logo

Měsíční monitorovací zpráva za září 2009

ČTÚ vydal Měsíční monitorovací zprávu za měsíc září 2009. Ve zprávě ČTÚ přináší přehled zásadních událostí v oblasti elektronických komunikací v České republice a zahraničí.

Dne 22. září 2009 ČTÚ vydal opatření obecné povahy analýza trhu č. A/7/09.2009-11, relevantního trhu č. 7 - "Ukončení hlasového volání (terminace) v jednotlivých veřejných mobilních telefonních sítích". Tím bylo dokončeno zpracování první analýzy relevantního trhu v roce 2009, který je v seznamu relevantních trhů podle nového Doporučení Evropské komise o relevantních trzích. Tuto analýzu ČTÚ uveřejnil v Telekomunikačním věstníku dne 2. října 2009.

Dne 24. září nabylo právní moci rozhodnutí č. 63 465/2009-610/IX. vyř. včetně přílohy, kterým se určuje počet veřejných telefonních automatů zahrnutých do univerzální služby pro rok 2010. Podle tohoto rozhodnutí dojde pro rok 2010 ke snížení počtu povinně provozovaných VTA o 806 na celkových 6666.

Tématem měsíce září je vyhodnocení průběhu přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání

ČTÚ k 15. září 2009 již potřetí vyhodnotil průběh přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání (dále jen „přechod“) v jednotlivých územních oblastech. Dokument, který je od 21. září dostupný na internetových stránkách ČTÚ, obsahuje aktuální informace o stavu přechodu k termínu 15. září 2009, o postupné realizaci všech vysílacích sítí pro šíření DVB-T vysílání i porovnání s výchozím stavem pokrytí České republiky, resp. jednotlivých územních oblastí, zemským analogovým a digitálním televizním vysíláním.

Na základě výsledků vyhodnocení přechodu k 15. září 2009 lze konstatovat, že přechod probíhá v souladu s časovým harmonogramem stanoveným v TPP. Pokrytí obyvatel České republiky digitálním televizním vysíláním šířeným jednotlivými vysílacími sítěmi u sítě 1 dosahuje 78,7 %, u vysílací sítě 2 dosahuje 63,8 % a 51,8 % u vysílací sítě 3. Pokrytí vysílací sítě 4 trvale stagnuje na hodnotě 26,6 %. V případě analogového vysílání se výrazně změnilo pokrytí obyvatel České republiky pouze u programu ČT2, které kleslo na 55,3 %. Důvodem je ukončování analogového vysílání programu ČT2 a na takto uvolněných rádiových kanálech je zahajováno okamžitě digitální vysílání všech programů České televize sítí 1.

KONROLNÍ ČINNOST

ČTÚ pravidelně při kontrolách spolupracuje s Českou obchodní inspekcí (ČOI)

Při kontrole u prodejců telekomunikačních koncových a rádiových zařízení. V rámci kontrolní činnosti byl ve Verneřicích na Děčínsku, v Rumburku a v Liberci zjištěn prodej rádiově řízených modelů aut pracujících v pásmech 50 MHz a 150 MHz, prodej bezdrátových sluchátek v pásmu 85 MHz a dále prodej bezdrátových zvonků využívajících kmitočty v pásmu 250 až 340 MHz. Tato rádiová zařízení nelze v České republice provozovat bez individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů. Zjištěné závady řeší ve své kompetenci ČOI.

Nové technologie a služby

Evropská komise v září 2009 rozhodla o zahájení projektu financování výzkumu bezdrátové technologie Long Term Evolution (LTE) Advanced, která umožní až stonásobné zvýšení rychlostí internetu, než jakou poskytují dnešní sítě 3. generace, a dále pokročilejší datovou nástavbu stahování rychlostí až 1 Gb/s, což umožní plné využití náročných služeb on-line a rovněž větší dosah než už stávající technologie GSM. Od 1. ledna 2010 investuje Evropská unie 18 mil. EUR do výzkumu, jenž bude tvořit základ pro mobilní sítě 4. generace.

Článek ze dne 12. října 2009 - pondělí

Další články od Český telekomunikační úřad

Jak řešit nekvalitní příjem televize nebo rozhlasu

Automatická migrace na nový tarif operátorem

Jak na odvolání obecného souhlasu ke kontaktování za účelem marketingových nabídek

Jak správně reklamovat telekomunikační a poštovní služby

Manuál ČTÚ radí, jak na nevyžádané marketingové hovory

Automatické prodloužení účastnické smlouvy operátorem

Na co si dát pozor při používání zesilovačů mobilního signálu

Cenové zvýhodnění pro osoby se zvláštními sociálními potřebami

Komerční digitální rozhlasové vysílání

Vyjádření pedsedkyně Rady ČTÚ k jednání s ministrem průmyslu a obchodu

K přenositelnosti čísel nebo přístupu k internetu se váže i právo na paušální náhradu

Jak postupovat při změně poskytovatele služby přístupu k internetu

Jednostranná změna smlouvy musí být oznámena jasně a srozumitelně

ČTÚ navrhuje dočasnou regulaci velkoobchodního trhu přístupu k mobilním službám

Telekomunikační akademie stále rozšiřuje své aktivity

Podvodné telefonáty s podvržením čísla volajícího

Úmrtím účastníka jeho smlouva s operátorem automaticky nezaniká

Jak správně měřit rychlost internetu s nástrojem NetTest

Klidné volání a datování v EU pokračuje

Změny v oblasti správy čísel posílí ochranu spotřebitele

NetTest pomáhá zlepšovat kvalitu služby přístupu k internetu v ČR

Výsledky měření pokrytí železničních koridorů a dálnic signálem mobilních sítí

Co přináší novela zákona o elektronických komunikacích pro podnikatele

Telemarketing podle nových pravidel

Co je a není neomezený tarif

Co se mění v oblasti elektronických komunikací od 1. ledna 2022

Kontrola plnění závazků z aukce 4G

Vysoké pokuty za zneužívání tísňových linek

Měřicí nástroj NetTest má za sebou první měsíc provozu

Nenechte se zpomalit a plaťte jen za skutečnou rychlost internetu

NetTest - certifikované měření kvality přístupu k internetu

Nová edukativní videa Telekomunikační akademie ČTÚ

Schválení novely zákona o elektronických komunikacích posiluje ochranu spotřebitele

ČTÚ podporuje schválení novely Zákona o elektronických komunikacích v původní verzi

Nekvalitní antény způsobují problémy s příjmem DVB-T2

Přísnější pravidla pro telemarketing nelikvidují byznys

Senát neschválil transpoziční novelu zákona o elektronických komunikacích

Nevyžádané marketingové hovory

Jak je to se zpolatněním při volání na covid informační linku 1221

Obnova telekomunikační infrastruktury v oblastech postižených tornádem

Telefony a speciální zařízení za dostupnou cenu pro osoby se zdravotním postižením

Pozor na podvodné telefonáty s podvržením čísla volajícího

Nástroje detekce ve veřejných komunikačních sítích pro potřeby Vojenského zpravodajství

Pokuty za neplnění podmínek všeobecného oprávnění

Blokace nepovolených internetových her

Srovnávací nástroj cen a kvality služeb

Sankce za nedodržení úpravy smluv přístupu k internetu

ČTÚ spustil srovnávací nástroj cen a kvality služeb

Jak mít dokonalý přehled o vyúčtování operátora

Pozor na zavádějící obchodní označení 5G

Nabídka zaměstnání