logo

EK připomínkuje návrh nových velkoobchodních cen terminačních poplatků

ČTÚ obdržel od EK připomínky k návrhům nových velkoobchodních cen za ukončení volání v mobilních a pevných sítích. Návrhy upravují velkoobchodní ceny za propojení ve veřejných mobilních telefonních sítích společností Telefónica, T-Mobile a Vodafone za službu ukončení volání (terminace).

Evropská komise v prvé řadě vznesla připomínku k tomu, že nově navržené ceny nejsou uplatněny i vůči ostatním, dosud cenově neregulovaným operátorům v pevných a mobilních sítích. Protože by však takový postup nekorespondoval se závěry posledních analýz obou dotčených trhů, vyzvala Komise ČTÚ k provedení nových analýz a následně i k uložení odpovídajícího souboru nápravných opatření.

V připomínce k návrhu účinnosti nových cen Komise uvedla, že navržený odklad účinnosti nové úrovně cen může být přijatelný. Současně by ale neměl trvat déle než do 1.7. 2013. Obdobný postup Komise tolerovala např. při stanovení účinnosti nových cen za ukončení volání v mobilních sítích v jiných evropských zemích (Španělsko, Itálie a Polsko). Návrhy ČTÚ nejsou s tímto názorem Komise v rozporu.

V případě nové výše regulované ceny za ukončení volání v pevných sítích Komise vyjádřila vážné pochybnosti, zda použitý model BU-LRIC v případě těchto cen dostatečně zohledňuje technologie založené na sítích nové generace.

Nově navrhované ceny 0,04, resp. 0,08 Kč/min. (bez DPH) jsou podle názoru Komise vysoké a mohou vytvářet překážky pro vnitřní trh EU. Proto Komise vyzvala ČTÚ, aby tyto ceny do ukončení dalšího šetření nepřijímal. ČTÚ připomíná, že navržený pokles cen od 1.7. 2013 představoval oproti současně platným cenám pokles o více než 75 %.

Ve věci návrhu nových cen za ukončení volání v pevných sítích bude ČTÚ v další fázi úzce spolupracovat jak se sdružením evropských regulátorů BEREC, tak rovněž i s Komisí v zájmu detailního objasnění svého postupu.

ČTÚ rovněž poskytne Komisi i oba nákladové modely, na jejichž základě byly nově navrhované ceny stanoveny.

Další články k tématům - analýza - BEREC - EK - telefonie - terminace

Článek ze dne 12. prosince 2012 - středa

Další články od Český telekomunikační úřad

Automatická migrace na nový tarif operátorem

Jak na odvolání obecného souhlasu ke kontaktování za účelem marketingových nabídek

Jak správně reklamovat telekomunikační a poštovní služby

Manuál ČTÚ radí, jak na nevyžádané marketingové hovory

Automatické prodloužení účastnické smlouvy operátorem

Na co si dát pozor při používání zesilovačů mobilního signálu

Cenové zvýhodnění pro osoby se zvláštními sociálními potřebami

Komerční digitální rozhlasové vysílání

Vyjádření pedsedkyně Rady ČTÚ k jednání s ministrem průmyslu a obchodu

K přenositelnosti čísel nebo přístupu k internetu se váže i právo na paušální náhradu

Jak postupovat při změně poskytovatele služby přístupu k internetu

Jednostranná změna smlouvy musí být oznámena jasně a srozumitelně

ČTÚ navrhuje dočasnou regulaci velkoobchodního trhu přístupu k mobilním službám

Telekomunikační akademie stále rozšiřuje své aktivity

Podvodné telefonáty s podvržením čísla volajícího

Úmrtím účastníka jeho smlouva s operátorem automaticky nezaniká

Jak správně měřit rychlost internetu s nástrojem NetTest

Klidné volání a datování v EU pokračuje

Změny v oblasti správy čísel posílí ochranu spotřebitele

NetTest pomáhá zlepšovat kvalitu služby přístupu k internetu v ČR

Výsledky měření pokrytí železničních koridorů a dálnic signálem mobilních sítí

Co přináší novela zákona o elektronických komunikacích pro podnikatele

Telemarketing podle nových pravidel

Co je a není neomezený tarif

Co se mění v oblasti elektronických komunikací od 1. ledna 2022

Kontrola plnění závazků z aukce 4G

Vysoké pokuty za zneužívání tísňových linek

Měřicí nástroj NetTest má za sebou první měsíc provozu

Nenechte se zpomalit a plaťte jen za skutečnou rychlost internetu

NetTest - certifikované měření kvality přístupu k internetu

Nová edukativní videa Telekomunikační akademie ČTÚ

Schválení novely zákona o elektronických komunikacích posiluje ochranu spotřebitele

ČTÚ podporuje schválení novely Zákona o elektronických komunikacích v původní verzi

Nekvalitní antény způsobují problémy s příjmem DVB-T2

Přísnější pravidla pro telemarketing nelikvidují byznys

Senát neschválil transpoziční novelu zákona o elektronických komunikacích

Nevyžádané marketingové hovory

Jak je to se zpolatněním při volání na covid informační linku 1221

Obnova telekomunikační infrastruktury v oblastech postižených tornádem

Telefony a speciální zařízení za dostupnou cenu pro osoby se zdravotním postižením

Pozor na podvodné telefonáty s podvržením čísla volajícího

Nástroje detekce ve veřejných komunikačních sítích pro potřeby Vojenského zpravodajství

Pokuty za neplnění podmínek všeobecného oprávnění

Blokace nepovolených internetových her

Srovnávací nástroj cen a kvality služeb

Sankce za nedodržení úpravy smluv přístupu k internetu

ČTÚ spustil srovnávací nástroj cen a kvality služeb

Jak mít dokonalý přehled o vyúčtování operátora

Pozor na zavádějící obchodní označení 5G

Výsledky kontroly smluv operátorů ke službě přístupu k internetu

Nabídka zaměstnání