logo

ČTÚ hodnotí průběh přechodu analogového na digitální televizní vysílání

Český telekomunikační úřad (ČTÚ), v souladu s nařízením vlády o technickém plánu přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání (TPP), již potřetí vyhodnotil průběh přechodu v jednotlivých územních oblastech.

Dokument obsahuje aktuální informace o stavu digitalizace k 15. září 2009. Informuje o stavu realizace všech vysílacích sítí pro šíření DVB-T vysílání, zahrnuje i porovnání s výchozím stavem pokrytí České republiky, resp. jednotlivých územních oblastí, analogovým (ATV) a digitálním (DTV) zemským televizním vysíláním.

Oproti březnu 2009 se pokrytí území a obyvatel signálem sítí zemského digitálního televizního vysílání výrazně zvýšilo zejména u sítě 1. V případě sítě 1 (programy ČT) se pokrytí počtu obyvatel zvýšilo z 61,5 % obyvatel na 78,7 %, u sítě 2 (programy TV Nova a TV Prima) z 53 % na 63,8 % obyvatel. Pokrytí sítí 3 se zvýšilo z 45,9 % na 51,8 % o 16 procentních bodů na 45,9 % obyvatel a v případě sítě 4 pokrytí sítí zůstalo na stejné hodnotě 26,6 % obyvatel.

Vzhledem k nezbytnosti uvolnění rádiových kanálů pro jejich další využití k zahájení DVB-T vysílání především ve vysílací síti 1 vyhrazené pro šíření veřejnoprávního multiplexu došlo k ukončování analogového televizního vysílání programu ČT2. Oproti rozsahu pokrytí počtu obyvatel k termínu 15. března 2009 (64,4 % pokrytí počtu obyvatel ČR) klesla tato hodnota na 55,3 %. U zbývajících programů (ČT1, Nova a Prima) nedošlo k žádné výrazné změně rozsahu pokrytí ATV.

K termínu 15. září 2009 byla dostupnost DTV vyhodnocena následovně :

Zpráva také zahrnuje, v souvislosti se zahájením postupného ukončování zemského ATV v jednotlivých územních oblastech, i údaje o měření pokrytí obyvatel České republiky televizním signálem, zajišťovaném ČTÚ. Měření jsou zaměřena především na lokality, kde je pokrytí analogovým signálem zajišťováno televizními převaděči a kde jsou výpočtem indikovány nedostatky v pokrytí DTV.

V návaznosti na monitorování procesu digitalizace byl v průběhu května a června realizován již třetí rozsáhlý reprezentativní celostátní výzkum dospělé populace ČR starší 15 let k tématice přechodu na digitální televizní vysílání. Garantem zadání a vyhodnocení uvedeného výzkumu, který je pravidelně v průběhu přechodu opakován, je ČTÚ.

Další články k tématům - analogového - ATV - ČTÚ - digitální - dostupný - dtv - DVB-T - měření - pokrytí - příjem - televizní - vysílání

Článek ze dne 23. září 2009 - středa

Další články od Český telekomunikační úřad

Měsíční monitorovací zpráva za listopad 2009

Zabezpečení VoIP ústředen a telefonů

ČTÚ provedl kontrolu cen v Českých Radiokomunikacích

Měsíční monitorovací zpráva za říjen 2009

ČTÚ vyřešil problém se zastíněním radioreléové trasy větrnou elektrárnou

Měsíční monitorovací zpráva za září 2009

ČTÚ zahájil s Telefónica O2 správní řízení ve věci přenositelnosti telefonních čísel

Ukončení hlasového volání v jednotlivých veřejných mobilních telefonních sítích

ČTÚ snižuje počet veřejných telefonních automatů pro rok 2010

ČTÚ hodnotí průběh přechodu analogového na digitální televizní vysílání

Měsíční monitorovací zpráva za červenec 2009

Doba přenesení telefonního čísla mezi pevnými operátory by se měla zkrátit

Stanovisko České republiky k návrhu Doporučení o regulovaném přístupu k NGA pro COCOM

Stanovisko ČTÚ a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR k návrhu Doporučení o regulovaném přístupu k NGA

Měsíční monitorovací zpráva za červen 2009

Člen Rady ČTÚ pomohl k vítězství České republiky v mezinárodní arbitráži

ČTÚ aktualizoval informace o vyhodnocení pokrytí ČR televizním signálem

Měsíční monitorovací zpráva za květen 2009

Měsíční monitorovací zpráva za duben 2009

Příjem zemské digitální televize

Měsíční monitorovací zpráva za leden 2009

DIGITÁLNÍ DIVIDENDA II

Do prvého vypnutí analogového vysílání v Praze zbývá 90 dnů

Projekt Americké obchodní komory o Nejlepšího regulátora

Rozhodnutí o ceně

Měsíční monitorovací zpráva za prosinec 2008

ČTÚ zprovoznil na svém webu novou rubriku o stavu digitalizace

Nabídka zaměstnání