logo

Monitoring komerčního poskytování dílčích služeb univerzální služby za rok 2011

ČTÚ shrnuje ve své zprávě výsledky monitorování komerčního poskytování dílčích služeb, které nebyly v roce 2011 zařazeny jako povinná součást poskytování univerzální služby.

Univerzální služba má za cíl zajistit pro koncové uživatele dostupnost vybraných veřejně dostupných služeb na celém území České republiky ve stanovené kvalitě tak, aby byly uspokojeny jejich přiměřené potřeby.

Průběžně probíhající monitorování úrovně komerčního poskytování neuložených služeb pak zjišťuje, zda se tak děje v požadované kvalitě a za dostupnou cenu. V případě, že by tomu tak nebylo, má ČTÚ právo uložit povinnost poskytovat je v rámci univerzální služby.

V rámci monitoringu byla hodnocena dostupnost těchto dílčích služeb:

ČTÚ na základě výsledků monitoringu konstatuje, že výše uvedené služby byly v roce 2011 komerčně poskytovány v odpovídající kvalitě a že odpovídajícím způsobem uspokojovaly potřeby koncových uživatelů na celém území České republiky. Neshledal proto žádný důvod, aby u kterékoliv z nich uložil povinnost poskytovat ji v rámci univerzální služby.

Novelou zákona o elektronických komunikacích došlo od roku 2012 v oblasti vymezení univerzální služby k několika úpravám. Bylo rozšířeno vymezení dílčí služby "Bezplatné selektivní zamezení odchozích volání pro účastníka" o bezplatné zamezení odesílání prémiových textových nebo multimediálních zpráv (nebo, je-li to technicky proveditelné, bezplatné zamezení přístupu k podobným službám se zvýšenou cenou) a o požadavek na bezplatné zamezení volání na určené druhy čísel.

Stejnou novelou byly rovněž nově vymezeny dvě další doplňkové služby:

Poskytování služeb odpovídajících nově definovaným doplňkovým službám bude ČTÚ monitorovat v tomto roce. Po vyhodnocení jejich dostupnosti posoudí, zda bude nutné příslušné povinnosti uložit, či zda komerční poskytování těchto služeb odpovídá požadavkům univerzální služby.

Další články k tématům - monitoring - telefonie - zákon - zdarma

Článek ze dne 20. dubna 2012 - pátek

Další články od Český telekomunikační úřad

Jak odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nebo mimo obchodní prostory firmy

Úspěšný rok činnosti Telekomunikační akademie

Uzavírání smluv na dálku a mimo obchodní prostory

Online platformy a vyhledavače pod dohledem ČTÚ

Výsledky kontroly poskytovatelů služby přístupu k internetu

Marek Ebert - nový předseda Rady ČTÚ

O2 bude poskytovat speciální koncová zařízení pro zdravotně postižené

Cenově zvýhodněné telco služby pro zdravotně postižené a osoby s nízkými příjmy

Mobilní aplikace NetTest

Posílení role ČTÚ v řešení sporů

Jak řešit nekvalitní příjem televize nebo rozhlasu

Automatická migrace na nový tarif operátorem

Jak na odvolání obecného souhlasu ke kontaktování za účelem marketingových nabídek

Jak správně reklamovat telekomunikační a poštovní služby

Manuál ČTÚ radí, jak na nevyžádané marketingové hovory

Automatické prodloužení účastnické smlouvy operátorem

Na co si dát pozor při používání zesilovačů mobilního signálu

Cenové zvýhodnění pro osoby se zvláštními sociálními potřebami

Komerční digitální rozhlasové vysílání

Vyjádření pedsedkyně Rady ČTÚ k jednání s ministrem průmyslu a obchodu

K přenositelnosti čísel nebo přístupu k internetu se váže i právo na paušální náhradu

Jak postupovat při změně poskytovatele služby přístupu k internetu

Jednostranná změna smlouvy musí být oznámena jasně a srozumitelně

ČTÚ navrhuje dočasnou regulaci velkoobchodního trhu přístupu k mobilním službám

Telekomunikační akademie stále rozšiřuje své aktivity

Podvodné telefonáty s podvržením čísla volajícího

Úmrtím účastníka jeho smlouva s operátorem automaticky nezaniká

Jak správně měřit rychlost internetu s nástrojem NetTest

Klidné volání a datování v EU pokračuje

Změny v oblasti správy čísel posílí ochranu spotřebitele

NetTest pomáhá zlepšovat kvalitu služby přístupu k internetu v ČR

Výsledky měření pokrytí železničních koridorů a dálnic signálem mobilních sítí

Co přináší novela zákona o elektronických komunikacích pro podnikatele

Telemarketing podle nových pravidel

Co je a není neomezený tarif

Co se mění v oblasti elektronických komunikací od 1. ledna 2022

Kontrola plnění závazků z aukce 4G

Vysoké pokuty za zneužívání tísňových linek

Měřicí nástroj NetTest má za sebou první měsíc provozu

Nenechte se zpomalit a plaťte jen za skutečnou rychlost internetu

NetTest - certifikované měření kvality přístupu k internetu

Nová edukativní videa Telekomunikační akademie ČTÚ

Schválení novely zákona o elektronických komunikacích posiluje ochranu spotřebitele

ČTÚ podporuje schválení novely Zákona o elektronických komunikacích v původní verzi

Nekvalitní antény způsobují problémy s příjmem DVB-T2

Přísnější pravidla pro telemarketing nelikvidují byznys

Senát neschválil transpoziční novelu zákona o elektronických komunikacích

Nevyžádané marketingové hovory

Jak je to se zpolatněním při volání na covid informační linku 1221

Obnova telekomunikační infrastruktury v oblastech postižených tornádem

Nabídka zaměstnání