logo itpoint.cz

Virtualizace a Cloud - počítačové kurzy

06.12. 2021 (dnů = 5) - Katalogová cena: 2700 Kč (Praha), 0 Kč (Brno), 2700 EUR (Bratislava)
Accelerated hands-on training to boost developer productivity powered by Red Hat OpenShift Containers, Kubernetes, and Red Hat OpenShift Development I (DO295) teaches you how to design, build, and deploy containerized software applications to an OpenShift® cluster. Whether you are tasked with writing container-native applications or migrating existing brownfield applications, this course provides hands-on training to boost developer productivity powered by Red Hat OpenShift.
06.12. 2021 (dnů = 5) - Katalogová cena: 2969 Kč (Praha), 0 Kč (Brno), 2969 EUR (Bratislava)
Accelerated hands-on training to boost developer productivity powered by Red Hat OpenShift Containers, Kubernetes, and Red Hat OpenShift Development I with exam (DO296) teaches you how to design, build, and deploy containerized software applications to an OpenShift® cluster. Whether you are tasked with writing container-native applications or migrating existing brownfield applications, this offering provides hands-on training to boost developer productivity powered by Red Hat OpenShift. The Red Hat Certified Specialist in OpenShift Application Development exam (EX288) is included in this offering.
07.12. 2021 (dnů = 3) - Katalogová cena: 1950 Kč (Praha), 0 Kč (Brno), 1950 EUR (Bratislava)
Amazon EKS makes it easy for you to run Kubernetes on AWS without needing to install, operate, and maintain your own Kubernetes control plane. In this course, you will learn container management and orchestration for Kubernetes using Amazon EKS. You will build an Amazon EKS cluster, configure the environment, deploy the cluster, and then add applications to your cluster. You will manage container images using Amazon Elastic Container Registry (ECR) and learn how to automate application deployment. You will deploy applications using CI/CD tools. You will learn how to monitor and scale your environment by using metrics, logging, tracing, and horizontal/vertical scaling. You will learn how to design and manage a large container environment by designing for efficiency, cost, and resiliency. You will configure AWS networking services to support the cluster and learn how to secure your Amazon EKS environment.
07.12. 2021 (dnů = 3) - Katalogová cena: 1950 Kč (Praha), 0 Kč (Brno), 1950 EUR (Bratislava)
This course gives developers exposure to and practice with best practices for building serverless applications using AWS Lambda and other services in the AWS serverless platform. You’ll use AWS frameworks to deploy a serverless application in hands-on labs that progress from simpler to more complex topics. You will use AWS documentation throughout the course to develop authentic methods for learning and problem-solving beyond the classroom.
16.12. 2021 (dnů = 2) - Katalogová cena: 1300 Kč (Praha), 0 Kč (Brno), 1300 EUR (Bratislava)
Learn best practices for designing and using cloud-based video workflows in the AWS Cloud from an expert AWS instructor. The course covers important concepts related to video processing and delivery, the variables that can impact migration decisions, and real-world examples of hybrid and cloud use cases for AWS Media Services. It also introduces security, machine learning, and analytics concepts to help you consider how AWS Media Services fit into your overall cloud strategy.
20.12. 2021 (dnů = 3) - Katalogová cena: 19200 Kč (Praha), 19200 Kč (Brno), 735 EUR (Bratislava)
Microsoft Azure umožňuje hostovat vaše relační databáze buď jako PaaS službu Azure SQL Database, kdy je za správu serveru, jeho zabezpečení, zálohování, aktualizace i vysokou dostupnost zodpovědný Microsoft, nebo využít možnosti pronájmu licence na klasický Microsoft SQL Server, který si nainstalujete do virtuálního serveru hostovaného v rámci služby Azure Virtual Machines a budete zodpovědní za jeho kompletní správu. Na tomto kurzu se seznámíte s oběma variantami z pohledu správce – budou porovnány rozdíly mezi oběma přístupy, migrace databáze do cloudu a z cloudu, pravidelná údržba, zabezpečení databáze a best-practices, které není dobré opomenout.
17.01. 2022 (dnů = 5) - Katalogová cena: 28500 Kč (Praha), 28500 Kč (Brno), 875 EUR (Bratislava)
V exkluzivním pokročilém pětidenním kurzu se účastníci naučí zabezpečit cloudovou infrastrukturu i datové zdroje za pomoci nejmodernějších technologií a propojit jejich bezpečnost s on-premis prostředím.
31.01. 2022 (dnů = 4) - Katalogová cena: 31400 Kč (Praha), 31400 Kč (Brno), 940 EUR (Bratislava)
Čtyřdenní kurz připravuje k certifikaci AZ-104 a seznamuje studenty s základy nasazení a správy klíčových Azure cloudových technologií. Kurz je složen z obsahu kurzu AZ-104T00. Kurz je vhodný jako příprava k získání titulu Microsoft Azure - Associate: Azure Administrator.
02.03. 2022 (dnů = 1) - Katalogová cena: 550 Kč (Praha), 0 Kč (Brno), 750 EUR (Bratislava)
This course covers fundamental AWS cloud security concepts, including AWS access control, data encryption methods, and how network access to your AWS infrastructure can be secured. Based on the AWS Shared Security Model, you learn where you are responsible for implementing security in the AWS Cloud and what security-oriented services are available to you and why and how the security services can help meet the security needs of your organization.
20.06. 2022 (dnů = 5) - Katalogová cena: 2060 Kč (Praha), 0 Kč (Brno), 2060 EUR (Bratislava)
Na tomto praktickém školení se naučíte řadu dovedností: od provádění rutinních administrativních úkolů ve VMware vSphere® 7 až po složité operace a konfigurace vSphere. Prostřednictvím cvičení v labech jsou studenti ponořeni(vtaženi) do reálných situací, kterým čelí fiktivní společnost VMBeans. Tyto situace odpovídají scénářům z reálného života, kterým čelí společnosti, které budují a rozšiřují svou virtuální infrastrukturu. Praktická cvičení v labech, která jsou založená na reálných scénářích a nemají podrobný návod krok za krokem, Vás naučí (tím se učíte) úkoly analyzovat, prozkoumat a odvodit požadované řešení. K dispozici jsou odkazy a navrhovaná dokumentace. Přibližně 90% kurzu je zaměřeno na aplikace a vyúka je především praktická v labech. Kurz plně odpovídá cílům zkoušky VMware Certified Advanced Professional - Data Center Virtualization Deploy.
27.06. 2022 (dnů = 4) - Katalogová cena: 2160 Kč (Praha), 0 Kč (Brno), 2160 EUR (Bratislava)
Vyvíjejte aplikace založené na mikroslužbách pomocí Quarkus a OpenShift. Mnoho podniků hledá způsob, jak využít výhod architektur nativních pro cloud, ale mnoho z nich nezná nejlepší přístup. Quarkus je vzrušující nová technologie, která přináší spolehlivost, známost a vyspělost Java Enterprise s bleskově rychlou dobou nasazení připravenou pro kontejnery. Red Hat Cloud-native Microservices Development with Quarkus (DO378) klade důraz na učení architektonických principů a implementaci mikroslužeb založených na Quarkus a OpenShift. Budete stavět na základech vývoje aplikací a zaměříte se na to, jak vyvíjet, monitorovat, testovat a nasazovat moderní aplikace mikroslužeb. Tento kurz je založen na OpenShift 4.5 a Quarkus 1.7
26.09. 2022 (dnů = 2) - Katalogová cena: 1080 Kč (Praha), 0 Kč (Brno), 1080 EUR (Bratislava)
Migrate application workloads, including its Kubernetes resources, data, and container images, when upgrading from OpenShift 3 to 4 or from OpenShift 4.x to the latest version. Red Hat Openshift Migration Lab (DO326) is designed for OpenShift professionals migrating workloads from legacy deployments of OpenShift Container Platform running 3.11 onto a 4.6 installation. Students will gain practical working experience with the Migration Toolkit for Containers (MTC) to leverage in real-world migration scenarios.