logo Český telekomunikační úřad

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za duben 2012

ČTÚ vydal dne 14.5. 2012 Měsíční monitorovací zprávu za měsíc duben 2012. Ve zprávě ČTÚ přináší přehled zásadních událostí v oblasti elektronických komunikací v České republice a zahraničí.

Téma měsíce je věnováno aktuálním údajům mezinárodního srovnání (OECD) ceníkových cen mobilních služeb s využitím údajů ze srovnání společnosti Teligen k únoru 2012. Oproti předchozímu mezinárodnímu srovnání provedenémuk listopadu 2011 doznalo umístění České republiky poměrně významných změn.

Monitorovací zpráva rovněž informuje o vydání opatření obecné povahy č. OOP/1/04.2012-4, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/1/02.2008-2, kterým se stanoví relevantní trhy v oboru elektronických komunikací, včetně kritérií pro hodnocení významné tržní síly.

Tímto opatřením je rozšířen seznam relevantních trhů, na kterých lze v ČR uplatnit regulaci ex ante, o trh č. 8 - přístup a původ volání (originace) ve veřejných mobilních telefonních sítích.

ČTÚ dále ve zprávě upozorňuje na prodloužení konzultace podmínek a pravidel aukce kmitočtů digitální dividendy do 11.5. 2012, tj. o 21 dní.

Zpráva přináší rovněž informaci o nových kompetencích ČTÚ získaných novelou zákona o ochraně spotřebitele. Ty využil předseda Rady ČTÚ a obrátil se na generální ředitele společností Telefónica, T-Mobile a Vodafone s výzvou prověřit všeobecné obchodní podmínky a vzorové smlouvy.

Upozorňuje, aby důsledně využili právě probíhající přechodné období, ve kterém jim novela zákona o elektronických komunikacích ukládá mimo jiné zapracovat změny vyplývající z novely do jejich smluvních vztahů a zveřejňovaných informací.

Dále vyzval uvedené společnosti, aby v rámci prováděných úprav reflektovaly i stížnosti spotřebitelů na neplnění stanovených podmínek pro realizaci přenositelnosti telefonních čísel.

Další články k tématům - aukce - OECD - OOP

Článek Český telekomunikační úřad ze dne úterý 15. května 2012

Další články od Český telekomunikační úřad

Podrobné parametry služby musí být součástí každé smlouvy

ČTÚ nemá zákonnou pravomoc odebrat operátorům oprávnění k podnikání

Lepší kvalita signálu mobilních operátorů na železničních koridorech

Konzultace dotační výzvy na opakovače 5G ve vlacích

Opatření ČTÚ pomohou omezit spoofing

DSA přináší mnoho výhod uživatelům digitálních služeb

Při změně operátora nezapomeňte požádat o vrácení nespotřebovaného kreditu

Vyjádření ČTÚ k problematice DSA - Aktu o digitáních službách

Úspěšné ukončení aukce kmitočtů 174 - 230 MHz pro rozhlasové DAB+ vysílání

Podvodné SMS napodobují přepravce zásilek i operátory

VPortal nově informuje o dostupnosti pevného internetového připojení

Ochrana podnikatelů v prostředí online platforem

Pozor na zpoplatnění telefonní linky 1188

Mobilní trh očima spotřebitelů

Přenositelnost telefonních čísel a internetu funguje, změna právní úpravy není nutná

Na přenos čísla mají nárok i podnikatelské subjekty

Rušení TV signálu mobilními rádiovými sítěmi 4G/5G

Spolupráce ČTÚ a Správy železnic

Vývoj cen a trhu služeb elektronických komunikací

Sankce za neuvedení ověřovacího OKU kódu ve smlouvě

Aktualizace všeobecného oprávnění pro hotspoty v CB pásmu 27 MHz

Aukce kmitočtů digitálního rozhlasu DAB+

ČTÚ v roli národního koordinátora digitálních služeb

NetTest pro iOS

NetTest statistiky pomáhají posoudit výkon služby přístupu k internetu

Nadměrné využívání regulovaného roamingu může být zpoplatněno

Změny v nároku na zvýhodněné ceny za volání a službu přístupu k internetu

Rizika prémiových služeb

Průvodce nařízením P2B pro poskytovatele online platforem a internetových vyhledávačů

Roaming v nečlenských zemích EU

ČTÚ vyhodnotil stížností na nekvalitní TV signál

Jak odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nebo mimo obchodní prostory firmy

Úspěšný rok činnosti Telekomunikační akademie

Uzavírání smluv na dálku a mimo obchodní prostory

Online platformy a vyhledavače pod dohledem ČTÚ

Výsledky kontroly poskytovatelů služby přístupu k internetu

Marek Ebert - nový předseda Rady ČTÚ

O2 bude poskytovat speciální koncová zařízení pro zdravotně postižené

Cenově zvýhodněné telco služby pro zdravotně postižené a osoby s nízkými příjmy

Mobilní aplikace NetTest

Posílení role ČTÚ v řešení sporů

Jak řešit nekvalitní příjem televize nebo rozhlasu

Automatická migrace na nový tarif operátorem

Jak na odvolání obecného souhlasu ke kontaktování za účelem marketingových nabídek

Jak správně reklamovat telekomunikační a poštovní služby

Manuál ČTÚ radí, jak na nevyžádané marketingové hovory

Automatické prodloužení účastnické smlouvy operátorem

Na co si dát pozor při používání zesilovačů mobilního signálu

Cenové zvýhodnění pro osoby se zvláštními sociálními potřebami

Komerční digitální rozhlasové vysílání