logo Český telekomunikační úřad

Komerční digitální rozhlasové vysílání

ČTÚ připravuje podmínky pro rozvoj komerčního digitálního rozhlasu zahájením diskuse s experty a potenciálními uchazeči ve výběrovém řízení na provozovatele sítí pro vysílání DAB+ - digitálního rozhlasového vysílání.

ČTÚ k zahájení diskuse o podmínkách výběrového řízení svolal v dubnu 2022 neveřejnou diskusi odborníků u kulatého stolu. Pozvání přijali jak zástupci stávajících vysílatelů, tak i experti pro oblast plánování kmitočtů, analytické společnosti a zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva kultury a Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.

Diskuse byla otevřená a přinesla řadu upřesnění pro chystané výběrové řízení na provozovatele vysílacích sítí, jehož podmínky by měly přihlížet k vytvoření proveditelných podnikatelských modelů.

K dalším krokům ČTÚ bude patřit sestavení vhodných kmitočtových sad a vypracování návrhu podmínek vyběrového řízení s následnou veřejnou konzultací.

Poslech bezplatného rozhlasového vysílání na anténu si postupně získává oblibu také na digitální platformě DAB, která se poslední roky významně rozvíjí nejen v zahraničí, ale také v Česku.

Popularitě této technologie významně přispívá Český rozhlas, jehož multiplex svým pokrytím přesahuje již 95% populace.

Společně se sítí veřejnoprávního provozovatele se úspěšně rozvíjejí i regionální a lokální sítě soukromoprávních vysílatelů, kteří zejména v posledním roce rozšířili počet vysílačů a s tím i kvalitu pokrytí a přinesli tak na rádiové vlny nové rozhlasové stanice.

V současnosti vysílá v Česku již přes 50 stanic prostřednictvím digitálního rádia.

Tento růstový potenciál hodlá Český telekomunikační úřad využít k zahájení kroků směřujících k udělení přídělů rádiových kmitočtů na finální sítě komerčního digitálního rádia DAB.

Udělením dlouhodobých oprávnění získají potenciální provozovatelé vysílačů investiční jistotu pro dlouhodobý rozvoj a provoz sítí, a posluchači se tak budou moci těšit na nové žánry oblíbeného poslechu.

Věříme, že výročí sta let pravidelného rozhlasového (analogového) vysílání v Československu, které připadá právě na rok 2023, budeme moci oslavit udělením přídělů rádiových kmitočtů pro digitální sítě DAB+.

Ty by měly přinést kvalitativní rozvoj rozhlasového vysílání z pohledu technického i obsahového - kromě poslechu umožňuje DAB+ také přenos dalších digitálních služeb, např. více informací o programu nebo aktuální dopravní situace.

Článek Český telekomunikační úřad ze dne pátek 20. května 2022

Další články od Český telekomunikační úřad

Průvodce nařízením P2B pro poskytovatele online platforem a internetových vyhledávačů

Roaming v nečlenských zemích EU

ČTÚ vyhodnotil stížností na nekvalitní TV signál

Jak odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nebo mimo obchodní prostory firmy

Úspěšný rok činnosti Telekomunikační akademie

Uzavírání smluv na dálku a mimo obchodní prostory

Online platformy a vyhledavače pod dohledem ČTÚ

Výsledky kontroly poskytovatelů služby přístupu k internetu

Marek Ebert - nový předseda Rady ČTÚ

O2 bude poskytovat speciální koncová zařízení pro zdravotně postižené

Cenově zvýhodněné telco služby pro zdravotně postižené a osoby s nízkými příjmy

Mobilní aplikace NetTest

Posílení role ČTÚ v řešení sporů

Jak řešit nekvalitní příjem televize nebo rozhlasu

Automatická migrace na nový tarif operátorem

Jak na odvolání obecného souhlasu ke kontaktování za účelem marketingových nabídek

Jak správně reklamovat telekomunikační a poštovní služby

Manuál ČTÚ radí, jak na nevyžádané marketingové hovory

Automatické prodloužení účastnické smlouvy operátorem

Na co si dát pozor při používání zesilovačů mobilního signálu

Cenové zvýhodnění pro osoby se zvláštními sociálními potřebami

Komerční digitální rozhlasové vysílání

Vyjádření pedsedkyně Rady ČTÚ k jednání s ministrem průmyslu a obchodu

K přenositelnosti čísel nebo přístupu k internetu se váže i právo na paušální náhradu

Jak postupovat při změně poskytovatele služby přístupu k internetu

Jednostranná změna smlouvy musí být oznámena jasně a srozumitelně

ČTÚ navrhuje dočasnou regulaci velkoobchodního trhu přístupu k mobilním službám

Telekomunikační akademie stále rozšiřuje své aktivity

Podvodné telefonáty s podvržením čísla volajícího

Úmrtím účastníka jeho smlouva s operátorem automaticky nezaniká

Jak správně měřit rychlost internetu s nástrojem NetTest

Klidné volání a datování v EU pokračuje

Změny v oblasti správy čísel posílí ochranu spotřebitele

NetTest pomáhá zlepšovat kvalitu služby přístupu k internetu v ČR

Výsledky měření pokrytí železničních koridorů a dálnic signálem mobilních sítí

Co přináší novela zákona o elektronických komunikacích pro podnikatele

Telemarketing podle nových pravidel

Co je a není neomezený tarif

Co se mění v oblasti elektronických komunikací od 1. ledna 2022

Kontrola plnění závazků z aukce 4G

Vysoké pokuty za zneužívání tísňových linek

Měřicí nástroj NetTest má za sebou první měsíc provozu

Nenechte se zpomalit a plaťte jen za skutečnou rychlost internetu

NetTest - certifikované měření kvality přístupu k internetu

Nová edukativní videa Telekomunikační akademie ČTÚ

Schválení novely zákona o elektronických komunikacích posiluje ochranu spotřebitele

ČTÚ podporuje schválení novely Zákona o elektronických komunikacích v původní verzi

Nekvalitní antény způsobují problémy s příjmem DVB-T2

Přísnější pravidla pro telemarketing nelikvidují byznys

Senát neschválil transpoziční novelu zákona o elektronických komunikacích

Nabídka zaměstnání