logo

Měsíční monitorovací zpráva za září 2009

ČTÚ vydal Měsíční monitorovací zprávu za měsíc září 2009. Ve zprávě ČTÚ přináší přehled zásadních událostí v oblasti elektronických komunikací v České republice a zahraničí.

Dne 22. září 2009 ČTÚ vydal opatření obecné povahy analýza trhu č. A/7/09.2009-11, relevantního trhu č. 7 - "Ukončení hlasového volání (terminace) v jednotlivých veřejných mobilních telefonních sítích". Tím bylo dokončeno zpracování první analýzy relevantního trhu v roce 2009, který je v seznamu relevantních trhů podle nového Doporučení Evropské komise o relevantních trzích. Tuto analýzu ČTÚ uveřejnil v Telekomunikačním věstníku dne 2. října 2009.

Dne 24. září nabylo právní moci rozhodnutí č. 63 465/2009-610/IX. vyř. včetně přílohy, kterým se určuje počet veřejných telefonních automatů zahrnutých do univerzální služby pro rok 2010. Podle tohoto rozhodnutí dojde pro rok 2010 ke snížení počtu povinně provozovaných VTA o 806 na celkových 6666.

Tématem měsíce září je vyhodnocení průběhu přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání

ČTÚ k 15. září 2009 již potřetí vyhodnotil průběh přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání (dále jen „přechod“) v jednotlivých územních oblastech. Dokument, který je od 21. září dostupný na internetových stránkách ČTÚ, obsahuje aktuální informace o stavu přechodu k termínu 15. září 2009, o postupné realizaci všech vysílacích sítí pro šíření DVB-T vysílání i porovnání s výchozím stavem pokrytí České republiky, resp. jednotlivých územních oblastí, zemským analogovým a digitálním televizním vysíláním.

Na základě výsledků vyhodnocení přechodu k 15. září 2009 lze konstatovat, že přechod probíhá v souladu s časovým harmonogramem stanoveným v TPP. Pokrytí obyvatel České republiky digitálním televizním vysíláním šířeným jednotlivými vysílacími sítěmi u sítě 1 dosahuje 78,7 %, u vysílací sítě 2 dosahuje 63,8 % a 51,8 % u vysílací sítě 3. Pokrytí vysílací sítě 4 trvale stagnuje na hodnotě 26,6 %. V případě analogového vysílání se výrazně změnilo pokrytí obyvatel České republiky pouze u programu ČT2, které kleslo na 55,3 %. Důvodem je ukončování analogového vysílání programu ČT2 a na takto uvolněných rádiových kanálech je zahajováno okamžitě digitální vysílání všech programů České televize sítí 1.

KONROLNÍ ČINNOST

ČTÚ pravidelně při kontrolách spolupracuje s Českou obchodní inspekcí (ČOI)

Při kontrole u prodejců telekomunikačních koncových a rádiových zařízení. V rámci kontrolní činnosti byl ve Verneřicích na Děčínsku, v Rumburku a v Liberci zjištěn prodej rádiově řízených modelů aut pracujících v pásmech 50 MHz a 150 MHz, prodej bezdrátových sluchátek v pásmu 85 MHz a dále prodej bezdrátových zvonků využívajících kmitočty v pásmu 250 až 340 MHz. Tato rádiová zařízení nelze v České republice provozovat bez individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů. Zjištěné závady řeší ve své kompetenci ČOI.

Nové technologie a služby

Evropská komise v září 2009 rozhodla o zahájení projektu financování výzkumu bezdrátové technologie Long Term Evolution (LTE) Advanced, která umožní až stonásobné zvýšení rychlostí internetu, než jakou poskytují dnešní sítě 3. generace, a dále pokročilejší datovou nástavbu stahování rychlostí až 1 Gb/s, což umožní plné využití náročných služeb on-line a rovněž větší dosah než už stávající technologie GSM. Od 1. ledna 2010 investuje Evropská unie 18 mil. EUR do výzkumu, jenž bude tvořit základ pro mobilní sítě 4. generace.

Článek ze dne 12. října 2009 - pondělí

Další články od Český telekomunikační úřad

Měsíční monitorovací zpráva za listopad 2009

Zabezpečení VoIP ústředen a telefonů

ČTÚ provedl kontrolu cen v Českých Radiokomunikacích

Měsíční monitorovací zpráva za říjen 2009

ČTÚ vyřešil problém se zastíněním radioreléové trasy větrnou elektrárnou

Měsíční monitorovací zpráva za září 2009

ČTÚ zahájil s Telefónica O2 správní řízení ve věci přenositelnosti telefonních čísel

Ukončení hlasového volání v jednotlivých veřejných mobilních telefonních sítích

ČTÚ snižuje počet veřejných telefonních automatů pro rok 2010

ČTÚ hodnotí průběh přechodu analogového na digitální televizní vysílání

Měsíční monitorovací zpráva za červenec 2009

Doba přenesení telefonního čísla mezi pevnými operátory by se měla zkrátit

Stanovisko České republiky k návrhu Doporučení o regulovaném přístupu k NGA pro COCOM

Stanovisko ČTÚ a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR k návrhu Doporučení o regulovaném přístupu k NGA

Měsíční monitorovací zpráva za červen 2009

Člen Rady ČTÚ pomohl k vítězství České republiky v mezinárodní arbitráži

ČTÚ aktualizoval informace o vyhodnocení pokrytí ČR televizním signálem

Měsíční monitorovací zpráva za květen 2009

Měsíční monitorovací zpráva za duben 2009

Příjem zemské digitální televize

Měsíční monitorovací zpráva za leden 2009

DIGITÁLNÍ DIVIDENDA II

Do prvého vypnutí analogového vysílání v Praze zbývá 90 dnů

Projekt Americké obchodní komory o Nejlepšího regulátora

Rozhodnutí o ceně

Měsíční monitorovací zpráva za prosinec 2008

ČTÚ zprovoznil na svém webu novou rubriku o stavu digitalizace

Nabídka zaměstnání