logo

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za září 2012

ČTÚ vydal Měsíční monitorovací zprávu za měsíc září 2012. Ve zprávě ČTÚ přináší přehled zásadních událostí v oblasti elektronických komunikací v České republice a zahraničí.

Rada ČTÚ dne 5.9. 2012 projednala a schválila závěrečnou Zprávu o průběhu přechodu zemského analogového televizního vysílání na digitální (DVB-T). Zprávě předcházelo osm dílčích monitorovacích zpráv, které byly zpracovávány od roku 2008 každých šest měsíců.

Všechny dílčí zprávy i tu závěrečnou doprovázejí výstupy z dlouhodobého celostátního výzkumu zadaného ČTÚ. Obsahují například informace o proměně chování obyvatel ve vztahu k televiznímu vysílání právě se zřetelem na nové technologie.

Dne 11.9. 2012 otevřel ČTÚ za účasti notáře a zástupců zájemců o účast ve výběrovém řízení (aukci) na volné kmitočty obálky se žádostmi o udělení práv k rádiovým kmitočtům k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz, 1 800 MHz a 2 600 MHz, získaných zejména úspěšným přechodem na digitální televizní vysílání.

Ve stanovené lhůtě své žádosti doručili celkem čtyři zájemci Telefónica Czech Republic, a.s., T-Mobile Czech Republic a.s., Vodafone Czech Republic a.s. a PPF Mobile Services a.s. Po posouzení splnění všech stanovených podmínek účasti v aukci byli dne 5.10. 2012 všichni žadatelé informováni o tom, že se mohou účastnit aukce.

Dne 12.9. 2012 ČTÚ zahájil veřejnou konzultaci návrhu opatření obecné povahy č. OOP/10/XX.2012-Y, kterým se stanoví technické a organizační podmínky pro realizaci přenositelnosti telefonních čísel a zásady pro účtování ceny mezi podnikateli v souvislosti s přenositelností telefonních čísel.

Dne 14.9. 2012 ČTÚ zveřejnil ke konzultaci návrhy čtyř rozhodnutí o ceně. První tři návrhy upravují velkoobchodní ceny za propojení na trhu č. 7 - ukončení hlasového volání (terminace) v jednotlivých veřejných mobilních telefonních sítích společností Telefónica, T-Mobile a Vodafone. Čtvrtý návrh se týká změny velkoobchodních cen ve veřejné pevné síti společnosti Telefónica na trhu č. 3 - ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě.

Všechny návrhy rozhodnutí o cenách předpokládají výrazné snížení výše regulovaných cen. Záměrem ČTÚ je vydat rozhodnutí s novými cenami ještě do konce letošního roku.

Dne 19.9. 2012 se uskutečnilo jednání Rady ČTÚ se zástupci Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS), na kterém zástupci ČTÚ informovali o zjištěních první části kontroly všeobecných a smluvních podmínek. Zástupci ČTÚ v této souvislosti sdělili konkrétní požadavky na úpravy smluvních podmínek v oblastech upravujících zejména problematiku sankčních ustanovení.

Dne 27.9. 2012 nabylo právní moci rozhodnutí čj. ČTÚ-157 150/2012-610/IV. vyř. ve věci změny rozhodnutí čj. ČTÚ-130 145/2011-610/VI. vyř. o změně uložení povinnosti poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu – služby veřejných telefonních automatů nebo jiných obdobných technických prostředků.

Další články k tématům - aukce - DVB-T - televize - terminace

Článek ze dne 12. října 2012 - pátek

Další články od Český telekomunikační úřad

Aukce kmitočtů na broadband čtvrté generace bude pokračovat i po Novém roce

Návrh analýzy relevantního trhu č. 8 k veřejné konzultaci

Cenová kalkulačka mobilní telefonie Tarifon.cz s akreditací ČTÚ

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za listopad 2012

RC modely a hračky s dálkovým ovládáním mohou být provozovány jen na vyhrazených kmitočtech

EK připomínkuje návrh nových velkoobchodních cen terminačních poplatků

Broadband čtvrté generace: aukce kmitočtů stále probíhá

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za říjen 2012

Vývoj cen za volání a internet sleduje barometr ČTÚ

ČTÚ zkracuje lhůty přenositelnosti telefonních čísel mezi operátory

DIMCO čelí trestnímu oznámení ČTÚ za nevyžádané placené prémiové SMS

Vývoj trhu elektronických komunikací v České republice

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za září 2012

Všichni zájemci o broadband čtvrté generace splnily podmínky pro účast v aukci

ČTÚ mění termín ověření dopadů provozu LTE sítě na příjem digitální televize

ČTÚ navrhuje další snížení terminačních poplatků

Návrh ČTÚ k realizaci přenositelnosti telefonních čísel

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za srpen 2012

Kmitočty pro broadband čtvrté generace chtějí čtyři zájemci

ČTÚ uzavírá monitoring přechodu na digitální televizní vysílání

ČTÚ ověřuje dopady provozu LTE sítě na příjem digitální televize

116000: Horká linka pro případy pohřešovaných dětí

Poplatky Skylink: další správní řízení s provozovatelem sateliní televize M77 Group

Další postup ČTÚ při analýze relevantního trhu č. 5

D-Book: aktualizace doporučení technické specifikace digitálních přijímačů a zařízení

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za červenec 2012

Info ČTÚ o postupu šetření servisního poplatku za satelitní televizní služby Skylink a CSlink

BEREC podporuje přístup ČTÚ k analýze relevantního trhu č. 5

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za červen 2012

ČTÚ vyhlásil aukci volných kmitočtů

Vypořádání připomínek aukce volných kmitočtů

ČTÚ snižuje velkoobchodní ceny za ukončení volání v mobilních sítích

Servisní poplatek za satelitní televizní služby Skylink a CSlink prošetřuje ČTÚ

Vypořádání připomínek aukce volných kmitočtů oznámí ČTÚ koncem června

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za květen 2012

Společný postup RRTV a ČTÚ při výkonu sdílené působnosti

Workshop ČTÚ k přípravě prováděcích předpisů k poštovním službám

Interaktivní elektronické formuláře ČTÚ zrychlí komunikaci s občany

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za duben 2012

Veřejná konzultace k využívání rádiových kmitočtů a provozování zařízení v pásmu 10 GHz

Výzva předsedy Rady ČTÚ poskytovatelům mobilních služeb ve věci ochrany spotřebitelů

Text výzvy předsedy Rady ČTÚ generálním ředitelům mobilních operátorů v ČR k úpravě VOP

Budoucnost rozvoje zemského TV vysílání ve standardu DVB-T2

Výroční zpráva ČTÚ za rok 2011

Monitoring komerčního poskytování dílčích služeb univerzální služby za rok 2011

Používání jednacího jazyka pro jednání s ČTÚ je nezbytné

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za březen 2012

ČTÚ prodlužuje veřejnou konzultaci k podmínkám aukce kmitočtů digitální dividendy

Rada ČTÚ schválila stanovení nového relevantního trhu č. 8

Stanovisko ČTÚ ke studii Informačního institutu

Nabídka zaměstnání