logo

Při přenesení čísla nelze účtovat cenu za celé období

ČTÚ považuje za neplatná taková smluvní ujednání, podle nichž by byl operátor oprávněn účtovat při přenesení čísla v průběhu zúčtovacího období cenu služeb za celé toto období. Úřad ve svém rozhodnutí vychází ze zásad poctivého obchodního styku, který vyplývá především z občanského zákoníku.

Ne vždy zákon o elektronických komunikacích nabízí jednoznačné řešení při posuzování některých účastnických sporů.

V takových případech ČTÚ postupuje v rámci zásad poctivého obchodního styku vyplývajících ze soukromoprávních předpisů, především z občanského zákoníku, a zohledňuje kontext celé situace, jakož i obecné právní zásady.

Jednou ze stěžejních kompetencí ČTÚ je rozhodování účastnických sporů. Ne vždy zákon o elektronických komunikacích nabízí při posuzování těchto sporů jednoznačné řešení.

V praxi logicky dochází i k případům, kdy se nelze bez dalšího opřít o vybraná zákonná ustanovení, a je potřeba zohledňovat kontext celé situace, jakož i obecné právní zásady.

Takovým případem je kupříkladu otázka fakturace paušálních služeb v případě, dojde-li k přenosu telefonního čísla zákazníka k jinému poskytovateli služeb elektronických komunikací v průběhu zúčtovacího období.

Vzhledem k tomu, že zákon o elektronických komunikacích, ani žádný jiný právní předpis, jímž je ČTÚ při své činnosti vázán, výslovně nestanovuje postup, jakým mají poskytovatelé fakturovat služby v případě, kdy dojde k přenosu telefonního čísla zákazníka k jinému poskytovateli služeb elektronických komunikací, tj. zda účtovat tuto službu za celé zúčtovací období či poměrně vzhledem k datu přenosu telefonního čísla.

ČTÚ tuto otázku v rámci své rozhodovací praxe konstantně posuzuje z hlediska zásad poctivého obchodního styku vyplývajících ze soukromoprávních předpisů, především z občanského zákoníku, jenž zakazuje ujednání odporující dobrým mravům a zároveň ukládá každému povinnost jednat v právním styku poctivě.

Skutečnost, že by odcházející zákazník byl nucen uhradit paušální částku za období, v němž již nemohl poskytovanou službu fakticky využívat, a která ani již nemohla být poskytována z důvodu přenosu telefonního čísla k jinému poskytovateli, nelze, s ohledem na výše uvedená pravidla, považovat za postup zohledňující zájmy zákazníka.

Obzvláště za situace, kdy již v daném období je tento zákazník povinen hradit rovněž služby poskytované přejímajícím poskytovatelem.

ČTÚ proto z uvedených důvodů považuje za neplatná taková smluvní ujednání, podle nichž by byl operátor oprávněn účtovat zákazníkovi při přenesení čísla v průběhu zúčtovacího období cenu služeb za celé toto období.

Další články k tématům - fakturace - operátor - zákon

Článek ze dne 21. prosince 2020 - pondělí

Další články od Český telekomunikační úřad

Automatické prodloužení účastnické smlouvy operátorem

Na co si dát pozor při používání zesilovačů mobilního signálu

Cenové zvýhodnění pro osoby se zvláštními sociálními potřebami

Komerční digitální rozhlasové vysílání

Vyjádření pedsedkyně Rady ČTÚ k jednání s ministrem průmyslu a obchodu

K přenositelnosti čísel nebo přístupu k internetu se váže i právo na paušální náhradu

Jak postupovat při změně poskytovatele služby přístupu k internetu

Jednostranná změna smlouvy musí být oznámena jasně a srozumitelně

ČTÚ navrhuje dočasnou regulaci velkoobchodního trhu přístupu k mobilním službám

Telekomunikační akademie stále rozšiřuje své aktivity

Podvodné telefonáty s podvržením čísla volajícího

Úmrtím účastníka jeho smlouva s operátorem automaticky nezaniká

Jak správně měřit rychlost internetu s nástrojem NetTest

Klidné volání a datování v EU pokračuje

Změny v oblasti správy čísel posílí ochranu spotřebitele

NetTest pomáhá zlepšovat kvalitu služby přístupu k internetu v ČR

Výsledky měření pokrytí železničních koridorů a dálnic signálem mobilních sítí

Co přináší novela zákona o elektronických komunikacích pro podnikatele

Telemarketing podle nových pravidel

Co je a není neomezený tarif

Co se mění v oblasti elektronických komunikací od 1. ledna 2022

Kontrola plnění závazků z aukce 4G

Vysoké pokuty za zneužívání tísňových linek

Měřicí nástroj NetTest má za sebou první měsíc provozu

Nenechte se zpomalit a plaťte jen za skutečnou rychlost internetu

NetTest - certifikované měření kvality přístupu k internetu

Nová edukativní videa Telekomunikační akademie ČTÚ

Schválení novely zákona o elektronických komunikacích posiluje ochranu spotřebitele

ČTÚ podporuje schválení novely Zákona o elektronických komunikacích v původní verzi

Nekvalitní antény způsobují problémy s příjmem DVB-T2

Přísnější pravidla pro telemarketing nelikvidují byznys

Senát neschválil transpoziční novelu zákona o elektronických komunikacích

Nevyžádané marketingové hovory

Jak je to se zpolatněním při volání na covid informační linku 1221

Obnova telekomunikační infrastruktury v oblastech postižených tornádem

Telefony a speciální zařízení za dostupnou cenu pro osoby se zdravotním postižením

Pozor na podvodné telefonáty s podvržením čísla volajícího

Nástroje detekce ve veřejných komunikačních sítích pro potřeby Vojenského zpravodajství

Pokuty za neplnění podmínek všeobecného oprávnění

Blokace nepovolených internetových her

Srovnávací nástroj cen a kvality služeb

Sankce za nedodržení úpravy smluv přístupu k internetu

ČTÚ spustil srovnávací nástroj cen a kvality služeb

Jak mít dokonalý přehled o vyúčtování operátora

Pozor na zavádějící obchodní označení 5G

Výsledky kontroly smluv operátorů ke službě přístupu k internetu

Hlavní úkoly a priority ČTÚ v roce 2021

Kmitočty z aukce 5G byly přiděleny vítězným operátorům

Rychlost připojení k internetu musí být nově součástí smluvních podmínek

ČTÚ zahajuje sběr dat pro srovnávací nástroj

Nabídka zaměstnání