logo

ČTÚ snižuje počet veřejných telefonních automatů pro rok 2010

Český telekomunikační úřad dne 22. září 2009 rozhodl o změně rozhodnutí o uložení povinnosti poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu – služby veřejných telefonních automatů - VTA.

Tímto rozhodnutím byl stanoven nový počet VTA pro rok 2010, které budou provozovány společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s. na základě jí uložené povinnosti v rámci univerzální služby. Rozhodnutí vychází z výsledků provedeného přezkumu v roce 2007, které ukázaly na znatelný pokles zájmu o využívání VTA, a navazuje na rozhodnutí postupně snížit počet povinně provozovaných VTA mezi lety 2009 - 2011.

Uvedenou změnou podmínek rozhodnutí dojde k zefektivnění využívání VTA provozovaných v rámci univerzální služby a současně i ke snížení nároků na financování čistých nákladů na tuto část univerzální služby.

Rozhodnutím Úřadu však není nijak dotčeno provozování VTA na komerčním základě, a to nejen ze strany společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

Další články k tématům - automatů - O2 - počet - služby - univerzální - VTA

Článek ze dne 30. září 2009 - středa

Další články od Český telekomunikační úřad

Měsíční monitorovací zpráva za listopad 2009

Zabezpečení VoIP ústředen a telefonů

ČTÚ provedl kontrolu cen v Českých Radiokomunikacích

Měsíční monitorovací zpráva za říjen 2009

ČTÚ vyřešil problém se zastíněním radioreléové trasy větrnou elektrárnou

Měsíční monitorovací zpráva za září 2009

ČTÚ zahájil s Telefónica O2 správní řízení ve věci přenositelnosti telefonních čísel

Ukončení hlasového volání v jednotlivých veřejných mobilních telefonních sítích

ČTÚ snižuje počet veřejných telefonních automatů pro rok 2010

ČTÚ hodnotí průběh přechodu analogového na digitální televizní vysílání

Měsíční monitorovací zpráva za červenec 2009

Doba přenesení telefonního čísla mezi pevnými operátory by se měla zkrátit

Stanovisko České republiky k návrhu Doporučení o regulovaném přístupu k NGA pro COCOM

Stanovisko ČTÚ a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR k návrhu Doporučení o regulovaném přístupu k NGA

Měsíční monitorovací zpráva za červen 2009

Člen Rady ČTÚ pomohl k vítězství České republiky v mezinárodní arbitráži

ČTÚ aktualizoval informace o vyhodnocení pokrytí ČR televizním signálem

Měsíční monitorovací zpráva za květen 2009

Měsíční monitorovací zpráva za duben 2009

Příjem zemské digitální televize

Měsíční monitorovací zpráva za leden 2009

DIGITÁLNÍ DIVIDENDA II

Do prvého vypnutí analogového vysílání v Praze zbývá 90 dnů

Projekt Americké obchodní komory o Nejlepšího regulátora

Rozhodnutí o ceně

Měsíční monitorovací zpráva za prosinec 2008

ČTÚ zprovoznil na svém webu novou rubriku o stavu digitalizace

Nabídka zaměstnání