtějí od základu proniknout do skriptovacího jazyka PowerShell 4.0 a být schopni ho efektivně využívat ke správě operačních systém od Windows 2008 a Windows 7 po Windows 2012 a 2016. PowerShell 4.0 přináší novinky ve vzdálené správě a spouštění skriptů, možnost vytvářet workflow a nabízí i některá vylepšení při práci s příkazovou řádkou. Kurz je základním kurzem tohoto jazyka a nepředpokládá žádné předchozí zkušenosti s ním. Očekává se jen zběžná znalost obecných programovacích principů strukturovaného programování z jazyků, jako jsou Pascal, C a C++, VBScript, JavaScript, PHP, Delphi, C#, VB.NET apod. Tento kurz bude k 31. 12. 2021 společností Microsoft zrušen. Absolvujte náhradní kurz <a href="https://www.gopas.cz/windows-server-2019-powershell-a-powershell-core-zaklady_goc216">Windows Server 2019 - PowerShell a PowerShell Core základy [GOC216]</a>.
13.12. 2021 (dnů = 4) - Katalogová cena: 34000 Kč (Praha), 34000 Kč (Brno), 910 EUR (Bratislava)
Pokročilý čtyřdenní kurz rozšiřuje a propojuje znalosti budoucíh Azure architektů cloudových služeb, tak aby byli schopni vidět možnosti celých řešení a účině a úsporně kombinovat různé služby a technologie
20.12. 2021 (dnů = 3) - Katalogová cena: 22750 Kč (Praha), 22750 Kč (Brno), 703 EUR (Bratislava)
Třídenní pokročilý kurz skriptování v jazyce PowerShell, který předpokládá základní znalosti skriptování a programování v tomto jazyce získáne z předchozího kurzu. Tento kurz bude k 31. 12. 2021 společností Microsoft zrušen. Absolvujte náhradní kurz <a href="https://www.gopas.cz/windows-server-2019-powershell-a-powershell-core-zaklady_goc216">Windows Server 2019 - PowerShell a PowerShell Core základy [GOC216]</a>.
20.12. 2021 (dnů = 4) - Katalogová cena: 42500 Kč (Praha), 42500 Kč (Brno), 1145 EUR (Bratislava)
Pokročilý pětidenní kurz připravuje správce Azure cloudových technologií k tomu, aby se mohli stát architekty komplexních řešení a seznamuje je průřezově s možnostmi velké škály služeb a technologií a jejich vzájemné spolupráce a integrace.
03.01. 2022 (dnů = 5) - Katalogová cena: 28500 Kč (Praha), 28500 Kč (Brno), 875 EUR (Bratislava)
Tento pokročilý pětidenní kurz se zaměřuje na vybudování znalostí implementace bezpečnosti sítí postavených na Windows a Active Directory. Kurz obsahuje vybraná bezpečnostní témata z ostatních kurzů rodiny Windows Server 2019 a přináší tak jejich průřez přes všechny verze operačních systémů Windows XP, 2003, Vista, 7, 2008, 2008 R2, 8, 2012 i 2012 R2 i 2016 a 2019 a současně všechny obory jako jsou síťové technologie, Active Directory, nebo aplikační služby. Studenti získají znalosti bezpečnostních parametrů technologií jako je Active Directory (AD DS), NTFS, file sharing (SMB) a SMB signing, BitLocker, EFS, Dynamic Access Control (DAC), code signing, základy TLS a HTTPS, LDAPS a RDPS, SQL server, nebo IIS.
10.01. 2022 (dnů = 4) - Katalogová cena: 18000 Kč (Praha), 18000 Kč (Brno), 560 EUR (Bratislava)
V tomto špičkovém čtyřdenním kurzu získají účastníci znalosti nezbytné pro řešení problémů s během Win32, NET a NET core i UWP aplikací a porozumnění fungování malware a metodám jeho pronikání a skrývání se. Zaměříme se především na objasnění funkcí OS, které mají na běh aplikací vliv, a na praktické postupy při řešení problému s jejich provozem. Nezapomeneme se take věnovat technologiím, které by měly omezit či zabránit spuštění aplikací, jež jsou pro běh OS nebezpečné.
10.01. 2022 (dnů = 5) - Katalogová cena: 28500 Kč (Praha), 28500 Kč (Brno), 875 EUR (Bratislava)
Aktualizovaný oblíbený a jedinečný pětidenní kurz je určen pro konzultanty, vývojáře a správce IT, kteří chtějí poznat, jak nové verze OS Windows fungují interně, jak vypadá architektura systému, jak fungují jednotlivé subsystémy a systémové procesy. Dotkneme se procesů, vláken, správy paměti i implementace bezpečnosti. Naučíte se jak s pomocí diagnostických nástrojů odstraňovat problémy pádů a monitorovat výkon systému, ovladačů či aplikací. Veškerá látka je probírána na aktuálních systémech Windows 10, Windows 2016/2019, Windows 7/2008 R2, Windows 8/2012, ale i starších.
10.01. 2022 (dnů = 5) - Katalogová cena: 34500 Kč (Praha), 34500 Kč (Brno), 1050 EUR (Bratislava)
Toto školení hackingu vás seznámí se základními nástroji a principy, které se používají pro útoky a penetrační testování. Náš ojedinělý pětidenní kurz vám umožní do detailu pochopit i vyzkoušet metody, pomocí kterých se provádí útoky na počítačové sítě a serverové systémy z vnitřní části sítě a při útocích Man-in-the-Middle proti klientům mimo vnitřní síť. Účastníci si vyzkouší řadu technik jak na Windows platformě, tak i na Linuxu. Účast na tomto kurzu nebo odpovídající znalosti jsou nutným předpokladem pro účast na kurzu CEH - Certified Ethical Hacker.
12.01. 2022 (dnů = 1) - Katalogová cena: 7300 Kč (Praha), 7300 Kč (Brno), 230 EUR (Bratislava)
Jednodenní úvodní kurz seznamuje účastníky se základními principy, terminologií a technologickými možnostmi bezpečnostních mechanismů v prostředí Microsoft 365.
13.01. 2022 (dnů = 2) - Katalogová cena: 14600 Kč (Praha), 14600 Kč (Brno), 440 EUR (Bratislava)
Dvoudenní kurz seznamuje účastníky s možnostmi zabezpečení toku i uložení informací v prostředí Microsoft 365. Zabývá se i řízením souladu informací se standardy a podnikovými požadavky, ochranou proti úniku informací a řízením úrovní jejich důvěrnosti, zásadám jejich uchovávání i šifrováním zpráv v Office 365.
17.01. 2022 (dnů = 5) - Katalogová cena: 22500 Kč (Praha), 22500 Kč (Brno), 700 EUR (Bratislava)
Pětidenní kurz se detailně věnuje nasazení a správě síťových služeb na platformě Windows Server jako je DNS server a jejich farmy a spolupráce, DHCP servery a jejich vysoká dostupnost, nebo směrování a vzdálený přístup, VPN jako jsou PPTP, SSTP nebo IKEv2 a IPSec, stejně jako ověřování přístupu do VPN a WiFi pomocí RADIUS technologie postavené na NPS.
17.01. 2022 (dnů = 5) - Katalogová cena: 34500 Kč (Praha), 34500 Kč (Brno), 1050 EUR (Bratislava)
Pokročilý třídenní kurz se věnuje do detailu nasazení technologie ADFS ověřování pro webové aplikace jako je SharePoint, Exchange, nebo Office365 a Azure AD (AAD) i pro publikování vnitřních webových služeb pomocí web application proxy (WAP), která funguje současně jako ADFS proxy, tak také jako reverzní HTTPS proxy pro publikované on-premisses webové služby. Diskutují se i pokročilá témtat, jako integrace ověřování Active Directory například účtů ze separátní AD LDS LDAP databáze nebo pomocí účtů z Azure AD. Předpokladem účasti je dobré porozumnění technologii Kerberos a digitálním certifikátům pro TLS/SSL.
17.01. 2022 (dnů = 5) - Katalogová cena: 28500 Kč (Praha), 28500 Kč (Brno), 875 EUR (Bratislava)
Pětidenní kurz jako zcela esenciální základ pro správce Windows server technologií. Naučíte se vytvářet a spravovat uživatelské účty a skupiny v Active Directory, spravovat prostředky souborového systému NTFS a jeho zabezpečení, sdílení adresářů a správu prostředí pomocí Group Policy.
17.01. 2022 (dnů = 5) - Katalogová cena: 22500 Kč (Praha), 22500 Kč (Brno), 700 EUR (Bratislava)
Pětidenní kurz kompletní správy System Center Operations Manager (SCOM) nástroje pro sledování serverů v onprem i cloudovém prostředí a seznamuje účastníky s metodami přizpůsobení jednotlivých sond, celých balíků sledování i s jejich vlastním vývojem.
17.01. 2022 (dnů = 3) - Katalogová cena: 12300 Kč (Praha), 12300 Kč (Brno), 420 EUR (Bratislava)
Kurz je určen pro správce serverů s operačním systémem Linux, kteří se naučí běžným a pokročilým úkonům spojeným se správou a administrací sítí v tomto systému. Účastníci kurzu se naučí administrovat sítě TCP/IP v prostředí Linuxu a používat nástroje jako je ifconfig, route, netstat, ip, atd. Dále se seznámí se systémem DNS, nastavením Linuxu jako klienta této služby a nástroji host a dig, dále pak se superdaemony jako je inetd, xinetd a detailně bude popsán systém Netfilter, linuxový firewall. V poslední části budou popsány terminálové služby jako jsou Telnet, SSH, NX a VNC.
24.01. 2022 (dnů = 3) - Katalogová cena: 11700 Kč (Praha), 11700 Kč (Brno), 405 EUR (Bratislava)
Kurz je určen pro správce serverů s operačním systémem Linux (Centos, RedHat RHEL), kteří se naučí běžným a pokročilým úkonům spojeným se správou a administrací systému. Účastníci kurzu se naučí administrovat operační systém Linux, pracovat s příkazovým interpretrem, spravovat procesy, plánovat úlohy, zálohovat důležitá data, sledovat výkon a monitorovat zátěž systému. Dále se účastníci naučí nastavovat a sledovat logování systému, konfigurovat startovací skripty operačního systému, atd.
24.01. 2022 (dnů = 5) - Katalogová cena: 32000 Kč (Praha), 32000 Kč (Brno), 1225 EUR (Bratislava)
Kurz je určen pro tvůrce datových skladů a ETL procesů nad Microsoft SQL Serverem, kteří se chtějí naučit vytvářet datové sklady a ETL procesy, kterými budou načítat data z různých datových zdrojů, transformovat je a vkládat do datového skladu. V úvodu kurzu se seznámíte s klíčovými principy fungování datových skladů a jejich rolí v Business Intelligence (BI) řešeních. Naučíte se datové sklady navrhovat a implementovat v Microsoft SQL Serveru. Dále se seznámíte s SQL Server Integration Services (SSIS), které se naučíte používat pro načítání dat z různých datových zdrojů za účelem aktualizace datového skladu. Na praktických příkladech si vyzkoušíte tvorbu uceleného ETL procesu, včetně inkrementálního načítání dat. Získané znalosti jsou uplatnitelné na všechny podporované verze SQL Serveru (2012-2019).
24.01. 2022 (dnů = 5) - Katalogová cena: 26000 Kč (Praha), 26000 Kč (Brno), 1050 EUR (Bratislava)
Kurz poskytuje účastníkům jedinečný kompletní přehled administrace celého Microsoft SQL Serveru. V úvodu se seznámíte s architekturou a komponentami Microsoft SQL Serveru a procesem instalace a upgradu Microsoft SQL Serveru na nejnovější verzi. Dále je zahrnuta kompletní správa databází, zálohování a obnova databází, zabezpečení přístupu k datům, automatizace s pomocí SQL Server Agenta a pravidelná údržba databáze (kontrola integrity a údržba indexů). Závěr kurzu se věnuje monitorování provozu Microsoft SQL Serveru a odstranění častých problémů. Získané znalosti si vyzkoušíte na řadě praktických úkolů a jsou uplatnitelné na všechny podporované verze SQL Serveru (2012-2019).
24.01. 2022 (dnů = 5) - Katalogová cena: 42500 Kč (Praha), 42500 Kč (Brno), 1145 EUR (Bratislava)
Pětidenní kurz připravuje k certifikaci AZ-400 a přináší studentům DevOps základní technické vědomosti o podpoře vývoje v prostředí Azure. Kurz je složen z obsahů kurzů AZ-400T00. Kurz je vhodný jako příprava k získání titulu Microsoft Azure - Expert: Azure DevOps Engineer.
24.01. 2022 (dnů = 5) - Katalogová cena: 28500 Kč (Praha), 28500 Kč (Brno), 875 EUR (Bratislava)
Pětidenní kurz se zaměřuje na porozumění bezpečnostní strategie a praktickou demonstraci jednotlivých bezpečnostních technologií určených pro Microsoft hybridních prostředí (prostředí s vlastní infrastrukturou a Microsoft365 cloudovými službami). Ve vysokém tempu a detailně probereme principy chování identit v hybridním prostředí, jednotlivé bezpečnostní technologie Microsoft365 a jejich aplikaci v oblasti ochrany uživatelů a citlivých dat, rozšíření bezpečnosti lokálního AD, pokročilé detekce hrozeb a externích přístupů. Na závěr se podíváme na možnosti integrace Azure MFA pro naše NPS servery, jak zamezit přístup k aplikacím a citlivým datům pro neschválená zařízení a jak můžeme publikovat intranetové aplikace bezpečně pro uživatele na home office.
31.01. 2022 (dnů = 5) - Katalogová cena: 28500 Kč (Praha), 28500 Kč (Brno), 875 EUR (Bratislava)
Tento jedinečný pětidenní kurz seznámí posluchače se instalací, správou, údržbou a rozšiřováním a přizpůsobením nejnovější verze tohoto Microsoft identity management systému. Studenti si vyzkouší praktické nasazení a integraci databázových i textových zdrojů dat jako jsou Active Directory, AD LDS, ADAM, SQL Server. Kurz se dotýká také technologie Azure AD Sync (AAD Sync) používané k synchronizaci uživatelských účtů mezi on-premisses AD a AAD a Office365. Kurz se věnuje významně nasazení MIM pro PAM a red-forest scénáře. Všichni lektoři kurzu jsou certifikování na nejvyšší možnou technologickou úroveň MCM:Directory a/nebo MCSM:Directory.
01.02. 2022 (dnů = 4) - Katalogová cena: 22800 Kč (Praha), 22800 Kč (Brno), 700 EUR (Bratislava)
Na tomto unikátním čtyřdenním kurzu se dozvíte, jak detailně fungují vnitřní procesy platformy Microsoft Hyper-V v operačním systému Windows Server 2019. Zaměříme se na architekturu Hyper-V, procesy přidělování procesorového času a paměti a přístupu k úložišti a síti. Na základě těchto znalostí, lze poté přistoupit k aplikování best practices a tedy zvýšit výkon samotné platformy a i její zabezpečení
07.02. 2022 (dnů = 5) - Katalogová cena: 22500 Kč (Praha), 22500 Kč (Brno), 700 EUR (Bratislava)
Kurz seznámí účastníky s velkým množstvím novinek které přicházejí v přelomové verzi klientského operačního systému Windows 10. Během kurzu nahlédneme do změn v uživatelském rozhraní, konceptech práce se systémem, nástrojích pro správu a zabezpečení. Můžete se těšit na 5 dnů nabitých informacemi s praktickými ukázkami a laby. Windows 10 přicházejí a protože bude první rok k dispozici upgrade zdarma pro běžné uživatele, je jen otázkou času kdy se Vám získané informace na kurzu budou hodit.
07.02. 2022 (dnů = 4) - Katalogová cena: 36800 Kč (Praha), 36800 Kč (Brno), 1380 EUR (Bratislava)
Cílem kurzu je seznámit účastníky s klíčovými přístupy a technologiemi používanými při tvorbě moderních datových skladů a řešení pro analýzu velkých dat v cloudu Microsoft Azure. V rámci kurzu se seznámíte se službou Azure Synapse Analytics, která v sobě kombinuje relační datový sklad postavený na Microsoft SQL Serveru spolu s moderními přístupy založenými na analýze velkých dat s využitím Apache Spark. Na kurzu se naučíte vybrat a navrhnout vhodné úložiště pro vaše data, dozvíte se, jak implementovat ETL procesy v cloudu a jak následně uložená data dotazovat a analyzovat včetně aplikace strojového učení a prezentace výsledků v Power BI.
09.02. 2022 (dnů = 3) - Katalogová cena: 13500 Kč (Praha), 13500 Kč (Brno), 450 EUR (Bratislava)
Kurz je určen pro správce, kteří potřebují porozumět systémovým skriptům, modifikovat jejich obsah a vytvářet nové pro automatizaci úloh, monitorování a dialog s uživatelem. V kurzu se účastník dozví o možnostech, které nabízí shell, zvládne základní programovací techniky a na praktických příkladech se naučí vytvářet užitečné skripty, které usnadní práci jemu nebo jiným uživatelům.
10.02. 2022 (dnů = 2) - Katalogová cena: 9000 Kč (Praha), 9000 Kč (Brno), 280 EUR (Bratislava)
Dvoudenní navazující kurz rozšiřuje znalosti techologie System Center Endpoint Manager o správu mobilních zařízení a zařízení připojených přes internet jak k onprem i cloudovému prostředí
11.02. 2022 (dnů = 1) - Katalogová cena: 7400 Kč (Praha), 7400 Kč (Brno), 235 EUR (Bratislava)
Jednodenní kurz nabízí bleskový přehled možností, podpory a licenčních podmínek, které nabízí cloudové i on-prem produkty z rodiny Microsoft 365 od zabezpečení, přes Exchange Server, SharePoint. Účastníci se také dozvědí, jaké jsou rozdíly mezi Office365 a Microsoft365 službami.
14.02. 2022 (dnů = 5) - Katalogová cena: 28500 Kč (Praha), 28500 Kč (Brno), 875 EUR (Bratislava)
Pokračování oblíbeného a jedinečného kurzu je určeno pro konzultanty, vývojáře a správce IT, kteří chtějí poznat, jak nové verze OS Windows fungují interně, jak vypadá architektura IO, jak fungují network a storage subsystémy. Dotkneme se filesystémů, redirektorů, startování, Naučíte se jak s pomocí diagnostických nástrojů odstraňovat problémy startování, systému či monitorovat výkon io subsystemů. Kurz je vyučován na nejnovějších technologiích Windows 10, Windows 2016/2019, Windows 7/2008R2 i Windows 8/2012.
14.02. 2022 (dnů = 3) - Katalogová cena: 21900 Kč (Praha), 21900 Kč (Brno), 640 EUR (Bratislava)
Třídenní kurz připravuje zkušené on-prem Windows Server 2019 správce k migraci, zavádění a správě serverové infrastruktury (IaaS - infrastructure as a service) v cloudovém prostředí Microsoft Azure.
14.02. 2022 (dnů = 2) - Katalogová cena: 8200 Kč (Praha), 8200 Kč (Brno), 280 EUR (Bratislava)
Kurz je určen pro správce WWW serverů na platformě UNIX, kteří se naučí instalovat, administrovat, optimalizovat a zabezpečit nejrozšířenější webový server Apache.
21.02. 2022 (dnů = 5) - Katalogová cena: 28500 Kč (Praha), 28500 Kč (Brno), 875 EUR (Bratislava)
Pětidenní školení vás podrobně seznámí s metodami, které se používají pro útoky na Active Directory nebo pro penetrační testování. Všechny útoky si budete moci prakticky vyzkoušet za pomocí nástrojů z Kali Linux a Commando VM
21.02. 2022 (dnů = 5) - Katalogová cena: 22500 Kč (Praha), 22500 Kč (Brno), 700 EUR (Bratislava)
Pětidenní kurz kompletní správy koncových zařízení jako součásti System Center Configuration Manager (SCCM).
28.02. 2022 (dnů = 5) - Katalogová cena: 36400 Kč (Praha), 36400 Kč (Brno), 1000 EUR (Bratislava)
Pětidenní kurz připravuje k certifikaci MD-101 a seznamuje studenty s instalací, konfigurací, správou a sledováním výkonu nejnovějších verzí Windows 10 moderně za pomoci čistě cloudových technologií. Kurz je složen z obsahů kurzů MD-101T01, MD-101T02 a MD-101T03. Kurz je vhodný jako příprava k získání titulu Microsoft 365 - Associate: Modern Desktop Administrator.
28.02. 2022 (dnů = 5) - Katalogová cena: 28500 Kč (Praha), 28500 Kč (Brno), 875 EUR (Bratislava)
Na tomto pokročilém síťovém kurzu se studenti naučí implementovat všechny součásti potřebné pro zajištění stabilní, efektivní a bezpečné počítačové sítě. Naučí se nasazovat stabilní a skutečně neprůstřelné bezdrátové sítě autentizované pomocí certifikátů, RADIUS server pro zabezpečení bezdrátových sítí i switchů, správně implementovat VLANy na switchích a zajistit jejich dynamické přidělování pomocí RADIUS serveru. Ukážeme si možnosti řízení přístupu klientů do síťové infrastruktury prostřednictvím Group Policy. Dále si vysvětlíme správné nastavení Spannin-Tree-Protokolu a jeho variant, poznáte optimalizaci propustnosti pomocí agregace portů a seznámíte se s řešením pro optimalizaci síťové komunikace pomocí QoS. Nakonec si také ukážeme protokol SNMP a další prostředky, které zde implementujeme v monitorovacích programech běžně používaných v dohledovém centru tak, abyste věděli, která část vaší sítě potřebuje další optimalizaci či údržbu.
28.02. 2022 (dnů = 2) - Katalogová cena: 9000 Kč (Praha), 9000 Kč (Brno), 280 EUR (Bratislava)
Dvoudenní kurz seznamuje účastníky detailně s fungováním HTTP a HTTPS a proxy serverů a jejich farem, zběžně fungování TLS (SSL) protokolů zvláště nutným vlastnostem certifikátů, probírá zběžně i základy HTML a JavaScript, detailně se věnuje principům cookies, a dalším metodám uchovávání stavu, metodám webového ověřování jako jsou Basic, Windows, nebo forms-based (FBA), OAuth, SAML-P a WS-Federation, captcha, vícefaktorové ověřování (MFA). Velký důraz je kladen na schopnost řešení potíží a základům použití vývojářských nástrojů jako je Developer Toolbar (F12) nebo Fiddler.
28.02. 2022 (dnů = 5) - Katalogová cena: 42500 Kč (Praha), 42500 Kč (Brno), 1185 EUR (Bratislava)
Pětidenní kurz připravuje účastníky ke správě on-prem Exchange Server i cloudového Exchange Online a jejich koexistence
02.03. 2022 (dnů = 3) - Katalogová cena: 17100 Kč (Praha), 17100 Kč (Brno), 525 EUR (Bratislava)
Třídenní kurz seznamuje posluchače praktickou cestou s principy a vlastnostmi aktuálně používaných šifrovacích a hash algoritmů, jako je AES, RSA, SHA256, SHA1, ECDSA, ECDH, RC4 a dalších, stejně jako certifikátů, PKI a protokolů vyšší úrovně jako je TLS/SSL, Kerberos, nebo DPAPI, šifrováním disků (například BitLocker) a databází, ukládáním šifrovacích klíčů a hesel na webových serverech, v databázcích a prohlížečích a trezorech hesel, probírají se i časová razítka a kvalifikované zaručené certifikáty. Školení a příklady je prováděno na platformě Windows, ale všechny technologie jsou obecně platné a otevřeně standardní.
02.03. 2022 (dnů = 3) - Katalogová cena: 16200 Kč (Praha), 16200 Kč (Brno), 540 EUR (Bratislava)
Kurz je určen vývojářům na platformě .NET, kteří se chtějí naučit používat platformu jako službu ve formě PaaS a SaaS. Kurz je zaměřen na vývoj, optimalizaci a architekturu, ale řeší například i pricing. Kromě detailů návrhu a implementace řešení pro platformu Microsoft Azure, se posluchači naučí používat nástroje a techniky umožňující snadný vývoj nových či migraci existujících řešení do cloudu a tak značně snížit náklady a čas potřebný pro zvýšení škálovatelnosti a dostupnosti řešení. Cloud je obrovský módní pojem současnosti. Není to všelék a musíte se naučit, jak jej správně používat (jako u všeho). Na druhé straně Cloud a Azure zejména není jen syrová platforma pro běh aplikací. Nabízí pokročilé služby, které můžete použít, aby se váš život jako vývojáře zjednodušil a aplikace pracovaly rychleji a účinněji. Tento kurz předpokládá znalost. NET (C#). Prochází Azure platformou a Azure službami od A do Z. Prozkoumáte většinu běžných služeb, které můžete použít. Účastníci kurzu musí mít aktivní Azure účet (na kurzu lze použít i zdarma dostupný trial účet).
07.03. 2022 (dnů = 3) - Katalogová cena: 17100 Kč (Praha), 17100 Kč (Brno), 525 EUR (Bratislava)
Třídenní specializovaný kurz seznamuje účastníky z řad administrátorů s technologií IIS web serveru na platformě Windows. Správci se dozvědí, jak zakládat webové servery, virtuální adresáře a spravovat aplikace a fondy aplikací. Porozumí funkci IIS web serveru nad jadernou komponentou HTTP.SYS a budou schopni integrovat provoz IIS s dalšími HTTP aplikacemi, jako je například SQL Reporting Services, RDP Gateway apod. Kurz detailně probírá možnosti zabezpečení přístupu k webovému obsahu pomocí uživatelských a servisních aplikačních účtů, HTTPS TLS/SSL a ověřování uživatelů za pomoci Kerberos a TLC certifikátů.
07.03. 2022 (dnů = 5) - Katalogová cena: 22500 Kč (Praha), 22500 Kč (Brno), 700 EUR (Bratislava)
Pětidenní kurz kompletní správy System Center Virtual Machine Manager (SCVMM) a jeho možností pro správu software-defined datových center a virtuálních sítí
21.03. 2022 (dnů = 5) - Katalogová cena: 28500 Kč (Praha), 28500 Kč (Brno), 875 EUR (Bratislava)
Na tomto uníkátním kurzu se naučíte, jak pokročilým způsobem nasazovat nejen operační systém Windows 10 a to pomocí jednotlivých samostatných nástrojů a technologií (Windows ADK, PowerShell), tak především pomocí nástroju pro automatizované nasazení (MDT, SCCM)
21.03. 2022 (dnů = 5) - Katalogová cena: 22500 Kč (Praha), 22500 Kč (Brno), 700 EUR (Bratislava)
Pětidenní kurz se věnuje detailně a od základu správě Active Directory účtů, počítačů, skupin, organizačních jednotek (OU) a s tím související správy doménových počítačů pomocí Group Policy (GPO). Naučíte se do detailu znát všechny možnosti těchto technologií a řešit potíže s jejich funkcí a aplikací GPO na stanicích lokálně, nebo i vzdáleně. Naučíte se roumnět obsahu LDAP, jako je doména a jejich stromy, konfigurace, schema forestu apod. Pochopíte jak se AD řadiče domény (DC) třídí do různých sítí a jak se DNS integruje s Active Directory a jaké mají tyto služby vzájemné požadavky. Nedílnou součástí jsou také metodologie zálohování a obnovy tak, abyste se byli schopni bránit i proti nákazám typu ransomware.
28.03. 2022 (dnů = 5) - Katalogová cena: 34500 Kč (Praha), 34500 Kč (Brno), 960 EUR (Bratislava)
Pětidenní bleskový úvod do možností Windows Server 2019 a přehled jeho nabízených on-prem technologií. Vzhledem k velice širokému rozsahu kurzu a k tomu značně nedostatečné časové dotaci se doporučuje zvolit jiný kurz z nabídky, jako například GOC205.
28.03. 2022 (dnů = 5) - Katalogová cena: 28500 Kč (Praha), 28500 Kč (Brno), 875 EUR (Bratislava)
Pětidenní kurz probírá od základu a do detailu možnosti nasazení a správy technologií pro ukládání dat na platformě Windows Server jako jsou JBOD, formáty disku GPT a MBR, storage spaces, RAID typu mirror a stripe, RAID-5, RAID-6, připojování a provoz diskových prostorů na VHDX, iSCSI, SMB direct, SMBv3 protokol a jeho vysoká dostupnost pro virtualizaci a sdílené soubory scale-out-file server na failover clustering za pomoci cluster shared volumes, i technologie jako storage replikace synchronní i asynchronní a deduplikace, a technologie pro zálohování volume shadow copy.
28.03. 2022 (dnů = 4) - Katalogová cena: 25600 Kč (Praha), 25600 Kč (Brno), 980 EUR (Bratislava)
Kurz je určen pro vývojáře, kteří se chtějí detailně seznámit s možnostmi programování databází v Microsoft SQL Serveru a to od vytvoření databáze, správného návrhu tabulek až po tvorbu velmi pokročilých objektů a indexů. U úvodu kurzu se naučíte navrhovat schéma databáze a následně vytvářet databázové tabulky, včetně vhodného vynucení integrity ukládaných dat. Dále se dozvíte, jak vytvářet databázové pohledy, uložené procedury, funkce a triggery. Stranou nezůstane ani úvod do monitoringu a optimalizace výkonu vaší databáze (pokud je ladění výkonu váš hlavní cíl, doporučujeme kurz GOC631). Získané znalosti si vyzkoušíte na řadě praktických úkolů a jsou uplatnitelné na všechny podporované verze SQL Serveru (2012-2019) včetně cloudové varianty Azure SQL Database.
04.04. 2022 (dnů = 5) - Katalogová cena: 25000 Kč (Praha), 25000 Kč (Brno), 900 EUR (Bratislava)
V tomto výjimečném pětidenním kurzu získají účastníci znalosti sítí (převážně pak TCP/IP), které jsou nezbytně nutné pro každého administrátora a správce sítě zodpovědného za údržbu a správu sítí v podnikovém prostředí. Jedná se o autorizované školení CompTIA Network+, které slouží také jako příprava k certifikaci CompTIA Network+
04.04. 2022 (dnů = 5) - Katalogová cena: 28500 Kč (Praha), 28500 Kč (Brno), 875 EUR (Bratislava)
Pětidenní školení kde se dozvíte, jak v PowerShellu programovat na profesionální úrovni, využívat C# i Win32 API, WMI a další DCOM objekty, programovat složité moduly a používat PowerShell jak k testování vlastních aplikací a NET komponent, tak i k automatizaci jejich instalace a nasazení kódu do provozu.
04.04. 2022 (dnů = 4) - Katalogová cena: 31400 Kč (Praha), 31400 Kč (Brno), 940 EUR (Bratislava)
Čtyřdenní kurz seznamuje s nasazením a správou Windows virtuálních stanic a virtualizovaných a vzdálených aplikací na Azure cloudovém prostředí.
07.04. 2022 (dnů = 2) - Katalogová cena: 16000 Kč (Praha), 16000 Kč (Brno), 540 EUR (Bratislava)
Cílem kurzu je seznámit účastníky s možnostmi provozu Microsoft SQL Server databází v cloudu Microsoft Azure. Vysvětleny budou různé způsoby provozu SQL Server databází v Microsoft Azure, jejich hlavní rozdíly i omezení. Stranou nezůstanou ani postupy pro efektivní migraci databází z vašeho vlastního SQL Serveru do cloudu.
11.04. 2022 (dnů = 3) - Katalogová cena: 25500 Kč (Praha), 25500 Kč (Brno), 525 EUR (Bratislava)
Třídenní velmi pokročilý kurz pro zkušené správce Windows Server storage a virtualizačních technologií, kteří si chtějí rozšířit znalosti o konkrétní detaily nasazení a správy Azure Stack technologií pro implementaci softwareově definovaných datových center.
11.04. 2022 (dnů = 4) - Katalogová cena: 31400 Kč (Praha), 31400 Kč (Brno), 1020 EUR (Bratislava)
Čtyřdenní kurz připravuje k certifikaci AZ-500 a seznamuje studenty s bezpečnostními technologiemi určenými pro ochranu Azure cloudových i onprem systémů. Kurz je složen z obsahu kurzu AZ-500T00. Kurz je vhodný jako příprava k získání titulu Microsoft Azure - Associate: Azure Security Technologies.
14.04. 2022 (dnů = 1) - Katalogová cena: 8000 Kč (Praha), 8000 Kč (Brno), 280 EUR (Bratislava)
19.04. 2022 (dnů = 2) - Katalogová cena: 14200 Kč (Praha), 14200 Kč (Brno), 445 EUR (Bratislava)
Dvoudenní základní přehledový kurz, který seznámí účastníky s možnostmi Microsoft Azure, s jeho nabízenými službami, orientačně vysvětlí principy licencování a možnostmi podpory. Cílem kurzu je poskytnout přehled a rychlý vstup do problematiky k přípravě na certifikační zkoušku AZ-900 Microsoft Azure Fundamentals.
21.04. 2022 (dnů = 2) - Katalogová cena: 11400 Kč (Praha), 11400 Kč (Brno), 350 EUR (Bratislava)
Kurz rozebírá všechny důležité činnosti IT správce terminálových služeb(Rds). Konkétně plánování, nasazení jednotlivých komponent a roli, vysoké dostupnosti, monitorovaní, skriptování v powershell, konfiguraci, gpo a troubleshooting infrastruktury. V kurzu se budeme zabývat i zpřístupněním infrastruktury pro externi uživatele, jak implementovat zabezpeční a jak nakonfigurovat roli uživatele v rámci RDS(tisk, profily, schránka, cache, profilove disky, aplikace..)
21.04. 2022 (dnů = 2) - Katalogová cena: 14000 Kč (Praha), 14000 Kč (Brno), 540 EUR (Bratislava)
Dvoudenní navazující praktické cvičení o tom, jak se pomocí účtu obyčejného uživatele postupně vypracovat na vládce celé podnikové počítačové sítě postavené na Microsoft technologiích. Krok za krokem boj o jednotlivé vlajky ve formě účtů, hesel, nebo utajovaných informací skrytých na chráněných serverech, nebo v emailových schránkách. Zažijte pocit, že to dokážete. A pochopte jak se máte chovat, aby se to nestalo ve vaší vlastní síti.
21.04. 2022 (dnů = 2) - Katalogová cena: 9000 Kč (Praha), 9000 Kč (Brno), 300 EUR (Bratislava)
Kurz je určen pro správce WWW serverů Apache na platformě UNIX, kteří se naučí používat pokročilé funkce jako je generování dynamických stránek na straně serveru, SSL, load-balancing, clustering a další funkce serveru Apache.
25.04. 2022 (dnů = 5) - Katalogová cena: 38450 Kč (Praha), 38450 Kč (Brno), 970 EUR (Bratislava)
Pětidenní kurz připravuje k certifikaci MD-100 a seznamuje studenty s instalací, konfigurací, správou a sledováním výkonu nejnovějších verzí Windows 10 za pomoci tradičních onprem technologií. Kurz je složen z obsahů kurzů MD-100T01, MD-100T02, MD-100T03 a MD-100T04. Kurz je vhodný jako příprava k získání titulu Microsoft 365 - Associate: Modern Desktop Administrator.
25.04. 2022 (dnů = 5) - Katalogová cena: 28500 Kč (Praha), 28500 Kč (Brno), 875 EUR (Bratislava)
Pětidenní kurz, který seznamuje účastníky se správou a nastavením stanic s Windows 10 ve vysokém tempu a velmi detailním a praktickém přístupu. Kurz je pravidelně aktualizován na nejnovější verze Windows 10 tak, jak je Microsoft pravidelně uvolňuje.
25.04. 2022 (dnů = 5) - Katalogová cena: 28500 Kč (Praha), 28500 Kč (Brno), 875 EUR (Bratislava)
Tento pokročilý pětidenní kurz se věnuje rozšíření znalostí skriptování získaných na základním kurzu MOC 10961 nebo MOC 10325. Účast na tomto špičkovém GOC kurzu předpokládá dobrou znalost skriptování a programování v příkazové řádce PowerShell. Na kurzu se tyto znalosti pouze prohlubují a rozšířují o pokročilejší konstrukce a témata. Účastníci se naučí vyvíjet složitější automatizační skripty a programy pro Windows a WMI, Active Directory a ADSI, Exchange a další aplikační platformy. Účastníci se naučí efektivně používat GUI vývojová prostředí a odnesou si precizní znalost syntaxe a vnitřních parsovacích mechanismů PowerShell. Jedná se zde o novou verzi dřívejšího kurzu GOC13, který byl připraven a zabýval se základnějšími tématy.
25.04. 2022 (dnů = 5) - Katalogová cena: 28500 Kč (Praha), 28500 Kč (Brno), 875 EUR (Bratislava)
Pětidenní kurz určený správcům (vlastníkům) kolekcí webů v prostředí jak on-prem SharePoint tak i SharePoint Online kde se naučíte jak přizpůsobit prostředí potřebám vaší podnikové jednotky a efektivně využívat všech možností práce a úprav prostředí přes webový prohlížeč.
25.04. 2022 (dnů = 4) - Katalogová cena: 32800 Kč (Praha), 32800 Kč (Brno), 960 EUR (Bratislava)
Na kurzu se účastníci naučí navrhnout, implementovat a nasadit kompletní IoT (Internet of Things) řešení postavené na cloudové platformě Microsoft Azure. Představeny budou nejen klíčové služby pro správu a komunikaci se zařízeními Azure IoT Hub a Device Provisioning Services, ale také služby Azure Stream Analytics a Time Series Insights pro zpracování dat z IoT zařízení. Stranou nezůstane ani služba Azure IoT Edge, která umožňuje přenést zpracování dat z cloudu na vaše vlastní zařízení fyzicky blízké senzorům a také monitorování, zabezpečení a ladění celého IoT řešení.
02.05. 2022 (dnů = 5) - Katalogová cena: 22500 Kč (Praha), 22500 Kč (Brno), 700 EUR (Bratislava)
Pětidenní kurz naučí účastníky detailní základy ovládání příkazové řádky, skriptování a programování funkcí v prostředí PowerShell a PowerShell Core, používat základní elementy jako jsou pipe, proměnné, podmínky, metody a NET typy, funkce, zpracování výjimek a chyb, vytváření modulů a přípojení ke vzdáleným počítačům přes PowerShell Remoting (PSRemoting) jak přes HTTPS tak i přes SSH. Kurz je vhodný jak pro správce tak pro programátory a DevOps a znalosti na jeho úrovni jsou vyžadovány pokročilejšími a specializovanějšími kurzy.
02.05. 2022 (dnů = 5) - Katalogová cena: 28500 Kč (Praha), 28500 Kč (Brno), 875 EUR (Bratislava)
Pětidenní kurz se věnuje od základu a do detailu nasazení a správě emailového systému Microsoft Exchange primárně v on-prem prostředí nicméně zabíhá i k tématům jako je hibridní propojení on-prem s cloudovými Microsoft 365 a Office 365 technologiemi. Kurz vyučuje instalaci serverů, správu příjemců pošty, poštovních schránek a schránek místností a prostředků, směrování pošty a možnosti SMTP a jeho zabezpečení, antispamové technologie, správu a možnosti klientských aplikací jako Outlook, tak připojení přes ActiveSync nebo přes Outlook Web App (OWA), zdravotní a bezpečností pravidla pro schránky, archivaci a souhlas, zálohování a obnovu i vysokou dostupnost.
02.05. 2022 (dnů = 4) - Katalogová cena: 18000 Kč (Praha), 18000 Kč (Brno), 560 EUR (Bratislava)
Kurz je určen pro uživatele a správce Office 365, kteří chtějí co nejvíce zefektivnit každodenní práci a spolupráci s kolegy i externími spolupracovníky.
02.05. 2022 (dnů = 4) - Katalogová cena: 34000 Kč (Praha), 34000 Kč (Brno), 935 EUR (Bratislava)
Čtyřdenní kurz připravuje správce Office 365 ke kompletnímu zvládnutí správy Teams po stránce funkční, bezpečnostní i z pohledu řízení a správy obsahu a rozvíjení prostředí pro spolupráci.
02.05. 2022 (dnů = 2) - Katalogová cena: 11400 Kč (Praha), 11400 Kč (Brno), 400 EUR (Bratislava)
Kurz je určen pro správce serverů operačních systémů Linux, kteří se naučí monitorovat operačný systém a jednotlivé služby. Administrátoři budou vědět sledovat výkon operačního systému, hardwaru pomocí grafických a terminálových nástrojů. Součastí kurzu budou taky webové nástroje jako Monit a Icinga. Naučí se obě nástroje nainstalovat, konfigurovat a sledovat výkony operačních systémů.
09.05. 2022 (dnů = 5) - Katalogová cena: 34500 Kč (Praha), 34500 Kč (Brno), 1050 EUR (Bratislava)
Pětidenní kurz nabízí účastníkům detailní pohled do hloubky fungování Active Directory a naučí je řešit běžné, neobvyklé i kritické situace, které nastávají při provozu velkých, ale i menších prostředí postavených na této adresářové službě. Kurz byl aktualizován na prostředí Windows Server 2019 a Windows 10, ale stále se zabývá všemi operačními systémy již od Windows 2000. Na kurzu se probírá jak logická struktura Active Directory domén a forestů, FSMO rolí, LDAP přístup, objekty a jejich atributy, schéma a jeho rozšiřování, tak i vyhledávání, některé věci související s ověřováním, klientské interakce obecně, optimalizace DNS, replikace a řešení problémů s ní. Účastníci si na vlastní kůži vyzkouší vznik a řešení kritických situací jako jsou lingering objekty, USN rollback, nebo rozpad ověřování a mnoho dalších výjimečných situací. Prakticky si vyzkouší několik možných disaster recovery scénářů a podívají se i přímo na vnitřní strukturu NTDS.DIT databáze. Všichni lektoři kurzu jsou certifikování na nejvyšší možnou technologickou úroveň v této oblasti MCM:Directory a/nebo MCSM:Directory.
09.05. 2022 (dnů = 2) - Katalogová cena: 9000 Kč (Praha), 9000 Kč (Brno), 300 EUR (Bratislava)
Kurz je určen správcům serverů, kteří se naučí základním modelům a principům jak zabezpečit server a komunikaci po síti (Internet), seznámí se s pojmy firewall, síťová bezpečnost, atd. Dále se naučí prakticky implementovat aktivní prvky pro zabezpečení systému jako jsou kontrolory integrity, systémy HIDS a NIDS a také používat technologie jako jsou GRSecurity, AppArmor a SELinux.
11.05. 2022 (dnů = 3) - Katalogová cena: 17100 Kč (Praha), 17100 Kč (Brno), 525 EUR (Bratislava)
Třídenní kurz pro správce obsahu a vývojáře, na kterém se naučíte vytvářet podnikové aplikace deklarativně pomocí webového prohlížeče a nástroje Power Apps Studio. Na kurzu se neprogramuje, ale předpokládá se dobrá znalost správy obsahu, úpravy vzhledu pomocí SharePoint Designeru a vývoje vlastních workflow.
16.05. 2022 (dnů = 2) - Katalogová cena: 11400 Kč (Praha), 11400 Kč (Brno), 400 EUR (Bratislava)
Kurz je určen pro správce počítačových systémů, kteří začínají pracovat s Docker kontejnery.
18.05. 2022 (dnů = 3) - Katalogová cena: 17100 Kč (Praha), 17100 Kč (Brno), 525 EUR (Bratislava)
Třídenní kurz je určen správcům a architektům IT infrastruktury postavené na Active Directory a Azure Active Directory, kteří se chtějí dozvědět jak funguje bezpečnost uživatelských účtů, jak správně nakládat s privilegovanými účty správců, jak bezpečně spravovat celé on-prem i hybridní prostředí tak, aby nedocházelo ke kompromitacím přihlašovacích údajů správců a tím se buď úplně zamezilo, případně se alespoň izolovaly incidenty jako je ransomware a další dnešní nákazy i například se zabránilo vstupu a přežití APT.
19.05. 2022 (dnů = 2) - Katalogová cena: 9000 Kč (Praha), 9000 Kč (Brno), 300 EUR (Bratislava)
Kurz je určen zkušeným správcům Unixových systémů. V kurzu se naučíte pokročilé techniky zpracování souborů, spouštění externích programů, síťové komunikace, dále pak pracovat s restriktivnímy shelly, vzdálené skriptování pomocí rsh, rlogin a ssh. Dále bude v kurzu probrána problematika spouštění procesů na poazadí a jejich synchronizace, psaní skriptů pro konzolu. V neposlední řadě se seznámíte s konfigurací BASH, POSIX kompatibilitou, atd.
30.05. 2022 (dnů = 5) - Katalogová cena: 34500 Kč (Praha), 34500 Kč (Brno), 1050 EUR (Bratislava)
Posluchači se v tomto kurzu seznámí s principy, funkcí, bezpečností a řešením potíží ověřovacích metod používaných v systémech Windows. Kurz se detailně zabývá autentizačními protokoly jako jsou Kerberos, PKINIT, LM, NTLM, Schannel, Basic i SimpleBind. Veškerá témata jsou probírána na komplexním multi-forest a multi-domain Active Directory prostředí se vztahy důvěry. Na kurzu se pracuje v prostředí od Windows 2000, přes XP, 2003, Vista, 2008, přes 7 a 2008 R2 až po Windows 2019 a Windows 10. Účastníci si procvičí nastavení Kerberos a Basic delegaci, constrained delegaci i protocol transition na technologiích jako je IIS, SharePoint, Reporting Services, SQL Server, TMG, nebo UAG, ale i Terminal Services a Remote Desktop Services, nebo Failover Cluster a NLB. Podstatným prvkem školení jsou praktická cvičení na řešení potíží souvisejících s ověřováním. Všichni lektoři kurzu jsou certifikování na nejvyšší možnou technologickou úroveň v této oblasti MCM:Directory a/nebo MCSM:Directory.
31.05. 2022 (dnů = 4) - Katalogová cena: 22800 Kč (Praha), 22800 Kč (Brno), 700 EUR (Bratislava)
Čtyřdenní pokročilý kurz je určený administrátorům a architektům v prostředí Microsoft Azure a buď doplňuje detaily, kterými se předchozí kurzy nemohly zabývat, nebo znalosti rozšiřuje. Důležitým cílem kurzu je seznámit účastníky s novými funkcemi prostředí Microsoft Azure, které se trvale a velmi rychle vyvíjí. Kurz je proto aktualizován každého půl roku.
06.06. 2022 (dnů = 5) - Katalogová cena: 38900 Kč (Praha), 38900 Kč (Brno), 1195 EUR (Bratislava)
Pětidenní kurz připravuje k certifikaci MS-100 a seznamuje studenty se základy správy Office365, jeho služeb, pronájmů a uživatelských účtů a jejich licencí. Kurz je vhodný jako příprava k získání titulu Microsoft 365 - Expert: Enterprise Administrator.
13.06. 2022 (dnů = 4) - Katalogová cena: 37600 Kč (Praha), 37600 Kč (Brno), 940 EUR (Bratislava)
Čtyřdenní kurz připravuje k certifikaci MS-500 a seznamuje studenty s bezpečnostními technologiemi určenými k zabezpečení onprem i mobilních stanic a serverů. Kurz je složen z obsahů kurzů MS-500T01, MS-500T02, MS-500T03 a MS-500T04. Kurz je vhodný jako příprava k získání titulu Microsoft 365 - Associate: Security Administrator.
13.06. 2022 (dnů = 4) - Katalogová cena: 22800 Kč (Praha), 22800 Kč (Brno), 700 EUR (Bratislava)
Čtyřdenní kurz je určen pro všechny správce Active Directory Domain Services (AD DS) a Federation Services (AD FS) na Windows Serveru, které zajímá, jak funguje cloudové Active Directory. Kurz do hloubky pokrývá problematiku nasazení Azure Active Directory (AAD), jeho provázání s existujícím Active Directory a integraci s aplikacemi třetích stran, včetně AAD Application Proxy. Nemalý prostor je věnován také správnému zabezpečení Azure Active Directory a potažmo Active Directory, včetně řízení přístupů, auditování a vícefázové autentizace (MFA). Důraz je kladen také na možnosti automatizace a auditování pomocí PowerShellu. Na rozdíl od oficiálních kurzů s širokým záběrem se opravdu jedná o deep-dive kurz.
20.06. 2022 (dnů = 5) - Katalogová cena: 34500 Kč (Praha), 34500 Kč (Brno), 1050 EUR (Bratislava)
Pětidenní kurz seznámí posluchače se všemi principy a technikami plánování, nasazení, správy a řešení potíží s PKI na platformě Windows. V úvodu kurzu se zopakují principy kryptografie veřejných klíčů a dalších algoritmů a technologií, aby účastníci byli schopni plánovat nasazení algortmů jako je RSA, SHA-1, SHA2 (SHA-256, SHA-384 a SHA-512), AES, 3-DES, DH, EC-DSA, EC-DH, DSA, MD5 a dalších - nejen z pohledu bezpečnosti, ale také s důrazem na kompatibilitu v širokém rozsahu systémů od Windows 2000, přes XP, 2003, 7 a 2008 R2 až po Windows 10 a Windows 2019. Jedním z cílů je seznámit účastníky s požadavky na Suite-B kryptografii. Po zbytek kurzu se účastníci naučí naplánovat a nasadit hierarchii certifikačních autorit pomocí služby AD CS a definovat certifikační politiky (certificate templates) pro různé aplikace od SSL/TLS, přes digital a code signing, secure email a S/MIME až po přihlašování klientskými certifikáty a čipovými kartami pro Kerberos PKINIT. V průběhu celého kurzu se probírá životní cyklus certifikátů a jejich klíčů, zálohování klíčů i certifikačních autorit a řešení potíží při vydávání ručním i automatickém (autoenrollment). Všichni lektoři kurzu jsou certifikování na nejvyšší možnou technologickou úroveň v této oblasti MCM:Directory a/nebo MCSM:Directory.
20.06. 2022 (dnů = 5) - Katalogová cena: 42400 Kč (Praha), 42400 Kč (Brno), 1175 EUR (Bratislava)
Pětidenní kurz připravuje k certifikaci MS-100 a seznamuje studenty se základy správy Office365, jeho služeb, pronájmů a uživatelských účtů a jejich licencí. Kurz je složen z obsahů kurzů MS-100T01, MS-100T02 a MS-100T03. Kurz je vhodný jako příprava k získání titulu Microsoft 365 - Expert: Enterprise Administrator. Jedná se základní přehled možností, Office 365 je pouze jednou součástí nabídky Microsoft 365. Pro skutečně kvalitní praktické znalosti Office365 navštivte raději MOC MS-030.
20.06. 2022 (dnů = 2) - Katalogová cena: 7800 Kč (Praha), 7800 Kč (Brno), 270 EUR (Bratislava)
Kurz je určen pro začínající správce operačního systému Linux, kteří potřebují instalovat a spravovat základní funkce systému Linux. Účastníci kurzu se naučí instalovat systém CentOS, RedHat RHEL a běžné úkony spojené se správou a administrací tohoto systému (instalace a správa disků, správa uživatelských účtů, práce se soubory, správa instalovaných balíků, základní konfigurace systému CentOS, RedHat RHEL).
01.07. 2022 (dnů = 1) - Katalogová cena: 8200 Kč (Praha), 8200 Kč (Brno), 250 EUR (Bratislava)
11.07. 2022 (dnů = 5) - Katalogová cena: 39000 Kč (Praha), 39000 Kč (Brno), 1335 EUR (Bratislava)
Pětidenní kurz připravuje k certifikaci MS-101 a seznamuje studenty s dalšími detaily správy Office365 týkajícími se jeho zabezpečení, řízení přístupu k datům a jejich souladem a zabývá se i zabezpečením koncových uživatelských zařízení přistupujíích k Office365. Kurz je složen z obsahů kurzů MS-101T01, MS-101T02 a MS-101T03. Kurz je vhodný jako příprava k získání titulu Microsoft 365 - Expert: Enterprise Administrator.
14.07. 2022 (dnů = 2) - Katalogová cena: 11400 Kč (Praha), 11400 Kč (Brno), 400 EUR (Bratislava)
Kurz se zabývá hromadnou centrální správou serverů, včetně automatického konfigurování, nasazování software a orchestraci kontinuálních úloh.