logo

Měsíční monitorovací zpráva za měsíc květen 2008

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) vydal 10. června 2008 Měsíční monitorovací zprávu za měsíc květen. Ve zprávě ČTÚ přináší přehled zásadních událostí v oblasti elektronických komunikací v České republice a v zahraničí.

Na období pěti let byla 21. května 2008 jmenována Ing. Jana Fürstová členkou Rady ČTÚ, a to s účinností ode dne jmenování.

ČTÚ dokončil a začátkem června na svých webových stránkách zveřejnil Výroční zprávu ČTÚ za rok 2007.

Začátkem června nabylo právní moci rozhodnutí o ceně č. CEN/11/06.2008-2, kterým se mění ceny služeb zpřístupnění účastnického kovového vedení (LLU). Tímto rozhodnutím dochází ke snížení měsíční ceny plného přístupu o 27 % (z 360 na 262 Kč bez DPH) a sdíleného přístupu o 42 % (z 92 na 53 Kč bez DPH). U měsíční ceny za pronájem kolokačního prostoru dochází ke snížení o cca 22 %.

Tématem měsíce květnové monitorovací zprávy je vývoj cen vybraných služeb elektronických komunikací. ČTÚ provedl pravidelné vyhodnocení vývoje cen, které sleduje na základě ustanovení § 45 a 56 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích. V hodnocení za 1. čtvrtletí se ČTÚ zaměřil především na maloobchodní ceny ADSL v mezinárodním srovnání a ceny roamingových služeb. Z 29 porovnávaných zemí nabízelo základní rychlost ADSL 2048 kbit/s 15 původních monopolních poskytovatelů komunikačních služeb, z toho 5 společností poskytovalo tuto službu jen s omezeným limitem stažených dat. Cena za ADSL s rychlostí 2048 kbit/s a 4096 kbit/s se v ČR pohybovala pod průměrem srovnávaných zemí.

V průběhu května ČTÚ umožnil rozšíření zemského digitálního televizního vysílání šířeného vysílací sítí 3. V lokalitě Brno – město byl do provozu 15. května spuštěn televizní vysílač Brno – Hády 59, jehož vysílání šíří v současné době programy Prima a Z1. O možnosti zařazení dalších programů jedná operátor vysílací sítě, kterým je společnost Czech Digital Group, s Radou pro rozhlasové a televizní vysílání.

ČTÚ dále udělil individuální oprávnění k využívání rádiových kmitočtů pro vysílací síť 3 i na stanovištích Ostrava – Hošťalkovice 54 a Plzeň – Košutka 52. V případě vysílače Ostrava 54 se však jedná pouze o dočasné využití tohoto rádiového kanálu, který bude v souladu s přijatým Technickým plánem přechodu v dalším období využit pro vysílací síť 1. Zahájení provozu těchto vysílačů ČTÚ se na základě informací od operátora vysílací sítě předpokládá v průběhu měsíce června.

V průběhu května ČTÚ zahájil 6 758 správních řízení, týkajících se účastnických sporů mezi osobou vykonávající komunikační činnost na straně jedné a účastníkem na straně druhé ve věci finančního plnění a návrhů na zahájení řízení o námitce proti vyřízení reklamace na vyúčtování ceny nebo na poskytovanou veřejně dostupnou službu elektronických komunikací, které ČTÚ rozhoduje podle § 129 zákona o elektronických komunikacích. Bylo vydáno 8 858 rozhodnutí ve věci.

Český telekomunikační úřad i v měsíci květnu provedl kontroly činnosti České pošty. Výsledky měření přepravních dob za 1. čtvrtletí 2008 potvrdily, že nepříznivý trend z roku 2007 dále pokračuje – následující pracovní den bylo dodáno pouze 90,33 % poštovních zásilek (za dobrý výsledek by bylo možno považovat zhruba 95 %). Kritická situace je zejména v Praze, kde bylo následující pracovní den dodáno pouze 73,78 % poštovních zásilek (zdroj: nezávislé měření, agentura Jungová).

Článek ze dne 11. června 2008 - středa

Další články od Ceský telekomunikacní úrad

Měsíční monitorovací zpráva za listopad 2008

Udělení poštovní licence na období 2009 až 2012

Výsledky diskuse v rámci panelu mladých

Na ČTÚ jednala technická skupina o plánu přechodu digitálního vysílání

Měsíční monitorovací zpráva za říjen 2008

Vyhodnocení třetího kola projektu MOSEK

Pokuta 300 000 Kč od ČTÚ pro České Radiokomunikace

Etická pravidla marketingu našich operátorů

Měsíční monitorovací zpráva za září 2008

Workshop ČTÚ Digitalizace a digitální dividenda

Digitalizace a digitální dividenda

Vyhodnocení druhého kola projektu MOSEK

Měsíční monitorovací zpráva za měsíc srpen 2008

ČTÚ zkoumal rozsah pokrytí obyvatelstva analogovým vysíláním

Měsíční monitorovací zpráva za červenec 2008

Měsíční monitorovací zpráva za měsíc červen 2008

Rozhodnutí o uložení povinnosti poskytovat zvláštní ceny v rámci univerzální služby

ČTÚ a Telekomunikační úřad Slovenské republiky si vyměnili zkušenosti v měření DVB-T

Měsíční monitorovací zpráva za měsíc květen 2008

Měsíční monitorovací zpráva za duben 2008

13. implementační zpráva EK hodnotí trh elektronických komunikací v roce 2007

ČTÚ schválil vyhlášku o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského televizního vysílání

Technický plán přechodu schválila vláda

Český telekomunikační úřad udělil oprávnění k využívání evropského harmonizovaného čísla 116 111

Zpráva o plnění povinností České pošty

Zájemci na poskytovatele zvláštních cen v rámci univerzální služby

Stanovisko k reportáži vysílané televizí Nova 14. dubna 2008 v Televizních novinách

Měsíční monitorovací zpráva za měsíc březen 2008

Předseda Rady ČTÚ jednal se Stálou komisí pro sdělovací prostředky PSP

VÝZVA k předložení nabídky Monitoring služeb elektronických komunikací 2008

Český telekomunikační úřad udělil dočasné oprávnění pro multiplex A v Hradci Králové

Stanovisko ČTÚ k informacím o ceně za přenesení mobilního telefonního čísla, uvedeným v analýze Evropské komise

Měsíční monitorovací zpráva za měsíc únor 2008

Český telekomunikační úřad šetří rušení televizního příjmu zařízením společnosti MobilKom

Jednání APVTS s Radou ČTÚ

Měsíční monitorovací zpráva za měsíc leden 2008

Měsíční monitorovací zprávu za měsíc prosinec

ČTÚ dokončil vyúčtování prokazatelné ztráty z poskytování univerzální služby v roce 2004

Nabídka zaměstnání