logo Český telekomunikační úřad

Na co si dát pozor při používání zesilovačů mobilního signálu

ČTÚ v poslední době eviduje nárůst případů rušení mobilních sítí, způsobovaných provozem zařízení obchodně nazývaných a zákazníkům nabízených jako zesilovače LTE mobilního signálu nebo GSM opakovače. Jde především o instalace provedené svépomocí.

Jsou to elektronická zařízení, určená k posílení signálu mobilních sítí v místech, kde je signál nedostatečný. Jedná se zejména o prostory uvnitř budov, podzemní objekty apod. Zařízení (opakovač či zesilovač) přijímá a zesiluje signál základnové stanice mobilní sítě a zesílený signál vysílá k mobilním telefonům.

Instalace a provoz takového zařízení pro běžného uživatele má však svá úskalí. Zařízení využívá rádiové kmitočty mobilní sítě a lze ho provozovat pouze za dodržení podmínek, které jsou uvedeny ve všeobecném oprávnění VO-R/24/05.2019-4 k provozování zařízení infrastruktury pro šíření rádiových signálů uvnitř tunelů, budov a vlaků, a to zejména podmínek uvedených v článcích 2 a 4.

Jednou z podmínek pro provoz zmíněných zařízení je existence písemného souhlasu všech tří operátorů mobilních sítí s použitím opakovače / zesilovače v jejich síti, protože se jedná o širokopásmové zařízení, které pracuje v pásmech kmitočtového přídělu všech tří operátorů, a může tedy rušit signál základnové stanice jakéhokoliv operátora.

Další důležitou podmínkou je, že zařízení nesmí způsobovat rušení. K rušení provozem zařízení dochází zejména z důvodu vazby vysílací antény na přijímací anténu (opakovače / zesilovače při nevhodně umístěných anténách vyzařují rušící signály), při poruše zařízení nebo při použití ekvalitního zařízení.

Opakovač / zesilovač vyzařující rušící signál dokáže způsobit rušení až do vzdálenosti několika kilometrů a tím i zapříčinit nedostupnost služby pro ostatní uživatele mobilních sítí v okolí.

Výjimkou není ani situace, kdy jedno zařízení způsobí rušení více základnových stanic mobilních sítí. Taková situace může v konečném důsledku vyústit např. v nedostupnost tísňového volání v poměrně rozsáhlé oblasti.

Problémy s rušením způsobeným opakovači / zesilovači zaznamenává ČTÚ především u instalací provedených svépomocí. Pro správnou funkci zařízení je nutné svěřit instalaci odborné firmě.

Na nutnost dodržování podmínek provozování zařízení stanovených ve všeobecném oprávnění by měl být kupující upozorněn před koupí zařízení - např. prodejce Omko postupuje vzorově: na stránkách e-shopu má u zboží uvedeno upozornění, které si může zákazník přečíst ještě před nákupem zboží.

E-shopy však na povinnost dodržování všeobecného oprávnění často vůbec neupozorňují a zákazník si tak upozornění o podmínkách provozování zařízení přečte až po převzetí zboží z obalu nebo návodu k použití.

Přestože se zakoupení a instalace zařízení může zdát snadnou záležitostí, ČTÚ doporučuje při řešení problémů s pokrytím signálem mobilních sítí uvnitř budov a objektů obrátit se především na svého poskytovatele služeb (mobilního operátora) a tuto situaci řešit v součinnosti s ním.

V případě, že Úřad kontrolou zjistí rušení opakovačem / zesilovačem a jeho provozovatel nedodržel podmínky stanovené ve všeobecném oprávnění, nevyhne se bohužel provozovatel přestupkovému řízení a možnému uložení sankce.

Proto ČTÚ doporučuje provozovat tato zařízení obezřetně a důsledně dodržovat podmínky pro jejich provoz.

Jako alternativní řešení je možné využít volání přes WiFi, kdy místo špatně dostupné rádiové části mobilní sítě je příslušná část hovoru přenášena přes WiFi síť a veřejný internet do páteřních částí sítě operátora.

Volání je v takovém případě závislé na kvalitě internetového připojení, vedeného přes jinou síť, než je ta mobilní.

Další články k tématům - anténa - eshop - GSM - LTE - opakovač - operátor - rušení - WiFi - zesilovač

Článek Český telekomunikační úřad ze dne pondělí 11. července 2022

Další články od Český telekomunikační úřad

Nová opatření ČTÚ omezí dopady podvodného spoofingu

Podrobné parametry služby musí být součástí každé smlouvy

ČTÚ nemá zákonnou pravomoc odebrat operátorům oprávnění k podnikání

Lepší kvalita signálu mobilních operátorů na železničních koridorech

Konzultace dotační výzvy na opakovače 5G ve vlacích

Opatření ČTÚ pomohou omezit spoofing

DSA přináší mnoho výhod uživatelům digitálních služeb

Při změně operátora nezapomeňte požádat o vrácení nespotřebovaného kreditu

Vyjádření ČTÚ k problematice DSA - Aktu o digitáních službách

Úspěšné ukončení aukce kmitočtů 174 - 230 MHz pro rozhlasové DAB+ vysílání

Podvodné SMS napodobují přepravce zásilek i operátory

VPortal nově informuje o dostupnosti pevného internetového připojení

Ochrana podnikatelů v prostředí online platforem

Pozor na zpoplatnění telefonní linky 1188

Mobilní trh očima spotřebitelů

Přenositelnost telefonních čísel a internetu funguje, změna právní úpravy není nutná

Na přenos čísla mají nárok i podnikatelské subjekty

Rušení TV signálu mobilními rádiovými sítěmi 4G/5G

Spolupráce ČTÚ a Správy železnic

Vývoj cen a trhu služeb elektronických komunikací

Sankce za neuvedení ověřovacího OKU kódu ve smlouvě

Aktualizace všeobecného oprávnění pro hotspoty v CB pásmu 27 MHz

Aukce kmitočtů digitálního rozhlasu DAB+

ČTÚ v roli národního koordinátora digitálních služeb

NetTest pro iOS

NetTest statistiky pomáhají posoudit výkon služby přístupu k internetu

Nadměrné využívání regulovaného roamingu může být zpoplatněno

Změny v nároku na zvýhodněné ceny za volání a službu přístupu k internetu

Rizika prémiových služeb

Průvodce nařízením P2B pro poskytovatele online platforem a internetových vyhledávačů

Roaming v nečlenských zemích EU

ČTÚ vyhodnotil stížností na nekvalitní TV signál

Jak odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nebo mimo obchodní prostory firmy

Úspěšný rok činnosti Telekomunikační akademie

Uzavírání smluv na dálku a mimo obchodní prostory

Online platformy a vyhledavače pod dohledem ČTÚ

Výsledky kontroly poskytovatelů služby přístupu k internetu

Marek Ebert - nový předseda Rady ČTÚ

O2 bude poskytovat speciální koncová zařízení pro zdravotně postižené

Cenově zvýhodněné telco služby pro zdravotně postižené a osoby s nízkými příjmy

Mobilní aplikace NetTest

Posílení role ČTÚ v řešení sporů

Jak řešit nekvalitní příjem televize nebo rozhlasu

Automatická migrace na nový tarif operátorem

Jak na odvolání obecného souhlasu ke kontaktování za účelem marketingových nabídek

Jak správně reklamovat telekomunikační a poštovní služby

Manuál ČTÚ radí, jak na nevyžádané marketingové hovory

Automatické prodloužení účastnické smlouvy operátorem

Na co si dát pozor při používání zesilovačů mobilního signálu

Cenové zvýhodnění pro osoby se zvláštními sociálními potřebami

Nabídka zaměstnání