logo

ČTÚ provedl kontrolu cen v Českých Radiokomunikacích

V období od 2.7. do 19.11. 2009 provedl Český telekomunikační úřad státní kontrolu v Českých Radiokomunikacích. Kontrolní komise prověřila, zda cenotvorba u služeb DVB-T probíhá v souladu s příslušnou legislativou.

Výsledky kontroly ČTÚ prokázaly, že ČRa byly v souladu a splnily veškeré povinnosti pro šíření DVB-T, které jim ukládá zákon o elektronických komunikacích č. 127/2005 Sb.

Detailní státní kontrola si kladla za cíl ověřit, zda je plněna povinnost podnikatele poskytujícího službu šíření zemského digitálního rozhlasového a televizního vysílání. Zástupci ČTÚ prověřili nákladový model i způsob kalkulace cen za produkty DVB-T a zjistili, že zveřejněné smluvní podmínky obsahují návrh cen rozdělený na ceny celkové a ceny dílčí v souladu se zákonem o elektronických komunikacích.

Závěr kontroly ČTÚ prokázal, že České Radiokomunikace postupují zcela v souladu s platnou legislativou.

Další články k tématům - ceny - ČTÚ - DVB-T - kontrolu - úřad

Článek ze dne 25. listopadu 2009 - středa

Další články od Český telekomunikační úřad

Měsíční monitorovací zpráva za listopad 2009

Zabezpečení VoIP ústředen a telefonů

ČTÚ provedl kontrolu cen v Českých Radiokomunikacích

Měsíční monitorovací zpráva za říjen 2009

ČTÚ vyřešil problém se zastíněním radioreléové trasy větrnou elektrárnou

Měsíční monitorovací zpráva za září 2009

ČTÚ zahájil s Telefónica O2 správní řízení ve věci přenositelnosti telefonních čísel

Ukončení hlasového volání v jednotlivých veřejných mobilních telefonních sítích

ČTÚ snižuje počet veřejných telefonních automatů pro rok 2010

ČTÚ hodnotí průběh přechodu analogového na digitální televizní vysílání

Měsíční monitorovací zpráva za červenec 2009

Doba přenesení telefonního čísla mezi pevnými operátory by se měla zkrátit

Stanovisko České republiky k návrhu Doporučení o regulovaném přístupu k NGA pro COCOM

Stanovisko ČTÚ a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR k návrhu Doporučení o regulovaném přístupu k NGA

Měsíční monitorovací zpráva za červen 2009

Člen Rady ČTÚ pomohl k vítězství České republiky v mezinárodní arbitráži

ČTÚ aktualizoval informace o vyhodnocení pokrytí ČR televizním signálem

Měsíční monitorovací zpráva za květen 2009

Měsíční monitorovací zpráva za duben 2009

Příjem zemské digitální televize

Měsíční monitorovací zpráva za leden 2009

DIGITÁLNÍ DIVIDENDA II

Do prvého vypnutí analogového vysílání v Praze zbývá 90 dnů

Projekt Americké obchodní komory o Nejlepšího regulátora

Rozhodnutí o ceně

Měsíční monitorovací zpráva za prosinec 2008

ČTÚ zprovoznil na svém webu novou rubriku o stavu digitalizace

Nabídka zaměstnání