logo Český telekomunikační úřad

Online platformy a vyhledavače pod dohledem ČTÚ

Díky novele zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, získávají zejména menší podnikatelé snadnější přístup ke spotřebitelům prostřednictví online zprostředkovatelů a vyhledavačů spolu s účinnější možností nápravy a řešení sporů s poskytovateli těchto služeb.

Český telekomunikační úřad nově převezme dozor nad online zprostředkovatelskými službami a internetovými vyhledávači. Novelu zákona č. 480/2004 Sb. dne 15. 2. 2023 schválil Senát Parlamentu ČR, nyní poputuje k podpisu prezidenta.

"Úřad je na výkon nových pravomocí připraven a chápe je jako výzvu posunout se vpřed směrem k digitální agendě. Již jsme zřídili nové oddělení dozoru specializovaných agend. Jeho počátečním úkolem je zejména správně nastavit postupy pro řešení konkrétních podnětů na porušení zákona, následně provádět kontroly obchodních podmínek, šetřit jednotlivé případy, uveřejňovat rozhodnutí a případně udělovat pokuty," říká Marek Ebert, předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu.

Hlavním cílem novely je vytvoření férovějšího prostřední a rovnějších podmínek ve vztahu mezi poskytovateli online zprostředkovatelských služeb a podnikateli, kteří těchto služeb využívají. To by mělo vést i k lepšímu fungování evropského digitálního trhu.

Novela zákona vznikla z důvodu adaptace nařízení Evropského parlamentu a Rady ze dne 20. 6. 2019 o podpoře spravedlnosti a transparentnosti pro podnikatelské uživatele online zprostředkovatelských služeb, známého pod zkratkou P2B nařízení.

Konkurenční, spravedlivé a transparentní online prostředí má také zásadní význam i z hlediska podmínek pro spotřebitele.

Další články k tématům - spotřebitel - vyhledavače - zákon - Marek Ebert

Článek Český telekomunikační úřad ze dne čtvrtek 16. února 2023

Další články od Český telekomunikační úřad

Průvodce nařízením P2B pro poskytovatele online platforem a internetových vyhledávačů

Roaming v nečlenských zemích EU

ČTÚ vyhodnotil stížností na nekvalitní TV signál

Jak odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nebo mimo obchodní prostory firmy

Úspěšný rok činnosti Telekomunikační akademie

Uzavírání smluv na dálku a mimo obchodní prostory

Online platformy a vyhledavače pod dohledem ČTÚ

Výsledky kontroly poskytovatelů služby přístupu k internetu

Marek Ebert - nový předseda Rady ČTÚ

O2 bude poskytovat speciální koncová zařízení pro zdravotně postižené

Cenově zvýhodněné telco služby pro zdravotně postižené a osoby s nízkými příjmy

Mobilní aplikace NetTest

Posílení role ČTÚ v řešení sporů

Jak řešit nekvalitní příjem televize nebo rozhlasu

Automatická migrace na nový tarif operátorem

Jak na odvolání obecného souhlasu ke kontaktování za účelem marketingových nabídek

Jak správně reklamovat telekomunikační a poštovní služby

Manuál ČTÚ radí, jak na nevyžádané marketingové hovory

Automatické prodloužení účastnické smlouvy operátorem

Na co si dát pozor při používání zesilovačů mobilního signálu

Cenové zvýhodnění pro osoby se zvláštními sociálními potřebami

Komerční digitální rozhlasové vysílání

Vyjádření pedsedkyně Rady ČTÚ k jednání s ministrem průmyslu a obchodu

K přenositelnosti čísel nebo přístupu k internetu se váže i právo na paušální náhradu

Jak postupovat při změně poskytovatele služby přístupu k internetu

Jednostranná změna smlouvy musí být oznámena jasně a srozumitelně

ČTÚ navrhuje dočasnou regulaci velkoobchodního trhu přístupu k mobilním službám

Telekomunikační akademie stále rozšiřuje své aktivity

Podvodné telefonáty s podvržením čísla volajícího

Úmrtím účastníka jeho smlouva s operátorem automaticky nezaniká

Jak správně měřit rychlost internetu s nástrojem NetTest

Klidné volání a datování v EU pokračuje

Změny v oblasti správy čísel posílí ochranu spotřebitele

NetTest pomáhá zlepšovat kvalitu služby přístupu k internetu v ČR

Výsledky měření pokrytí železničních koridorů a dálnic signálem mobilních sítí

Co přináší novela zákona o elektronických komunikacích pro podnikatele

Telemarketing podle nových pravidel

Co je a není neomezený tarif

Co se mění v oblasti elektronických komunikací od 1. ledna 2022

Kontrola plnění závazků z aukce 4G

Vysoké pokuty za zneužívání tísňových linek

Měřicí nástroj NetTest má za sebou první měsíc provozu

Nenechte se zpomalit a plaťte jen za skutečnou rychlost internetu

NetTest - certifikované měření kvality přístupu k internetu

Nová edukativní videa Telekomunikační akademie ČTÚ

Schválení novely zákona o elektronických komunikacích posiluje ochranu spotřebitele

ČTÚ podporuje schválení novely Zákona o elektronických komunikacích v původní verzi

Nekvalitní antény způsobují problémy s příjmem DVB-T2

Přísnější pravidla pro telemarketing nelikvidují byznys

Senát neschválil transpoziční novelu zákona o elektronických komunikacích

Nabídka zaměstnání