logo

BEREC podporuje přístup ČTÚ k analýze relevantního trhu č. 5

BEREC - sdružení evropských regulačních orgánů ze zemí EU v oblasti elektronických komunikací, potvrdil 10.7. 2012 správnost postupu ČTÚ při analýze relevantního trhu č. 5 - velkoobchodní širokopásmový přístup v sítích elektronických komunikací.

Toto stanovisko je součástí druhé fáze přezkumu analýzy Evropskou komisí, který byl zahájen 11.6. 2012 (podle článků 7 a 7a Rámcové směrnice).

EK vyslovila obavu, že by návrh ČTÚ mohl být v rozporu s evropskou legislativou a potenciálně vytvářet bariéry vnitřnímu trhu. Proto zahájila druhou fázi přezkumu jak k návrhu samotné analýzy (podle článku 7 Rámcové směrnice), tak k návrhu nápravných opatření (podle článku 7 a Rámcové směrnice) na segmentu s nižší úrovní konkurence, kde Evropská komise postrádala uložení cenové regulace.

ČTÚ v rámci výše diskutované analýzy zahrnul do věcného vymezení trhu vedle služeb ADSL rovněž služby poskytované kabelovými a WiFi operátory a následně - s ohledem na různé konkurenční podmínky panující na území České republiky - provedl tzv. geografickou segmentaci trhu. V obcích a městech s dostatečnou mírou a úrovní konkurence, kde nezjistil žádný podnik s významnou tržní silou, regulaci nenavrhl.

Pouze v oblastech s nižší úrovní konkurence byla jako podnik s významnou tržní silou označena společnost Telefónica Czech Republic, a proto jí v souladu se zákonem hodlá regulátor uložit nezbytné regulační povinnosti.

BEREC ve svém stanovisku obavy Evropské komise nepotvrdil a podpořil správnost přístupu ČTÚ. Toto stanovisko se týká zatím pouze vlastní analýzy relevantního trhu, do konce července 2012 bude rovněž zveřejněno stanovisko k návrhu nápravných opatření na segmentu s nižší úrovní konkurence.

Evropská komise doposud podle novelizovaného evropského regulačního rámce zahájila celkem 14 přezkumných fází k návrhům opatření (analýz nebo nápravných opatření) jednotlivých evropských regulátorů. Ve všech dosud vydaných stanoviscích přitom BEREC vždy buď plně, či z větší části, pochybnosti Evropské komise potvrdil.

Stanovisko k analýze ČTÚ k relevantnímu trhu č. 5 je tak první, ve kterém BEREC plně podpořil postup regulačního orgánu a nikoliv pochybnosti Evropské komise.

Evropská komise do 11.8. 2012 vydá své finální rozhodnutí ve věci analýzy českého relevantního trhu velkoobchodního širokopásmového přístupu k internetu, ve kterém by měla v maximální míře zohlednit stanovisko BEREC.

Do 11.9. 2012 pak vydá finální stanovisko rovněž k návrhu nápravných opatření. Evropská komise má právo veta k návrhům analýz relevantního trhu, avšak k návrhům nápravných opatření naopak právo veta nemá.

Další články k tématům - ADSL - analýza - BEREC - EU - konkurence - operátor - přezkum - WiFi - zákon

Článek ze dne 18. července 2012 - středa

Další články od Český telekomunikační úřad

Aukce kmitočtů na broadband čtvrté generace bude pokračovat i po Novém roce

Návrh analýzy relevantního trhu č. 8 k veřejné konzultaci

Cenová kalkulačka mobilní telefonie Tarifon.cz s akreditací ČTÚ

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za listopad 2012

RC modely a hračky s dálkovým ovládáním mohou být provozovány jen na vyhrazených kmitočtech

EK připomínkuje návrh nových velkoobchodních cen terminačních poplatků

Broadband čtvrté generace: aukce kmitočtů stále probíhá

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za říjen 2012

Vývoj cen za volání a internet sleduje barometr ČTÚ

ČTÚ zkracuje lhůty přenositelnosti telefonních čísel mezi operátory

DIMCO čelí trestnímu oznámení ČTÚ za nevyžádané placené prémiové SMS

Vývoj trhu elektronických komunikací v České republice

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za září 2012

Všichni zájemci o broadband čtvrté generace splnily podmínky pro účast v aukci

ČTÚ mění termín ověření dopadů provozu LTE sítě na příjem digitální televize

ČTÚ navrhuje další snížení terminačních poplatků

Návrh ČTÚ k realizaci přenositelnosti telefonních čísel

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za srpen 2012

Kmitočty pro broadband čtvrté generace chtějí čtyři zájemci

ČTÚ uzavírá monitoring přechodu na digitální televizní vysílání

ČTÚ ověřuje dopady provozu LTE sítě na příjem digitální televize

116000: Horká linka pro případy pohřešovaných dětí

Poplatky Skylink: další správní řízení s provozovatelem sateliní televize M77 Group

Další postup ČTÚ při analýze relevantního trhu č. 5

D-Book: aktualizace doporučení technické specifikace digitálních přijímačů a zařízení

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za červenec 2012

Info ČTÚ o postupu šetření servisního poplatku za satelitní televizní služby Skylink a CSlink

BEREC podporuje přístup ČTÚ k analýze relevantního trhu č. 5

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za červen 2012

ČTÚ vyhlásil aukci volných kmitočtů

Vypořádání připomínek aukce volných kmitočtů

ČTÚ snižuje velkoobchodní ceny za ukončení volání v mobilních sítích

Servisní poplatek za satelitní televizní služby Skylink a CSlink prošetřuje ČTÚ

Vypořádání připomínek aukce volných kmitočtů oznámí ČTÚ koncem června

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za květen 2012

Společný postup RRTV a ČTÚ při výkonu sdílené působnosti

Workshop ČTÚ k přípravě prováděcích předpisů k poštovním službám

Interaktivní elektronické formuláře ČTÚ zrychlí komunikaci s občany

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za duben 2012

Veřejná konzultace k využívání rádiových kmitočtů a provozování zařízení v pásmu 10 GHz

Výzva předsedy Rady ČTÚ poskytovatelům mobilních služeb ve věci ochrany spotřebitelů

Text výzvy předsedy Rady ČTÚ generálním ředitelům mobilních operátorů v ČR k úpravě VOP

Budoucnost rozvoje zemského TV vysílání ve standardu DVB-T2

Výroční zpráva ČTÚ za rok 2011

Monitoring komerčního poskytování dílčích služeb univerzální služby za rok 2011

Používání jednacího jazyka pro jednání s ČTÚ je nezbytné

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za březen 2012

ČTÚ prodlužuje veřejnou konzultaci k podmínkám aukce kmitočtů digitální dividendy

Rada ČTÚ schválila stanovení nového relevantního trhu č. 8

Stanovisko ČTÚ ke studii Informačního institutu

Nabídka zaměstnání