logo Český telekomunikační úřad

Online platformy a vyhledavače pod dohledem ČTÚ

Díky novele zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, získávají zejména menší podnikatelé snadnější přístup ke spotřebitelům prostřednictví online zprostředkovatelů a vyhledavačů spolu s účinnější možností nápravy a řešení sporů s poskytovateli těchto služeb.

Český telekomunikační úřad nově převezme dozor nad online zprostředkovatelskými službami a internetovými vyhledávači. Novelu zákona č. 480/2004 Sb. dne 15. 2. 2023 schválil Senát Parlamentu ČR, nyní poputuje k podpisu prezidenta.

"Úřad je na výkon nových pravomocí připraven a chápe je jako výzvu posunout se vpřed směrem k digitální agendě. Již jsme zřídili nové oddělení dozoru specializovaných agend. Jeho počátečním úkolem je zejména správně nastavit postupy pro řešení konkrétních podnětů na porušení zákona, následně provádět kontroly obchodních podmínek, šetřit jednotlivé případy, uveřejňovat rozhodnutí a případně udělovat pokuty," říká Marek Ebert, předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu.

Hlavním cílem novely je vytvoření férovějšího prostřední a rovnějších podmínek ve vztahu mezi poskytovateli online zprostředkovatelských služeb a podnikateli, kteří těchto služeb využívají. To by mělo vést i k lepšímu fungování evropského digitálního trhu.

Novela zákona vznikla z důvodu adaptace nařízení Evropského parlamentu a Rady ze dne 20. 6. 2019 o podpoře spravedlnosti a transparentnosti pro podnikatelské uživatele online zprostředkovatelských služeb, známého pod zkratkou P2B nařízení.

Konkurenční, spravedlivé a transparentní online prostředí má také zásadní význam i z hlediska podmínek pro spotřebitele.

Další články k tématům - spotřebitel - vyhledavače - zákon - Marek Ebert

Článek Český telekomunikační úřad ze dne čtvrtek 16. února 2023

Další články od Český telekomunikační úřad

Jednostranná změna tarifu ze strany operátora musí být oznámena jasně a srozumitelně

Nová opatření ČTÚ omezí dopady podvodného spoofingu

Podrobné parametry služby musí být součástí každé smlouvy

ČTÚ nemá zákonnou pravomoc odebrat operátorům oprávnění k podnikání

Lepší kvalita signálu mobilních operátorů na železničních koridorech

Konzultace dotační výzvy na opakovače 5G ve vlacích

Opatření ČTÚ pomohou omezit spoofing

DSA přináší mnoho výhod uživatelům digitálních služeb

Při změně operátora nezapomeňte požádat o vrácení nespotřebovaného kreditu

Vyjádření ČTÚ k problematice DSA - Aktu o digitáních službách

Úspěšné ukončení aukce kmitočtů 174 - 230 MHz pro rozhlasové DAB+ vysílání

Podvodné SMS napodobují přepravce zásilek i operátory

VPortal nově informuje o dostupnosti pevného internetového připojení

Ochrana podnikatelů v prostředí online platforem

Pozor na zpoplatnění telefonní linky 1188

Mobilní trh očima spotřebitelů

Přenositelnost telefonních čísel a internetu funguje, změna právní úpravy není nutná

Na přenos čísla mají nárok i podnikatelské subjekty

Rušení TV signálu mobilními rádiovými sítěmi 4G/5G

Spolupráce ČTÚ a Správy železnic

Vývoj cen a trhu služeb elektronických komunikací

Sankce za neuvedení ověřovacího OKU kódu ve smlouvě

Aktualizace všeobecného oprávnění pro hotspoty v CB pásmu 27 MHz

Aukce kmitočtů digitálního rozhlasu DAB+

ČTÚ v roli národního koordinátora digitálních služeb

NetTest pro iOS

NetTest statistiky pomáhají posoudit výkon služby přístupu k internetu

Nadměrné využívání regulovaného roamingu může být zpoplatněno

Změny v nároku na zvýhodněné ceny za volání a službu přístupu k internetu

Rizika prémiových služeb

Průvodce nařízením P2B pro poskytovatele online platforem a internetových vyhledávačů

Roaming v nečlenských zemích EU

ČTÚ vyhodnotil stížností na nekvalitní TV signál

Jak odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nebo mimo obchodní prostory firmy

Úspěšný rok činnosti Telekomunikační akademie

Uzavírání smluv na dálku a mimo obchodní prostory

Online platformy a vyhledavače pod dohledem ČTÚ

Výsledky kontroly poskytovatelů služby přístupu k internetu

Marek Ebert - nový předseda Rady ČTÚ

O2 bude poskytovat speciální koncová zařízení pro zdravotně postižené

Cenově zvýhodněné telco služby pro zdravotně postižené a osoby s nízkými příjmy

Mobilní aplikace NetTest

Posílení role ČTÚ v řešení sporů

Jak řešit nekvalitní příjem televize nebo rozhlasu

Automatická migrace na nový tarif operátorem

Jak na odvolání obecného souhlasu ke kontaktování za účelem marketingových nabídek

Jak správně reklamovat telekomunikační a poštovní služby

Manuál ČTÚ radí, jak na nevyžádané marketingové hovory

Automatické prodloužení účastnické smlouvy operátorem

Na co si dát pozor při používání zesilovačů mobilního signálu