logo

DIMCO čelí trestnímu oznámení ČTÚ za nevyžádané placené prémiové SMS

ČTÚ podal ,trestní oznámení na DIMOCO Czech s.r.o. za rozesílání nevyžádaných placených prémiových SMS. Na firmu si stěžují desítky spotřebitelů, kteří od ní obdrželi nevyžádané Premium SMS zpoplatňované okamžikem přijetí.

Placené Premium SMS se sice běžně využívají k úhradě různých druhů služeb, ovšem pouze těch, které jsou účastníky předem objednány. Stěžovatelé však namítají, že tak vědomě neučinili. ČTÚ se na orgány činné v trestním řízení obrátil proto, že se na základě zjištěných okolností domnívá, že ze strany společnosti DIMOCO Czech jde o podvodné jednání.

Sám ČTÚ není podle zákona č. 127/2005 Sb. oprávněn stížnosti spotřebitelů řešit, protože se jedná o službu nabízející obsah a nikoliv o šíření, tedy o službu elektronických komunikací.

Postiženým proto doporučuje obracet se s reklamací na poskytovatele služby obsahu a v případě sporu na soud. Kromě toho mohou dát podnět k zahájení správního řízení na Českou obchodní inspekci, popř. podnět na Policii ČR pro podezření z páchání trestné činnosti.

ČTÚ zároveň vyzval Asociaci provozovatelů mobilních sítí (APMS) o neprodlené přijetí účinných opatření vůči společnosti DIMOCO Czech, která podle jeho názoru porušuje i asociační Obecná pravidla pro poskytování služeb prostřednictvím Premium SMS a Premium MMS.

Na Asociaci se obrátil proto, že má v gesci správu kódů pro výše uvedené SMS zprávy. Přiděluje je tzv. primárním administrátorům, jimiž jsou stávající mobilní operátoři. Ti pak mohou pronajímat tyto krátké kódy dále - buď agregátorům služeb obsahu, nebo přímo poskytovatelům služeb obsahu. ČTÚ současně vyjádřil přesvědčení, že Asociace v celé věci zjedná rychle a efektivně pořádek.

ČTÚ upozorňuje spotřebitele, že detailní informace o poskytování služeb prostřednictvím Premium SMS a Premium MMS je možno najít na webu APMS - Asociace provozovatelů mobilních sítí.

Další články k tématům - MMS - podvod - SMS - zákon

Článek ze dne 6. listopadu 2012 - úterý

Další články od Český telekomunikační úřad

Aukce kmitočtů na broadband čtvrté generace bude pokračovat i po Novém roce

Návrh analýzy relevantního trhu č. 8 k veřejné konzultaci

Cenová kalkulačka mobilní telefonie Tarifon.cz s akreditací ČTÚ

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za listopad 2012

RC modely a hračky s dálkovým ovládáním mohou být provozovány jen na vyhrazených kmitočtech

EK připomínkuje návrh nových velkoobchodních cen terminačních poplatků

Broadband čtvrté generace: aukce kmitočtů stále probíhá

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za říjen 2012

Vývoj cen za volání a internet sleduje barometr ČTÚ

ČTÚ zkracuje lhůty přenositelnosti telefonních čísel mezi operátory

DIMCO čelí trestnímu oznámení ČTÚ za nevyžádané placené prémiové SMS

Vývoj trhu elektronických komunikací v České republice

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za září 2012

Všichni zájemci o broadband čtvrté generace splnily podmínky pro účast v aukci

ČTÚ mění termín ověření dopadů provozu LTE sítě na příjem digitální televize

ČTÚ navrhuje další snížení terminačních poplatků

Návrh ČTÚ k realizaci přenositelnosti telefonních čísel

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za srpen 2012

Kmitočty pro broadband čtvrté generace chtějí čtyři zájemci

ČTÚ uzavírá monitoring přechodu na digitální televizní vysílání

ČTÚ ověřuje dopady provozu LTE sítě na příjem digitální televize

116000: Horká linka pro případy pohřešovaných dětí

Poplatky Skylink: další správní řízení s provozovatelem sateliní televize M77 Group

Další postup ČTÚ při analýze relevantního trhu č. 5

D-Book: aktualizace doporučení technické specifikace digitálních přijímačů a zařízení

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za červenec 2012

Info ČTÚ o postupu šetření servisního poplatku za satelitní televizní služby Skylink a CSlink

BEREC podporuje přístup ČTÚ k analýze relevantního trhu č. 5

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za červen 2012

ČTÚ vyhlásil aukci volných kmitočtů

Vypořádání připomínek aukce volných kmitočtů

ČTÚ snižuje velkoobchodní ceny za ukončení volání v mobilních sítích

Servisní poplatek za satelitní televizní služby Skylink a CSlink prošetřuje ČTÚ

Vypořádání připomínek aukce volných kmitočtů oznámí ČTÚ koncem června

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za květen 2012

Společný postup RRTV a ČTÚ při výkonu sdílené působnosti

Workshop ČTÚ k přípravě prováděcích předpisů k poštovním službám

Interaktivní elektronické formuláře ČTÚ zrychlí komunikaci s občany

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za duben 2012

Veřejná konzultace k využívání rádiových kmitočtů a provozování zařízení v pásmu 10 GHz

Výzva předsedy Rady ČTÚ poskytovatelům mobilních služeb ve věci ochrany spotřebitelů

Text výzvy předsedy Rady ČTÚ generálním ředitelům mobilních operátorů v ČR k úpravě VOP

Budoucnost rozvoje zemského TV vysílání ve standardu DVB-T2

Výroční zpráva ČTÚ za rok 2011

Monitoring komerčního poskytování dílčích služeb univerzální služby za rok 2011

Používání jednacího jazyka pro jednání s ČTÚ je nezbytné

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za březen 2012

ČTÚ prodlužuje veřejnou konzultaci k podmínkám aukce kmitočtů digitální dividendy

Rada ČTÚ schválila stanovení nového relevantního trhu č. 8

Stanovisko ČTÚ ke studii Informačního institutu

Nabídka zaměstnání