logo

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za duben 2012

ČTÚ vydal dne 14.5. 2012 Měsíční monitorovací zprávu za měsíc duben 2012. Ve zprávě ČTÚ přináší přehled zásadních událostí v oblasti elektronických komunikací v České republice a zahraničí.

Téma měsíce je věnováno aktuálním údajům mezinárodního srovnání (OECD) ceníkových cen mobilních služeb s využitím údajů ze srovnání společnosti Teligen k únoru 2012. Oproti předchozímu mezinárodnímu srovnání provedenémuk listopadu 2011 doznalo umístění České republiky poměrně významných změn.

Monitorovací zpráva rovněž informuje o vydání opatření obecné povahy č. OOP/1/04.2012-4, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/1/02.2008-2, kterým se stanoví relevantní trhy v oboru elektronických komunikací, včetně kritérií pro hodnocení významné tržní síly.

Tímto opatřením je rozšířen seznam relevantních trhů, na kterých lze v ČR uplatnit regulaci ex ante, o trh č. 8 - přístup a původ volání (originace) ve veřejných mobilních telefonních sítích.

ČTÚ dále ve zprávě upozorňuje na prodloužení konzultace podmínek a pravidel aukce kmitočtů digitální dividendy do 11.5. 2012, tj. o 21 dní.

Zpráva přináší rovněž informaci o nových kompetencích ČTÚ získaných novelou zákona o ochraně spotřebitele. Ty využil předseda Rady ČTÚ a obrátil se na generální ředitele společností Telefónica, T-Mobile a Vodafone s výzvou prověřit všeobecné obchodní podmínky a vzorové smlouvy.

Upozorňuje, aby důsledně využili právě probíhající přechodné období, ve kterém jim novela zákona o elektronických komunikacích ukládá mimo jiné zapracovat změny vyplývající z novely do jejich smluvních vztahů a zveřejňovaných informací.

Dále vyzval uvedené společnosti, aby v rámci prováděných úprav reflektovaly i stížnosti spotřebitelů na neplnění stanovených podmínek pro realizaci přenositelnosti telefonních čísel.

Další články k tématům - aukce - OECD - OOP

Článek ze dne 15. května 2012 - úterý

Další články od Český telekomunikační úřad

Jak řešit nekvalitní příjem televize nebo rozhlasu

Automatická migrace na nový tarif operátorem

Jak na odvolání obecného souhlasu ke kontaktování za účelem marketingových nabídek

Jak správně reklamovat telekomunikační a poštovní služby

Manuál ČTÚ radí, jak na nevyžádané marketingové hovory

Automatické prodloužení účastnické smlouvy operátorem

Na co si dát pozor při používání zesilovačů mobilního signálu

Cenové zvýhodnění pro osoby se zvláštními sociálními potřebami

Komerční digitální rozhlasové vysílání

Vyjádření pedsedkyně Rady ČTÚ k jednání s ministrem průmyslu a obchodu

K přenositelnosti čísel nebo přístupu k internetu se váže i právo na paušální náhradu

Jak postupovat při změně poskytovatele služby přístupu k internetu

Jednostranná změna smlouvy musí být oznámena jasně a srozumitelně

ČTÚ navrhuje dočasnou regulaci velkoobchodního trhu přístupu k mobilním službám

Telekomunikační akademie stále rozšiřuje své aktivity

Podvodné telefonáty s podvržením čísla volajícího

Úmrtím účastníka jeho smlouva s operátorem automaticky nezaniká

Jak správně měřit rychlost internetu s nástrojem NetTest

Klidné volání a datování v EU pokračuje

Změny v oblasti správy čísel posílí ochranu spotřebitele

NetTest pomáhá zlepšovat kvalitu služby přístupu k internetu v ČR

Výsledky měření pokrytí železničních koridorů a dálnic signálem mobilních sítí

Co přináší novela zákona o elektronických komunikacích pro podnikatele

Telemarketing podle nových pravidel

Co je a není neomezený tarif

Co se mění v oblasti elektronických komunikací od 1. ledna 2022

Kontrola plnění závazků z aukce 4G

Vysoké pokuty za zneužívání tísňových linek

Měřicí nástroj NetTest má za sebou první měsíc provozu

Nenechte se zpomalit a plaťte jen za skutečnou rychlost internetu

NetTest - certifikované měření kvality přístupu k internetu

Nová edukativní videa Telekomunikační akademie ČTÚ

Schválení novely zákona o elektronických komunikacích posiluje ochranu spotřebitele

ČTÚ podporuje schválení novely Zákona o elektronických komunikacích v původní verzi

Nekvalitní antény způsobují problémy s příjmem DVB-T2

Přísnější pravidla pro telemarketing nelikvidují byznys

Senát neschválil transpoziční novelu zákona o elektronických komunikacích

Nevyžádané marketingové hovory

Jak je to se zpolatněním při volání na covid informační linku 1221

Obnova telekomunikační infrastruktury v oblastech postižených tornádem

Telefony a speciální zařízení za dostupnou cenu pro osoby se zdravotním postižením

Pozor na podvodné telefonáty s podvržením čísla volajícího

Nástroje detekce ve veřejných komunikačních sítích pro potřeby Vojenského zpravodajství

Pokuty za neplnění podmínek všeobecného oprávnění

Blokace nepovolených internetových her

Srovnávací nástroj cen a kvality služeb

Sankce za nedodržení úpravy smluv přístupu k internetu

ČTÚ spustil srovnávací nástroj cen a kvality služeb

Jak mít dokonalý přehled o vyúčtování operátora

Pozor na zavádějící obchodní označení 5G

Nabídka zaměstnání