logo

ČTÚ uzavírá monitoring přechodu na digitální televizní vysílání

Rada ČTÚ projednala a schválila závěrečnou Zprávu o průběhu přechodu zemského analogového televizního vysílání na digitální - DVB-T. Zprávě předcházelo osm dílčích monitorovacích zpráv, které byly zpracovávány od roku 2008 každých šest měsíců.

Všechny dílčí i závěrečnou zprávu doprovázejí výstupy z dlouhodobého celostátního výzkumu zadaného ČTÚ. Ty mimo jiné postihují proměnu televizního chování obyvatel se zřetelem na nové technologie.

Závěrečná Zpráva shrnuje a uzavírá přechod na zemské digitální televizní vysílání od jeho počátku v roce 2008 do 30.6. 2012. Zpráva kromě zhodnocení jednotlivých etap určených technickým plánem přechodu a celkového vyhodnocení informuje také o realizaci vysílacích sítí pro digitální televizní vysílání a o problematice regionálního vysílání.

Vedle toho dokumentuje pokrytí jednotlivých územních oblastí digitálním televizním signálem k 30.6. 2012. Podává rovněž přehled o aktivitách ČTÚ při ověřování dostupnosti signálu jednotlivých digitálních sítí a či řešení podnětů televizních diváků.

"Přechod na zemské digitální televizní vysílání proběhl v České republice hladce, bez jakýchkoliv zásadních negativních dopadů na diváckou veřejnost a dokonce se ho podařilo o čtyři měsíce zkrátit. A to i přesto, že celý proces zpočátku komplikovaly nutné legislativní úpravy a lokální nedostatek potřebných rádiových kmitočtů zapříčiněný předstihem přechodu oproti některým sousedním zemím", konstatuje Pavel Dvořák, předseda rady ČTÚ.

Petr Dvořák současně důrazně upozorňuje: "Jeden přechod tedy úspěšně skončil, ale již nyní je třeba uvažovat o podmínkách pro další technologický rozvoj (DVB-T2). ČTÚ proto již nyní činí nezbytné kroky, aby jej mohl koordinovat s obdobným procesem v sousedních státech. Musíme být plně připraveni na Světovou radiokomunikační konferenci WRC 2015, která by měla v tomto ohledu přijmout zásadní rozhodnutí. Předpokládáme rovněž, že i nová státní politika Digitální Česko II. bude této oblasti věnovat značný prostor a jsme připraveni spolupracovat s MPO na formulaci jejich základních parametrů."

Závěrečný výzkum nechal ČTÚ zpracovat pro komplexní pohled na dokončený proces přechodu na digiální vysílání - výzkumný tým Karolína Kolesárová a Ivan Tomek, sběr dat STEM/MARK.

Z výsledků závěrečného výzkumu mimo jiné vyplývá že:

Kromě těchto informací nabízejí výsledky výzkumu i řadu dalších zajímavých údajů - počínaje časovými řadami sledování televize přes zájem o placené televizní služby a konče vybavením domácností.

Článek ze dne 10. září 2012 - pondělí

Další články od Český telekomunikační úřad

Mobilní aplikace NetTest

Posílení role ČTÚ v řešení sporů

Jak řešit nekvalitní příjem televize nebo rozhlasu

Automatická migrace na nový tarif operátorem

Jak na odvolání obecného souhlasu ke kontaktování za účelem marketingových nabídek

Jak správně reklamovat telekomunikační a poštovní služby

Manuál ČTÚ radí, jak na nevyžádané marketingové hovory

Automatické prodloužení účastnické smlouvy operátorem

Na co si dát pozor při používání zesilovačů mobilního signálu

Cenové zvýhodnění pro osoby se zvláštními sociálními potřebami

Komerční digitální rozhlasové vysílání

Vyjádření pedsedkyně Rady ČTÚ k jednání s ministrem průmyslu a obchodu

K přenositelnosti čísel nebo přístupu k internetu se váže i právo na paušální náhradu

Jak postupovat při změně poskytovatele služby přístupu k internetu

Jednostranná změna smlouvy musí být oznámena jasně a srozumitelně

ČTÚ navrhuje dočasnou regulaci velkoobchodního trhu přístupu k mobilním službám

Telekomunikační akademie stále rozšiřuje své aktivity

Podvodné telefonáty s podvržením čísla volajícího

Úmrtím účastníka jeho smlouva s operátorem automaticky nezaniká

Jak správně měřit rychlost internetu s nástrojem NetTest

Klidné volání a datování v EU pokračuje

Změny v oblasti správy čísel posílí ochranu spotřebitele

NetTest pomáhá zlepšovat kvalitu služby přístupu k internetu v ČR

Výsledky měření pokrytí železničních koridorů a dálnic signálem mobilních sítí

Co přináší novela zákona o elektronických komunikacích pro podnikatele

Telemarketing podle nových pravidel

Co je a není neomezený tarif

Co se mění v oblasti elektronických komunikací od 1. ledna 2022

Kontrola plnění závazků z aukce 4G

Vysoké pokuty za zneužívání tísňových linek

Měřicí nástroj NetTest má za sebou první měsíc provozu

Nenechte se zpomalit a plaťte jen za skutečnou rychlost internetu

NetTest - certifikované měření kvality přístupu k internetu

Nová edukativní videa Telekomunikační akademie ČTÚ

Schválení novely zákona o elektronických komunikacích posiluje ochranu spotřebitele

ČTÚ podporuje schválení novely Zákona o elektronických komunikacích v původní verzi

Nekvalitní antény způsobují problémy s příjmem DVB-T2

Přísnější pravidla pro telemarketing nelikvidují byznys

Senát neschválil transpoziční novelu zákona o elektronických komunikacích

Nevyžádané marketingové hovory

Jak je to se zpolatněním při volání na covid informační linku 1221

Obnova telekomunikační infrastruktury v oblastech postižených tornádem

Telefony a speciální zařízení za dostupnou cenu pro osoby se zdravotním postižením

Pozor na podvodné telefonáty s podvržením čísla volajícího

Nástroje detekce ve veřejných komunikačních sítích pro potřeby Vojenského zpravodajství

Pokuty za neplnění podmínek všeobecného oprávnění

Blokace nepovolených internetových her

Srovnávací nástroj cen a kvality služeb

Sankce za nedodržení úpravy smluv přístupu k internetu

ČTÚ spustil srovnávací nástroj cen a kvality služeb

Nabídka zaměstnání