logo Český telekomunikační úřad

Pozor na zpoplatnění telefonní linky 1188

Poměrně specifickým problémem, s nímž se účastníci na ČTÚ obrací, je otázka zpoplatnění volání na telefonní linku 1188, která poskytuje informační a asistenční služby. Jejím provozovatel je společnost Conectart a.s.

Je potřeba zdůraznit, že se nejedná o poskytování služby elektronických komunikací ve smyslu zákonné definice, nýbrž jde o poskytování služeb obsahu, tedy nabízení příslušných informací, kontaktů apod.

S výše uvedeným souvisí i zpoplatnění hovoru na danou linku - to je účtováno vyšší sazbou, nežli běžné volání. Konkrétní částka je uvedena v ceníku jednotlivých poskytovatelů služeb elektronických komunikací, včetně způsobu účtování dané ceny.

U společnosti Vodafone je to aktuálně 42,90 Kč, u O2 40 Kč a u T-Mobile 33,90 Kč - vše za minutu včetně DPH.

Aby se zákazníci vyhnuli neúměrně vysokému vyúčtování za tuto službu, doporučuje ČTÚ obezřetnost při jejím využívání, především zdůrazňuje, že nechá-li se zákazník přepojit operátorem dané linky na požadované telefonní číslo, je hovor na toto číslo účtován cenou volání na linku 1188, nikoli běžným tarifem zákazníka.

Jak již bylo výše uvedeno, popsaná služba není službou elektronických komunikací, případnou reklamaci vyúčtování ceny za tuto službu je tedy potřeba uplatnit přímo u provozovatele linky 1188, nikoliv u jednotlivých operátorů, kteří pouze umožňují využití této služby prostřednictvím svých sítí.

Podrobnosti týkající se uplatnění reklamace lze nalézt v obchodních podmínkách linky 1188.

Řešení sporů týkajících se vyúčtování cen za danou službu z tohoto důvodu není v kompetenci ČTÚ, věcně příslušnými jsou v této záležitosti obecné soudy.

Další články k tématům - 1188 - informační služby - operátor - vyúčtování - zákon

Článek Český telekomunikační úřad ze dne pátek 24. listopadu 2023

Další články od Český telekomunikační úřad

Pětičlená Rada ČTÚ je opět kompletní

Jednostranná změna tarifu ze strany operátora musí být oznámena jasně a srozumitelně

Nová opatření ČTÚ omezí dopady podvodného spoofingu

Podrobné parametry služby musí být součástí každé smlouvy

ČTÚ nemá zákonnou pravomoc odebrat operátorům oprávnění k podnikání

Lepší kvalita signálu mobilních operátorů na železničních koridorech

Konzultace dotační výzvy na opakovače 5G ve vlacích

Opatření ČTÚ pomohou omezit spoofing

DSA přináší mnoho výhod uživatelům digitálních služeb

Při změně operátora nezapomeňte požádat o vrácení nespotřebovaného kreditu

Vyjádření ČTÚ k problematice DSA - Aktu o digitáních službách

Úspěšné ukončení aukce kmitočtů 174 - 230 MHz pro rozhlasové DAB+ vysílání

Podvodné SMS napodobují přepravce zásilek i operátory

VPortal nově informuje o dostupnosti pevného internetového připojení

Ochrana podnikatelů v prostředí online platforem

Pozor na zpoplatnění telefonní linky 1188

Mobilní trh očima spotřebitelů

Přenositelnost telefonních čísel a internetu funguje, změna právní úpravy není nutná

Na přenos čísla mají nárok i podnikatelské subjekty

Rušení TV signálu mobilními rádiovými sítěmi 4G/5G

Spolupráce ČTÚ a Správy železnic

Vývoj cen a trhu služeb elektronických komunikací

Sankce za neuvedení ověřovacího OKU kódu ve smlouvě

Aktualizace všeobecného oprávnění pro hotspoty v CB pásmu 27 MHz

Aukce kmitočtů digitálního rozhlasu DAB+

ČTÚ v roli národního koordinátora digitálních služeb

NetTest pro iOS

NetTest statistiky pomáhají posoudit výkon služby přístupu k internetu

Nadměrné využívání regulovaného roamingu může být zpoplatněno

Změny v nároku na zvýhodněné ceny za volání a službu přístupu k internetu

Rizika prémiových služeb

Průvodce nařízením P2B pro poskytovatele online platforem a internetových vyhledávačů

Roaming v nečlenských zemích EU

ČTÚ vyhodnotil stížností na nekvalitní TV signál

Jak odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nebo mimo obchodní prostory firmy

Úspěšný rok činnosti Telekomunikační akademie

Uzavírání smluv na dálku a mimo obchodní prostory

Online platformy a vyhledavače pod dohledem ČTÚ

Výsledky kontroly poskytovatelů služby přístupu k internetu

Marek Ebert - nový předseda Rady ČTÚ

O2 bude poskytovat speciální koncová zařízení pro zdravotně postižené

Cenově zvýhodněné telco služby pro zdravotně postižené a osoby s nízkými příjmy

Mobilní aplikace NetTest

Posílení role ČTÚ v řešení sporů

Jak řešit nekvalitní příjem televize nebo rozhlasu

Automatická migrace na nový tarif operátorem

Jak na odvolání obecného souhlasu ke kontaktování za účelem marketingových nabídek

Jak správně reklamovat telekomunikační a poštovní služby

Manuál ČTÚ radí, jak na nevyžádané marketingové hovory

Automatické prodloužení účastnické smlouvy operátorem

Nabídka zaměstnání