logo

Monitoring komerčního poskytování dílčích služeb univerzální služby za rok 2011

ČTÚ shrnuje ve své zprávě výsledky monitorování komerčního poskytování dílčích služeb, které nebyly v roce 2011 zařazeny jako povinná součást poskytování univerzální služby.

Univerzální služba má za cíl zajistit pro koncové uživatele dostupnost vybraných veřejně dostupných služeb na celém území České republiky ve stanovené kvalitě tak, aby byly uspokojeny jejich přiměřené potřeby.

Průběžně probíhající monitorování úrovně komerčního poskytování neuložených služeb pak zjišťuje, zda se tak děje v požadované kvalitě a za dostupnou cenu. V případě, že by tomu tak nebylo, má ČTÚ právo uložit povinnost poskytovat je v rámci univerzální služby.

V rámci monitoringu byla hodnocena dostupnost těchto dílčích služeb:

ČTÚ na základě výsledků monitoringu konstatuje, že výše uvedené služby byly v roce 2011 komerčně poskytovány v odpovídající kvalitě a že odpovídajícím způsobem uspokojovaly potřeby koncových uživatelů na celém území České republiky. Neshledal proto žádný důvod, aby u kterékoliv z nich uložil povinnost poskytovat ji v rámci univerzální služby.

Novelou zákona o elektronických komunikacích došlo od roku 2012 v oblasti vymezení univerzální služby k několika úpravám. Bylo rozšířeno vymezení dílčí služby "Bezplatné selektivní zamezení odchozích volání pro účastníka" o bezplatné zamezení odesílání prémiových textových nebo multimediálních zpráv (nebo, je-li to technicky proveditelné, bezplatné zamezení přístupu k podobným službám se zvýšenou cenou) a o požadavek na bezplatné zamezení volání na určené druhy čísel.

Stejnou novelou byly rovněž nově vymezeny dvě další doplňkové služby:

Poskytování služeb odpovídajících nově definovaným doplňkovým službám bude ČTÚ monitorovat v tomto roce. Po vyhodnocení jejich dostupnosti posoudí, zda bude nutné příslušné povinnosti uložit, či zda komerční poskytování těchto služeb odpovídá požadavkům univerzální služby.

Další články k tématům - monitoring - telefonie - zákon - zdarma

Článek ze dne 20. dubna 2012 - pátek

Další články od Český telekomunikační úřad

Aukce kmitočtů na broadband čtvrté generace bude pokračovat i po Novém roce

Návrh analýzy relevantního trhu č. 8 k veřejné konzultaci

Cenová kalkulačka mobilní telefonie Tarifon.cz s akreditací ČTÚ

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za listopad 2012

RC modely a hračky s dálkovým ovládáním mohou být provozovány jen na vyhrazených kmitočtech

EK připomínkuje návrh nových velkoobchodních cen terminačních poplatků

Broadband čtvrté generace: aukce kmitočtů stále probíhá

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za říjen 2012

Vývoj cen za volání a internet sleduje barometr ČTÚ

ČTÚ zkracuje lhůty přenositelnosti telefonních čísel mezi operátory

DIMCO čelí trestnímu oznámení ČTÚ za nevyžádané placené prémiové SMS

Vývoj trhu elektronických komunikací v České republice

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za září 2012

Všichni zájemci o broadband čtvrté generace splnily podmínky pro účast v aukci

ČTÚ mění termín ověření dopadů provozu LTE sítě na příjem digitální televize

ČTÚ navrhuje další snížení terminačních poplatků

Návrh ČTÚ k realizaci přenositelnosti telefonních čísel

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za srpen 2012

Kmitočty pro broadband čtvrté generace chtějí čtyři zájemci

ČTÚ uzavírá monitoring přechodu na digitální televizní vysílání

ČTÚ ověřuje dopady provozu LTE sítě na příjem digitální televize

116000: Horká linka pro případy pohřešovaných dětí

Poplatky Skylink: další správní řízení s provozovatelem sateliní televize M77 Group

Další postup ČTÚ při analýze relevantního trhu č. 5

D-Book: aktualizace doporučení technické specifikace digitálních přijímačů a zařízení

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za červenec 2012

Info ČTÚ o postupu šetření servisního poplatku za satelitní televizní služby Skylink a CSlink

BEREC podporuje přístup ČTÚ k analýze relevantního trhu č. 5

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za červen 2012

ČTÚ vyhlásil aukci volných kmitočtů

Vypořádání připomínek aukce volných kmitočtů

ČTÚ snižuje velkoobchodní ceny za ukončení volání v mobilních sítích

Servisní poplatek za satelitní televizní služby Skylink a CSlink prošetřuje ČTÚ

Vypořádání připomínek aukce volných kmitočtů oznámí ČTÚ koncem června

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za květen 2012

Společný postup RRTV a ČTÚ při výkonu sdílené působnosti

Workshop ČTÚ k přípravě prováděcích předpisů k poštovním službám

Interaktivní elektronické formuláře ČTÚ zrychlí komunikaci s občany

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za duben 2012

Veřejná konzultace k využívání rádiových kmitočtů a provozování zařízení v pásmu 10 GHz

Výzva předsedy Rady ČTÚ poskytovatelům mobilních služeb ve věci ochrany spotřebitelů

Text výzvy předsedy Rady ČTÚ generálním ředitelům mobilních operátorů v ČR k úpravě VOP

Budoucnost rozvoje zemského TV vysílání ve standardu DVB-T2

Výroční zpráva ČTÚ za rok 2011

Monitoring komerčního poskytování dílčích služeb univerzální služby za rok 2011

Používání jednacího jazyka pro jednání s ČTÚ je nezbytné

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za březen 2012

ČTÚ prodlužuje veřejnou konzultaci k podmínkám aukce kmitočtů digitální dividendy

Rada ČTÚ schválila stanovení nového relevantního trhu č. 8

Stanovisko ČTÚ ke studii Informačního institutu

Nabídka zaměstnání