logo Český telekomunikační úřad

Aukce kmitočtů digitálního rozhlasu DAB+

Zájemci o příděly kmitočtů v pásmu 174 - 230 MHz (tzv. III. pásmo) mohou podávat žádosti až do konce srpna - do tohoto termínu je pak potřeba složit i stanovenou peněžní záruku. Následovat bude vyhodnocení došlých žádostí z hlediska splnění formálních náležitostí, následné školení úspěšných žadatelů a zkušební aukce pro ověření jejich připravenosti na aukci. Samotná aukce je plánována na měsíc říjen.

III. pásmo je určeno pro zemské digitální rozhlasové vysílání včetně mobilních multimediálních aplikací a počet práv k využívání rádiových kmitočtů je omezen.

Předmětem výběrového řízení jsou výlučně kmitočty pro komerční rozhlasové vysílání, nikoliv kmitočty pro šíření veřejnoprávního vysílání. V současnosti je vydán pouze příděl Českého rozhlasu pro multiplex veřejné služby a několik dočasných individuálních oprávnění.

Výběrové řízení na kmitočty pro digitální rozhlas DAB+ v pásmu 174 - 230 MHz (tzv. III. pásmo) vyhlásil Český telekomunikační úřad 1. 8. 2023.

Rozvoj rozhlasových služeb

Pásmo je tedy téměř volné a je možné práva k jeho využívání udělit, a tak umožnit využívání příslušných rádiových kmitočtů dalšími uživateli. Využití těchto kmitočtů má značný význam pro budoucí rozvoj rozhlasových služeb a vytvoří podmínky nejen pro rozšíření nabídky rozhlasových programů, ale i pro poskytování dalších mobilních multimediálních aplikací.

Digitální rozhlasové vysílání s využitím nabízených kmitočtů poskytne nový vysílací prostor pro provozovatele rozhlasového vysílání.

2 celoplošné sítě a 27 regionálních

Cílem výběrového řízení je v souladu s požadavky zákona o elektronických komunikacích přidělit zájemcům rádiové kmitočty pro zajištění dvou celoplošných a 27 regionálních vysílacích sítí elektronických komunikací pro poskytování služby šíření zemského digitálního rozhlasového vysílání a mobilních multimediálních aplikací a vytvoření podmínek pro další rozvoj nových digitálních služeb.

Podmínky pro využívání dotčených rádiových kmitočtů byly nastaveny tak, aby se zajistila maximální dostupnost těchto nových služeb pro obyvatele jednotlivých regionů a zároveň byly realizovatelné budoucími držiteli přídělů.

Dalším cílem tohoto výběrové řízení je také podpora hospodářské soutěže v oblasti operátorů vysílacích sítí pro zemské digitální rozhlasové vysílání, a to konkrétně v zajištění plurality operátorů celoplošných i regionálních sítí elektronických komunikací pro digitální rozhlasové vysílání.

Tím bude umožněno taktéž prohloubení hospodářské soutěže mezi provozovateli rozhlasového vysílání, kteří budou mít možnost vysílat obsah prostřednictvím nově zřízených digitálních multiplexů provozovaných operátory vysílacích sítí.

4 fáze aukce kmitočtů

V rámci přípravy výběrového řízení Úřad zpracoval návrh principů a podmínek, uspořádal několik workshopů, na jejichž základě vypracoval podmínky výběrového řízení, provedl jejich veřejnou konzultaci a připomínky zapracoval do finální podoby podmínek výběrového řízení.

Jediným kritériem hodnocení žádostí podaných do výběrového řízení jsou výsledky elektronické aukce. Aukce je organizována metodou kombinatorické tzv. clock aukce a ve čtyřech aukčních fázích, ve kterých budou postupně rozděleny aukční bloky mezi účastníky aukce.

Vítězná kombinace nabídek bude určena samostatně pro každou aukční fázi - bude se jednat o takovou kombinaci nabídek účastníků aukce, jejíž celková hodnota bude nejvyšší a současně se přidělí maximální množství aukčních bloků.

Předmětem první fáze budou aukční bloky vhodné pro celoplošné sítě, předmětem druhé fáze aukční bloky pro sítě pokrývající několik regionů a předmětem třetí fáze aukční bloky umožňující pokrytí pouze jednotlivých regionů.

Ve čtvrté fázi pak budou nabídnuty bez jakýchkoliv omezujících podmínek aukční bloky, které nezíská žádný z účastníků fází předcházejících.

Účast v jednotlivých fázích je omezena na základě definovaného spektrálního limitu tak, aby bylo umožněno vstoupit na trh i menším hráčům a zároveň aby došlo k maximálnímu využití všech přídělů napříč Českou republikou.

Vyvolávací cena 10000 Kč na 100000 obyvatel

Rozvojová kritéria byla stanovena s přihlédnutím na rozvíjející se novou platformu. Celoplošné sítě mají do 18 měsíců pokrýt 50 % obyvatel a dálnic a za dalších 12 měsících pokrýt 80 % obyvatel a dálnic.

Regionální vysílání má pokrýt 40 % obyvatel příslušného regionu do 24 měsíců a za dalších 24 měsíců následně 70 % obyvatel regionu.

Počáteční vyvolávací cena jednotlivých přídělů byla spočtena dle cenového koeficientu stanoveného na 10000 Kč za každých celých 100000 obyvatel, žijících v hranicích území, pro které jsou aukční bloky určeny.

Další články k tématům - aukce kmitočtů - DAB+ - digitální rozhlas - multiplex

Článek Český telekomunikační úřad ze dne středa 23. srpna 2023

Další články od Český telekomunikační úřad

Pětičlená Rada ČTÚ je opět kompletní

Jednostranná změna tarifu ze strany operátora musí být oznámena jasně a srozumitelně

Nová opatření ČTÚ omezí dopady podvodného spoofingu

Podrobné parametry služby musí být součástí každé smlouvy

ČTÚ nemá zákonnou pravomoc odebrat operátorům oprávnění k podnikání

Lepší kvalita signálu mobilních operátorů na železničních koridorech

Konzultace dotační výzvy na opakovače 5G ve vlacích

Opatření ČTÚ pomohou omezit spoofing

DSA přináší mnoho výhod uživatelům digitálních služeb

Při změně operátora nezapomeňte požádat o vrácení nespotřebovaného kreditu

Vyjádření ČTÚ k problematice DSA - Aktu o digitáních službách

Úspěšné ukončení aukce kmitočtů 174 - 230 MHz pro rozhlasové DAB+ vysílání

Podvodné SMS napodobují přepravce zásilek i operátory

VPortal nově informuje o dostupnosti pevného internetového připojení

Ochrana podnikatelů v prostředí online platforem

Pozor na zpoplatnění telefonní linky 1188

Mobilní trh očima spotřebitelů

Přenositelnost telefonních čísel a internetu funguje, změna právní úpravy není nutná

Na přenos čísla mají nárok i podnikatelské subjekty

Rušení TV signálu mobilními rádiovými sítěmi 4G/5G

Spolupráce ČTÚ a Správy železnic

Vývoj cen a trhu služeb elektronických komunikací

Sankce za neuvedení ověřovacího OKU kódu ve smlouvě

Aktualizace všeobecného oprávnění pro hotspoty v CB pásmu 27 MHz

Aukce kmitočtů digitálního rozhlasu DAB+

ČTÚ v roli národního koordinátora digitálních služeb

NetTest pro iOS

NetTest statistiky pomáhají posoudit výkon služby přístupu k internetu

Nadměrné využívání regulovaného roamingu může být zpoplatněno

Změny v nároku na zvýhodněné ceny za volání a službu přístupu k internetu

Rizika prémiových služeb

Průvodce nařízením P2B pro poskytovatele online platforem a internetových vyhledávačů

Roaming v nečlenských zemích EU

ČTÚ vyhodnotil stížností na nekvalitní TV signál

Jak odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nebo mimo obchodní prostory firmy

Úspěšný rok činnosti Telekomunikační akademie

Uzavírání smluv na dálku a mimo obchodní prostory

Online platformy a vyhledavače pod dohledem ČTÚ

Výsledky kontroly poskytovatelů služby přístupu k internetu

Marek Ebert - nový předseda Rady ČTÚ

O2 bude poskytovat speciální koncová zařízení pro zdravotně postižené

Cenově zvýhodněné telco služby pro zdravotně postižené a osoby s nízkými příjmy

Mobilní aplikace NetTest

Posílení role ČTÚ v řešení sporů

Jak řešit nekvalitní příjem televize nebo rozhlasu

Automatická migrace na nový tarif operátorem

Jak na odvolání obecného souhlasu ke kontaktování za účelem marketingových nabídek

Jak správně reklamovat telekomunikační a poštovní služby

Manuál ČTÚ radí, jak na nevyžádané marketingové hovory

Automatické prodloužení účastnické smlouvy operátorem

Nabídka zaměstnání