logo

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za září 2012

ČTÚ vydal Měsíční monitorovací zprávu za měsíc září 2012. Ve zprávě ČTÚ přináší přehled zásadních událostí v oblasti elektronických komunikací v České republice a zahraničí.

Rada ČTÚ dne 5.9. 2012 projednala a schválila závěrečnou Zprávu o průběhu přechodu zemského analogového televizního vysílání na digitální (DVB-T). Zprávě předcházelo osm dílčích monitorovacích zpráv, které byly zpracovávány od roku 2008 každých šest měsíců.

Všechny dílčí zprávy i tu závěrečnou doprovázejí výstupy z dlouhodobého celostátního výzkumu zadaného ČTÚ. Obsahují například informace o proměně chování obyvatel ve vztahu k televiznímu vysílání právě se zřetelem na nové technologie.

Dne 11.9. 2012 otevřel ČTÚ za účasti notáře a zástupců zájemců o účast ve výběrovém řízení (aukci) na volné kmitočty obálky se žádostmi o udělení práv k rádiovým kmitočtům k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz, 1 800 MHz a 2 600 MHz, získaných zejména úspěšným přechodem na digitální televizní vysílání.

Ve stanovené lhůtě své žádosti doručili celkem čtyři zájemci Telefónica Czech Republic, a.s., T-Mobile Czech Republic a.s., Vodafone Czech Republic a.s. a PPF Mobile Services a.s. Po posouzení splnění všech stanovených podmínek účasti v aukci byli dne 5.10. 2012 všichni žadatelé informováni o tom, že se mohou účastnit aukce.

Dne 12.9. 2012 ČTÚ zahájil veřejnou konzultaci návrhu opatření obecné povahy č. OOP/10/XX.2012-Y, kterým se stanoví technické a organizační podmínky pro realizaci přenositelnosti telefonních čísel a zásady pro účtování ceny mezi podnikateli v souvislosti s přenositelností telefonních čísel.

Dne 14.9. 2012 ČTÚ zveřejnil ke konzultaci návrhy čtyř rozhodnutí o ceně. První tři návrhy upravují velkoobchodní ceny za propojení na trhu č. 7 - ukončení hlasového volání (terminace) v jednotlivých veřejných mobilních telefonních sítích společností Telefónica, T-Mobile a Vodafone. Čtvrtý návrh se týká změny velkoobchodních cen ve veřejné pevné síti společnosti Telefónica na trhu č. 3 - ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě.

Všechny návrhy rozhodnutí o cenách předpokládají výrazné snížení výše regulovaných cen. Záměrem ČTÚ je vydat rozhodnutí s novými cenami ještě do konce letošního roku.

Dne 19.9. 2012 se uskutečnilo jednání Rady ČTÚ se zástupci Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS), na kterém zástupci ČTÚ informovali o zjištěních první části kontroly všeobecných a smluvních podmínek. Zástupci ČTÚ v této souvislosti sdělili konkrétní požadavky na úpravy smluvních podmínek v oblastech upravujících zejména problematiku sankčních ustanovení.

Dne 27.9. 2012 nabylo právní moci rozhodnutí čj. ČTÚ-157 150/2012-610/IV. vyř. ve věci změny rozhodnutí čj. ČTÚ-130 145/2011-610/VI. vyř. o změně uložení povinnosti poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu – služby veřejných telefonních automatů nebo jiných obdobných technických prostředků.

Další články k tématům - aukce - DVB-T - televize - terminace

Článek ze dne 12. října 2012 - pátek

Další články od Český telekomunikační úřad

Mobilní aplikace NetTest

Posílení role ČTÚ v řešení sporů

Jak řešit nekvalitní příjem televize nebo rozhlasu

Automatická migrace na nový tarif operátorem

Jak na odvolání obecného souhlasu ke kontaktování za účelem marketingových nabídek

Jak správně reklamovat telekomunikační a poštovní služby

Manuál ČTÚ radí, jak na nevyžádané marketingové hovory

Automatické prodloužení účastnické smlouvy operátorem

Na co si dát pozor při používání zesilovačů mobilního signálu

Cenové zvýhodnění pro osoby se zvláštními sociálními potřebami

Komerční digitální rozhlasové vysílání

Vyjádření pedsedkyně Rady ČTÚ k jednání s ministrem průmyslu a obchodu

K přenositelnosti čísel nebo přístupu k internetu se váže i právo na paušální náhradu

Jak postupovat při změně poskytovatele služby přístupu k internetu

Jednostranná změna smlouvy musí být oznámena jasně a srozumitelně

ČTÚ navrhuje dočasnou regulaci velkoobchodního trhu přístupu k mobilním službám

Telekomunikační akademie stále rozšiřuje své aktivity

Podvodné telefonáty s podvržením čísla volajícího

Úmrtím účastníka jeho smlouva s operátorem automaticky nezaniká

Jak správně měřit rychlost internetu s nástrojem NetTest

Klidné volání a datování v EU pokračuje

Změny v oblasti správy čísel posílí ochranu spotřebitele

NetTest pomáhá zlepšovat kvalitu služby přístupu k internetu v ČR

Výsledky měření pokrytí železničních koridorů a dálnic signálem mobilních sítí

Co přináší novela zákona o elektronických komunikacích pro podnikatele

Telemarketing podle nových pravidel

Co je a není neomezený tarif

Co se mění v oblasti elektronických komunikací od 1. ledna 2022

Kontrola plnění závazků z aukce 4G

Vysoké pokuty za zneužívání tísňových linek

Měřicí nástroj NetTest má za sebou první měsíc provozu

Nenechte se zpomalit a plaťte jen za skutečnou rychlost internetu

NetTest - certifikované měření kvality přístupu k internetu

Nová edukativní videa Telekomunikační akademie ČTÚ

Schválení novely zákona o elektronických komunikacích posiluje ochranu spotřebitele

ČTÚ podporuje schválení novely Zákona o elektronických komunikacích v původní verzi

Nekvalitní antény způsobují problémy s příjmem DVB-T2

Přísnější pravidla pro telemarketing nelikvidují byznys

Senát neschválil transpoziční novelu zákona o elektronických komunikacích

Nevyžádané marketingové hovory

Jak je to se zpolatněním při volání na covid informační linku 1221

Obnova telekomunikační infrastruktury v oblastech postižených tornádem

Telefony a speciální zařízení za dostupnou cenu pro osoby se zdravotním postižením

Pozor na podvodné telefonáty s podvržením čísla volajícího

Nástroje detekce ve veřejných komunikačních sítích pro potřeby Vojenského zpravodajství

Pokuty za neplnění podmínek všeobecného oprávnění

Blokace nepovolených internetových her

Srovnávací nástroj cen a kvality služeb

Sankce za nedodržení úpravy smluv přístupu k internetu

ČTÚ spustil srovnávací nástroj cen a kvality služeb

Nabídka zaměstnání