logo Český telekomunikační úřad

Aktualizace všeobecného oprávnění pro hotspoty v CB pásmu 27 MHz

Důvodem aktualizace je zejména stanovení podmínek pro dálkově ovládané neobsazené stanice v pásmu 27 MHz sloužící k příjmu a následnému online přenosu modulace - tzv. hotspoty, které umožňují dálkové spojení dvou či více uživatelů občanských CB radiostanic pomocí internetu.

Všeobecné oprávnění č. VOR/7/07.2023-4 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování občanských radiostanic v pásmu 27 MHz schválila Rada ČTÚ dne 15. 7. 2023.

Hotspoty se v posledních letech používají stále více, zatímco celkové standardní využívání kmitočtů občanskými radiostanicemi v CB pásmu klesá. Na ČTÚ se obrátili jednak provozovatelé hotspotů, kteří žádají rozšíření počtu kanálů pro provoz hotspotů, jednak ostatní uživatelé CB pásma, kteří si na rušení pásma provozem hotspotů stěžují.

Monitoring spektra v CB pásmu

Na základě těchto podnětů provedli pracovníci sekce kontroly ČTÚ monitoring spektra v CB pásmu, při němž bylo zjištěno, že provozovatelé hotspotů často hotspoty provozují na jiných kanálech než na kanálech, které byly k tomu účelu přednostně určené v dosavadním znění všeobecného oprávnění (VO-R/7/11.2016-12).

Na základě výsledků monitoringu a na základě zkušeností při provádění kontrol připravil ČTÚ návrh nového všeobecného oprávnění a předložil je 8. 2. 2023 k veřejné konzultaci.

Opakovaná veřejná konzultace

V této veřejné konzultaci obdržel ČTÚ 153 připomínek, stanovisek a názorů. Mnohé z nich se týkaly pouze výměny názorů mezi stoupenci a odpůrci provozování hotspotů v CB pásmu, nicméně zazněly i závažné připomínky k navrhovanému znění, na jejichž základě se rozhodl ČTÚ pro opakovanou veřejnou konzultaci upraveného návrhu, kterou vyhlásil 16. 5. 2023.

K této konzultaci přišlo již jen 12 připomínek, které ve své většině vyjadřovaly souhlas s navrženým zněním. Stanoviska k návrhům dalších změn uvádí ČTÚ v odůvodnění všeobecného oprávnění.

Nové všeobecné oprávnění č. VOR/7/07.2023-4 nabylo platnosti dne 15. 8. 2023.

Nejdůležitější změny

Další články k tématům - CB radiostanice - hotspot - internet - monitoring - opakovač

Článek Český telekomunikační úřad ze dne čtvrtek 24. srpna 2023

Další články od Český telekomunikační úřad

Sankce za neuvedení ověřovacího OKU kódu ve smlouvě

Aktualizace všeobecného oprávnění pro hotspoty v CB pásmu 27 MHz

Aukce kmitočtů digitálního rozhlasu DAB+

ČTÚ v roli národního koordinátora digitálních služeb

NetTest pro iOS

NetTest statistiky pomáhají posoudit výkon služby přístupu k internetu

Nadměrné využívání regulovaného roamingu může být zpoplatněno

Změny v nároku na zvýhodněné ceny za volání a službu přístupu k internetu

Rizika prémiových služeb

Průvodce nařízením P2B pro poskytovatele online platforem a internetových vyhledávačů

Roaming v nečlenských zemích EU

ČTÚ vyhodnotil stížností na nekvalitní TV signál

Jak odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nebo mimo obchodní prostory firmy

Úspěšný rok činnosti Telekomunikační akademie

Uzavírání smluv na dálku a mimo obchodní prostory

Online platformy a vyhledavače pod dohledem ČTÚ

Výsledky kontroly poskytovatelů služby přístupu k internetu

Marek Ebert - nový předseda Rady ČTÚ

O2 bude poskytovat speciální koncová zařízení pro zdravotně postižené

Cenově zvýhodněné telco služby pro zdravotně postižené a osoby s nízkými příjmy

Mobilní aplikace NetTest

Posílení role ČTÚ v řešení sporů

Jak řešit nekvalitní příjem televize nebo rozhlasu

Automatická migrace na nový tarif operátorem

Jak na odvolání obecného souhlasu ke kontaktování za účelem marketingových nabídek

Jak správně reklamovat telekomunikační a poštovní služby

Manuál ČTÚ radí, jak na nevyžádané marketingové hovory

Automatické prodloužení účastnické smlouvy operátorem

Na co si dát pozor při používání zesilovačů mobilního signálu

Cenové zvýhodnění pro osoby se zvláštními sociálními potřebami

Komerční digitální rozhlasové vysílání

Vyjádření pedsedkyně Rady ČTÚ k jednání s ministrem průmyslu a obchodu

K přenositelnosti čísel nebo přístupu k internetu se váže i právo na paušální náhradu

Jak postupovat při změně poskytovatele služby přístupu k internetu

Jednostranná změna smlouvy musí být oznámena jasně a srozumitelně

ČTÚ navrhuje dočasnou regulaci velkoobchodního trhu přístupu k mobilním službám

Telekomunikační akademie stále rozšiřuje své aktivity

Podvodné telefonáty s podvržením čísla volajícího

Úmrtím účastníka jeho smlouva s operátorem automaticky nezaniká

Jak správně měřit rychlost internetu s nástrojem NetTest

Klidné volání a datování v EU pokračuje

Změny v oblasti správy čísel posílí ochranu spotřebitele

NetTest pomáhá zlepšovat kvalitu služby přístupu k internetu v ČR

Výsledky měření pokrytí železničních koridorů a dálnic signálem mobilních sítí

Co přináší novela zákona o elektronických komunikacích pro podnikatele

Telemarketing podle nových pravidel

Co je a není neomezený tarif

Co se mění v oblasti elektronických komunikací od 1. ledna 2022

Kontrola plnění závazků z aukce 4G

Vysoké pokuty za zneužívání tísňových linek

Nabídka zaměstnání