logo

DIMCO čelí trestnímu oznámení ČTÚ za nevyžádané placené prémiové SMS

ČTÚ podal ,trestní oznámení na DIMOCO Czech s.r.o. za rozesílání nevyžádaných placených prémiových SMS. Na firmu si stěžují desítky spotřebitelů, kteří od ní obdrželi nevyžádané Premium SMS zpoplatňované okamžikem přijetí.

Placené Premium SMS se sice běžně využívají k úhradě různých druhů služeb, ovšem pouze těch, které jsou účastníky předem objednány. Stěžovatelé však namítají, že tak vědomě neučinili. ČTÚ se na orgány činné v trestním řízení obrátil proto, že se na základě zjištěných okolností domnívá, že ze strany společnosti DIMOCO Czech jde o podvodné jednání.

Sám ČTÚ není podle zákona č. 127/2005 Sb. oprávněn stížnosti spotřebitelů řešit, protože se jedná o službu nabízející obsah a nikoliv o šíření, tedy o službu elektronických komunikací.

Postiženým proto doporučuje obracet se s reklamací na poskytovatele služby obsahu a v případě sporu na soud. Kromě toho mohou dát podnět k zahájení správního řízení na Českou obchodní inspekci, popř. podnět na Policii ČR pro podezření z páchání trestné činnosti.

ČTÚ zároveň vyzval Asociaci provozovatelů mobilních sítí (APMS) o neprodlené přijetí účinných opatření vůči společnosti DIMOCO Czech, která podle jeho názoru porušuje i asociační Obecná pravidla pro poskytování služeb prostřednictvím Premium SMS a Premium MMS.

Na Asociaci se obrátil proto, že má v gesci správu kódů pro výše uvedené SMS zprávy. Přiděluje je tzv. primárním administrátorům, jimiž jsou stávající mobilní operátoři. Ti pak mohou pronajímat tyto krátké kódy dále - buď agregátorům služeb obsahu, nebo přímo poskytovatelům služeb obsahu. ČTÚ současně vyjádřil přesvědčení, že Asociace v celé věci zjedná rychle a efektivně pořádek.

ČTÚ upozorňuje spotřebitele, že detailní informace o poskytování služeb prostřednictvím Premium SMS a Premium MMS je možno najít na webu APMS - Asociace provozovatelů mobilních sítí.

Další články k tématům - MMS - podvod - SMS - zákon

Článek ze dne 6. listopadu 2012 - úterý

Další články od Český telekomunikační úřad

Jak řešit nekvalitní příjem televize nebo rozhlasu

Automatická migrace na nový tarif operátorem

Jak na odvolání obecného souhlasu ke kontaktování za účelem marketingových nabídek

Jak správně reklamovat telekomunikační a poštovní služby

Manuál ČTÚ radí, jak na nevyžádané marketingové hovory

Automatické prodloužení účastnické smlouvy operátorem

Na co si dát pozor při používání zesilovačů mobilního signálu

Cenové zvýhodnění pro osoby se zvláštními sociálními potřebami

Komerční digitální rozhlasové vysílání

Vyjádření pedsedkyně Rady ČTÚ k jednání s ministrem průmyslu a obchodu

K přenositelnosti čísel nebo přístupu k internetu se váže i právo na paušální náhradu

Jak postupovat při změně poskytovatele služby přístupu k internetu

Jednostranná změna smlouvy musí být oznámena jasně a srozumitelně

ČTÚ navrhuje dočasnou regulaci velkoobchodního trhu přístupu k mobilním službám

Telekomunikační akademie stále rozšiřuje své aktivity

Podvodné telefonáty s podvržením čísla volajícího

Úmrtím účastníka jeho smlouva s operátorem automaticky nezaniká

Jak správně měřit rychlost internetu s nástrojem NetTest

Klidné volání a datování v EU pokračuje

Změny v oblasti správy čísel posílí ochranu spotřebitele

NetTest pomáhá zlepšovat kvalitu služby přístupu k internetu v ČR

Výsledky měření pokrytí železničních koridorů a dálnic signálem mobilních sítí

Co přináší novela zákona o elektronických komunikacích pro podnikatele

Telemarketing podle nových pravidel

Co je a není neomezený tarif

Co se mění v oblasti elektronických komunikací od 1. ledna 2022

Kontrola plnění závazků z aukce 4G

Vysoké pokuty za zneužívání tísňových linek

Měřicí nástroj NetTest má za sebou první měsíc provozu

Nenechte se zpomalit a plaťte jen za skutečnou rychlost internetu

NetTest - certifikované měření kvality přístupu k internetu

Nová edukativní videa Telekomunikační akademie ČTÚ

Schválení novely zákona o elektronických komunikacích posiluje ochranu spotřebitele

ČTÚ podporuje schválení novely Zákona o elektronických komunikacích v původní verzi

Nekvalitní antény způsobují problémy s příjmem DVB-T2

Přísnější pravidla pro telemarketing nelikvidují byznys

Senát neschválil transpoziční novelu zákona o elektronických komunikacích

Nevyžádané marketingové hovory

Jak je to se zpolatněním při volání na covid informační linku 1221

Obnova telekomunikační infrastruktury v oblastech postižených tornádem

Telefony a speciální zařízení za dostupnou cenu pro osoby se zdravotním postižením

Pozor na podvodné telefonáty s podvržením čísla volajícího

Nástroje detekce ve veřejných komunikačních sítích pro potřeby Vojenského zpravodajství

Pokuty za neplnění podmínek všeobecného oprávnění

Blokace nepovolených internetových her

Srovnávací nástroj cen a kvality služeb

Sankce za nedodržení úpravy smluv přístupu k internetu

ČTÚ spustil srovnávací nástroj cen a kvality služeb

Jak mít dokonalý přehled o vyúčtování operátora

Pozor na zavádějící obchodní označení 5G

Nabídka zaměstnání