logo

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za květen 2012

ČTÚ vydal dne 13.6. 2012 Měsíční monitorovací zprávu za měsíc květen 2012. Ve zprávě ČTÚ přináší přehled zásadních událostí v oblasti elektronických komunikací v České republice a zahraničí.

Téma měsíce je věnováno stížnostem účastníků, popřípadě uživatelů služeb elektronických komunikací za I. čtvrtletí 2012. Ve srovnání s předchozím čtvrtletím došlo k nárůstu stížností týkajících se nesouhlasu s vyúčtováním ceny poskytovaných služeb a stížností týkajících se kvality služeb elektronických komunikací. Naopak poklesl počet stížností na příjem televizního signálu a na službu přenesení čísla v mobilní síti. V nově sledované spotřebitelské agendě ČTÚ okamžitě zaznamenal řadu stížností zejména na klamavé a nekalé obchodní praktiky.

Monitorovací zpráva informuje i o ukončení veřejné konzultace návrhu podmínek aukce volných kmitočtů pro mobilní sítě nové generace, která skončila 11.5. 2012. ČTÚ obdržel připomínky od dvaceti devíti subjektů, a to občanů a občanských iniciativ, poslanců, profesních sdružení, mobilních operátorů působících na českém trhu, provozovatelů televizního vysílání a dalších podnikatelských subjektů. Všechny obdržené připomínky vypořádal a poté, co uzavře konzultaci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, vypořádání zveřejní.

Zpráva dále informuje o zahájení analýzy relevantního trhu č. 8 - Přístup a původ volání (originace) ve veřejných mobilních telefonních sítích. Záměrem ČTÚ je dokončit analýzu tak, aby byla předána k notifikaci Evropské komisi do konce letošního roku.

V monitorovací zprávě je rovněž zmíněno pracovní jednání, které ČTÚ uspořádal se zástupci profesních asociací ve věci aplikace ustanovení § 35 odst. 2 zákona o elektronických komunikacích. Jedná se o oprávnění ČTÚ uložit podnikateli, který zajišťuje veřejnou komunikační síť či poskytuje veřejně dostupnou službu elektronických komunikací, povinnost, aby uživatelé byli při přístupu ke konkrétním službám s vyjádřenou cenou informováni bezplatně automatickou hláskou o výši ceny volání. A to bezprostředně před poskytnutím takové služby.

ČTÚ dále přináší informaci o uspořádání dvou workshopů zaměřených na oblast poštovních služeb. První z nich byl věnován oznamování podnikání v oblasti poštovních služeb a stanovení dostupnosti základních služeb. Druhý se pak zabýval metodikou výpočtu čistých nákladů poskytovatele univerzální služby v poštovním sektoru.

Další články k tématům - analýza - televize - workshop

Článek ze dne 14. června 2012 - čtvrtek

Další články od Český telekomunikační úřad

Aukce kmitočtů na broadband čtvrté generace bude pokračovat i po Novém roce

Návrh analýzy relevantního trhu č. 8 k veřejné konzultaci

Cenová kalkulačka mobilní telefonie Tarifon.cz s akreditací ČTÚ

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za listopad 2012

RC modely a hračky s dálkovým ovládáním mohou být provozovány jen na vyhrazených kmitočtech

EK připomínkuje návrh nových velkoobchodních cen terminačních poplatků

Broadband čtvrté generace: aukce kmitočtů stále probíhá

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za říjen 2012

Vývoj cen za volání a internet sleduje barometr ČTÚ

ČTÚ zkracuje lhůty přenositelnosti telefonních čísel mezi operátory

DIMCO čelí trestnímu oznámení ČTÚ za nevyžádané placené prémiové SMS

Vývoj trhu elektronických komunikací v České republice

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za září 2012

Všichni zájemci o broadband čtvrté generace splnily podmínky pro účast v aukci

ČTÚ mění termín ověření dopadů provozu LTE sítě na příjem digitální televize

ČTÚ navrhuje další snížení terminačních poplatků

Návrh ČTÚ k realizaci přenositelnosti telefonních čísel

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za srpen 2012

Kmitočty pro broadband čtvrté generace chtějí čtyři zájemci

ČTÚ uzavírá monitoring přechodu na digitální televizní vysílání

ČTÚ ověřuje dopady provozu LTE sítě na příjem digitální televize

116000: Horká linka pro případy pohřešovaných dětí

Poplatky Skylink: další správní řízení s provozovatelem sateliní televize M77 Group

Další postup ČTÚ při analýze relevantního trhu č. 5

D-Book: aktualizace doporučení technické specifikace digitálních přijímačů a zařízení

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za červenec 2012

Info ČTÚ o postupu šetření servisního poplatku za satelitní televizní služby Skylink a CSlink

BEREC podporuje přístup ČTÚ k analýze relevantního trhu č. 5

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za červen 2012

ČTÚ vyhlásil aukci volných kmitočtů

Vypořádání připomínek aukce volných kmitočtů

ČTÚ snižuje velkoobchodní ceny za ukončení volání v mobilních sítích

Servisní poplatek za satelitní televizní služby Skylink a CSlink prošetřuje ČTÚ

Vypořádání připomínek aukce volných kmitočtů oznámí ČTÚ koncem června

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za květen 2012

Společný postup RRTV a ČTÚ při výkonu sdílené působnosti

Workshop ČTÚ k přípravě prováděcích předpisů k poštovním službám

Interaktivní elektronické formuláře ČTÚ zrychlí komunikaci s občany

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za duben 2012

Veřejná konzultace k využívání rádiových kmitočtů a provozování zařízení v pásmu 10 GHz

Výzva předsedy Rady ČTÚ poskytovatelům mobilních služeb ve věci ochrany spotřebitelů

Text výzvy předsedy Rady ČTÚ generálním ředitelům mobilních operátorů v ČR k úpravě VOP

Budoucnost rozvoje zemského TV vysílání ve standardu DVB-T2

Výroční zpráva ČTÚ za rok 2011

Monitoring komerčního poskytování dílčích služeb univerzální služby za rok 2011

Používání jednacího jazyka pro jednání s ČTÚ je nezbytné

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za březen 2012

ČTÚ prodlužuje veřejnou konzultaci k podmínkám aukce kmitočtů digitální dividendy

Rada ČTÚ schválila stanovení nového relevantního trhu č. 8

Stanovisko ČTÚ ke studii Informačního institutu

Nabídka zaměstnání