logo

BEREC podporuje přístup ČTÚ k analýze relevantního trhu č. 5

BEREC - sdružení evropských regulačních orgánů ze zemí EU v oblasti elektronických komunikací, potvrdil 10.7. 2012 správnost postupu ČTÚ při analýze relevantního trhu č. 5 - velkoobchodní širokopásmový přístup v sítích elektronických komunikací.

Toto stanovisko je součástí druhé fáze přezkumu analýzy Evropskou komisí, který byl zahájen 11.6. 2012 (podle článků 7 a 7a Rámcové směrnice).

EK vyslovila obavu, že by návrh ČTÚ mohl být v rozporu s evropskou legislativou a potenciálně vytvářet bariéry vnitřnímu trhu. Proto zahájila druhou fázi přezkumu jak k návrhu samotné analýzy (podle článku 7 Rámcové směrnice), tak k návrhu nápravných opatření (podle článku 7 a Rámcové směrnice) na segmentu s nižší úrovní konkurence, kde Evropská komise postrádala uložení cenové regulace.

ČTÚ v rámci výše diskutované analýzy zahrnul do věcného vymezení trhu vedle služeb ADSL rovněž služby poskytované kabelovými a WiFi operátory a následně - s ohledem na různé konkurenční podmínky panující na území České republiky - provedl tzv. geografickou segmentaci trhu. V obcích a městech s dostatečnou mírou a úrovní konkurence, kde nezjistil žádný podnik s významnou tržní silou, regulaci nenavrhl.

Pouze v oblastech s nižší úrovní konkurence byla jako podnik s významnou tržní silou označena společnost Telefónica Czech Republic, a proto jí v souladu se zákonem hodlá regulátor uložit nezbytné regulační povinnosti.

BEREC ve svém stanovisku obavy Evropské komise nepotvrdil a podpořil správnost přístupu ČTÚ. Toto stanovisko se týká zatím pouze vlastní analýzy relevantního trhu, do konce července 2012 bude rovněž zveřejněno stanovisko k návrhu nápravných opatření na segmentu s nižší úrovní konkurence.

Evropská komise doposud podle novelizovaného evropského regulačního rámce zahájila celkem 14 přezkumných fází k návrhům opatření (analýz nebo nápravných opatření) jednotlivých evropských regulátorů. Ve všech dosud vydaných stanoviscích přitom BEREC vždy buď plně, či z větší části, pochybnosti Evropské komise potvrdil.

Stanovisko k analýze ČTÚ k relevantnímu trhu č. 5 je tak první, ve kterém BEREC plně podpořil postup regulačního orgánu a nikoliv pochybnosti Evropské komise.

Evropská komise do 11.8. 2012 vydá své finální rozhodnutí ve věci analýzy českého relevantního trhu velkoobchodního širokopásmového přístupu k internetu, ve kterém by měla v maximální míře zohlednit stanovisko BEREC.

Do 11.9. 2012 pak vydá finální stanovisko rovněž k návrhu nápravných opatření. Evropská komise má právo veta k návrhům analýz relevantního trhu, avšak k návrhům nápravných opatření naopak právo veta nemá.

Další články k tématům - ADSL - analýza - BEREC - EU - konkurence - operátor - přezkum - WiFi - zákon

Článek ze dne 18. července 2012 - středa

Další články od Český telekomunikační úřad

Úspěšný rok činnosti Telekomunikační akademie

Uzavírání smluv na dálku a mimo obchodní prostory

Online platformy a vyhledavače pod dohledem ČTÚ

Výsledky kontroly poskytovatelů služby přístupu k internetu

Marek Ebert - nový předseda Rady ČTÚ

O2 bude poskytovat speciální koncová zařízení pro zdravotně postižené

Cenově zvýhodněné telco služby pro zdravotně postižené a osoby s nízkými příjmy

Mobilní aplikace NetTest

Posílení role ČTÚ v řešení sporů

Jak řešit nekvalitní příjem televize nebo rozhlasu

Automatická migrace na nový tarif operátorem

Jak na odvolání obecného souhlasu ke kontaktování za účelem marketingových nabídek

Jak správně reklamovat telekomunikační a poštovní služby

Manuál ČTÚ radí, jak na nevyžádané marketingové hovory

Automatické prodloužení účastnické smlouvy operátorem

Na co si dát pozor při používání zesilovačů mobilního signálu

Cenové zvýhodnění pro osoby se zvláštními sociálními potřebami

Komerční digitální rozhlasové vysílání

Vyjádření pedsedkyně Rady ČTÚ k jednání s ministrem průmyslu a obchodu

K přenositelnosti čísel nebo přístupu k internetu se váže i právo na paušální náhradu

Jak postupovat při změně poskytovatele služby přístupu k internetu

Jednostranná změna smlouvy musí být oznámena jasně a srozumitelně

ČTÚ navrhuje dočasnou regulaci velkoobchodního trhu přístupu k mobilním službám

Telekomunikační akademie stále rozšiřuje své aktivity

Podvodné telefonáty s podvržením čísla volajícího

Úmrtím účastníka jeho smlouva s operátorem automaticky nezaniká

Jak správně měřit rychlost internetu s nástrojem NetTest

Klidné volání a datování v EU pokračuje

Změny v oblasti správy čísel posílí ochranu spotřebitele

NetTest pomáhá zlepšovat kvalitu služby přístupu k internetu v ČR

Výsledky měření pokrytí železničních koridorů a dálnic signálem mobilních sítí

Co přináší novela zákona o elektronických komunikacích pro podnikatele

Telemarketing podle nových pravidel

Co je a není neomezený tarif

Co se mění v oblasti elektronických komunikací od 1. ledna 2022

Kontrola plnění závazků z aukce 4G

Vysoké pokuty za zneužívání tísňových linek

Měřicí nástroj NetTest má za sebou první měsíc provozu

Nenechte se zpomalit a plaťte jen za skutečnou rychlost internetu

NetTest - certifikované měření kvality přístupu k internetu

Nová edukativní videa Telekomunikační akademie ČTÚ

Schválení novely zákona o elektronických komunikacích posiluje ochranu spotřebitele

ČTÚ podporuje schválení novely Zákona o elektronických komunikacích v původní verzi

Nekvalitní antény způsobují problémy s příjmem DVB-T2

Přísnější pravidla pro telemarketing nelikvidují byznys

Senát neschválil transpoziční novelu zákona o elektronických komunikacích

Nevyžádané marketingové hovory

Jak je to se zpolatněním při volání na covid informační linku 1221

Obnova telekomunikační infrastruktury v oblastech postižených tornádem

Telefony a speciální zařízení za dostupnou cenu pro osoby se zdravotním postižením

Nabídka zaměstnání