logo Český telekomunikační úřad

Komerční digitální rozhlasové vysílání

ČTÚ připravuje podmínky pro rozvoj komerčního digitálního rozhlasu zahájením diskuse s experty a potenciálními uchazeči ve výběrovém řízení na provozovatele sítí pro vysílání DAB+ - digitálního rozhlasového vysílání.

ČTÚ k zahájení diskuse o podmínkách výběrového řízení svolal v dubnu 2022 neveřejnou diskusi odborníků u kulatého stolu. Pozvání přijali jak zástupci stávajících vysílatelů, tak i experti pro oblast plánování kmitočtů, analytické společnosti a zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva kultury a Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.

Diskuse byla otevřená a přinesla řadu upřesnění pro chystané výběrové řízení na provozovatele vysílacích sítí, jehož podmínky by měly přihlížet k vytvoření proveditelných podnikatelských modelů.

K dalším krokům ČTÚ bude patřit sestavení vhodných kmitočtových sad a vypracování návrhu podmínek vyběrového řízení s následnou veřejnou konzultací.

Poslech bezplatného rozhlasového vysílání na anténu si postupně získává oblibu také na digitální platformě DAB, která se poslední roky významně rozvíjí nejen v zahraničí, ale také v Česku.

Popularitě této technologie významně přispívá Český rozhlas, jehož multiplex svým pokrytím přesahuje již 95% populace.

Společně se sítí veřejnoprávního provozovatele se úspěšně rozvíjejí i regionální a lokální sítě soukromoprávních vysílatelů, kteří zejména v posledním roce rozšířili počet vysílačů a s tím i kvalitu pokrytí a přinesli tak na rádiové vlny nové rozhlasové stanice.

V současnosti vysílá v Česku již přes 50 stanic prostřednictvím digitálního rádia.

Tento růstový potenciál hodlá Český telekomunikační úřad využít k zahájení kroků směřujících k udělení přídělů rádiových kmitočtů na finální sítě komerčního digitálního rádia DAB.

Udělením dlouhodobých oprávnění získají potenciální provozovatelé vysílačů investiční jistotu pro dlouhodobý rozvoj a provoz sítí, a posluchači se tak budou moci těšit na nové žánry oblíbeného poslechu.

Věříme, že výročí sta let pravidelného rozhlasového (analogového) vysílání v Československu, které připadá právě na rok 2023, budeme moci oslavit udělením přídělů rádiových kmitočtů pro digitální sítě DAB+.

Ty by měly přinést kvalitativní rozvoj rozhlasového vysílání z pohledu technického i obsahového - kromě poslechu umožňuje DAB+ také přenos dalších digitálních služeb, např. více informací o programu nebo aktuální dopravní situace.

Článek Český telekomunikační úřad ze dne pátek 20. května 2022

Další články od Český telekomunikační úřad

Jednostranná změna tarifu ze strany operátora musí být oznámena jasně a srozumitelně

Nová opatření ČTÚ omezí dopady podvodného spoofingu

Podrobné parametry služby musí být součástí každé smlouvy

ČTÚ nemá zákonnou pravomoc odebrat operátorům oprávnění k podnikání

Lepší kvalita signálu mobilních operátorů na železničních koridorech

Konzultace dotační výzvy na opakovače 5G ve vlacích

Opatření ČTÚ pomohou omezit spoofing

DSA přináší mnoho výhod uživatelům digitálních služeb

Při změně operátora nezapomeňte požádat o vrácení nespotřebovaného kreditu

Vyjádření ČTÚ k problematice DSA - Aktu o digitáních službách

Úspěšné ukončení aukce kmitočtů 174 - 230 MHz pro rozhlasové DAB+ vysílání

Podvodné SMS napodobují přepravce zásilek i operátory

VPortal nově informuje o dostupnosti pevného internetového připojení

Ochrana podnikatelů v prostředí online platforem

Pozor na zpoplatnění telefonní linky 1188

Mobilní trh očima spotřebitelů

Přenositelnost telefonních čísel a internetu funguje, změna právní úpravy není nutná

Na přenos čísla mají nárok i podnikatelské subjekty

Rušení TV signálu mobilními rádiovými sítěmi 4G/5G

Spolupráce ČTÚ a Správy železnic

Vývoj cen a trhu služeb elektronických komunikací

Sankce za neuvedení ověřovacího OKU kódu ve smlouvě

Aktualizace všeobecného oprávnění pro hotspoty v CB pásmu 27 MHz

Aukce kmitočtů digitálního rozhlasu DAB+

ČTÚ v roli národního koordinátora digitálních služeb

NetTest pro iOS

NetTest statistiky pomáhají posoudit výkon služby přístupu k internetu

Nadměrné využívání regulovaného roamingu může být zpoplatněno

Změny v nároku na zvýhodněné ceny za volání a službu přístupu k internetu

Rizika prémiových služeb

Průvodce nařízením P2B pro poskytovatele online platforem a internetových vyhledávačů

Roaming v nečlenských zemích EU

ČTÚ vyhodnotil stížností na nekvalitní TV signál

Jak odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nebo mimo obchodní prostory firmy

Úspěšný rok činnosti Telekomunikační akademie

Uzavírání smluv na dálku a mimo obchodní prostory

Online platformy a vyhledavače pod dohledem ČTÚ

Výsledky kontroly poskytovatelů služby přístupu k internetu

Marek Ebert - nový předseda Rady ČTÚ

O2 bude poskytovat speciální koncová zařízení pro zdravotně postižené

Cenově zvýhodněné telco služby pro zdravotně postižené a osoby s nízkými příjmy

Mobilní aplikace NetTest

Posílení role ČTÚ v řešení sporů

Jak řešit nekvalitní příjem televize nebo rozhlasu

Automatická migrace na nový tarif operátorem

Jak na odvolání obecného souhlasu ke kontaktování za účelem marketingových nabídek

Jak správně reklamovat telekomunikační a poštovní služby

Manuál ČTÚ radí, jak na nevyžádané marketingové hovory

Automatické prodloužení účastnické smlouvy operátorem

Na co si dát pozor při používání zesilovačů mobilního signálu

Nabídka zaměstnání