logo

15 let ČTÚ

Současný Český telekomunikační úřad byl jako národní regulátor pro oblast elektronických komunikací a poštovních služeb zřízen dnem 1. 5. 2005 - stalo se tak na základě tehdy čerstvě účinného zákona č. 127/2005 Sb. Jeho historie však sahá až do roku 1993, kdy byl úřad sekcí Ministerstva hospodářství.

Zákon č. 127/2005 Sb. úřadu přiřkl status ústředního správního úřadu pro výkon státní správy ve věcech stanovených tímto zákonem, včetně regulace trhu a stanovování podmínek pro podnikání v oblasti elektronických komunikací a poštovních služeb.

Historie úřadu je ale mnohem delší a začala se psát již na samém počátku roku 1993. Tehdy byl Český telekomunikační úřad poprvé zřízen ještě nikoli jako samostatný úřad, ale jako 6. sekce Ministerstva hospodářství.

To platilo do konce října 1996, kdy se úřad přesunul do organizační struktury Ministerstva dopravy a spojů, kde vydržel až do poloviny roku 2000.

Po celou dobu přitom stál v čele Českého telekomunikačního úřadu, coby sekce příslušného ministerstva, jeho vrchní ředitel.

V roce 2000 došlo k další změně, když ČTÚ přestal být sekcí ministerstva a stal se samostatným úřadem.

Konkrétně k 1. 7. 2000 byl na základě zákona č. 151/2000 Sb. o telekomunikacích ČTÚ zřízen jako správní a regulační úřad ve věcech telekomunikací a poštovních služeb. V jeho čele již stál předseda, a oproti své dnešní podobě úřad neměl žádnou Radu.

Zákon o telekomunikacích platil do roku 2005, a k 1. 5. 2005 byl nahrazen zákonem č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích.

Ten do naší legislativy, coby čerstvé členské země EU, transponoval unijní regulační rámec elektronických komunikací. Kromě pravidel pro regulaci trhu tak došlo mimo jiné i ke změně názvu tohoto trhu: z telekomunikací se staly elektronické komunikace.

Právě podle nového zákona o elektronických komunikacích (zákona č. 127/2005 Sb.) byl před 15 lety ustaven Český telekomunikační úřad ve své dnešní podobě.

Díky tomu mohl úřad se 27letou historií letos oslavit své 15. narozeniny.

Další články k tématům - legislativa - regulace - zákon

Článek ze dne 21. května 2020 - čtvrtek

Další články od Český telekomunikační úřad

Cenové zvýhodnění pro osoby se zvláštními sociálními potřebami

Komerční digitální rozhlasové vysílání

Vyjádření pedsedkyně Rady ČTÚ k jednání s ministrem průmyslu a obchodu

K přenositelnosti čísel nebo přístupu k internetu se váže i právo na paušální náhradu

Jak postupovat při změně poskytovatele služby přístupu k internetu

Jednostranná změna smlouvy musí být oznámena jasně a srozumitelně

ČTÚ navrhuje dočasnou regulaci velkoobchodního trhu přístupu k mobilním službám

Telekomunikační akademie stále rozšiřuje své aktivity

Podvodné telefonáty s podvržením čísla volajícího

Úmrtím účastníka jeho smlouva s operátorem automaticky nezaniká

Jak správně měřit rychlost internetu s nástrojem NetTest

Klidné volání a datování v EU pokračuje

Změny v oblasti správy čísel posílí ochranu spotřebitele

NetTest pomáhá zlepšovat kvalitu služby přístupu k internetu v ČR

Výsledky měření pokrytí železničních koridorů a dálnic signálem mobilních sítí

Co přináší novela zákona o elektronických komunikacích pro podnikatele

Telemarketing podle nových pravidel

Co je a není neomezený tarif

Co se mění v oblasti elektronických komunikací od 1. ledna 2022

Kontrola plnění závazků z aukce 4G

Vysoké pokuty za zneužívání tísňových linek

Měřicí nástroj NetTest má za sebou první měsíc provozu

Nenechte se zpomalit a plaťte jen za skutečnou rychlost internetu

NetTest - certifikované měření kvality přístupu k internetu

Nová edukativní videa Telekomunikační akademie ČTÚ

Schválení novely zákona o elektronických komunikacích posiluje ochranu spotřebitele

ČTÚ podporuje schválení novely Zákona o elektronických komunikacích v původní verzi

Nekvalitní antény způsobují problémy s příjmem DVB-T2

Přísnější pravidla pro telemarketing nelikvidují byznys

Senát neschválil transpoziční novelu zákona o elektronických komunikacích

Nevyžádané marketingové hovory

Jak je to se zpolatněním při volání na covid informační linku 1221

Obnova telekomunikační infrastruktury v oblastech postižených tornádem

Telefony a speciální zařízení za dostupnou cenu pro osoby se zdravotním postižením

Pozor na podvodné telefonáty s podvržením čísla volajícího

Nástroje detekce ve veřejných komunikačních sítích pro potřeby Vojenského zpravodajství

Pokuty za neplnění podmínek všeobecného oprávnění

Blokace nepovolených internetových her

Srovnávací nástroj cen a kvality služeb

Sankce za nedodržení úpravy smluv přístupu k internetu

ČTÚ spustil srovnávací nástroj cen a kvality služeb

Jak mít dokonalý přehled o vyúčtování operátora

Pozor na zavádějící obchodní označení 5G

Výsledky kontroly smluv operátorů ke službě přístupu k internetu

Hlavní úkoly a priority ČTÚ v roce 2021

Kmitočty z aukce 5G byly přiděleny vítězným operátorům

Rychlost připojení k internetu musí být nově součástí smluvních podmínek

ČTÚ zahajuje sběr dat pro srovnávací nástroj

Při přenesení čísla nelze účtovat cenu za celé období

Sběr dat pro účely provozu srovnávače cen a kvality služeb

Nabídka zaměstnání