logo

Český telekomunikační úřad udělil dočasné oprávnění pro multiplex A v Hradci Králové

České Radiokomunikace ve spolupráci s Českým telekomunikačním úřadem (ČTÚ) a všemi zúčastněnými provozovateli vysílání (ČT, TV Nova a ČRo) zahájily koncem minulého týdne krátkodobé vysílání digitálního multiplexu A v Hradci Králové.

Vysílání je určeno primárně pro potřeby konference Internet ve státní správě a samosprávě (ISSS) konané ve dnech 7. a 8. dubna, digitální vysílání si nicméně mohou naladit i zájemci Hradci Králové i okolí.

Český telekomunikační úřad udělil minulý týden Českým Radiokomunikacím dočasné 14denní oprávnění na využívání kmitočtu pro multiplex A v Hradci Králové. "Pro vysílání jsme použili anténu umístěnou ve výšce 26 m, která svým dosahem pokryje území města Hradce Králové a okolí," řekl Ing. Martin Roztočil, ředitel Úseku vysílacích služeb Českých Radiokomunikací.

"Primárně chceme využít vysílání MUXu A pro demonstraci našich měřících vozů pro účely konference Internet ve státní správě a samosprávě," říká Ing. Jiří Duchač, ředitel odboru správy kmitočtového spektra Českého telekomunikačního úřadu.

Digitální vysílání, které je nyní v Hradci Králové k dispozici, zahrnuje kompletní obsah multiplexu A. Jeho součástí jsou 4 veřejnoprávní televizní stanice (ČT 1, ČT 2, ČT 4 a ČT 24) a komerční televize Nova. Kromě televizního vysílání je součástí MUXu A také sedm okruhů Českého rozhlasu (ČRo1-Radiožurnál, ČRo2-Praha, ČRo3-Vltava, ČRo4-Rádio Wave, ČRo Leonardo, ČRo D-dur a Rádio Česko). Vysílač je umístěn na budově T-Mobile v Collinově ulici 420. Vysílání multiplexu A je šířeno na 54. kanále s horizontální polarizací a maximálním ERP 30 dBW. Vysílání si zájemci mohou naladit až do 8. dubna, kdy bude konference ISSS v Hradci Králové končit.

Článek ze dne 2. dubna 2008 - středa

Další články od Ceský telekomunikacní úrad

Měsíční monitorovací zpráva za listopad 2008

Udělení poštovní licence na období 2009 až 2012

Výsledky diskuse v rámci panelu mladých

Na ČTÚ jednala technická skupina o plánu přechodu digitálního vysílání

Měsíční monitorovací zpráva za říjen 2008

Vyhodnocení třetího kola projektu MOSEK

Pokuta 300 000 Kč od ČTÚ pro České Radiokomunikace

Etická pravidla marketingu našich operátorů

Měsíční monitorovací zpráva za září 2008

Workshop ČTÚ Digitalizace a digitální dividenda

Digitalizace a digitální dividenda

Vyhodnocení druhého kola projektu MOSEK

Měsíční monitorovací zpráva za měsíc srpen 2008

ČTÚ zkoumal rozsah pokrytí obyvatelstva analogovým vysíláním

Měsíční monitorovací zpráva za červenec 2008

Měsíční monitorovací zpráva za měsíc červen 2008

Rozhodnutí o uložení povinnosti poskytovat zvláštní ceny v rámci univerzální služby

ČTÚ a Telekomunikační úřad Slovenské republiky si vyměnili zkušenosti v měření DVB-T

Měsíční monitorovací zpráva za měsíc květen 2008

Měsíční monitorovací zpráva za duben 2008

13. implementační zpráva EK hodnotí trh elektronických komunikací v roce 2007

ČTÚ schválil vyhlášku o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského televizního vysílání

Technický plán přechodu schválila vláda

Český telekomunikační úřad udělil oprávnění k využívání evropského harmonizovaného čísla 116 111

Zpráva o plnění povinností České pošty

Zájemci na poskytovatele zvláštních cen v rámci univerzální služby

Stanovisko k reportáži vysílané televizí Nova 14. dubna 2008 v Televizních novinách

Měsíční monitorovací zpráva za měsíc březen 2008

Předseda Rady ČTÚ jednal se Stálou komisí pro sdělovací prostředky PSP

VÝZVA k předložení nabídky Monitoring služeb elektronických komunikací 2008

Český telekomunikační úřad udělil dočasné oprávnění pro multiplex A v Hradci Králové

Stanovisko ČTÚ k informacím o ceně za přenesení mobilního telefonního čísla, uvedeným v analýze Evropské komise

Měsíční monitorovací zpráva za měsíc únor 2008

Český telekomunikační úřad šetří rušení televizního příjmu zařízením společnosti MobilKom

Jednání APVTS s Radou ČTÚ

Měsíční monitorovací zpráva za měsíc leden 2008

Měsíční monitorovací zprávu za měsíc prosinec

ČTÚ dokončil vyúčtování prokazatelné ztráty z poskytování univerzální služby v roce 2004

Nabídka zaměstnání